Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 5.5.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 20.5.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Raharinne VPK:n tilat

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

22 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

23 § LAUSUNTOPYYNTÖ RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

24 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE

25 § KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS

26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

27 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

28 § KESKUSTELTAVAT ASIAT

29 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  3/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 20.5.2014 klo 19.00 – 21.00 (VPK:n tilojen esittely 18.30-19.00)

 

KOKOUSPAIKKA

 

Raharinne VPK:n tilat

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                                 puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Mäkelä Pentti

Koivunen Timo                                   varajäsen

Virtanen Pentti                                    pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Koivunen Leena

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Uusi-Rasi Ari                                      kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 20 – 30                                     sivut 21 - 33

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Raimo Mansikkamäki                Pentti Mäkelä

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201420 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mansikkamäki Raimo ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mansikkamäki Raimo ja Mäkelä Pentti.

 

 

 

 

 

 

22 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin harjumökkialueen asemakaavaehdotuksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 20.5.2014 mennessä.

kaavakartta kaavamääräyksineen on liitteenä 22.1 ja asemakaavan selostus liitteenä 22.2.

 

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin Harjumökkialueen asemakaavaehdotukseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

·         Kaavoituksen yhteydessä tulisi laatia ehdottomat rakennustapaohjeet, jolloin ne vahvistetaan kaavan hyväksymisen yhteydessä.

Rakennustapaohjeissa tulisi esittää yksityiskohtaisesti teknisen lautakunnan kaavan luonnosvaiheessa esittämät asiat.

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

23 § LAUSUNTOPYYNTÖ RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa ns. Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 20.5.2014 mennessä.

Kaavakartta kaavamääräyksineen on liitteenä 23.1.

Kaava-aineisto kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla www.jamijarvi.fi/kunta/kaavoja.

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta on tutustunut Ratiperän Tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotukseen eikä teknisellä lautakunnalla ole huomautettavaa.

 

 

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

24 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2014

 

 

                      Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta ns. ”pikkuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen on varattu 4000 euron määräraha.

                      Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti:

                      50m/ vakituinen asunto ja 150m/ loma-asunto.

                      Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa- ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.

                      Avustusta maksetaan vuoden 2013 kuittien perusteella.

 

Yksityistieavustukset ns. pikkuteille ilmoitettiin haettavaksi 30.4.2014 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitettiin Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla. Kunnossapitoavustushakemuksia saapui 15 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 4 kpl:tta. Lista hakemuksista liite 24.1.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta myöntää esityslistan liitteenä olevan listan mukaisesti kunnossapito- ja peruskorjausavustukset.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

25 § KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS

 

Kunnan investointisuunnitelmassa on keskuskoulun lännen puoleisten ikkunoiden uusimiseen varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2014.

Alkuvuodesta 2014 keskuskoululla on ilmennyt jonkin verran ongelmia betonilattian alapuolisissa jätevesiviemäreissä sekä ilmastointilaitteiden automatiikassa (alakeskukset 4 kpl).

 

Vuonna 1969 valmistuneen Keskuskoulun valurautaiset jätevesiviemäriputket ovat alkuperäisiä. Suurin ongelma on halkaisijaltaan V 150 pääviemärilinjan ajoittainen tukkeutuminen.

Tekninen toimisto on pyytänyt sähköpostitse usealta viemärijärjestelmien saneerauksia tekevältä yritykseltä tarjouksen viemäreiden kuvauksesta, kuntoarvioraportista ja mahdollisesta saneerauksesta. Ainoastaan yksi yritys antoi hinnan saneeraustyöstä (€/m), hinta on erittäin korkea. Onkin syytä teettää ensin perusteellinen viemäreiden kuvaus, kuntoarvio ja toimenpide-ehdotus. Kuntoarvion ja toimenpide- ehdotuksen perusteella pyydetään uudet tarjoukset. Lopullinen jätevesiviemärin saneeraushinta saadaan vasta tarjousten jälkeen.  

 

Keskuskoulun ilmastointilaitteiden automatiikkalaitteita on uusittu remontin yhteydessä 1996. Laitteiden kehitys on kuitenkin tuosta ajasta kehittynyt huimasti. Keskuskoulun nykyiseen automatiikkalaitteistoon ei ole saatavilla enää varaosia, muuta kuin joistakin vanhoista, puretuista laitteista (mm. piirikortit). Olemassa oleva ja uusi tekniikka eivät ole myöskään yhteensopivia joten alakeskukset tulee vaihtaa yhdellä kerralla.

Automatiikkalaitteiston saneerauksesta on pyydetty tarjous Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä, tarjous liitteenä 25.1.

 

 

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että keskuskoulun ikkunoiden uusimiseen varattu määräraha voitaisiin kohdentaa jätevesiviemärin ja ilmastointiautomatiikan saneeraustöihin.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                             Skapat Energia Oy:

-          valtakirja sähkönhankinta

-          valtakirja energiatehokkuus

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 79 § Kannanotto / lausunto Lauttakankaan alueen pohjavesikartoituksesta ja luokituksen muutoksesta

-          ote 93 § Kunnan kiinteistöjen hoidon tarjousten käsittely

-          ote 98 § Jämin Harjumökkialueen asemakaava

-          ote 99 § Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

 

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

-          Yksityisen tien parantamisen valtionavustus, T 11 Jämijärvi / Löytöperäntie

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä:

-          MTY Lähteenmäen eläinsuojan ympäristölupa

 

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi

 

 

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

27 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                            Tekniseen toimistoon saapunut kirje 7.5.2014 Pentti Ruokolalta.

 

                                            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

                     

Pyydän kohteliaasti teknistä lautakuntaa suorittamaan katselmuksen Rannanperäntien alkupäästä vesien kulkusuunnasta laskuojaan asti kustannusten selvittämiseksi.

 

Olen kaivauttanut oja Rannanperäntieltä koko matkan laskuojaan asti. Maa on vierinyt ja tukkinut ojan. Tästä syystä olen siis joutunut putkittamaan ojaa sen loppupäästä noin 72 metrin matkalta ja tekemällä kaksi betonikaivoa, ajanut santaa ja maata omalla traktorilla ojan täyttämiseen.

 

Jämijärvellä 7.5.2014

 

Pentti Ruokola

 

 

Päätösehdotus:                   Tiealueen reunaojat kuuluvat Rannanperän yksityistiehoitokunnan vastuualueelle. Yksityisen henkilön omistamalla kiinteistöllä ojat kuuluvat kiinteistön omistajan hoitovastuulle.

                                            Teknisen lautakunnan nimeämät edustajat, Rannanperäntien yksityistiehoitokunnan toimitsijamies ja kirjelmän jättäneen kiinteistön omistaja suorittavat tarpeellisen katselmuksen alueella.

                                            Tekninen lautakunta päättää kokouksessa katselmuksen ajankohdan.

 

Päätös:                                Tekninen lautakunta päätti pitää katselmuksen ke 11.6.2014 klo 15.00 ja nimesi seuraavat lautakunnan jäsenet osallistumaan katselmukseen: Mansikkamäki Raimo ja Mikko Salminen sekä rakennuspäällikkö Pentti Virtanen. Lisäksi paikalle kutsutaan Rannanperän yksityistien toimitsijamies Tero Koivumäki, kirjelmän jättänyt Pentti Ruokola sekä Osmo Jussila.

 

 

 

 

 

 

28 § KESKUSTELTAVAT ASIAT

 

 

Kokouksessa keskusteltiin ympäristökatselmuksen pitämisestä.

Ympäristökatselmusta ei järjestetä tänä vuonna, vaan kehotetaan niitä kiinteistöjä suorittamaan toimenpiteet joihin ei ole aiemmasta kehotuksesta huolimatta määräaikaan mennessä ryhdytty.

 

 

                                           

 

 

28 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.