Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 18/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 25.11.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

1.12.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  289

272 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  289

273 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  290

274 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  291

275 §     ESITYS LIIKENNERAJOITUSTEN ALENTAMISEKSI / ERKKI RUDENBERG   292

276 §     TALOUDEN TASAPAINOITUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2015-2019 HYVÄKSYMINEN  293

277 §     EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POSAN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JÄRJESTÄMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄÄN  294

278 §     PÄÄTÖS YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUKSESTA  295

279 §     RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  296

280 §     VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2015-2017  297

281 §     LYHYTAIKASEN LAINAN OTTAMINEN  298

282 §     TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOON  299

283 §     AVUSTUSANOMUS YSTÄVYYSKOULUMATKALLE KASTELLAUNIIN  300

284 §     TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2014  301

285 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  302

286 §     KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  303

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

1.12.2014 kello 19.00 – 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 271-287

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 8.12.2014

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                     Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 8.12.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

271 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

272 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     

                     

                     


 

273 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.10.-15.11.2014

-       Karvian kunta, ote PoSan perussopimuksen muuttaminen

-       Karvian kunta, ote ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma

-       Verohallinto, lopullinen tieto verovuoden 2013 veroista

-       Verotilitys marraskuu 2014

-       Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Suurimaa, Korpisaari

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

274 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta,

                                            yhteistoimintaryhmän jäsenet                                  13.11.2014

                                            Tekninen lautakunta                                                  18.11.2014

Sivistyslautakunta                                                      18.11.2014

Lentokenttähanke                                                      18.11.2014

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy          

                                            varsinainen syysyhtiökokous                                   19.11.2014

                                            Vapaa-aikalautakunta                                               20.11.2014

                                           

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

275 §            ESITYS LIIKENNERAJOITUSTEN ALENTAMISEKSI / ERKKI RUDENBERG

 

 

                                            Erkki Rudenberg on tehnyt kunta-aloitteen.

Hän esittää, että kunnanhallitus ryhtyisi toimiin liikennerajoitusasiassa välillä Tykkööntien risteys – Mutkalan teollisuusalue siten, että nykyistä 40 km/h jatkettaisiin nykyiseltä paikaltaan Rannanperän tienhaaraan. Rannanperän tienhaarasta ns. Mutkalan kurviin saakka olisi 60 km/h ja ohituskieltomerkit nostettaisiin pylväisiin.

Perustelut ilmenevät aloitteesta. Liite nro 275.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

276 §            TALOUDEN TASAPAINOITUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2015-2019 HYVÄKSYMINEN

 

                                            Jämijärven kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2013 mukaan alijäämää

- 824 507,91 euroa.

Arvion mukaan alijäämää syntyy lisää vuoden 2014 aikana ja vuoden lopussa tämän hetken tiedoilla alijäämää olisi noin 930 000 euroa.

 

Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

 

Jämijärven kunnan osalta tasapainotus vaatii pidemmän ajan ja tilintarkastaja on antanut luvan pidentää aikajännettä.

 

Jämijärven kunnan talouden tasapainoitussuunnitelma v. 2015-2019 on esityslistan liitteenä nro 276.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan talouden tasapainoitussuunnitelman vuosille 2015-2019 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

277 §            EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POSAN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JÄRJESTÄMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄÄN

 

PoSan kunnat ovat päättäneet, että PoSan palveluiden tuotanto- ja järjestämisselvitys laaditaan konsulttityönä.

PoSan johtokunta valitsee konsultin kokouksessaan 27.11.2014.

Kuntia on pyydetty nimeämään edustajansa (1 per kunta) hankkeen ohjausryhmään.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajan PoSan palveluiden tuotanto- ja järjestämisselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti PoSan palveluiden tuotanto- ja järjestämisselvityksen ohjausryhmään kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____


 

278 §            PÄÄTÖS YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUKSESTA

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Kahilaluoman yksityistien parantamiseen valtionavustusta.

Kustannusarvioksi on hyväksytty 34 000 euroa ja avustusta on myönnetty hyväksyttäviin kustannuksiin 75 % eli 25 5000 euroa.

 

Hanke on saatu päätökseen ja Kahilaluoman tiekunta on 10.11.2014 saapuneella maksatushakemuksella hakenut loppumaksatusta hankkeelle.

Maksatusta on haettu 34 998 euron kustannuksiin.

 

Maksettavaksi haetuista kustannuksista on hylätty 998 euroa, koska se ylittää hyväksytyn kustannusarvion. Kokonaismaksatus hankkeelle on 25 500 euroa. Kunta on tukenut hanketta yli 1000 euron avustuksella. Hankkeella on rakennettu tierumpu.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Tekninen lautakunta      54 §              18.11.2014

 

279 §            RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                        Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2014, (voimaantulo 1.1.2013)

                                      

                                        Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet vuosina 2007 - 2013 keskimäärin 25,6 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                        Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                        Suomen Kuntaliitto on vuonna 2012 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                        Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Kunnan maksut tulisi myös vuosittain päivittää yleistä kustannuskehitystä vastaavaksi.

 

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 54.1

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 279 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä 279.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan uuden rakennusvalvontataksan oheisen liitteen mukaisesti. Uusi maksutaksa astuu voimaan 1.1.2015 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

280 §            VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2015-2017

 

 

Vuoden 2014 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti paitsi PoSan ja verotulojen osalta. Vielä alkusyksystä tilanne näytti hyvältä, mutta verotilitysten oikaisut ja veronpalautusten maksu aiheuttavat sen, että marras-joulukuun verotilitykset jäävät pieniksi. Osasyyllinen on vuoden 2013 lopullinen tieto verotuksesta, joka osoittaa vain +0,9 % kasvua, kun valtakunnan keskiarvo on +3,9 %.

Yhteisövero osoittaa laskua – 5,4 %. Valtakunnan osalta yhteisöveronkasvu on 3,3 %.

Vuoden 2015 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Merkittävänä hankkeena on laajakaista/valokuituhankkeen loppuun saattaminen. Suunnittelukaudella on tärkeää myös Tuulenpesän ja Jämin alueen uusien kaava-alueiden kunnallistekninen toteutus. Ratiperän tuulivoimapuistohanke pyritään saamaan valmiiksi v. 2015 aikana.

Taloussuunnitelman liitteenä on investointisuunnitelma vuosille 2015-2019.

Kunnallisveroa ei nosteta taloussuunnittelukaudella, mutta kiinteistöverojen korotukset v. 2015 toteutetaan valtuuston päätöksen mukaisesti.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat sopimukset. Työllistämisrahat on kohdistettu asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

Talousarvioehdotus esitellään valtuustolle ja kunnan luottamusmiehille 24.11.2014 valtuustoseminaarissa.

 

Yhteistyötoimikunta puoltaa lausuntonaan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 hyväksymistä.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

281 §            LYHYTAIKASEN LAINAN OTTAMINEN

 

Vuoden 2014 talous painuu alijäämäiseksi PoSan ja loppuvuoden vähäisten verotilitysten myötä.

Tämän vuoksi kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen lyhytaikaisen lainan ottamisesta. Liite nro 281.1.

 

Lainasumma on 350 000 euroa ja maksimilaina-aika 3 kuukautta. Laina nostetaan tarpeen mukaan useassa erässä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan 21.11.2014 päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

282 §            TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOON

 

Yleisessä toimistossa on koottu tiedossa olevat talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon. Liite nro 282.1.

 

Talousarviomuutokset joiden summat eivät ole vielä selvillä tuodaan valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousaviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                                           


 

283 §            AVUSTUSANOMUS YSTÄVYYSKOULUMATKALLE KASTELLAUNIIN

 

Yksitoista Jämijärven keskuskoulun yhdeksäsluokkalaista ja neljä jämijärveläistä lukiolaista sekä kaksi opettajaa ovat lähdössä perinteiselle ystävyyskoulumatkalle Kastellauniin Rheinland-Pfalzin osavaltioon.

Liite nro 283.1.

 

Lähtevä ryhmä on hakenut oppilaiden osalta edellisten vuosien tapaan 150 euron matka-avustusta/oppilas. Opettajien kustannukset hoidetaan koulutoimen budjetista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus myöntää ystävyyskoulumatkalle Kastellauniin matkatukea 2250 euroa, eli 150 €/oppilas.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                            _____

 


 

284 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2014. Liite nro 284.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

285 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

-       Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu oli osallistunut Eläkeliiton Satakunnan pikkujouluihin 21.11.2014

-       Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja rakennuspäällikkö Pentti Virtanen olivat allekirjoittamassa kauppakirjan Ratiperän vuokrasopimusten ja korvaussopimusten siirtymisestä Taaleritehtaalle. Taaleritehdas maksoi välittömästi kauppahinnan ensimmäisen osan kunnalle (50 000 euroa). Samalla neuvoteltiin Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavoitusaikataulusta.

 

Kunnanhallitus merkitsi ko. tilaisuudet tiedokseen.

 

_____

286 §            KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on eduskunnan hyväksymän lisätalousarvion myötä myöntänyt 20.11.2014 Jämijärven kunnalle vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin 1194 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin kunta haki syksyn lisähakukierroksella 1194 euroa ja määräraha myönnettiin täysimääräisinä.

 

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2014 lisätalousarvion momentin 32.20.55 perustelujen mukaisesti valtion asuntorahaston varoista.  Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraava vuotta. Suositeltava avustuksen voimassaolon päättymisaika 30.9.2016

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneen hakemuksen. Hakija ja ehdotus korjausavustuksen myöntämiseksi on liitteenä nro 286.1.

                                           

                                           

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää energia-avustuksen liitteen nro 286.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____