Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 12.11.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.11.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kuninkaankartano

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  275

258 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  275

259 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  276

260 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  277

261 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.8.2014, 22.9.2014 JA 13.10.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   278

262 §     SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK 2014  280

263 §     TEEMA-ASIAT / JÄMIJÄRVEN VPK  281

264 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 3.11.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   282

265 §     SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS  283

266 §      POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014  284

267 §     JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016  285

268 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  286

269 §     LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  287

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.11.2014 kello 19.00 – 20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kuninkaankartano

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Petri Ylikoski                    Jämijärven VPK klo 19.00-19.25

Yrjö Alarotu                       Jämijärven VPK klo 19.00-19.25

ASIAT

 

§§ 257 - 270

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 24.11.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 24.11.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

257 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

258 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     

                     

                     


 

259 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Markkinaoikeus, päätös Nro 731/14 siivouspalvelut

-       PoSa työterveys, työpaikkaselvitysraportti ryhmäperhepäiväkoti

-       Mavi, tukipäätös koulumaitotuki

-       Verohallinto, maksatuserittely lokakuu 2014

-       Karvian kunta, ote PoSan perussopimuksen muuttaminen

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2014

-       Turun hallinto-oikeus, lainvoimaisuusmerkintä koskien maanvuokrasopimuksia Ratiperän tuulivoimapuiston alueella

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Isokytö

o   Tykköö, Kurkioja

o   Tykköö, Viitasalo

o   Tykköö, Salo

o   Tykköö, Viitaharju

o   Peijari, Jääskelä

o   Peijari, Ritala

o   Jämijärvi, Narvi II

o   Vihu, Uusi-Tynkky

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 
 

260 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Satakunnan liikennejärjestelmä-

                                            suunnitelma, seurantaryhmä             17.10.2014

Jämin Hiihtotunneli Oy, hallitus         22.10.2014

Perusturvalautakunta                          28.10.2014

                                            PoSa johtokunta                                   28.10.2014

                                                                 

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 
 

261 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.8.2014, 22.9.2014 JA 13.10.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO                  

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.8.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

41 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

42 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle            

43 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014        

44 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014                    

45 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen              

                                            vuonna 2014                   

46 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

47 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 22.9.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

50 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

51 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk 2014

52 § Kauppasopimus koskien maanvuokrasopimuksia Ratiperän tuulivoimapuiston alueella

53 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2014

54 § Väliraportti 30.6.2014

55 § Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

56 § Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

57 § Jämin hiihtotunnelin sähkölaskujen maksaminen takauspäätöksen perusteella

58 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

59 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 13.10.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            61 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

62 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

63 § Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma                  

64 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen        

65 § Investointimäärärahan muutosesitys            

66 § Vanhuspalvelulain määräykset / tilanne PoSassa          

67 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2014                    

68 § Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

69 § Lausunto Soili Ingelinin tekemään valitukseen Jämijärven

kunnanvaltuuston päätöksestä 16.6.2014 § 35 koskien tuulenpesän asemakaavaa                  

70 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

71 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.8.2014, 22.9.2014 ja 13.10.2014 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

262 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK 2014

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-9 kk 2014. Liite nro 262.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven toteuma on 68,7 %, sosiaalipalvelujen 123,2 % ja yleislääketieteen päivystyksen 94,7 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-9 kk 2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

263 §            TEEMA-ASIAT / JÄMIJÄRVEN VPK

 

Jämijärven VPK:n edustaja tulee kertomaan VPK:n ajankohtaisista asioista.

Niitä ovat mm. ensivasteauton tai ensivastevarusteilla täydennetyn miehistön kuljetusauton hankinta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus merkitsi saadun informaation tiedokseen.

 

                                            _____


 

264 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 3.11.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 3.11.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

74 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

75 § Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen

76 § Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus

77 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2014

78 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015

79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 3.11.2014, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     

 


 

265 §            SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupunkiin 1.1.2015. Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tarkistaa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta.

 

Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai peruspääomaosuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnan nimi on mainittu pykälässä 4 ja 8 sekä liitteessä Jäsenkuntien peruspääomat.

 

Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 16.10.2014 § 38 lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Liitteenä on perussopimusehdotus. Liite nro 265.1.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen muutos tulee käsitellä kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa 31.12.2014 mennessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

266 §             POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014

 

Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2014. Liite nro 266.1.

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 78,45 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” tulisi olla 75%. Euromääräisesti se on 120 141 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (+3,52 %).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 
 

267 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2014 ja kaavoitusohjelman vuosille 2015-2016.

Liite 267.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.    asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

 

2.    saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

268 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

1.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi huostaanotto- ja perhepalveluneuvotteluista PoSan Järvi-Karttusen kanssa.

2.    Valtuusto puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja olivat olleet onnittelemassa 35-vuotiasta Jämijärven Yrittäjiä.

3.    Olli Seppälä kertoi taloyhtiöiden taloustilanteesta, joka oli ilmennyt taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa.

4.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi STM:n yhteydenotosta Tays-Ervan osalta.

 

Kunnanhallitus merkitsi saadut tiedot ja selonteot tiedokseen.

 

_____


 

269 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Vuoden 2014 talousarviolainoista on nostamatta 370 000 euroa. Lainasummasta on pyydetty tarjoukset 17.11.2014 klo 12.00 mennessä.

 

Lainatarjouspyyntö on liitteenä nro 269.1.

 

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordealta ja KEVA:lta.

 

Lainatarjousvertailu on liitteenä nro 269.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus OYJ:n tarjouksen

3 kk eur + 0,950 %          

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____