JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Reima Country Centerin alakerran kokoushuoneessa maanantaina 16.12.2013 alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

100 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                     

101 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2013 ja

kaavoitusohjelma 2014-2015             

102 § Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille                     2014-2016  

103 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013               

104 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 

105 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat        

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 20.12.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 10.12.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 10.12.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 16.12.2013 kello 18.00

 

Paikka

 

Reima Country Centerin alakerran kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat

99 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  109

100 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  109

101 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA          KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015  110

102 § VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
         VUOSILLE
2014-2016  111

103 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013  112

104 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  113

105 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  114

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

16.12.2013 kello 18.00 – 19.15

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Karppinen Antero

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                     klo 18.29-19.15

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kuusikoski Sirpa

Lahti Johanna

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 99 - 106

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 20.12.2013

Allekirjoitukset

 

 

Riina Lehmussalmi                Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 20.12.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

99 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 10.12.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 12.12.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 10.12.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

100 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riina Lehmussalmi ja Kari Jokisalo.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus               313 §            9.12.2013                         

 

101 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2013 ja kaavoitusohjelman vuosille 2014-2015.

Liite 313.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.    asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

 

2.    saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 101 §                          

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               314 §            9.12.2013

 

102 §            VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2014-2016

                     

Vuoden 2013 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi PoSan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2012 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +7,9 %:n kasvua, valtakunnan keskitaso 3,6 %. Samanaikaisesti yhteisövero laski

-13,3 % (valtakunnan keskiarvo 13,7 %)

 

Vuoden 2014 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Tärkeänä investointina on myös laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamisen jatkamiseen varauduttu 2014-2016.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuonna 2014 21,50 %:iin. Kiinteistöverot pysyvät entisellä tasolla.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tilikauden tulos vuoden 2014 osalta osoittaa ylijäämää 17 000 euroa.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 on liitteenä nro 314.1.

 

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti lausuntonaan puoltaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 102 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               321 §            9.12.2013

 

103 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013

 

                                            Liitteenä talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013.

                                            Liite nro 321.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 103 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Miia Sjöman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.29.

                                            _____


                                                                 

104 §           ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                      _____          

105 §           MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.    Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntaliitosselvityksen valtuustojen yhteisseminaarin Jämi Areenalla 22.1.2014 klo 18.00.

 

2.    Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Marko Rajamäki esitteli yhtiön toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Yrityskehittäjä Jaana Koivisto kertoi valtuutetuille Jämin markkinointihankkeen nykytilanteesta. Molemmat esittelyt merkittiin tiedoksi.

 

3.    Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja tiedotusvälineiden edustaja Päivi Seppälä käyttivät kiitospuheenvuorot kuluneesta vuodesta ja toivottivat hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

                    

                     _____