Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 30.7.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

4.8.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  182

169 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  182

170 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  183

171 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  184

172 §     VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2014  185

173 §     KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2014  186

174 §     SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  187

175 §     SYYSKAUDEN KOKOUKSET  188

176 §     SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK 2014  189

177 §     JÄMIN KOIRAMAAILMA HANKKEEN PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSATUKSESTA  190

178 §     VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KILITA PUHTAUSPALVELUT OY:N TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 162 § / 23.6.2014  191

179 §     SORMELANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN KAAVASSA OLEVAN TIEOSUUDEN OSALTA  192

180 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  194

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

4.8.2014 kello 19.00 – 19.41

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 168 - 181

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 11.8.2014

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                     Olli Seppälä                                               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 11.8.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

168 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

169 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

                     

                     


 

170 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan lausunto Jämin urheilutapahtumien lupa-anomukseen

-       SPR:n maastoetsintäharjoitustapahtuma Jämillä, Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan lausunto

-       Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1-4 kk 2014

-       Kilita Puhtauspalvelut Oy, muutoksenhaku

-       Kilita Puhtauspalvelut Oy, valitus

-       Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2013

-       Varsinais-Suomen ELY, maastoselvityksen teko Mielahdessa

-       Siikaisten kunnanhallitus, ote PoSan kehittäminen

-       Karvian kunnanhallitus, ote kunnan edustajat PoSa-kuntien neuvotteluun

-       Pirkan LVI kuvaus- ja mittauspalvelu, jätevesiviemäreiden sisäpuolinen tv-kuvaus 30.6.2014

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014

-       Verohallinto, maksatuserittely kesäkuu 2014

-       Verohallinto, maksatuserittely heinäkuu 2014

-       Pirkanmaan ELY-keskus, Lauttalamminkulma B pohjavesialueen luokitus

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Rantamaa

o   Vihu, Uusi-Jokisalo

o   Tykköö, Harju

o   Vihu, Vihunen

o   Kauppila, Koivulahti

o   Peijari, Sillanmäki

o   Peijari, Pikkumetsä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

171 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Veteraaniasioiden toimikunta                                  3.6.2014

                                            Vanhusneuvosto                                                        5.6.2014

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                            11.6.2014

                                            PoSa johtokunta                                                         17.6.2014

                                            Perusturvalautakunta                                                17.6.2014

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta                  17.6.2014

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

172 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2014

 

                                           

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.4.-30.6.2014.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

173 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2014

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2014.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

174 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.    sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2014

 

2.    kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

175 §            SYYSKAUDEN KOKOUKSET

 

Päätösten, lausuntojen yms. aikataulujen mukaan tulee syyskauden aikatauluja kokousten osalta muuttaa. Muutos on ehdollinen, koska mm. sote-uudistuksen osalta aikataulu elää edelleen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää tämän hetkisen tiedon pohjalta vuoden 2014 syyskauden kokouspäivät seuraavasti:

 

                                            Kunnanhallitus                                     Valtuusto

                                            4.8.                                                          

                                            18.8.                                                         25.8.

                                            1.9.                                    

                                            15.9.                                                         22.9.

                                            6.10.                                                        

                                            27.10. (vero%)                                        3.11. (vero%)

                                            17.11.

                                            1.12. (ta)                                                  8.12. (ta)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että 17.11 kunnanhallitus pidetään Kuninkaanhovissa, jossa myös ruokailu.

 

                                            _____

 


 

176 §        SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK 2014

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 5 kk 2014. Liite nro 176.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteumaprosentin tulisi olla 41,66 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 40,5 %, kasvua kuitenkin edelliseen vuoteen 5,4 %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 69,3 % ja yleislääketieteen päivystyksen 79,1 %.

 

Valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna viiden ensimmäisen kuukauden menot ovat 2 625 euroa pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 – 5 kk 2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

177 §            JÄMIN KOIRAMAAILMA HANKKEEN PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSATUKSESTA

 

Satakunnan ELY-keskus on tehnyt 18.6.2014 päätöksen hanketuen maksamisesta Jämijärven kunnan hankkeelle Jämin koiramaailma. Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka kustannusarvio oli 15 000 euroa ja tukipäätöksen mukainen tuki 80 % eli 12 000 euroa.

 

Maksatuspäätöksen mukaan haetut kustannukset olivat 15 002,49 euroa, josta tukikelpoiset kustannukset 15 000 euroa.

Maksettava tuki ko hyväksytyistä kustannuksista on päätöksen mukaan12 000 euroa, eli sama summa, jota kunta haki.

 

Maksatuspäätös on liitteenä nro 177.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

178 §            VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KILITA PUHTAUSPALVELUT OY:N TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 162 § / 23.6.2014

 

Kilita Puhtauspalvelut Oy on valittanut Jämijärven kunnanhallituksen päätöksestä 162 § / 23.6.2014 koskien Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten käsittelyä. Liite nro 178.1.

 

Jämijärven kunnalta on pyydetty vastinetta asiasta 1.8.2014 mennessä. Vastineen antoon on pyydetty ja saatu lisäaikaa 22.8.2014 saakka. Liite nro 178.2.

 

Teknisessä toimistossa on valmisteltu oheisen liitteen nro 178.3 mukainen vastine.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa Markkinaoikeudelle oheisen liitteen nro 178.3 mukaisen vastineen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               166 §            23.6.2014   

179 §            SORMELANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN KAAVASSA OLEVAN TIEOSUUDEN OSALTA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.6.2014 § 30 Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen.

Ko. kaavassa otettiin Sormelantien alkuosuus n. 820 m kaavatieksi.

 

Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä sovittiin, että mikäli muilta investointikohteilta säästyy varoja, niin yhtenä vaihtoehtona on siirtää rahat Sormelantien kaavaosuuden päällystämiseen.

 

Vuodelle 2014 on varattu Tuulenpesän I vaiheen kunnallistekniikkaan 108 000 euroa. Hanke on kuitenkin vasta siinä vaiheessa, että kunnallistekniikan suunnittelu on käynnistymässä elo-/syyskuussa, joten I vaiheen kunnallistekninen toteuttaminen käynnistyy aikaisintaan v. 2015 kesällä. Näin ollen vuodelle 2014 varatusta määrärahasta kuluu vain murto-osa.

 

Asiaan liittyen on Sormelantien kaavaosuuden päällystämisestä pyydetty budjettitarjous. Tarjouksen mukaan päällystyskustannus on n. 47 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Sormelantien alkuosa (kaavatie) n. 820 m päällystetään. Päällystystyö katetaan Tuulenpesän alueen kunnallistekniikasta säästyvillä varoilla. Asia viedään talousarviomuutosten yhteydessä valtuustolle.

 

-----

 

 

KH 179 §                           Tekninen toimi on pyytänyt Sormelantien alkupään asfaltoinnista sitovat tarjoukset 18.7.2014 klo 12.00 mennessä.

                     

                                            Tarjoukset pyydettiin seuraavilta asfaltointiyrityksiltä:

-          Lemminkäinen Infra Oy

-          NCC Roads Oy

-          Skanska Asfaltti Oy

-          Laatuasfaltti Oy

-          Super Asfaltti Oy

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Skanska Asfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja NCC Roads Oy.

Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki.

 

     Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 179.1.

 

     Edullisimman tarjouksen jätti NCC Roads Oy, kokonaishintaan 48 937 €

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy NCC Roads Oy:n tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

180 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

 

1.    Antero Karppinen ja Olli Seppälä kertoivat Jämi Fly In kutsuvierastilaisuudesta

2.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi Parkanossa 31.7. pidetystä soten yksityistämisinfosta.

 

Merkittiin 1-2 kohdat tiedoksi.

 

_____