Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 14.08.2002

Kokoustiedot

Aika Keskiviikko 21.08.2002 kello 19.00
Paikka JAT-Asennus Oy:n yläkerta


Käsiteltävät asiat


196 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 217

197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 217

198 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivu 218

199 TEEMA-ASIAT/JÄMI PROJEKTIT Sivu 219

200 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 220

201 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 221

202 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.06.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 222

203 LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 223

204 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA VERKOTTAMISPROJEKTIIN Sivu 224

205 LAKISÄÄTEISET PALOTARKASTUKSET KERRAN VUODESSA TARKASTETTAVISSA KOHTEISSA Sivu 226

206 OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN ALKION SIIRTOHANKKEESEEN Sivu 227

207 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-30.06.2002 Sivu 229

208 OSALLISTUMINEN HÖRHIÄISRAVEIHIN 1.9.2002 Sivu 230

209 MIELAHDEN ALUEEN KAAVATYÖN JATKAMINEN Sivu 231

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA 21.08.2002 klo 19.00 - 21.15
KOKOUSPAIKKA JAT-Asennus Oy:n yläkerta
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Erkki Knuuttila hankekoordinaattori klo 19.00-20.15

Pia Koskela projektipäällikkö klo 19.00 - 20.15

ASIAT 196 - 211

196 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

198 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

199 TEEMA-ASIAT/JÄMI PROJEKTIT

Hankekoordinaattori Erkki Knuuttila ja projektipäällikkö Pia Koskela tulevat esittelemään kunnanhallitukselle Jämin projektien nykytilanteesta.

Hankekoordinaattori Erkki Knuuttila esitteli seuraavat asiat:

- hiihtotunnelin tilanteen

- palveluosan omistusvaihtoehdot ja hankkeen merkityksen

- liikuntahallihankkeen; lentopallo, koripallo, salibandy ja kuntosali

- kaavoitustilanteen

- perhepuiston tämän hetken tilanteen ja kehittämisnäkymät

- henkilöstön tarpeen projektien päättymisen jälkeen (uusien projektien tarpeen vielä 1-2 vuodelle)

Projektipäällikkö Pia Koskela esitteli:

- MARKE-projektin tavoitteet

- Myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja organisoinnin vaihtoehdot.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee Jämin projekteista saadun informaation pohjalta.

Päätös: Käydyn laajan keskustelun jälkeen kunnanhallitus merkitsi saadun informaation tiedokseen.

Hankekoordinaattori Erkki Knuuttila ja projektipäällikkö Pia Koskela poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.15.

____________

200 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös työllistämistuesta 2 kpl

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2002

- Satakuntaliitto: Länsi-Suomen Tavoite 2-ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös

- Jämin Vesihuoltolinjat: Selvitys urakkakilpailusta ja saaduista tarjouksista

- Kankaanpään ktt ky: Testausseloste, vesinäytteet: Perhepuisto syvä ja lasten

- Arkkitehtitoimisto Lukka Oy: Suunnittelukeskus Oy:ltä tilattujen töiden suorittaminen

- Jämi-Säätiö: Tilinpäätös vuodelta 2001

- Käyttötilastot kesäkuu ja heinäkuu 2002

- Länsi-suomen ympäristölupavirasto: Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Mertiöjärven ja Kauppilanjoen alitse Jämijärven kunnassa.

- Jämin Vesihuoltolinjat: Arvio hankkeen toteutumiskustannuksista

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

201 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 01.08.2002

- Tekninen lautakunta 15.07.2002

- Perusturvalautakunta 18.06.2002

                                    09.08.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

202 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.06.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.06.2002.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.06.2002, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

203 LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

Jämijärven kunnan vuoden 2002 loppupuolen rahoitustarpeen kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 299.000 euron summasta.

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä. Määräaikaan on saatu 6 tarjousta. Liite nro 203.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntien Eläkevakuutuksen tarjouksen jonka vaihtuva korko perustuu Keva Prime korkoon. Laina-aika on 7 vuotta ja lyhennykset puolivuosittain.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

Perusturvalautakunta 117 09.08.2002

204 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA VERKOTTAMISPROJEKTIIN

Perusturvaltk 117 Kankaanpään ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmä ovat lähettäneet Pohjois-Satakunnan kaupungin- ja kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään mahdollisuutta osallistua yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin (entä, jos elän sata- vuotiaaksi-projekti), joka pyritään toteuttamaan koko Pohjois-Satakunnan alueella.

Satakunnan TE-keskuksesta on rahoituspäätös projektille saatu 18.06.2002. Kokonaisrahoitus ajalle 01.08.2002-31.05.2005 on yhteensä 239.094 euroa, josta kuntaosuus olisi 47.819 euroa. Rahoitustuki on myönnetty alueellisesta maaseutuohjelmasta. Jos seutukunnan kaikki kahdeksan kuntaa haluavat olla projektissa mukana, vuosittainen rahoitusosuus kuntaa kohden olisi n. 1.500 euroa.

Kirjeen mukaan kyseessä on tärkeän elinkeinotoiminnan aloittaminen alalla, jossa alueella ei tällä hetkellä paljonkaan ole tarjontaa. Lähivuosina erityisesti vanhusten yksityiset kotipalvelut tulevat antamaan työtä entistä useammalle. Projektin yhteydessä kunnat voivat halutessaan kokeilla myös palvelusetelitoimintaa.

Projekti pyritään toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projekti on kehitetty Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmän toimesta sekä esitelty kuntajohtajille Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksessä ja sosiaali- ja terveysviranhaltijoille Merikarvialla, Siikaisissa, Laviassa ja Kiikoisissa keväällä 2002.

Kunnilta pyydetään kananottoa projektiin osallistumisesta viimeistään 30.08.2002 mennessä. Satakunnan TE-keskus edellyttää kuntasitoumuksia viimeistään projektin ensimmäisen maksatukseen mennessä 31.03.2003.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta osallistuu edellä esiteltyyn yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------

KH 204

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------------

205 LAKISÄÄTEISET PALOTARKASTUKSET KERRAN VUODESSA TARKASTETTAVISSA KOHTEISSA

Pelastustoimesta annetun asetuksen 561/1999 14 :n mukaan kohteissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuvan vaaraan voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremman, on yleinen palotarkastus toimitettava vähintään kerran vuodessa.

Jämijärvellä on 22 vähintään kerran vuodessa tarkastettavaa kohdetta. Kohteista tarkastettiin vuonna 2000 100 % ja vuonna 2001 vain 4,5 %. Säädösten edellyttämä tarkastusten määrä on 100 %.

Lääninhallitus on valvovana viranomaisena pyytänyt kunnanhallituksen lausuntoa 30.8.2002 mennessä niistä toimenpiteistä, joilla palotarkastusten määrä saadaan kunnassa lain edellyttämälle tasolle. Sama tilanne on useassa muussakin yhden viranhaltijan kunnassa.

Asiasta on pyydetty palopäällikön lausunto, liite nro 205.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että vuoden 2001 vähäinen palotarkastusten määrä (kerran vuodessa tarkastettavat) on aiheutunut valmistelun alla olleiden alueellisen pelastustoimen ja viranomaisverkon aiheuttamista lisätöistä palopäälliköllä. Vuoden 2002 aikana tarkastusten määrä pyritään normalisoimaan entiselle tasolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

206 OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN ALKION SIIRTOHANKKEESEEN

ProAgria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta on käynnistänyt yhdessä ProAgria Satakunnan Maaseutukeskuksen ja Satakunnan Nautakarjayhdistyksen kanssa hanketta alkionsiirtotoiminnan edistämiseksi. Satakunnan TE-keskus on myöntänyt EU:n osittain tukeman yhteensä 441.000 markan eli 74 .168 Euron avustuksen vuosille 2001 - 2003 ajoitetun hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 630.000 markkaa eli 106.331 Euroa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kuten kaikki EU:n osarahoittamat hankkeet, myös pakollisen kuntarahan, tässä tapauksessa yhteensä 19.074 Euroa.

Tavoitteena on lisätä maitotilojen taloudellista tulosta alkionsiirrolla saatavan paremman eläinaineksen avulla. Alkionsiirron on laskettu nopeuttavan jalostustyötä noin 20 %. Yksittäisellä tilalla onnistunut alkionsiirto parantaa taloudellista tulosta yli nelinkertaisesti. Hankesuunnitelma on liitteenä 206.1

Hanke on nyt siinä vaiheessa, että siihen on ilmoittautunut kaikkiaan 35 tilaa eri puolilta Satakuntaa ja näin ollen kuntarahan osuudeksi on muodostunut koko hankkeen aikana 3240 markkaa eli 544 Euroa tilaa kohti.

Jämijärven kunnasta hankkeeseen ovat ilmoittautuneet seuraavat tilat.

Pasi Alkkiomäki

Simo Kivilahti

Timo Koivunen

Seppo Kujansuu

ProAgria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta on anonut, että Jämijärven kunta varaisi Satakunnan alkionsiirtohankkeen kuntarahan 4 x 544 Euroa eli 2176 Euroa maksettavaksi ennen hankkeen loppumista.

Kuntarahan voi maksaa joko tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna kunnan rahatilanteesta riippuen.

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

Ehdotus: Kunnanhallitus osallistuu Satakunnan alkionsiirtohankkeeseen ja maksaa kuntaosuutensa 2176 Euroa vuoden 2002 kehittämisrahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.
________

207 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-30.06.2002

Esityslistan liitteenä on selvitys vanhainkodin kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista 30.06.2002 saakka Liite 207.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadun selvityksen tiedokseen

2) saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


208 OSALLISTUMINEN HÖRHIÄISRAVEIHIN 1.9.2002

Kankaanpään Hevoskasvatusyhdistys ry anoo kunnalta Hörhiäisraveihin 1.9.2002 yhden lähdön sponsorointia. Lähdön hinta on 350 .

Summalla Hevoskasvattajayhdistys hankkii lähdön voittajalle loimen, jossa näkyy Jämijärven kunnan nimi sekä lisäksi lähdön 3 parhaalle pokaalit.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sponsoroida 350 :n summalla Hörhiäisravien 1.9.2002 yhtä lähtöä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______


209 MIELAHDEN ALUEEN KAAVATYÖN JATKAMINEN

Mielahden alueen kaavamuutostyötä tehnyt Markku Roininen ei ole saanut kaavahanketta edistymään.

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on ilmoittanut, ettei ehdi viemään kaavaa loppuun ja samalla hän suositteli kaavoittajaksi Air-ix Oy:tä.

Air-ix Oy on tutustunut tilanteeseen ja on jättänyt oheisen liitteen nro 209.1 mukaisen tarjouksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Air-ix Oy:n tarjouksen Mielahden alueen kaavamuutoksen loppuun saattamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

210 LEVÄHDYSPAIKAN JA INFOPISTEEN PERUSTAMINEN

JAT-Asennys Oy:n ja Jämijärven kunnan välillä on keväästä lähtien käyty neuvotteluja kunnan levähdyspaikan ja infopisteen perustamisesta JAT-Asennuksen tontin yhteyteen.

Pisteeseen on suunniteltu kunnan infotaulua, levähdysparkkia (soveltuu myös rekoille), Molok-jätepistettä ja ruokailupistettä (pöytä/penkit).

Asia on edennyt ja kunnan infotaulu on viimeistelyä vaille valmis. JAT-Asennus Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta, he ovat valmiit luovuttamaan levähdys- ja infopisteen alueen korvauksetta kunnan käyttöön, ja vastineeksi kunta päällystää ko. alueen. Alue on n. 800 m:n suuruinen ja päällystyskustannukset ovat 10,40 /m.

Kunnanhallitus tutustui kohteeseen paikan päällä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy levähdys- ja infopisteen perustamisen JAT-Asennuksen tontille em. ehdoilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______