JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 13.10.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      61 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

62 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

63 § Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma                  

64 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen        

65 § Investointimäärärahan muutosesitys            

66 § Vanhuspalvelulain määräykset / tilanne PoSassa          

67 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2014                    

68 § Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

69 § Lausunto Soili Ingelinin tekemään valitukseen Jämijärven

kunnanvaltuuston päätöksestä 16.6.2014 § 35 koskien tuulenpesän asemakaavaa   

70 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

71 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 17.10.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 7.10.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 7.10.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 13.10.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat61 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  80

62 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  80

63 §   IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA  81

64 §   JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN  84

65 §    INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS  86

66 §   VANHUSPALVELULAIN MÄÄRÄYKSET / TILANNE POSASSA  88

67 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2014  89

68 §   LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON           JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA  90

69 §   LAUSUNTO SOILI INGELININ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN
         JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 16.6.2014 § 35
         KOSKIEN TUULENPESÄN ASEMAKAAVAA
  92

70 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  93

71 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  94

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

13.10.2014 kello 19.00 – 19.15

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Lahti Johanna

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                    

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Raimo Mansikkamäki     varajäsen

Ilkka Hyttinen                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Karppinen Antero

Kuusikoski Sirpa

Lehmussalmi Riina

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 61 - 71

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 17.10.2014

Allekirjoitukset

 

 

Raimo Mansikkamäki            Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 17.10.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

                                           

 

61 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 7.10.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 9.10.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 7.10.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

                                           

 

                                           

 

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

62 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raimo Mansikkamäki ja Miia Sjöman.

 

                                            _____

 

                                           

 

 

 


                                            PoSan johtokunta           51 §              20.5.2014

                                            PERL                                 56 §              17.6.2014

                                            Vanhusneuvosto            40 §              11.9.2014

                                            Kunnanhallitus               224 §            6.10.2014

 

63 §              IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA

 

PoSan johtokunta

51 §                                    Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo.

 

Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan 23.4.2013 § 36 lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki, joka astui voimaan 1.7.2013).

 

Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi, Tästä suunnitelmasta käytetään nimitystä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.

 

Suunnitelma on osa kunnan strategista suunnitteluta. Suunnitelman hyväksyy valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laadinnan toteuttamiseksi perustettiin 6/2013 suunnittelutyöryhmä. Lisäksi perusturvalautakunta nimesi ohjausryhmän työryhmän tueksi.      

 

Suunnittelutyöryhmän valmistelema työ ”Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020” lähetettiin ohjausryhmän arvioitavaksi 24.4.2014. Ohjausryhmä oli tehtyyn suunnitelmaan tyytyväinen, pienet korjaukset lähetettiin vielä työryhmälle tehtäväksi.

 

Suunnitelmasta on tehty kaksi versiota, toinen laajempi ns. tausta-aineistokappale ja toinen tiivistelmäkappale. Suunnittelutyöryhmä luovuttaa toimeksiannon mukaisesti työn johtokunnalle ja perusturvalautakunnalle jatkokäsittelyä varten.

 

Paikalle kutsuttuna asiantuntijana vanhuspalvelujohtaja Vanhatalo, joka esittelee suunnitelman sisältöä.       

 

Esittelijän ehdotus:         Johtokunta käsittelee osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa sekä tekee mahdolliset muutos/lisäysesitykset suunnitelmaan perusturvalautakunnalle käsiteltäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa              Toimitusjohtaja Esa Hakala puh 044 577 3100.

                                            etunimi.sukunimi@eposa.fi

 

Liitteet                                1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

_____

 

 

PERL 56 §                       

 

Esityslistan liitteet            1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

                                            Valmistelija vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö

Vt. tilaajajohtajan

esitys:                                Perusturvalautakunta

-       merkitsee tietoonsa saatetuksi PoSan johtokunnan päätöksen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020

-       käsittelee ja hyväksyy osaltaan Ikäihmisen hyvinvointisuunnitelman 2014-2020

-       lähettää Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2014-2020 ja Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2014- 2020 Tiivistelmän PoSan kuntien kunnanhallituksille/Kankaanpään kaupunginhallitukselle ja edelleen PoSan kuntien kunnanvaltuustoille/Kankaanpään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.


Päätös:                              Esitys hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:             PoSan kunnat/kunnanhallitukset/Kankaanpään kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa              Vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö, puh 044 577 2212

 

_____

 

                     

 

Vanhusneuvosto 40 §    Liitteenä

40.1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            40.2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

Ehdotus:                           Jämijärven vanhusneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi PoSan johtokunnan päätöksen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020. Vanhusneuvosto käsittelee ja hyväksyy osaltaan Ikäihmisen hyvinvointisuunnitelman 2014-2020

Vanhusneuvosto lähettää Ikäihmisten hyvinvointi-suunnitelman 2014-2020 ja Ikäihmisten hyvinvointi-suunnitelman 2014- 2020 Tiivistelmän Jämijärven kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KH 224 §                           Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma v. 2014-2020 on liitteenä nro 224.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman v. 2014-2020 ja saattaa sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 63 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman v. 2014-2020.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


Tekninen lautakunta      42 §              23.9.2014

                                            Kunnanhallitus               227 §            6.10.2014

64 §              JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

                                           

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                        Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                        Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                        Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 5.11.2012 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                        Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 5 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,96 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                            1,96 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                            8,69 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).             

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 227 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                      -----

KV 64 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyy, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


Tekninen lautakunta      46 §              23.9.2014

                                            Kunnanhallitus               229 §            6.10.2014

65 §              INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS

 

Vuoden 2014 talousarvion investointeihin on varattu uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen 208 000 euroa. (Tuulenpesä ja Jämin Harjumökkialue). Jämin Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakennustyöt on aloitettu.

 

Investointisuunnitelmassa Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu 100 000 euroa, sisältäen jätevesiviemäröinnin, vesijohdon, aluevalaistuksen ja kaavateiden rakentamisen. Jämijärven vesiosuuskunta osallistuu rakentamiskustannuksiin vesijohdon osalta.

Vuodelle 2014 on varattu Tuulenpesän 1-vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen 108 000 euroa. Hanke ei kuitenkaan toteudu tänä vuonna. Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista käytetään n. 47 000 euroa Sormelantien alkupään päällystämiseen.

                                           

Markkalan kaavateiden päällystäminen on talousarvion investointisuunnitelmassa budjetoitu vasta vuodelle 2015. Tämän hetkisen tilanteen kannalta Markkalan kaavateiden päällystämiseen voitaisiin ryhtyä jo syksyn 2014 aikana mikäli sääolot sallivat töiden aloituksen.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, investointimäärärahojen muutosta siten, että Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista jäljelle jäävä summa n. 61 000 euroa siirretään käytettäväksi Markkalan kaavateiden päällystämiseen tänä vuonna.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 229 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 65 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy investointimäärärahojen muutoksen siten, että Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista jäljelle jäävä summa n. 61 000 euroa siirretään käytettäväksi Markkalan kaavateiden päällystämiseen tänä vuonna.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               234 §            6.10.2014

 

66 §                VANHUSPALVELULAIN MÄÄRÄYKSET / TILANNE POSASSA

                                           

Liitteenä on vanhuspalvelulain määräyksien toteutuminen PoSassa.

Liite nro 234.1.

Vanhuspalvelulain toteutumista ja henkilöstömitoitusta seurataan Valviran ja AVI:n seurantakyselyin, ensimmäinen toteutettiin 5/2013 (alkutilanteen kuvaus). Uusintakysely on 9/2014, jolla seurataan miten kunnat ovat muuttaneet/toteuttaneet lain määräyksiä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee vanhuspalvelulain määräysten seurannan tiedokseen PoSan osalta ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 66 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee vanhuspalvelulain määräysten seurannan tiedokseen PoSan osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               235 §            6.10.2014

 

67 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2014

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2014.

Liite nro 235.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 66,66 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.8.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 67 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.8.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                      Kunnanhallitus               236 §            6.10.2014

 

68 §              LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

                                           

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta erikseen mainituilta tahoilta. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suhtaudutaan kunnan virallisena kantana.

 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita vapaamuotoisia näkökulmia. Vapaamuotoisille huomioille on varattu runsaasti tilaa. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomioon.

 

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaihin 14.10.2014 klo 16.15 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa huomioidaan määräaikaan saapuneet lausunnot. Lausuntoja tarkasteltaessa myös perinteisessä muodossa annetut lausunnot huomioidaan.

 

Liitteenä on tiivistelmä lakiehdotuksesta, erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat sekä vastauslomake. Liite nro 236.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vastauslomakkeen kunnan lausunnoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vastauslomakkeen kunnan lausunnoksi.                   

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
Kunnanhallitus               237 §            6.10.2014

 

69 §              LAUSUNTO SOILI INGELININ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 16.6.2014 § 35 KOSKIEN TUULENPESÄN ASEMAKAAVAA

                                                                

Jämijärven kunnanhallitus hyväksyi Tuulenpesän asemakaavan kokouksessaan 16.6.2014 § 35.

 

Päätöksestä valitti Soili Ingelin. Valitus on liitteenä nro 237.1.

 

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta Jämijärven kunnanvaltuuston lausuntoa. Lausunto on toimitettava 15.10.2014 mennessä.

Turun hallinto-oikeudelle osoitettu lausuntoluonnos on liitteenä nro 237.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa Soili Ingelinin valituksesta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 69 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto antaa Soili Ingelinin valituksesta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Erkki Rudenberg poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

                                            _____

70 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                    

Ei ollut.

_____

71 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

Valtuutettu Johanna Lahden tiedustelun pohjalta valtuusto kävi keskustelun kotihoidon resurssien riittävyydestä Jämijärvellä. Hoidon porrastuksella vapautuvaa henkilöstöä siirretään laitos- ja tehostetusta hoidosta kotihoitoon. Hoidon rakenne on yhä liian raskas.

Valtuusto merkitsi keskustelun tiedokseen.

 

_____