Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 07.03.2003

Kokoustiedot Aika 11.03.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat

83 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 87

84 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 87

85 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN
Sivu 88

86 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSPALVELU Sivu 89

87 § SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA/ ERITYISOPETUS (KANKAANPÄÄN KAUPUNKI) Sivu 90

88 § SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA/ ERITYISOPETUS (PORIN KAUPUNKI) Sivu 91

89 § NEUVOTTELU ESITYKSESTÄ PERUSTAA HÄMEENKANKAASTA RETKEILYALUE Sivu 92

90 § TALOUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2003
Sivu 93

91 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Sivu 94

92 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN
Sivu 95

93 § ASEMAKAAVAN MUUTOS (KIRKKOTIE)
Sivu 96

94 § PIKAVUOROPYSÄKIN SAAMINEN

SUURIMAALLE Sivu 97

95 § KUNNANTALON PIHASUUNNITELMAT
Sivu 98

96 § PEIJARINTIEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUSSUUNNITELMAT Sivu 99

97 § SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN SANEERAUS Sivu 100

98 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI Sivu 101

99 § ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 103

100 § SUURIMAAN KOULUN TALOUDELLISEN PITOAJAN

JATKAMINEN Sivu 104

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 11.03.2003 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoshuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.05 - 19.10

ASIAT §§ 83 - 103

83 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

84 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

85 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN

Satakunnan Pelastuslaitos on jaettu neljään toimialueeseen. Pohjois-Satakunnan toimialueen muodostavat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen.

Sopijakuntien yhteistyöelimenä jokaisella toimialueella on työryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.

Työryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin toiminta-alueen kunnasta sekä aluepalopäällikkö, joka toimii työryhmän puheenjohtajana ja toiminta-alueen johtajana.

Kunnan edustajan nimeää kunnanhallitus.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

-------

86 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSPALVELU

Jämijärven kunnan hallinnoimalle projektille "Yhden luukun tavoitettavuus palvelu" on vuokrattu toimistotila Lumimaailman palveluosasta.

Vuokranantaja on Jämin Hiihtotunneli Oy ja kuukausivuokra projektisuunnitelman mukainen 340 €/kk (+alv).

Vuokrasopimus on liitteenä 86.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

________

Sivistyslautakunta 19 § 12.02.2003

87 § SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA/ ERITYISOPETUS (KANKAANPÄÄN KAUPUNKI)

Sivistysltk 19 § Jämijärven kunta on osallisena Kankaanpään kaupungin kanssa solmitussa yhteisestä peruskoulutoimesta tehdyssä sopimuksessa niitä oppilaita koskien, jotka tarvitsevat erityisopetusta yhdessä Honkajoen, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun, Siikaisten ja Suodenniemen kuntien kanssa.

Kuntaliitto on suositellut, että sopimukset, jotka on tehty ennen 1.1.1999 tulisi tarkistaa.

Asiaa koskevat neuvottelut käytiin 5.6.2002 ja 21.11.2002

Liitteenä 19.1. sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta (erityisopetus).

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä 19.1. olevan sopimuksen hyväksymistä yhteisestä peruskoulutoimesta (erityisopetus) Kankaanpään kaupungin kanssa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

--------

KH 87 § Sopimus liitteenä 87.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Sivistyslautakunta 20 § 12.02.2003

88 § SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA/ ERITYISOPETUS (PORIN KAUPUNKI)

Sivistysltk 20 

1 Jämijärven kunta on osallisena Porin kaupungin kanssa solmitussa yhteisestä peruskoulutoimesta tehdyssä sopimuksessa niitä oppilaita koskien, jotka tarvitsevat erityisopetusta vammaisopetuksena.

Herttuan koulun oppilasmäärä on ollut jatkuvasti nousussa ja Porin kaupungilla on ollut vaikeuksia sijoittaa omia oppilaitaan Herttuan kouluun. Koulun vaatima taloudellinen resurssointi on myös rasittanut koulutoimea.

Porin kaupungin koulutoimi esittää, että voimassaolevaa sopimusta muutetaan 1.3.2003 alkaen siten, että kotikunnat vastaavat täysimääräisesti oppilaiden kuljetuskustannuksista.

Porin koulutusvirasto järjestelee edelleen kuljetuksen. Liitteenä 20.1.on uusi sopimusluonnos, joka pyydetään palauttamaan 1.3.2003 mennessä.

Tällä hetkellä jämijärveläisiä lapsia ei ole Herttuan koulussa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä 20.1.olevan sopimuksen hyväksymistä yhteisestä peruskoulutoimesta (Herttuan koulun antamaa erityisopetusta) Porin kaupungin kanssa 1.3.2003 alkaen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

KH 88 § Sopimus on liitteenä nro 88.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

89 § NEUVOTTELU ESITYKSESTÄ PERUSTAA HÄMEENKANKAASTA RETKEILYALUE

Kuntien (Ikaalinen, Kankaanpää, Jämijärvi) tekemän aloitteen pohjalta Satakuntaliitto on käynnistänyt neuvottelut tavoitteena perustaa Hämeenkankaasta retkeilyalue.

Asiasta järjestettiin neuvottelu 12.02.2002. Muistio liitteenä nro 89.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta neuvottelumuistion pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

90 § TALOUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2003

Esityslistan liitteenä on taloustyöryhmän pöytäkirja 2/2003. Liite nro 90.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

91 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Hakemuksen täydennyskehotus

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys hankkeet/toteutuminen

- Suomen Kuntaliitto: Valtionavustus syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2003

- Valtion asuntorahasto: Omapääoma-avustusten hakeminen asunnottomien ja pakolaisten asuttamiseksi

- Kuntien eläkevakuutus: tiedote takauksesta

- Kuntien eläkevakuutus: tiedote takauksesta

- Kirje Geisenfeldin kaupungin edustajalle, Hannes Hetzenecker

- Käyttötilastot: www.jamijarvi.fi

- Satakunnan painiseurat: Anomus, Pohjoismainen painin nuorisoturnaus Raumalla 24.-25.5.2003

- Muistio 4.3.2003, Jämijärven kunnan Leader+ Suuntana Saksa esiselvityshanke

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätös 17.2.2003 § 43: Satakunnan maakuntakaavan laatimispäätös ja vireilletulosta ilmoittaminen

- Porin maistraatti: viralliset väkiluvut vuodenvaihteessa 2002/2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

92 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n

hallituksen kokous 16.01.2003

- Muistio: Taloustyöryhmä 2/2003 25.02.2003

- Lounais-Suomen ympäristökeskus:

Työmaakokous 3, Jämin vesihuoltoverkot 13.1.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 4 18.02.2003

93 § ASEMAKAAVAN MUUTOS (KIRKKOTIE)

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkkotien kaavan muutoksesta on Suunnittelukeskus Oy / Arkkitehtitoimisto Lukka valmistellut asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2002.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se tiedottaa Kirkkotien alueen kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta maanomistajille ja asukkaille kirjeitse sekä kuulutuksella, viranomaistahoille kirjeitse ja luottamushenkilöille tiedotuksena kokouksen yhteydessä.

---------

KH 93 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

94 § PIKAVUOROPYSÄKIN SAAMINEN SUURIMAALLE

Suurimaalta ollaan oltu yhteydessä kunnanjohtajaan pikavuoropysäkin saamiseksi Suurimaalle. Lähimmät pysäkit ovat tällä hetkellä Niinisalossa ja Raivalassa. Pysäkki palvelee myös kunnan muita alueita.

Alustavan selvittelyn pohjalta pysäkin saamien on jopa mahdollista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää Länsi-Suomen lääninhallitukselle anomuksen pikavuoropysäkin saamiseksi Suurimaalle.

Asian käytännön hoitaminen annetaan kunnan joukkoliikennevastaavan rehtori Lasse Särkimäen tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 23 § 06.03.2003

95 § KUNNANTALON PIHASUUNNITELMAT

Tekninen ltk 95 § 

Kunnantalon pihasuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä kokouksessa.

Päätös: 1. Ehdotetaan kunnanhallitukselle pihasuunnitelmat hyväksyttäviksi.

2. aloitetaan rakentamiseen liittyvä urakkatarjouspyyntöjen valmistelu Peijarintien ja Pääskyntien tarjouspyyntöjen rinnalla sekä pyydetään urakkatarjoukset vähintään viideltä ko. alan urakoitsijalta.

--------

KH 95 § 

Suunnitelmat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskustelun aikana todettiin tekniselle lautakunnalle jatkovalmistelun pohjaksi, että paloaseman pihan nykyistä asfalttialuetta ei kannata uudelleen asfaltoida.

Suunnitelmien lisäksi Törmälän pihan kunnostamisen kustannukset tulee selvittää.

________

Tekninen lautakunta 22 § 06.03.2003

96 § PEIJARINTIEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUSSUUNNITELMAT

ekninen ltk 22 § 

Peijarintien, Pääskyntien, Kööpelintien, Riihitien ja Martintien katusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet ja nähtävillä kokouksessa.

Päätös: 1. Esitetään kunnanhallitukselle, että katusuunnitelmaehdotukset asetetaan MRA 43§:n mukaisesti nähtäville osallisten kuulemista varten. Lisäksi suunnitelmasta tiedotetaan kirjeellä ko. alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille.

2. Aloitetaan Peijarintien ja Pääskyntien rakentamiseen liittyvä urakkatarjouspyyntöjen valmistelu ja pyydetään tarjoukset vähintään viideltä alan urakoitsijalta.

---------

KH 96 § 

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi todettiin ,että katuvalaistustyyppiin palataan, kun urakkatarjoukset on saatu.

________

Tekninen lautakunta § 21 06.03.2003

97 § SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN SANEERAUS

Tekninen ltk 21 § Suurimaan koulun lämpökeskuksen saneeraussuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä kokouksessa.

Päätös: 1. Esitetään kunnanhallitukselle suunnitelmat hyväksyttäväksi.

2. Pyydetään ko. työstä urakkatarjoukset viideltä alan yrittäjältä.

-----------

KH 97 § 

Suunnitelmat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditut suunnitelmat

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 11 § 23.01.2003

Kunnanhallitus 67 § 18.02.2003

Tekninen lautakunta 24 § 06.03.2003

98 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI

Tekn.ltk 11§ 

Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2003 talousarvioon 10 000 euron määrärahan käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan ko. vuoden aikana.

Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle avustus jaettavaksi seuraavasti:

1. Avustus ilmoitetaan haettavaksi maaliskuulla julkaistavalla ilmoituksella Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kuntatiedotteessa, joka jaetaan myöskin loma-asuntojen omistajille.

2. Hakemukset on jätettävä kunnan tekniseen toimistoon 2.5.2003 mennessä oheisella hakemuskaavakkeella liitteineen.

Avustus on enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista, koskien konetöitä.

3. Hakemuksista tekee päätöksen tekninen lautakunta toukokuun aikana.

4. Mikäli määräaikana hakemuksen jättäneiden osalle ei koko määräraha tule käytetyksi, hakemuksia voidaan ottaa vastaan määräajan jälkeenkin ja ne ratkaistaan saapumisjärjestyksessä.

5. Avustuksen maksatuksen suorittaa tekninen toimisto, tositteiden perusteella tai jos työ on tehty omalla konekalustolla niin hyväksyttävän kirjallisen selvityksen perusteella. Työ on tehtävä siten, että maksatusta haetaan viimeistään 15.12.2003 mennessä.

Ruoppausavustushakemusmalli liitteenä 11.1.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

----------

KH 67 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tuen jakamisen ehtona on kuitenkin se, ettei valtuuston hyväksymää määrärahaa ylitetä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi tuen myöntämisen ehtojen tarkentamiseksi.

Ehtojen perusteita määrittäessä tulee ottaa huomioon mm. avustuksen enimmäismäärä, valintakriteerit (mikäli hakemuksia yli talousarvion), tasavertaisuus, järven tilan kokonaisuuden huomioiminen ja alueellisuus.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kalastuskunnan edustaja Kyösti Lahti tulee kutsua teknisen lautakunnan kokoukseen asiaa uudelleen käsiteltäessä.

- - - - - - -

Tekn.ltk 24 §

Päätös: Tekninen lautakunta esittää 23.1.2003 11§:n mukaista avustuksien jakomenettelyä täydennettäväksi siten, että avustushakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa otetaan myöskin huomioon kunnanhallituksen 18.2.2003 67§:n esittämät asiat.

---------

KH 98 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Maankäyttö- ja

kaavoitustoimikunta § 3 18.02.2003 3

99 § ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

1. Kirkonkylän ns. "postimerkki"-kaavan muutokset

2. Avennon alueen kaavamuutokset

Em. kaavaluonnos on ollut nähtävänä muistutusten tekemistä varten 11.-25.3.2002 välisen ajan. Lisäksi siitä on pyydetty asianosaisten mahdollisia kannanottoja 5.4.2002 mennessä. Samanaikaisesti on pyydetty lausuntoja viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Kaavaluonnoksista on saatu lausunnot ja huomautukset, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä 3.1.

Päätös: 1. annetaan vastine-ehdotus kunnanhallitukselle lausunnoista ja huomautuksista (liite 3.1).

2. Ehdotetaan, että kaavaluonnoksia korjataan / täydennetään vastineiden mukaisesti. Tämän jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville siten, että korttelin 73 / MT/s / VL alueen kaavaehdotus eriytetään käsiteltäväksi erillisenä muista kaavamuutoksista.

- - - - -

KH 99 § 

Saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen ovat liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

100 § SUURIMAAN KOULUN TALOUDELLISEN PITOAJAN JATKAMINEN

Valtuuston päätöksen 21.04.1998 mukaan kunnanhallituksella on oikeus perusparannuskohteiden osalta muuttaa poistosuunnitelman mukaista taloudellista pitoaikaa.

Suurimaan koulun peruskorjaus on aiheuttanut tarvetta lisätä jäljellä olevaa pitoaikaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus lisää Suurimaan koulun taloudellista pitoaikaa 10 vuodella 31.12.2026 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________