JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 22.9.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

50 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

51 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk 2014

52 § Kauppasopimus koskien maanvuokrasopimuksia Ratiperän tuulivoimapuiston alueella

53 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2014

54 § Väliraportti 30.6.2014

55 § Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

56 § Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

57 § Jämin hiihtotunnelin sähkölaskujen maksaminen takauspäätöksen perusteella

58 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

59 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 26.9.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 16.9.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 16.9.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 22.9.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat49 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  68

50 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  68

51 §   SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI
         1-7 KK 2014
    69

52 §   KAUPPASOPIMUS KOSKIEN MAANVUOKRASOPIMUKSIA
         RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLA
  70

53 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2014  71

54 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2014  72

55 §   KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN           KÄYNNISTÄMISESTÄ  73

56 §   VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA  75

57 §   JÄMIN HIIHTOTUNNELIN SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMINEN          TAKAUSPÄÄTÖKSEN PERUSTEELLA  76

58 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  77

59 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  78

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

22.9.2014 kello 19.00 – 19.14

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kuusikoski Sirpa

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                    

Uusi-Rasi Ari

Raimo Mansikkamäki     varajäsen

Marjatta Hyttinen             varajäsen
Ilkka Hyttinen                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Karppinen Antero

Kujansuu Anneli

Lahti Johanna

Sorvali Timo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 49 - 60

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 26.9.2014

Allekirjoitukset

 

 

Marjatta Hyttinen                     Erkki Rudenberg

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 26.9.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

                                           

 

49 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.9.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 18.9.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille16.9.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

50 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marjatta Hyttinen ja Erkki Rudenberg.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               198 §            1.9.2014                                                 

51 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2014

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 7 kk 2014. Liite nro 198.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteumaprosentin tulisi olla 58,33  %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 51,7 %, laskua edelliseen vuoteen -11,9  %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 93,9  % ja yleislääketieteen päivystyksen 102,6 %.

                     

Valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna seitsemän ensimmäisen kuukauden menot ovat 115 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu.

 

Ehdotus:                          

                                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 – 7 kk 2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

KV 51 §

                     

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-7 kk 2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               200 §            1.9.2014

52 §              KAUPPASOPIMUS KOSKIEN MAANVUOKRASOPIMUKSIA RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLA

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2013 214 § hyväksynyt maanvuokrasopimusmallin, jonka pohjalta on laadittu maanomistajien kanssa sopimukset ns. Ratiperän tuulivoimapuiston alueella. Luettelo sopimuksista on liitteenä nro 200.1.

 

Sopimukset on laadittu kunnan ja maanomistajan välisiksi siten, että ne siirretään kunnan osalta tuulivoimapuiston toteuttajalle.

 

Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy on esittänyt kiinnostuksensa ryhtyä hankkeen toteuttajaksi ja valmiiden sopimusten ostajaksi. Kauppahinnasta on tehty arvio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta. Liite nro 200.2.

 

Kunnan ja Taaleritehtaan välisten neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppasopimusluonnos.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n välisen kauppakirjaluonnoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

KV 52 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n välisen kauppakirjaluonnoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               201 §            1.9.2014

53 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2014

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2014. Liite nro 201.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 58,33 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.7.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 53 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.7.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               207 §            15.9.2014

 

54 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2014

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2014 tavoitteiden toteutumisesta.

Vuoden 2014 tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti on liitteenä nro 207.1.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 54 §

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


Kunnanhallitus               216 §            19.8.2013

                                            Kunnanhallitus               209 §            15.9.2014

55 §              KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN                       KÄYNNISTÄMISESTÄ

 

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013 alkaen.

 

Lain mukaan kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa minkä kunnan/kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään 1.7.2014.

 

Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään:

-       suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta

-       selvitys yhdistymisen vaikutuksesta kuntien yhteistoimintaan

-       selvitys taloudellisesta tilanteesta

-       arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta

-       yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on 10.6.2013 § 57 päättänyt esittää Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä.

 

Selvitystyöhön voidaan ottaa mukaan myös muita siitä kiinnostuneita kuntia.

 

Kunnilta pyydetään vastauksia 30.8.2013 mennessä.

Kuntajakoselvityksen tekeminen ei vielä tarkoita kuntaliitoksen tekemistä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osallistuu Kankaanpään kaupungin valtuuston esittämään kuntajakoselvitykseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 209 §                           Kuntarakenneselvityksen aineisto löytyy kunnan kotisivuilta ja osoitteesta www.kuntaliitos.fi.

                                            Aineisto on esitetty valtuustoille Karviassa 6.5.2014 pidetyssä selvitystyön loppuseminaarissa. Tällöin sovittiin, että kunnat ottavat kantaa syyskuun 2014 loppuun mennessä jatkavatko ne selvitystyön 2 vaiheeseen (varsinaiset liitosneuvottelut). Tämän jälkeen on Lavian ratkaisuksi tullut kuntaliitos Poriin.

 

                                            Pohjois-Satakunnan kuntien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tahtotilaa kuntaliitosneuvotteluihin ei ole ilmennyt.

 

Kuntaliitos edellyttäisi vahvaa kuntajoukkoa, jotta sillä olisi merkitystä ”pitkässä juoksussa”.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto ilmoittaa kantanaan, että Jämijärven kunta ei tässä vaiheessa lähde 2 vaiheen selvitystyöhön (mahdolliset liitosneuvottelut).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 55 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto ilmoittaa kantanaan, että Jämijärven kunta ei tässä vaiheessa lähde 2 vaiheen selvitystyöhön (mahdolliset liitosneuvottelut).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


Kunnanhallitus               212 §            15.9.2014

 

56 §              VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA

 

Valtuuston kokouksessa 25.8.2014 § 47 kohta 2 Kristiina Kotaoja tiedusteli onko kunnassa vanhuspalvelulain seurannasta vastaavaa henkilöä vai kuuluuko asia PoSalle. Asia jäi kunnanhallituksen selvitettäväksi.

Asiaa on tiedusteltu PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalolta, ja häneltä on saatu seuraavanlainen selvitys:

 

”Vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemista, seurantaa ja arviointia varten on Valvirassa asetettu erityishanke, jonka puitteissa selvitetään miten kunnat ovat velvoitteitaan hoitaneet. Hanke on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. THL on kerännyt tilannetta ennen lain voimaantuloa kuvaavat tiedot vanhustenhuollon toimintayksiköille osoitetulla kyselyllä keväällä 2013. Kysely toistetaan nyt syys-lokakuussa

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja yhdenmukaistaakseen lupahallinnon ja valvonnan ja toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä. Tavoitteena on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät.”

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta valtuustolle yllä olevan                                                                 selvityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee kunnanhallituksen selvityksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               213 §            15.9.2014

 

57 §             JÄMIN HIIHTOTUNNELIN SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMINEN TAKAUSPÄÄTÖKSEN PERUSTEELLA

Valtuutettu Erkki Rudenberg tiedusteli valtuuston kokouksessa 25.8.2014 § 47 kohta 3, kuinka paljon kunta on maksanut Jämin hiihtotunnelin sähkölaskuja valtuuston takauspäätöksen jälkeen.

Asia annettiin kunnanhallituksen selvitettäväksi.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että tämän esityslistan lähtöpäivään 10.9.2014 mennessä ei ole maksettu takauspäätökseen liittyviä sähkölaskuja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 57 §

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee kunnanhallituksen ilmoituksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

58 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                     _____

 

                     


 

59 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

1.    Kunnanjohtaja ilmoitti valtuutetuille, että edellisessä  kokouksessa jaettuun valtuuston kokouspäivälistaan tulee pidettäväksi vielä yksi lisäkokous 13.10.2014. Mikäli kokousta ei pidetä, lähetetään siitä ilmoitus.

Asia merkittiin tiedoksi.

 

_____