Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 16.12.2002

KokoustiedotAika 17.12.2002 kello 18.30
Paikka Lomahotelli Jämi


Käsiteltävät asiat

311 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 346
312 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 346
313 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN Sivu 347
314 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 348

 

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 17.12.2002 KELLO 18.30 - 18.50
KOKOUSPAIKKA Lomahotelli Jämi
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

 
ASIAT 311 - 315

311 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

312 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 285 26.11.2002

313 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN

KH 285  

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.11.2002 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle jätehuoltotaksan muuttamista 1.1.2003 alkaen. Taksamuutos on laskettu siten, että muutetuilla taksoilla voidaan kattaa vuoden 2003 talousarvioehdotuksen mukaiset menot. Mikäli ehdotus hyväksytään nousee taksa hieman. Kankaanpään kaupunginvaltuusto käsittelee asian 9.12.2002.

Jätehuollon yhteistyöhön liittyen tulee kuntien taksoitukset olla yhteneväiset.

Ehdotus uudeksi jätehuoltotaksaksi on liitteenä nro 285.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) esittää valtuustolle, että uusi jätehuoltotaksa hyväksytään oheisen liitteen mukaisesti

2) että asia käsitellään Jämijärven kunnanvaltuustossa sen jälkeen, kun Kankaanpään kaupungin lopullinen päätös asiasta on saatu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 313  

Kankaanpään kaupunki on lähettänyt Jämijärven kunnalle oheisen

liitteen nro 313.1 mukaisen kirjeen. Kirjeen liitteenä on Kankaanpään

valtuuston hyväksymä jätehuoltotaksa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että uusi jätehuoltotaksa hyväksytään liitteen nro 313.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 228 17.09.2002

Kunnanhallitus 306 11.12.2002

314 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KH 228  

Mielahden ranta-asemakaavan muutos ja pienehkö laajennus tuli vireille koska voimassa oleva kaava ei enää vastaa nykykäytännön mukaisia tarpeita. Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus säilyy entisellään, mutta lomarakennuspaikkoja keskitetään, jolloin alueelle jää laajemmat yhtenäiset rakentamattomat virkistys- ja suojelualueet.

Alueella on tehty luontokartoitus ja merkittävimpien muutosten osalta on tehty sopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.3.2002 ja se oli nähtävillä 11.-16.4.2002. siitä ei jätetty yhtään muistutusta.

Ehdotus Mielahden ranta-asemakaavamuutokseksi valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä, jossa se esitellään tarkemmin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotuksen Mielahden ranta-asemakaavan muutokseksi yleisesti nähtäville ja pyytää siitä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 306  

Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.9.-21.10.2002 välisen ajan. Liite nro 306.1. Yhtään muistutusta ei ole tullut.

Puhelimitse Arvo Lanne on esittänyt huolestumisensa tonttijärjestelyn muutoksen vaikutuksesta hänen tienhoitokustannuksiin. Kunta on kuitenkin suurin tienhoitokustannusten maksaja ko. alueella.

Määräaikaan saadut lausunnot ovat liitteenä nro 306.2. Satakuntaliiton lausunto on tullut myöhemmin, liite nro 306.4.

Käydyissä neuvotteluissa Satakuntaliitto ja Lounais-Suomen Ympäristökeskus ovat vaatineet perusteluja seutukaavasta poikkeamiseen sekä perusteita alueen mitoitukseen. Perustelut liitteenä 306.3.

Toisena ongelmakohtana on se, että viranomaiset haluaisivat tekstiin, että alueelle saa rakentaa vain 1-asuntoisia vapaa-ajanasuntoja.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaavan muutoksen oheisten liitteiden mukaisin täydennyksin.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehdään muutos siten, että kaavamerkintään tehdään lisäys 1-asuntoiset loma-asunnot

Päätös: Lounais-Suomen Ympäristökeskus on toimittanut sähköpostitse lausuntoluonnoksen, joka on esityslistan liitteenä 306.5.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian käsittelyn pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä 17.12.2002 klo 18.30 alkaen tehden silloin lopullisen esityksen valtuustolle.

----------

KH 314  

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on varmentanut virallisella lausunnollaan (liite) aikaisemmin sähköpostilla toimittamansa lausuntoluonnoksen.

Vastine lausuntoon on liitteenä nro 314.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaavan muutoksen edellisessä kokouksessa käsitellyin lisäyksin, jotka koskevat seutukaavasta poikkeamisen perusteita ja alueen mitoitusta. Lisäksi nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehdään muutos siten, että kaavamerkintään tehdään lisäys 1-asuntoiset loma-asunnot.

Muutettu kaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______