Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 03.02.2003

KokoustiedotAika 07.02.2003 kello 14.30
Paikka PUHELINKOKOUS
Käsiteltävät asiat 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 57
57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 57
58 YHDEN LUUKUN TAVOITELTAVUUSHANKKEEN HALLINNOINTI 58

 

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 07.02.3003 kello 14.30 - 15.25
KOKOUSPAIKKA Puhelinkokous
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja klo 14.30 - 14.35

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 56 - 59

56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 53 28.01.2003

58 YHDEN LUUKUN TAVOITELTAVUUSHANKKEEN HALLINNOINTI

KH 53  

Hämeenkankaan alueella toimii lukuisa joukko elämyspalveluyrittäjiä. Lisäksi lumimaailma kokonaisuus käsittää 5 yritystä: Jämin Hiihtotunneli Oy, Kiinteistö Oy Jämikeskus, Snow Cafe Jämi, Kesport Jämi ja Jämin hieronta.

Pitkään on ollut suunnitteilla, että alueelle saataisiin ns. yhden numeron palvelupiste, josta asiakas saisi palvelun yhdestä numerosta, "yhdestä luukusta".

Yhdessä Satakunnan puhelimen kanssa on kehitetty tavoitettavuuspalvelua, joka voisi olla ratkaisu ko. asiaan.

Toimintamalli vaatii kuitenkin kehittelyä käytännössä, jotta siitä syntyisi toimiva alueellinen palvelukeskus.

Kehittämistä varten on laadittu Leader+ -projekti nimeltään "yhden luukun tavoitettavuuspalvelu". Hankehakemus on liitteenä nro 53.1.

Koska hankkeen ympärillä olevat yritykset ja yhteisöt ovat kaikki "samanarvoisia" on ollut vaikea sopia kuka voisi toimia hankkeen hallinnoijana.

Neuvotteluissa on päädyttykin neutraaliin vaihtoehtoon eli Jämijärven kuntaan.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen

2) että mikäli hankkeelle saadaan myönteinen rahoituspäätös, hoitaa hankkeen hallinnoinnin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiukan aikataulun vuoksi (Lumimaailman palveluosan avaaminen 8.2.2003) keskusteltiin myös mahdollisesta projektihenkilöstä.

Todettiin, että hankkeen sidosryhmät ovat olleet Kirsi Leppihalmeen valinnan kannalla. Hänellä on kokemusta sekä puhelinmyyntityöstä että puhelinvaihteen hoidosta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että mikäli paikkaa ei tarvitse laittaa auki ja rahoituspäätös on myönteinen tehtävään valitaan Kirsi Leppihalme.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Tapio Rajalahti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.

----------

KH 58  

Paikallinen Leader+ viranomainen käsitteli hakemuksen 30.01.2003 ja hyväksyi sen siten muutettuna, että ostopalvelukohdan osalta tuki on ainoastaan 30 %. Viranomainen tulkitsi ko. hankinnan investoinniksi. Päätös menee vielä Satakunnan TE-keskuksen vahvistettavaksi. Käytännössä päätös merkitsee sitä, että yritys/yhteisö rahoitustarve lisääntyi 5720 eurolla. Neuvottelut ovat käynnistyneet ko. katteen turvaamiseksi.

Lisäksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminnanjohtaja ilmoitti, että projektisihteerin paikka on laitettava auki.

Kunnanjohtaja on keskusteltuaan kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa laittanut paikan hakuun 31.1.2003 kunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimistossa (+ työvoimatoimiston internet -sivuilla). Hakuaika päättyy 7.2.2003 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä on jätetty 8 hakemusta. Liite 58.1.

Hakijat ja heidän kokemuksensa ja koulutuksensa esiteltiin kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) valita projektisihteerin tehtävään markkinointimerkonomi Kirsi Leppihalmeen

2) määrätä hänen kokonaispalkakseen 1430 /kk.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

____________