Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 13.02.2003

KokoustiedotAika 18.02.2003 Kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62
61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 62
62 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.01.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 63
63 JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN 64
64 KIRJASTON JA KOULUN ATK-LAITTEIDEN HANKINTA 65
65 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2001 - 2002 SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA 2003 - 2004 66
66 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 1/2002 67
67 JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI 68
68 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARKETTA MÄKINEN SEKÄ MATTI JA TEA YLINEN 70
69 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 71
70 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 72
71 PALO- JA VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 73
72 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET 74
73 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN 75
74 YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN RAHOITUS 76
75 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 07.02.2003 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN77
76 YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN HALLINNOINTI 78
77 POIKKEUSLUPAHAKEMUS / MIKKO HANHILAMMI 81
78 MAA-AINESLUPAHAKEMUS / REIJO RAJAKALLIO 81
79 KIINTEISTÖ OY HEPOHELMEN JA KIINTEISTÖ OY JÄMINSADON KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSELTA OTETTUJEN LAINOJEN KORKOPERUSTEEN MUUTOS 82
80 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN MATKAKERTOMUS 83
81 VESIJÄTÖN LUNASTUS JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMENPITEET / YRJÖ MOUKULAINEN 84


Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 18.02.2003 klo 19.00 - 20.38
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 60 - 82

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

62 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.01.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 21.01.2003 .

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 21.01.2003, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 49 28.01.2003

63 JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 49  

Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 12.12.2002.

Yhteistoimintasopimuksen 2 :n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Porin kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen jäsenkuntien nimeämistä edustajista Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukunnan. Kukin jäsenkunta valitsee pelastustoimen neuvottelukuntaan edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Porin kaupunginhallitus on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja valitsemaan edustajansa ja tämän varajäsenen neuvottelukuntaan ja ilmoittamaan edustajien nimet lopullista neuvottelukuntaan asettamista varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

-------

KH 63

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajaksi Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Enni Lähteenniemen ja varajäseneksi Päivi Leponiemen.

_______

64 KIRJASTON JA KOULUN ATK-LAITTEIDEN HANKINTA

Kirjastossa on 5 tietokonetta; 1 lainaustiskillä, 1 "työkone", jolla tehdään mm. viivakoodit, 1 asiakkaiden selailukone, 1 internetkone asiakkaille ja 1 asiakaskone tutkijanhuoneessa. Näistä lainaus - ja työkone alkavat olla toimintaikänsä loppupuolella ja ne on syytä uusia. Ne ovat myös kirjaston toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeitä.

Koulun ATK-luokan mustesuihkutulostin on taas hajonnut, eikä korjaus kannata, koska uuden ostaminen tulee halvemmaksi.

ATK-vastaava Tuomo Leikkola on pyytänyt tarjoukset 2 tietokoneesta ja yhdestä mustesuihkutulostimesta. Tarjoukset pyydettiin ja saatiin HM-Officesta, PC-SuperStoresta ja Suurimaan Tukusta. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Liite nro 64.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suurimaan Tukku OY:n tarjouksen sen parhaan takuun (tietokoneet 3 v. on-site eli paikan päällä) vuoksi ja koska hintaero halvimpaan ei ole rahti huomioiden merkittävä. Kirjastoon hankitaan kaksi Osborne S 533 XP tietokonetta tarjouksen mukaisesti ja näistä toinen varustettuna Iomegan 250 MB:n zip -asemalla. Keskuskoululle hankitaan yksi HP 3820 mustesuihkutulostin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

65 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2001 - 2002 SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA 2003 - 2004

KH 65  

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vahvistaa kuntalaisten ja asukkaiden asemaa kaavoituksessa. Se edellyttää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

Kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista.

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa laatinut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2001 - 2002 ja kaavoitusohjelman 2003 - 2004. Asiakirja on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa nähtäville Jämijärven kaavoituskatsauksen vuosille 2001 - 2002 sekä kaavoitusohjelman vuosille 2003 - 2004.

Kaavoituskatsaus- ja kaavoitusohjelma saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

66 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 1/2002

Kunnanhallituksen valitsema taloustyöryhmä kokoontui 11.2.2003. Työryhmä päätti, että kaikkien kokousten muistiot saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Liite nro 66.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 11 23.01.2003

67 JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI

Tekn.ltk 11 

Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2003 talousarvioon 10 000 euron määrärahan käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan ko. vuoden aikana.

Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle avustus jaettavaksi seuraavasti:

1. Avustus ilmoitetaan haettavaksi maaliskuulla julkaistavalla ilmoituksella Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kuntatiedotteessa, joka jaetaan myöskin loma-asuntojen omistajille.

2. Hakemukset on jätettävä kunnan tekniseen toimistoon 2.5.2003 mennessä oheisella hakemuskaavakkeella liitteineen.

Avustus on enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista, koskien konetöitä.

3. Hakemuksista tekee päätöksen tekninen lautakunta toukokuun aikana.

4. Mikäli määräaikana hakemuksen jättäneiden osalle ei koko määräraha tule käytetyksi, hakemuksia voidaan ottaa vastaan määräajan jälkeenkin ja ne ratkaistaan saapumisjärjestyksessä.

5. Avustuksen maksatuksen suorittaa tekninen toimisto, tositteiden perusteella tai jos työ on tehty omalla konekalustolla niin hyväksyttävän kirjallisen selvityksen perusteella. Työ on tehtävä siten, että maksatusta haetaan viimeistään 15.12.2003 mennessä.

Ruoppausavustushakemusmalli liitteenä 11.1.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

---------

KH 67

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tuen jakamisen ehtona on kuitenkin se, ettei valtuuston hyväksymää määrärahaa ylitetä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi tuen myöntämisen ehtojen tarkentamiseksi.

Ehtojen perusteita määrittäessä tulee ottaa huomioon mm. avustuksen enimmäismäärä, valintakriteerit (mikäli hakemuksia yli talousarvion), tasavertaisuus, järven tilan kokonaisuuden huomioiminen ja alueellisuus.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kalastuskunnan edustaja Kyösti Lahti tulee kutsua teknisen lautakunnan kokoukseen asiaa uudelleen käsiteltäessä.

----------

68 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARKETTA MÄKINEN SEKÄ

MATTI JA TEA YLINEN

KH 68  

Jämijärven kunnan (myyjä) ja Marketta Mäkisen sekä Matti ja Tea Ylisen (ostaja) välillä on allekirjoitettu 12.2.2003 oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Kauppakirja koskee määräalan myymistä Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä sijaitsevasta Reimari -nimisestä tilasta RN:o 1:75. Kaupan kohteena on Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymän uuden lainvoimaisen Mielahden ranta-asemakaavan mukainen tontti n:o 1 korttelissa n:o 5. Liite nro 68.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

69 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Työsuojelutarkastuspöytäkirja, Ryhmäperhepäiväkoti 19.11.2002

- Työsuojelutarkastuspöytäkirja, Jämijärven työ- ja

toimintayksikkö 19.11.2002

- Työsuojelutarkastuspöytäkirja, Pääskyn päiväkoti 19.11.2002

- Työsuojelutarkastuspöytäkirja, Jämijärven Vanhainkoti 19.11.2002

- Tekninen lautakunta 23.01.2003

- Tarkastuslautakunta 11.02.2003

- Sivistyslautakunta 30.01.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

70 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Porin kaupunki: Äänestysaktiivisuuskilpailu

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry: Tiedote toiminta-alueen kunnille ja kaupungeille

- Opetushallitus: Vuoden 2002 valtionosuutta/rahoitusta koskeva tarkistuspäätöksen materiaali

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2002

- Suomen Kuntaliitto: Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2003

- Mela: Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2003

- CarpeDiem - Tartumme hetkeen -yhteistyöprojekti: Projektiraportti Jämijärveltä

- Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Maatalouslomituksen paikallisyksiköt 1.1.2004

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto: Kutsu kouluterveydenhuollon laatusuositusten työkokoukseen

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamishakemuksen peruuttaminen, Risto ja Eeva Uusi-Salava

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamishakemuksen peruuttaminen, Matti ja Britta Uusi-Salava


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

71 PALO- JA VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Vuoden 2003 alusta siirtyi Jämijärven kunnan palo- ja väestönsuojelutehtävien hoitaminen Satakunnan Maakunnan alueelliselle pelastustoimelle. Samalla kuntien palo- ja pelastustoimen viranhaltijat siirtyivät Porin kaupungin palvelukseen.

Koska Jämijärven kunta ei huolehdi enää palo- ja väestönsuojelutehtävistä, tulee palo- ja väestönsuojelupäällikön virka lakkauttaa tarpeettomana.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Jämijärven kunnan palo- ja väestönsuojelupäällikön viran 1.1.2003 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

72 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2003 8 luovutuskirjan, jolla kunnalle siirtyi Jämin asemakaavan II vaiheen kaavanmukaisista tonteista 30 kpl sekä yleiset alueet. Kaava on saanut nyt lainvoiman, joten tonttien myyntiperusteet tulee määrittää.

Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjamalliksi sekä ostotarjousmalli. Liite nro 72.1. Ehdotus tonttien myyntihinnaksi on liitteenä nro 72.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II vaiheen tonttien myyntiperusteet hintoineen oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavakartta liitetään valtuustolle tehtävään esitykseen.

-----------

73 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2002 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on laadittu esitys tilipoistoiksi. Poistot ovat yhteensä 6.593,96 .

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

74 YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN RAHOITUS

Hämeenkankaan alueella toimii lukuisa joukko elämyspalveluyrittäjiä. Lisäksi lumimaailma kokonaisuus käsittää 5 yritystä: Jämin Hiihtotunneli Oy, Kiinteistö Oy Jämikeskus, Snow Cafe Jämi, Kesport Jämi ja Jämin hieronta.

Pitkään on ollut suunnitteilla, että alueelle saataisiin ns. yhden numeron palvelupiste, josta asiakas saisi palvelun yhdestä numerosta, "yhdestä luukusta".

Yhdessä Satakunnan puhelimen kanssa on kehitetty tavoitettavuuspalvelua, joka voisi olla ratkaisu ko. asiaan.

Toimintamalli vaatii kuitenkin kehittelyä käytännössä, jotta siitä syntyisi toimiva alueellinen palvelukeskus.

Kehittämistä varten on laadittu Leader+ -projekti nimeltään "yhden luukun tavoitettavuuspalvelu".

Koska hankkeen ympärillä olevat yritykset ja yhteisöt ovat kaikki "samanarvoisia" on ollut vaikea sopia kuka voisi toimia hankkeen hallinnoijana.

Neuvotteluissa on päädyttykin neutraaliin vaihtoehtoon eli Jämijärven kuntaan.

Hanke ei aiheuta kunnalle nettokustannuksia, mutta koska sitä ei ole budjetoitu tulee se viedä valtuustolle määrärahamuutoksena.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2004 seuraavasti:

1. perustetaan uusi kustannuspaikka

1133 Yhden luukun tavoitettavuuspalvelu

2. kustannuspaikan menoiksi ja tuloiksi hyväksytään

V. 2003 v. 2004

Menot 41.097 26.153

Tulot 41.097 26.153

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

_______

75 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 07.02.2003 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy puhelinkokouksen 07.02.2003 pöytäkirjan. Liite 75.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

________

Kunnanhallitus 53 28.01.2003

Kunnanhallitus 58 07.02.2003

76 YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN HALLINNOINTI

KH 53  

Hämeenkankaan alueella toimii lukuisa joukko elämyspalveluyrittäjiä. Lisäksi lumimaailma kokonaisuus käsittää 5 yritystä: Jämin Hiihtotunneli Oy, Kiinteistö Oy Jämikeskus, Snow Cafe Jämi, Kesport Jämi ja Jämin hieronta.

Pitkään on ollut suunnitteilla, että alueelle saataisiin ns. yhden numeron palvelupiste, josta asiakas saisi palvelun yhdestä numerosta, "yhdestä luukusta".

Yhdessä Satakunnan puhelimen kanssa on kehitetty tavoitettavuuspalvelua, joka voisi olla ratkaisu ko. asiaan.

Toimintamalli vaatii kuitenkin kehittelyä käytännössä, jotta siitä syntyisi toimiva alueellinen palvelukeskus.

Kehittämistä varten on laadittu Leader+ -projekti nimeltään "yhden luukun tavoitettavuuspalvelu". Hankehakemus on liitteenä nro 53.1.

Koska hankkeen ympärillä olevat yritykset ja yhteisöt ovat kaikki "samanarvoisia" on ollut vaikea sopia kuka voisi toimia hankkeen hallinnoijana.

Neuvotteluissa on päädyttykin neutraaliin vaihtoehtoon eli Jämijärven kuntaan.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen

2) että mikäli hankkeelle saadaan myönteinen rahoituspäätös, hoitaa hankkeen hallinnoinnin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiukan aikataulun vuoksi (Lumimaailman palveluosan avaaminen 8.2.2003) keskusteltiin myös mahdollisesta projektihenkilöstä.

Todettiin, että hankkeen sidosryhmät ovat olleet Kirsi Leppihalmeen valinnan kannalla. Hänellä on kokemusta sekä puhelinmyyntityöstä että puhelinvaihteen hoidosta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että mikäli paikkaa ei tarvitse laittaa auki ja rahoituspäätös on myönteinen tehtävään valitaan Kirsi Leppihalme.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Tapio Rajalahti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.

----------

KH 58  

Paikallinen Leader+ viranomainen käsitteli hakemuksen 30.01.2003 ja hyväksyi sen siten muutettuna, että ostopalvelukohdan osalta tuki on ainoastaan 30 %. Viranomainen tulkitsi ko. hankinnan investoinniksi. Päätös menee vielä Satakunnan TE-keskuksen vahvistettavaksi. Käytännössä päätös merkitsee sitä, että yritys/yhteisö rahoitustarve lisääntyi 5720 eurolla. Neuvottelut ovat käynnistyneet ko. katteen turvaamiseksi.

Lisäksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminnanjohtaja ilmoitti, että projektisihteerin paikka on laitettava auki.

Kunnanjohtaja on keskusteltuaan kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa laittanut paikan hakuun 31.1.2003 kunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimistossa (+ työvoimatoimiston internet -sivuilla). Hakuaika päättyy 7.2.2003 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä on jätetty 8 hakemusta. Liite 58.1.

Hakijat ja heidän kokemuksensa ja koulutuksensa esiteltiin kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) valita projektisihteerin tehtävään markkinointimerkonomi Kirsi Leppihalmeen

2) määrätä hänen kokonaispalkakseen 1430 /kk.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

------------

KH 76

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää hankkeelle ohjaus- ja seurantaryhmän.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä hankeellee seuraavan ohjaus- ja seurantaryhmän:

Matti Peurala puheenjohtaja, Esa Ala-Karvia, Reijo Mäkilä, Pia Koskela, Voitto Vuori, Sirpa Soini, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n edustaja, TE-keskuksen edustaja ja Kirsi Leppihalme sihteeri.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

________

77 POIKKEUSLUPAHAKEMUS / MIKKO HANHILAMMI

Mikko Hanhilammi hakee poikkeuslupaa omistamalleen tontille, joka sijaitsee Mielahden ranta-asemakaava-alueella muodostaen korttelin nro 3 mukaisen tontin nro 1.

Poikkeusta haetaan suurimmasta sallitus rakennusoikeudesta, joka ko alueella on 120 m2 (+ 15 m2 talousrakennus). Mikko Hanhilammin tarkoituksena on rakentaa tontilleen 125 m2:n lomarakennus ja 15 m2:n talousrakennus eli ylitystä tulisi 5 m2.

Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä asiasta Lounais-Suomen Ympäristökeskukseen, ja koska kyseessä on noin vähäinen poikkeama, niin hanke on hyväksyttävissä. Asiassa on kuultu naapureita ja heillä ei ole huomautettavaa asiassa.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Mikko Hanhilammelle poikkeusluvan 125 m2:n lomarakennuksen (+ 15 m2 talousrakennus) rakentamiseksi omistamalleen Mielahden ranta-asemakaavan tontille nro 1 korttelissa nro 3. Poikkeuslupa on voimassa 2 vuotta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

78 MAA-AINESLUPAHAKEMUS / REIJO RAJAKALLIO

Reijo Rajakallio on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen omistamalleen tilalle, joka sijaitsee Kuusijoen kylässä Kotimäki II nimisellä tilalla RN:o 1:40. Tilan pinta-ala on 13,0 ha.

Hakemuksen mukainen kokonaisottamismäärä on 324.000 m3, vuotuinen otto 20.000 - 40.000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja naapureilla ei ole ollut huomauttamista asiasta, kuten ei myöskään Ikaalisten kaupungilla.

Ympäristökeskuksen lausunto on liitteenä nro 78.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Reijo Rajakalliolle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunnoissa ilmenevin ehdoin.

Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 6000 :n suuruinen MAL 12 :n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

79 KIINTEISTÖ OY HEPOHELMEN JA KIINTEISTÖ OY JÄMINSADON KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSELTA OTETTUJEN LAINOJEN KORKOPERUSTEEN MUUTOS

Kiinteistö Oy Hepohelmen ja Kiinteistö Oy Jäminsadon Kuntien Eläkevakuutukselta otettujen lainojen korkoperusteena on ollut Suomen Pankin 5 vuoden markkinakorko 21.02.2002 saakka. Tämä korkoperuste poistui käytöstä tuolloin. Taloyhtiöiden silloinen isännöitsijä Jukka Lehto oli valinnut lainojen uudeksi korkoperusteeksi 12 kuukauden euriborkoron, jonka taloyhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet.

Kunnan lainojen takaajana tulee hyväksyä korkoperusteen muutos.

Liitteenä sopimuksen lainaehtojen muutoksesta.

Velkakirjan uusi liite pöytäkirjan liitteenä nro 79.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä takaajana korkoperusteen muutos.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

80 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN MATKAKERTOMUS

Pöytäkirjan liitteenä on matkakertomus "Suuntana Saksa -projektin" ensimmäisestä tutustumismatkasta Hallertaun-alueeseen. Liite nro 80.1.

Lisäksi liitteenä on matkan aiheuttamaa positiivista palautetta käydyltä kohdealueelta. Liite nro 80.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee laaditun matkakertomuksen ja matkaan liittyvän palautteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

81 VESIJÄTÖN LUNASTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET / YRJÖ MOUKULAINEN

Yrjö Moukulainen on jättänyt oheisen liitteen nro 81.1 mukaisen anomuksen, jolle hän pyytää Jämijärven kunnan myönteistä lausuntoa. Asia liittyy hänen omistamansa tontin edustalla olevan vesijätön lunastukseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei se kuntana puolla vesijätön lunastusta.

Perusteena on alueen kaavoituksen yhteydessä sovitut periaatteet Avennon alueen yhteisistä alueista sekä voimassa olevan kaavan mukaisesta kevyen liikenteen väylästä, jonka Lounais-Suomen Ympäristökeskus vaatii ranta-alueelle.

______