Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 2/2006

Laatimispäivämäärä: 17.01.2006

KokoustiedotAika 23.01.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 29

29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 29

30 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 31

31 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 32

32 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.11.2005 Sivu 33

33 PÄÄTÖS YLEISESTÄ VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2006 Sivu 34

34 PÄÄTÖS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2006 Sivu 35

35 PÄÄTÖKSET KUNTIEN SIIRTYMÄTASAUKSISTA JA VEROTULOJEN TASAUKSISTA VUODELLE 2006 Sivu 36

36 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2006 Sivu 37

37 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEVEDEN PUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sivu 38

38 TEEMA-ASIAT / TEKNINEN TOIMI Sivu 39

39 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE Sivu 40

40 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN ESITYS Sivu 42

41 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA Sivu 43

42 ATK-HANKINNAT Sivu 44

43 JÄMIN OSAKEMERKINNÄN UUSIMINEN Sivu 45

 

28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 37 - 40, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

30 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kuntaliitto, Talousarviot 2006

- Honkajoen kunta, Pohjois-Satakunnan markkinointi

- Länsi-Suomen lääninhallitus, joukkoliikenteen valtionapu Länsi-Suomen läänissä vuonna 2006

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, hankerahoitushakemus, kumppanuushanke

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Jämijärvi, Uusitalo

- Peijari, Syrjälä

- Peijari, Kanttorila

-

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi joulukuu 2005

- Kirje laajakaistahankkeesta Ikaalisten kaupungille

- Luvia, metsänhakkuusopimus

- Kankaanpään kaupunki, lausunnon antaminen Satakuntaliitolle kunta- ja palvelurakennehankkeesta

- D-Fence turvallisuusraportti

- Kankaanpään kaupunki, jätehuoltotaksan hyväksyminen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

31 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

Varsinainen syysyhtiökokous 20.10.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

32 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.11.2005

Esityslistan liitteenä nro 32.1 on talouden toteutuminen ajalla

01.01. - 30.11.2005.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

33 PÄÄTÖS YLEISESTÄ VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2006

Sisäasianministeriön Kuntaosasto on 30.12.2005 tehnyt päätöksen kuntien yleisistä valtionosuuksista vuodelle 2006.

Jämijärven kunnalle maksettava osuus on tasauserien kanssa 252.855 euroa. Summa on 1.855 euroa suurempi kuin talousarviossa on arvioitu.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


34 PÄÄTÖS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2006

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.12.2005 tekemällään päätöksellä hyväksynyt kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet vuodelle 2006.

Jämijärven kunta saa valtionosuutta siirtymätasaus ja verotulojen tasaus huomioiden 3.324.170 euroa. Se on 34.830 euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________


35 PÄÄTÖKSET KUNTIEN SIIRTYMÄTASAUKSISTA JA VEROTULOJEN TASAUKSISTA VUODELLE 2006

Sisäasiainministeriö on 30.12.2005 tehnyt päätöksen kuntien siirtymätasauksista ja verotulojen tasauksista. Jämijärven kunnan osalta euromääräiset päätökset ovat seuraavat:

- siirtymätasaus 62.593 euroa ja

- verotulojen tasaus 1.681.776 euroa

Nämä summat on huomioitu valtionosuuspäätöksissä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

36 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2006

Opetusministeriö on 20.12.2005 tekemällään päätöksellä myöntänyt kunnille opetus- ja kulttuuritointa varten valtionosuudet vuodelle 2006.

Jämijärven kunta saa valtionosuutta siirtymätasaus ja verotulojen tasaus huomioiden 932.551 euroa. Se on 56.551 euroa enemmän kuin vuoden 2006 talousarvioon on arvioitu.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

37 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEVEDEN PUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään 16.12.2005 myöntänyt Jämijärven kunnalle ympäristön suojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupa myönnettiin jätevesien käsittelyyn olemassa olevassa puhdistamossa ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseen Loukkuojaan nykyisessä purkupaikassa. Loukkuojaa on pidettävä viemärinä.

Lupamääräykset ja ehdot ilmenevät tarkemmin oheisen liitteen mukaisesta lupapäätöksestä. Liite nro 37.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lupapäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

_________

38 TEEMA-ASIAT / TEKNINEN TOIMI

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo tulee kertomaan kunnanhallitukselle teknisen toimen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun selvityksen pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

________

Kunnanhallitus 180 15.06.2005

Kunnanhallitus 269 27.09.2005

39 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE

KH 269 Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestön nimissä Juhani Rajala jätti 18.05.2004 oheisen liitteen mukaisen valtuustoaloitteen. Liite nro 180.1.

Aloite koskee kevyen liikenteen väylän rakentamista Palokoskelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmistelun kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

Hanke on edennyt siten, että Jämijärven kunnan hakemuksesta Turun tiepiiri on myöntänyt hankkeelle suunnitteluluvan.

Samalla piiri on ilmoittanut osallistuvansa hankkeen toteuttamiskustannuksiin 12,50 %:lla.

Tämän lisäksi piiri vastaa lunastus- ja korvauskustannuksista kokonaan ja piiri ottaa vastatakseen rakennetun väylän hoidosta ja ylläpidosta.

Toteutusmalli vastaa Suurimaalle rakennetun kevyen liikenteen väylän periaatteita.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hankkeen nykytilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 39 Jämijärven kunta on laatinut kevyen liikenteen väylän suunnitelmat ja suunnitelmiin liittyen Turun tiepiiri on 16.12.2005 myöntänyt hankkeelle toteuttamisluvan.

Turun tiepiiri osallistuu hankkeen kustannuksiin 8.000 euron (alv 0 %) osuudella. Piiri vastaa tämän lisäksi tietoimituksenkustannuksista ja sen määräämistä lunastus- ja korvauskustannuksista. Väylän ylläpidosta ja hoidosta vastaa Turun tiepiiri sen jälkeen, kun työn valvoja hyväksyy väylän yleisen tien osana vastaanotettavaksi.

Kevyen liikentaan väylä on pituudeltaan 640 m ja on 3,0 m leveä. Väylä alkaa Palokosken koululta ja jatkuu Kavionevantien risteykseen asti.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiepiirin päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

______

40 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN ESITYS

Pohjois-Satakunnan kuntien Honkajoen, Jämijärven, Lavian, Kankaanpään ja Karvian sekä eri sopimuksella Kihniön yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on järjestetty Kooninkeitaan jäteasemalle.

Valtioneuvoston kaatopaikkoja koskevassa päätöksessä 861/97 on asetettu 1.11.2007 alkaen käytössä olevan kaatopaikan maaperälle ja kaatopaikan pohjarakenteelle suuremmat kantavuus- , tiiveys- ja kuivatusvaatimukset.

Jätehuollon järjestämistä varten on perustettu alueellinen työryhmä, jossa Jämijärven kunnan edustajina ovat olleet Ari Uusi-Rasi ja Raimo Ritakorpi.

Työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja se on esityslistan liitteenä nro 40.1.

Kankaanpään kaupunki on pyytänyt esityksestä kuntien kommentit.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan työryhmän tekemän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.40.

________

Yhteistyötoimikunta 17 13.12.2005

Kunnanhallitus 356 13.12.2005

41 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA

Kuntien nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2005. Uuden neljän vuoden toimikauden jäsenet on valittava marras-joulukuun aikana v. 2005.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää toimialueenaan olevalla työpaikalla riittävän ajoissa valintojen valmistelutoimet sekä huolehtia, että kunnassa ryhdytään työsuojeluorganisaation henkilöstöä edustavien jäsenten valintoja koskeviin järjestelyihin liitteen 17.1. mukaisesti.

Jämijärvellä toimenpiteistä on keskusteltu ja päädytty järjestelmään, jossa kaikkia työntekijöitä edustaa yksi valtuutettu ja kolmelta työpaikalta olisi työsuojeluasiamies. Rami Heikkilän nimi on ollut esillä työsuojeluvaltuutetuksi ja hän suostuisi liitteen 17.2. mukaisesti. Koska asiasta seuraa kustannusvaikutuksia, asia on syytä jättää kunnanhallituksen päätettäväksi.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle Rami Heikkilää työsuojeluvaltuutetuksi ajalle 01.01.2006 - 31.12.2009 liitteen 17.2. mukaisesti.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 356 Rami Heikkilän suostumus on esityslistan liitteenä nro 356.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan tekemän esityksen.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KH 41 Lisäselvitykset saadaan kokoukseen mennessä.

Rami Heikkilän suostumus on liitteenä nro 41.1.

Ehdotus: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

________

42 ATK-HANKINNAT

Törmälässä käytössä olleet tietokoneet (3 kpl) ovat uusimisvuorossa. Tarjoukset on pyydetty Dell OY:ltä, Satacom OY:ltä ja Verkkokauppa.comista. Näistä Satacom ei jättänyt tarjousta. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 42.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia halvimman tarjouksen jättäneeltä Dell OY:ltä 2 kpl Dell Dimension 3100 tietokonetta 17" näytöllä ja yhden Dell Dimension 5150 tietokoneen 19" näytöllä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

43 JÄMIN OSAKEMERKINNÄN UUSIMINEN

Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokous on 15.4.2003 pitämäsään kokouksessa päättänyt osakeannin järjestämisestä 1.5.2003 - 31.12.2004 välisenä aikana. Merkittävien osakkeiden kokonaislukumäärä on enintään 1000 ja nimellisarvo 170 euroa.

Jämijärven kunta on merkinnyt tuosta osakeannista 295 osaketta ja maksanut kaikki merkityt osakkeet 4.9.2003 eli 50.150 euroa.

Edellä mainittua osakkeiden lisämerkintää ei ole muotoseikkojen takia saatu rekisteröityä kaupparekisteriin, joten Jämin Hiihtotunneli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 30.12.2005 pitämässään kokouksessa käsitellyt osakeantiasian uudelleen. Tavoitteena on nyt saada kaikki aikaisemmat osakemerkinnät rekisteröityä kaupparekisteriin.

Voidakseen hoitaa tuon rekisteröintiasian kuntoon Jämin Hiihtotunneli Oy on pyytänyt Jämijärven kuntaa uudistamaan tuon aikaisemman päätöksen merkitä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kappaletta uudelleen avatun merkintäajan eli 30.12.2005 - 30.1.2006 välisenä aikana. Maksettu summa rekisteröidään kaupparekisterin käsittelyn jälkeen osakepääomaan Jämin Hiihtotunneli Oy:n kirjanpidossa.

Jämijärven kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaan kunnanhallitus. Valtuusto on päätöksellään 10.6.2004 41 päättänyt osakkeiden merkinnästä ja samalla budjetoinut ko. hankkeelle rahat.

Kyse on valtuuston hyväksymän päätöksen täytäntöönpanosta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaan. Päätösvalta asiassa on kunnanhallituksella. Asiasta on keskusteltu kunnan tilintarkastajan kanssa ja hänen tulkintansa on sama.

Ehdotus: Kunnanhallitus uudista valtuuston aikaisemman päätöksen 10.06.2004 41 mukaisen päätöksen merkitä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kappaletta uudelleen avatun merkintäajan puitteissa. Osakemerkinnän uusiminen ei aiheuta kunnalle uutta rahallista menoa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II puheenjohtaja Pentti Virtanen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Tapio Rajalahti.