Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.10.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

6.10.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Jämi Areena kokoushuone 2

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  233

219 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  233

220 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  234

221 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  235

222 §     KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2014  236

223 §     VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2014  237

224 §     IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA  238

225 §     PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN  241

226 §     VASTINE JÄMIJÄRVELLE EHDOTETTUUN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAISIIN  MAISEMA-ALUEISIIN  242

227 §     JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN  243

228 §     SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2016 – 31.12.2019  244

229 §     INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS  246

230 §     VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN  247

231 §     NUORTEN KUULEMINEN  248

232 §     TEEMA-ASIAT / SM-HIIHDOT V. 2015  249

233 §     JÄMI AREENAAN TULEVIEN TOIMINTOJEN SIJOITTELU  250

234 §     VANHUSPALVELULAIN MÄÄRÄYKSET / TILANNE POSASSA  251

235 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2014  252

236 §     LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN  HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA  253

237 §     LAUSUNTO SOILI INGELININ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 16.6.2014 § 35 KOSKIEN TUULENPESÄN ASEMAKAAVAA  254

238 §     AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  255

239 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JATILAISUUKSISTA  256

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

6.10.2014 kello 19.00 – 21.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämi Areena kokoushuone 2

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Satu Jokela

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Asko Uurasjärvi               klo 19.00-19.55
Juha Airio                         klo 19.55-20.15

                     

ASIAT

 

§§ 218 - 240

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 13.10.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Kari Jokisalo                                              

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 13.10.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

218 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

 

 

219 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

                     

                     


 

220 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014

-       Verohallinto, kunnallisveron arvioidut tilitykset kalenterivuonna 2014

-       Verohallinto, maksatuserittely syyskuu 2014

-       Karvian kunta, ote kuntajakoselvitys Kankaanpään kaupungin kanssa

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.8.-15.9.2014

-       Porin kaupunginhallitus, ote vastaus Sairaanhoitopiirille sote-valmistelua koskevaan esitykseen

-       Rauman kaupunki, Rauman kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lakikokonaisuuteen

-       Tekninen lautakunta, keskuskoulun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosesitys/jätevesiviemäreiden saneeraustarjousten käsittely

-       Markkinaoikeus, tiedoksianto Drno 2014/625

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Sydänmaa, Hakaneva

o   Tykköö, Nujula

o   Kovelahti, Ellilä

o   Tykköö, Hirvelä

o   Kauppila, Suviranta

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

221 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan

                                            kokous                                                                          2.9.2014

                                            Vapaa-aikalautakunta                                               10.9.2014

                                            Vanhusneuvosto                                                        11.9.2014

                                            Sivistyslautakunta                                                      16.9.2014

                                            PoSa työpaikkaselvitysraportti                                  16.9.2014

                                            Perusturvalautakunta                                                23.9.2014

                                            Tekninen lautakunta                                                  23.9.2014

                                            PoSa johtokunta                                                         25.9.2014

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 
 

 

222 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2014

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2014.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

223 §        VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2014

 

                                           

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.7.-30.9.2014.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            PoSan johtokunta           51 §              20.5.2014

                                            PERL                                 56 §              17.6.2014

                                            Vanhusneuvosto            40 §              11.9.2014

224 §        IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA

 

PoSan johtokunta

51 §                                    Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo.

 

Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan 23.4.2013 § 36 lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki, joka astui voimaan 1.7.2013).

 

Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi, Tästä suunnitelmasta käytetään nimitystä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.

 

Suunnitelma on osa kunnan strategista suunnitteluta. Suunnitelman hyväksyy valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laadinnan toteuttamiseksi perustettiin 6/2013 suunnittelutyöryhmä. Lisäksi perusturvalautakunta nimesi ohjausryhmän työryhmän tueksi.      

 

Suunnittelutyöryhmän valmistelema työ ”Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020” lähetettiin ohjausryhmän arvioitavaksi 24.4.2014. Ohjausryhmä oli tehtyyn suunnitelmaan tyytyväinen, pienet korjaukset lähetettiin vielä työryhmälle tehtäväksi.

 

Suunnitelmasta on tehty kaksi versiota, toinen laajempi ns. tausta-aineistokappale ja toinen tiivistelmäkappale. Suunnittelutyöryhmä luovuttaa toimeksiannon mukaisesti työn johtokunnalle ja perusturvalautakunnalle jatkokäsittelyä varten.

 

Paikalle kutsuttuna asiantuntijana vanhuspalvelujohtaja Vanhatalo, joka esittelee suunnitelman sisältöä.       

 

Esittelijän ehdotus:         Johtokunta käsittelee osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa sekä tekee mahdolliset muutos/lisäysesitykset suunnitelmaan perusturvalautakunnalle käsiteltäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa              Toimitusjohtaja Esa Hakala puh 044 577 3100.

                                            etunimi.sukunimi@eposa.fi

 

Liitteet                                1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

_____

 

 

PERL 56 §                       

 

Esityslistan liitteet            1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

                                            Valmistelija vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö

Vt. tilaajajohtajan

esitys:                                Perusturvalautakunta

-       merkitsee tietoonsa saatetuksi PoSan johtokunnan päätöksen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020

-       käsittelee ja hyväksyy osaltaan Ikäihmisen hyvinvointisuunnitelman 2014-2020

-       lähettää Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2014-2020 ja Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2014- 2020 Tiivistelmän PoSan kuntien kunnanhallituksille/Kankaanpään kaupunginhallitukselle ja edelleen PoSan kuntien kunnanvaltuustoille/Kankaanpään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.


Päätös:                              Esitys hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:             PoSan kunnat/kunnanhallitukset/Kankaanpään kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa              Vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö, puh 044 577 2212

 

_____

 

                     

 

Vanhusneuvosto 40 §    Liitteenä

40.1 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

                                            40.2 Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 Tiivistelmä

 

Ehdotus:                           Jämijärven vanhusneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi PoSan johtokunnan päätöksen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2020. Vanhusneuvosto käsittelee ja hyväksyy osaltaan Ikäihmisen hyvinvointisuunnitelman 2014-2020

Vanhusneuvosto lähettää Ikäihmisten hyvinvointi-suunnitelman 2014-2020 ja Ikäihmisten hyvinvointi-suunnitelman 2014- 2020 Tiivistelmän Jämijärven kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KH 224 §                           Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma v. 2014-2020 on liitteenä nro 224.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman v. 2014-2020 ja saattaa sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                     


 

225 §            PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 19.9.2014 (LSAVI/2429/07/2014) tarkistanut Jämijärven kunnan osalta perustoimeentulotukeen maksettavaa valtionosuusennakkoa.

 

Vahvistettu ennakoiden kokonaismäärä on 22 600 euroa.

Tarkistaminen johtuu perustoimeentulotuen käytön lisääntymisestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

226 §            VASTINE JÄMIJÄRVELLE EHDOTETTUUN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAISIIN                       MAISEMA-ALUEISIIN

 

Ympäristöministeriön on käynnistänyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on Satakunnassa inventoitu Satakuntaliiton ”Katson maalaismaisemaa” -hankkeessa, jonka yhteydessä on arvioitu maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

 

Jämijärvelle ehdotettu maakunnallisesti arvokas maisema-alue kattaa laajalti koko Jämijärven ympäristön keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksessa on laadittu raportti vastineeksi selvityksessä ehdotettuun maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-aluerajaukseen.

 

Katso maalaismaisemaa – hankkeessa on arvioitu maaseudun kulttuurimaisemia. Kulttuurimaisemissa on keskeistä historiallinen kerrostuneisuus. Täten ehdotettua maisema-aluetta on tarkasteltu historiallisen karttamateriaalin perusteella Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksen toimesta. Raportissa esitetyissä suppeammissa rajauksissa on otettu huomioon myös alueiden hoito maisemallisten arvojen säilyttämiseksi. Olennainen tekijä maisemallisten alueiden säilymisessä on että kuntalaiset ymmärtävät alueen maisemalliset arvot ja hyväksyvät esitetyt aluerajaukset. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luomisessa olennaista on alueiden ylläpito ja hoito.

 

Jämijärvellä on maakuntakaavassa osoitettuja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (kh2 alueita) nykyisin 7,5 km2. Uusi maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-aluerajausehdotus on 49 km2, eli 650 % suurempi kuin aikaisemmat suojellut kulttuuriympäristöalueet. Kankaanpään ympäristökeskuksen raportissa ehdotetut maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden pinta-ala on noin 23 km2, kattaen noin puolet Jämijärven ympäristöstä. Rajatuilla alueilla sijaitsevat myös Jämijärven maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (kh2).

 

Vastineraportti on liitteenä nro 226.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastineen Jämijärvelle ehdotettuun maakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään § 232, jonka jälkeen  § 230. Tämän jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.


                                            Tekninen lautakunta      42 §              23.9.2014

227 §            JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 5.11.2012 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 5 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,96 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                       1,96 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                       8,69 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).                  

 

Päätösehdotus:           Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       -----

 

KH 227 §

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                        Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                      -----


                                            Tekninen lautakunta      45 §              23.9.2014

 

228 §            SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2016 – 31.12.2019

 

Jämijärven Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella.

 

SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU

Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet:        

ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM).

 

Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä.

 

HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA:

 

Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehtoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat:

Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan

1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti

2) avg+closing price tai

3) ostotoimeksiantona.

                     

                                            Lopputulos:

                                            Tarjouksen on jättänyt 4 sähköntoimittajaa.

1)    Leppäkosken Energia Oy

2)    Keravan Energia Oy

3)    Turku Energia Oy

4)    KSS Energia Oy

 

Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan.

 

Skapat Energia Oy suosittelee sähköntoimittajaksi on Leppäkosken Energia Oy:tä, jonka tarjous oli edullisin.

 

Tarjousvertailussa ENOYR –marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali saa olla enintään 1 €/MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Avauspöytäkirja ja vertailut ovat esityslistan liitteenä (liite 45.1)

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Leppäkosken Energia Oy:n. Ja esittää tarjousta hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 228 §                           Avauspöytäkirja ja vertailut ovat liitteenä nro 228.1.

                                            Valinta kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta      46 §              23.9.2014

 

229 §            INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS

 

Vuoden 2014 talousarvion investointeihin on varattu uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen 208 000 euroa. (Tuulenpesä ja Jämin Harjumökkialue). Jämin Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakennustyöt on aloitettu.

 

Investointisuunnitelmassa Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu 100 000 euroa, sisältäen jätevesiviemäröinnin, vesijohdon, aluevalaistuksen ja kaavateiden rakentamisen. Jämijärven vesiosuuskunta osallistuu rakentamiskustannuksiin vesijohdon osalta.

Vuodelle 2014 on varattu Tuulenpesän 1-vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen 108 000 euroa. Hanke ei kuitenkaan toteudu tänä vuonna. Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista käytetään n. 47 000 euroa Sormelantien alkupään päällystämiseen.

                                           

Markkalan kaavateiden päällystäminen on talousarvion investointisuunnitelmassa budjetoitu vasta vuodelle 2015. Tämän hetkisen tilanteen kannalta Markkalan kaavateiden päällystämiseen voitaisiin ryhtyä jo syksyn 2014 aikana mikäli sääolot sallivat töiden aloituksen.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, investointimäärärahojen muutosta siten, että Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista jäljelle jäävä summa n. 61 000 euroa siirretään käytettäväksi Markkalan kaavateiden päällystämiseen tänä vuonna.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 229 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


Kunnanhallitus               189 §            18.8.2014

Kunnanhallitus               196 §            1.9.2014

230 §            VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 9.6.2014 keskusteltiin vakuutusten kilpailuttamisesta.

 

Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

Novum Oy:llä on puitesopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

 

Kilpailutukseen liittyvää materiaalia on esityslista liitteenä nro 189.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijalle tulleen esteen vuoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 196 §                           Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää vakuutusten kilpailutuksesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijan sairastumisen vuoksi.

 

                                            ------

KH 230 §                          

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee vakuutusten kilpailuttamisesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen vakuutussumman selvittämistä varten.

 

Juha Airio Novum Oy:stä oli kunnanhallituksen kokouksessa klo 19.55-20.15.  Jaetut liitteet nro 230.1.

 

-----
Vapaa-aikalautakunta    28 §              10.9.2014

231 §            NUORTEN KUULEMINEN

 

Jämijärvellä toteutettiin nuorten kuuleminen 14.3.-21.4.2014 välisenä aikana kunnan kotisivuilla olevan kyselyn kautta. Sekä erillisessä kuulemistilaisuudessa 7.5.2014.

Kuulemistilaisuudessa selkeitä nuorten toiveita ja huomioita tuli esille:

·         Toivottiin Hip Hop tanssikurssia

o   Kurssi alkoi 3.9. ja jatkuu marraskuun loppuun.

·         Graffittikerhoa toivottiin

o   Kerhonvetäjä on haussa ja asia siis valmisteilla.

·         Koulun pihaan toivottiin penkkejä, pöytiä.

·         Linja-autopysäkeille toivottiin katoksia.

·         Parkour rataa toivottiin edelleen, mikä oli jo edellisessä

nuorten kuulemisessa esille noussut toive.

·         Nuorten kuulemisen toteutustavasta kysyttäessä ehdottomasti

suosituimpia tapoja oli sähköiset viestintä kanavat ja kuulemistilaisuus. Vain muutama vastasi nuorisovaltuuston olevan parasvaihtoehto.

o   Nuorisovaltuustoja suunnitellaan uuteen nuorisolakiin

kirjattavaksi. Toteutustapoja on useita, valtuuston tilalla voidaan valita talotoimikunta nuorisovintille tai tehdä yhteistyötä koulun oppilaskunnan kanssa.

·         Toivottiin matkaa Elämä lapselle konserttiin 17.9, sinne on ilmoittautunut 30 lähtijää. Lähtijöistä osa on ulkopaikkakuntalaisia.

·         Päivän retkiä toivottiin myös Ideaparkkiin ja elokuviin.

 

Päätösehdotus:               Lautakunta merkitsee tämän tiedoksi.

 

Päätös:                              Lautakunta merkitsi nämä tiedoksi ja lähettää ne edelleen

tiedoksi muille lautakunnille ja kunnanhallitukselle.

 

                                            -----

 

KH 231 §                          

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee nuorten kuulemisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

232 §            TEEMA-ASIAT / SM-HIIHDOT V. 2015

 

Jämin Jänteen pj. Asko Uurasjärvi tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan SM-hiihtojen v. 2015 järjestelyistä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Asko Uurasjärvi poistui kokouksesta klo 19.55.

                                            _____


                     


 

233 §            JÄMI AREENAAN TULEVIEN TOIMINTOJEN SIJOITTELU

 

Vapaa-aikalautakunta käsitellessään vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa esitti, että Jämillä oleva vapaille painoille soveltuva kuntosali siirrettäisiin Jämi Areenaan. Se toimii nykyisellään teknisen rakennuksen alakerrassa. Asia on noussut esille myös eräissä muissa keskusteluissa.

 

Ilmailuperinnehuonetta on toivottu myös siirrettäväksi Areenan tiloihin, Aloite on tullut mm. ilmailijoilta. Nykyisellään se sijaitsee ilmailijoiden omistamassa teknisessä rakennuksessa ja on jäämässä ”jalkoihin” rakennuksen toimintojen kehittämisessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että Jämi Areenan osalta tehdään suunnitelma siellä jatkossa olevista toiminnoista. Lähtökohtana on, että Areenan käyttöastetta saadaan lisättyä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kuntosalia ei siirretä Areenaan.

 

                                            _____

 

                                           

234 §            VANHUSPALVELULAIN MÄÄRÄYKSET / TILANNE POSASSA

 

Liitteenä on vanhuspalvelulain määräyksien toteutuminen PoSassa.

Liite nro 234.1.

Vanhuspalvelulain toteutumista ja henkilöstömitoitusta seurataan Valviran ja AVI:n seurantakyselyin, ensimmäinen toteutettiin 5/2013 (alkutilanteen kuvaus). Uusintakysely on 9/2014, jolla seurataan miten kunnat ovat muuttaneet/toteuttaneet lain määräyksiä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee vanhuspalvelulain määräysten seurannan tiedokseen PoSan osalta ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

235 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2014. Liite nro 235.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 66,66 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.8.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

236 §            LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN                       HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta erikseen mainituilta tahoilta. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suhtaudutaan kunnan virallisena kantana.

 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita vapaamuotoisia näkökulmia. Vapaamuotoisille huomioille on varattu runsaasti tilaa. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomioon.

 

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaihin 14.10.2014 klo 16.15 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa huomioidaan määräaikaan saapuneet lausunnot. Lausuntoja tarkasteltaessa myös perinteisessä muodossa annetut lausunnot huomioidaan.

 

Liitteenä on tiivistelmä lakiehdotuksesta, erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat sekä vastauslomake. Liite nro 236.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vastauslomakkeen kunnan lausunnoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

237 §            LAUSUNTO SOILI INGELININ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 16.6.2014 § 35 KOSKIEN TUULENPESÄN ASEMAKAAVAA

 

Jämijärven kunnanhallitus hyväksyi Tuulenpesän asemakaavan kokouksessaan 16.6.2014 § 35.

 

Päätöksestä valitti Soili Ingelin. Valitus on liitteenä nro 237.1.

 

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta Jämijärven kunnanvaltuuston lausuntoa. Lausunto on toimitettava 15.10.2014 mennessä.

Turun hallinto-oikeudelle osoitettu lausuntoluonnos on liitteenä nro 237.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa Soili Ingelinin valituksesta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 

 

 

 

 


 

238 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Syksy 2014 on lähtenyt liikkeelle tunnelin tekniikan ja lumetuksen osalta hyvin. Lipputuloja ei vielä kuitenkaan ole kertynyt riittävästi ja yhtiö ei ole pystynyt hoitamaan Finnveran luottojen kuluja.

Yhtiö anookin 10 000 euron avustusta Finnveran lainan hoitamiseksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus myöntää Jämin hiihtotunneli Oy:lle 10 000 euron avustuksen Finnvera Oyj:n erääntyneen luoton maksamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 


 

 

239 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

                     

1.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi neuvotteluista sairaanhoitopiirin kanssa ensivastemaasturin saamiseksi Jämijärven VPK:lle

2.    Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu ja kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela olivat OAJ:n kutsumana teatterimatkalla, jossa käytiin läpi mm. kunnan sivistystoimen asioita

 

Kunnanhallitus merkitsi selonteot tiedokseen.

 

_____