JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 25.8.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

41 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

42 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle            

43 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014        

44 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014                    

45 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen              

                      vuonna 2014                   

46 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

47 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat          

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.8.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.8.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 9.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 25.8.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat40 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  59

41 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  59

42 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE  60

43 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014  61

44 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014  62

45 §   HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN
         HAKEMINEN VUONNA 2014
  63

46 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  65

47 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  66

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

25.8.2014 kello 19.00 – 19.20

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Karppinen Antero

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lahti Johanna

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                    

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Kotaoja Kristiina              varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Frigård Marita

Lehmussalmi Riina

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 40-48

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 29.8.2014

Allekirjoitukset

 

 

Anu Koivumäki                       Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 29.8.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

                                           

 

40 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.8.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 21.8.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.8.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

41 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Koivumäki ja Pentti Mäkelä.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               174 §            4.8.2014

 

42 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.    sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2014

 

2.    kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 42 §                            

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee tiedoksi, että

 

1.    sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2014

 

2.    kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


                                          Kunnanhallitus                 185 §            18.8.2014

 

43 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014

 

                                            Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014. Liite nro 185.1.

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 51,08 %. Euromääräisesti se on 116 739 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 43 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


                                            Kunnanhallitus               186 §            18.8.2014

 

44 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014. Liite nro 186.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 50 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 44 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


Kunnanhallitus               139 §            9.6.2014

                                            Kunnanhallitus               187 §            18.8.2014

 

45 §              HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 1.9.2014 mennessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 187 §                           Hakemus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 187.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen oheisen liitteen mukaisesti. Lomake nro 3 pitää sisällään eräitä talouden tervehdyttämistoimia. Varsinainen talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan v. 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun vuoden 2013 verotiedoista saadaan tarkempaa tietoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 45 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen oheisen liitteen mukaisesti. Lomake nro 3 pitää sisällään eräitä talouden tervehdyttämistoimia. Varsinainen talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan v. 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun vuoden 2013 verotiedoista saadaan tarkempaa tietoa.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

46 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.

 

                      _____


 

47 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

1.    Valtuutettu Erkki Rudenberg tiedusteli Mutkalaan menevän kevyenliikenteenväylän ja jätevesiviemärin tilannetta. Asia otetaan esiin investointisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

2.    Kristiina Kotaoja tiedusteli, onko kunnassa vanhuspalvelulain toteutumisen seurannasta vastaavaa henkilöä. Päätettiin, että asia selvitetään kuuluuko asia PoSalle vai kunnalle.

3.    Valtuutettu Erkki Rudenberg tiedusteli kuinka paljon kunta on maksanut Jämin hiihtotunnelin sähkölaskuja valtuuston takauspäätöksen jälkeen. Päätettiin, että kunnanhallitus selvittää asian.

                                           

                                            _____