Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 30.09.2002

Kokoustiedot

Aika 8.10.2002 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 262

237 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 262

238 TULOSTINTEN HANKINTA Sivu 263

239 TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN KUNNAN V. 2002 TALOUDEN TOTEUTUMISESTA JA V. 2003 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDISTA
Sivu 264

240 MLL:N JÄMIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN ANOMUS/TIETOKONEIDEN UUSKÄYTTÖ Sivu 265

241 KUNNAN AITTOJEN JATKOKÄYTTÖ Sivu 266

242 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 267

243 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 268

244 VUOKRASUHTEEN IRTISANOMINEN/ATK-PALVELU PIHLAJAMÄKI Sivu 269

245 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003 Sivu 270

246 VUODEN 2003 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 272

247 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003 Sivu 273

248 MAATALOUSLOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖT 1.1.2004 ALKAEN
Sivu 274

249 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
Sivu 275

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA 08.10.2002 kello 19.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 236 - 251

  236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

237 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

238 TULOSTINTEN HANKINTA

Kunnanvirastolle hankittiin keväällä uusi palvelin. Vaikka sen käyttöjärjestelmä oli sama kuin vanhankin (Windows NT 4), on uusi versio salaustasoltaan korkeampi (128 bittinen). Ilmeisesti tämä aiheutti sen, etteivät kolme vanhinta verkkokirjoitinta suostu enää pysymään verkossa. Ne "nukahtavat" muutaman minuutin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta ja ainoastaan uudelleen käynnistys palauttaa ne verkkoon. Tämän ongelman kimpussa on askarreltu nyt monta kuukautta tuloksetta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee uusien verkkokirjoittimien hankinta, sillä jatkuva virtakytkimen napsuttelu hajottaa pian kirjoittimet ja hidastaa työntekoa. Kirjoittimille on kyllä käyttöä oheiskirjoittimina, joina ne toimivat edelleen mainiosti. Tarjoukset on pyydetty kahdesta tulostintyypistä Helpjet OY:stä,

Suurimaan Tukku OY:ltä ja Verkkokauppa.com:ista. Näistä Verkkokauppa.com ei jättänyt tarjousta. Halvin tarjous on Helpjet OY:llä

Epson EPL -5900N:stä.

Yhdistelmä liitteenä nro 238.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Helpjet Oy:n tarjouksen ja päättää hankkia 3 kpl Epson EPL-5900N kirjoitinta oheisen liitteen mukaiseen hintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

239 TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN KUNNAN V. 2002 TALOUDEN TOTEUTUMISESTA JA V. 2003 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDISTA

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.09.2002 22 siitä, että kunnanhallitukselle tulee laatia arvio kansanterveystyön ky:n tulevasta menojen ylityksestä.

Valtuuston kokouksessa samana päivänä päätettiin järjestää keskustelutilaisuus siitä miten niukkenevat resurssit käytetään kunnassa.

Tarkastuslautakunta piti kokouksessaan 26.9.2002 tärkeänä sitä, että vuoden 2002 talousarvion toteutumisesta tehdään kuluvan syksyn aikana erillinen tilinpäätösennuste.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) järjestää tilaisuuden v. 2002 talouden toteutumisesta ja vuoden 2003 talouden lähtökohdista

2) kutsua tilaisuuteen valtuuston, kunnanhallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan jäsenet sekä lautakuntien puheenjohtajat ja johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat

3) hyväksyä tilaisuuden ajankohdan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että ajankohdaksi päätettiin 29.10.2002 klo 16.00.

________

240 MLL:N JÄMIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN ANOMUS/TIETOKONEIDEN UUSKÄYTTÖ

MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys on pyytänyt, että Jämijärven kunnanhallitus huomioisi heidän tarpeensa miettiessään käytöstä poistettujen tietokoneiden uudelleen käyttöä.

Anomus on liitteenä nro 240.1.

Asiasta on neuvoteltu kunnan ATK-vastaavan Tuomo Leikkolan kanssa ja kunnasta löytyy tietokone, joka soveltuu MLL:n tarpeisiin eikä enää palvele kunnan tarpeita.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä MLL:n Jämijärven paikallisyhdistyksen anomuksen siten, että tietokoneen luovutuksesta ei saa aiheutua kunnalle lisäkustannuksia.

Luovutettavan tietokoneen valinnasta vastaa kunnan ATK-vastaava Tuomo Leikkola.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen tietokoneen luovutusta varmistetaan vielä kunnan oma tarve.

_______

241 KUNNAN AITTOJEN JATKOKÄYTTÖ


Jämijärven kunnalla on omistuksessaan kaksi aittarakennusta Kontinkylässä.

Viime vuosina kunta on saanut ostotarjouksia näistä aitoista. Lisäksi aluearkkitehti on visioinut aittojen siirrosta Jämille luontoaitoiksi.

Kunnanhallituksessa on kuitenkin viime aikoina keskusteltu aittojen siirrosta kylien käyttöön. Tykköön koulupiirin kyläyhdistys on jättänyt oheisen liitteen mukaisen anomuksen. Liite nro 241.1.

Asiasta on ollut ennakkotieto ja kunnanhallitus on suhtautunut asiaan myönteisesti.


Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:n esityksen.

Kunnalle ei saa tulla aittojen siirrosta ja niiden ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Kyläyhdistys vastaa siitä, että aitat pidetään hyvässä kunnossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


242 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:
- Tarkastuslautakunta 26.09.2002

- Tekninen lautakunta 19.09.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

243 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Turun tiepiiri: Turun tiepiirin tienpidon toimintalinja 2015

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Käyttötilastot elokuussa 2002

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtionavustus kunnille niihin sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin, joita tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankejärjestelmä muuttuu

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2002

- TE-keskus: Jatkoaikahakemus koskien Jämin vesihuoltoverkkojen rakentamista

- Satakuntaliitto: Toimintakertomus vuodelta 2001

- Honkalinnan sairaala -hanke

- Tiehallinto: Yleisten teiden linja-autopysäkkien katosten siirtyminen Tiehallinnon vastuulle

- Kiitos Täydennyslentolaivue 17/Le 4 palvelleiden vuositapaamisen järjestelyistä 10.-11.09.2002

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ilmoitus vesirakennustyöstä 28.8.2002, lisäselvitykset 9.9. ja 17.9.2002

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Avustuksen myöntäminen EU:n tavoite 2-ohjelman 2000-2006 hankkeelle

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

244 VUOKRASUHTEEN IRTISANOMINEN/ATK-PALVELU PIHLAJAMÄKI

Raimo Pihlajamäki on lähettänyt 30.9.2002 kirjeen, jolla hän irtisanoo vuokrasuhteensa Suurimaan kyläkeskuksesta 31.12.2002 lukien.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Raimo Pihlajamäen vuokrasuhteen irtisanomisen hänen tekemänsä anomuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


245 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003

KH 245 Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2003 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2002 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.


Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2002 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yhdistys- ja seurojentalot 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2003 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------


246 VUODEN 2003 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 246 Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2003 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2002 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2001 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.387.149 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 4,5 %. Yhteisöverosta ei ennakkoarviota vielä ole saatu.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2003 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

247 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003

KH 247 Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2002 100 markkaa (16,82 euroa). Laskutuksen kannalta tasaluku on toivottavin. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.027 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2003 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------


248 MAATALOUSLOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖT 1.1.2004 ALKAEN

Maatalousyrittäjien eläkelaitos lähetti vuoden alussa lomituksen paikallisyksikköjä hoitaville kunnille 7.1.2002 päivätyn kirjeen, jossa pyydettiin kuntia tekemään ehdotukset toukokuun loppuun mennessä seudullisesti tai alueellisesti hoidetuista paikallisyksiköistä.

Jämijärvi puolsi ratkaisumallia, jossa yhteisalueena toimisivat Honkajoki, Kankaanpää ja Jämijärvi; hallintopaikkana Honkajoki.

Oheisessa liitteessä on Melan ehdotus paikallisyksiköiksi. Liite nro 248.1. Ehdotus perustuu saatuun palautteeseen ja joissakin tilanteissa myös alueellisiin keskustelutilaisuuksiin. Melan ehdotus paikallisyksiköiksi sisältää eritasoisia ratkaisuja. On ehdotuksia, jotka merkitsevät hyvillä hallintoresursseilla syntyviä paikallisyksiköitä. On myös ehdotuksia, joissa paikalliset olosuhteet ovat ratkaisseet sen, että paikallisyksikkö jää pieneksi, mutta erityisjärjestelyillä ja kunnan rahoitusosuudella toiminta voidaan hoitaa. Joillekin paikallisyksiköille ehdotetaan 31.12.2005 asti määräaikaista sopimusta. Määräajan kuluessa selvitetään, millainen paikallisyksikkö alueelle muodostetaan.

Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että Honkajoki, Kankaanpää ja Jämijärvi muodostavat alueellisen yksikön, jonka hoitavana kuntana toimii Honkajoki. Mela on pyytänyt kunnista mahdolliset muutosesitykset 31.10.2002 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Melan ehdotuksen tiedokseen

2) saattaa Melan ehdotuksen myös valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

249 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Valtuusto on hyväksynyt 19.12.1996 käyttöomaisuuden poistosuunnitelman sekä poistosuunnitelman tarkistuksen 21.4.1998 ja 19.03.2002.

Poistosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (19.12.1996) valtuusto vahvisti ns. pienhankintarajan, jota suuremmat hankinnat käsitellään investointiosassa ja aktivoidaan. Pienhankintarajana on ollut 50.000 markkaa (8.409,40 ). Eurojen käyttöönoton vuoksi tasaeuroluku olisi toiminnan kannalta parempi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa käyttöomaisuuden pienhankintarajaksi 8.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________