Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 27.8.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

1.9.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  208

194 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  208

195 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  209

196 §     VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN  210

197 §     VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  211

198 §     SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2014  212

199 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  213

200 §     KAUPPASOPIMUS KOSKIEN MAANVUOKRASOPIMUKSIA RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLA  214

201 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2014  215

202 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  216

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

1.9.2014 kello 19.00 – 20.24

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 193 - 203

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 8.9.2014

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                    Olli Seppälä                                               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 8.9.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

193 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

194 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     

                     


 

195 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Vihu, Lammela

o   Vihu, Uusi-Jokisalo

o   Jämijärvi, Ristamäki

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               189 §            18.8.2014

196 §            VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 9.6.2014 keskusteltiin vakuutusten kilpailuttamisesta.

 

Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

Novum Oy:llä on puitesopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

 

Kilpailutukseen liittyvää materiaalia on esityslista liitteenä nro 189.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijalle tulleen esteen vuoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 196 §                           Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää vakuutusten kilpailutuksesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijan sairastumisen vuoksi.

 

                                            ------


 

197 §            VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

 

Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-       tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 3.10. mennessä

 

-       hallintokuntien esitykset 3.10. mennessä

 

-       veroprosentit kunnanhallitus 27.10.

 

-       veroprosentit valtuusto 3.11.

 

-       hallintokuntien esitysten tasapainotus 7.11. mennessä

 

-       tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 21.11. mennessä

 

-       talousarvion käsittely kunnanhallitus 1.12.

 

-       talousarvion käsittely valtuusto 8.12.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.    merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.    pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaksi 3.10. mennessä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

198 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2014

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 7 kk 2014. Liite nro 198.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteumaprosentin tulisi olla 58,33  %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 51,7 %, laskua edelliseen vuoteen -11,9  %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 93,9  % ja yleislääketieteen päivystyksen 102,6 %.

 

Valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna seitsemän ensimmäisen kuukauden menot ovat 115 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 – 7 kk 2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 


 

199 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy,

                                            varsinainen yhtiökokous                                                                 22.4.2014

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

200 §            KAUPPASOPIMUS KOSKIEN MAANVUOKRASOPIMUKSIA RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLA

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2013 214 § hyväksynyt maanvuokrasopimusmallin, jonka pohjalta on laadittu maanomistajien kanssa sopimukset ns. Ratiperän tuulivoimapuiston alueella. Luettelo sopimuksista on liitteenä nro 200.1.

 

Sopimukset on laadittu kunnan ja maanomistajan välisiksi siten, että ne siirretään kunnan osalta tuulivoimapuiston toteuttajalle.

 

Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy on esittänyt kiinnostuksensa ryhtyä hankkeen toteuttajaksi ja valmiiden sopimusten ostajaksi. Kauppahinnasta on tehty arvio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta. Liite nro 200.2.

 

Kunnan ja Taaleritehtaan välisten neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppasopimusluonnos.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n välisen kauppakirjaluonnoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 


 

201 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2014. Liite nro 201.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 58,33 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.7.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 


                     

202 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

 

1.    Kari Jokisalo ja Esa Ala-Karvia neuvottelivat 19.8. Taaleritehtaan, Ilmari Mattilan ja Samir Abboudin kanssa Ratiperän kaavan muistutustilanteesta

2.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia oli mukana neuvottelussa Sanna Sillanmäen kanssa Ratiperän muistutuksesta

3.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia osallistui PoSan kunnanjohtaja palaveriin 1.9.2014

 

                                   Kunnanhallitus merkitsi 1-3 tilaisuudet tiedokseen.

 

                                   _____