Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta        Laatimispäivämäärä: 17.9.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

25.9.2013 klo 18.30-

 

Paikka

PIKKU-ITÄVALTA

 

 

Käsiteltävät asiat

Vapaa-aikalautakunta

26 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

27 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

28 § LIIKUNTAPAIKKOJENHOITO

 

29§ NUORISON BÄNDI-ILTA

 

30 § VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

 

31§ YHTEISTYÖSOPIMUS 4H YHDISTYKSEN KANSSA

 

32§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2012-31.8.2013

 

33 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

34 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Jarmo Mikkola                                     Jonna Haavisto

 

Jarmo Mikkola                                 Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


Jämijärven kunta                          KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013                                                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

25.9.2013        klo 18.35-20.48

 

 

KOKOUSPAIKKA

Pikku-Itävalta

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmo Mikkola, puheenjohtaja

Jouko Kulmala

Marita Mynttinen-Marjamäki

Piritta Alakotila

Jarmo Huhtaniemi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Riina Lehmussalmi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Miia Sjöman, kunnanhallituksen edustaja

Jonna Haavisto, pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

 

§§ 26-36                sivut 29-39

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                          Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Jarmo Mikkola                                  Jonna Haavisto    

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pirita Alakotila                                 Jarmo Huhtaniemi                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                  Allekirjoitus

 

 

 


26 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2013 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslistat toimitetaan yleensä kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

Päätösehdotus:     

1.   Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2.   Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3.   Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

- - - - -


27 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:     

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pirita Alkotila ja jarmo Huhtaniemi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

 

- - - - -


28 § LIIKUNTAPAIKKOJENHOITO

 

Vapaa-aikalautakunnan ja kiinteistöhuolto Jari Mannisen välinen sopimus on päättymässä vuoden loppuun.

 

Tarjouspyynnöt on lähetetty (6) eri paikalliselle yritykselle.

 

Päätösehdotus:      Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen tämän tarjous
kilpailun. Lautakunta hyväksyy tarjoukset seuraavassa kokouksessaan.

 

 

Päätös:

Liikuntapaikkojenhoitotarjouksen jättäjille tulee vielä muistuttaa, että liikuntapaikkojen läheisyydessä olevat ranta-alueet tulee muistaa myös hoitaa. Esim. kuntoradan luona Univision kohdilla Jämintiestä alkaen kunnan alue tulee niittää säännöllisesti, muutenkin uimarannoilla pitää niiton tapahtua aina vesirajaan saakka.

 

- - - - -


29§ NUORISON BÄNDI-ILTA

 

Nuorisolle järjestetään illanvietto Torpalla perjantaina 13. joulukuuta 2013. Vapaa-aikatoimi ottaa esiintyjäksi Jontte Valosaaren ja tekniikasta sekä muun mekaanisen levynsoittamisesta tulee vastaamaan Opo’s Sound Oy.

 

Järjestyksenvalvojien vastaavana toimii vapaa-aikasihteeri.

 

 

Päätösehdotus:        

 

Vapaa-aikalautakunnanjäsenet toimivat illanvietossa avustajina kahviossa ja lipunmyynnissä.

 

 

Päätös:                  

Merkittiin tiedoksi ja muutama lautakunnanjäsen ilmoitti jo heti pääsevänsä paikalle.

- - - - -


30 § VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut jo viisitoista kertaa yhteistyöllä lautakuntien kanssa kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. 

 

SEURATYÖNTEKIJÄ = henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä paikkakunnallanne. Henkilö voi siis olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovetäjä/-ohjaaja, lipunmyyjä, järjestysmies jne. Aktiiviurheilijat (siis kilpa- tai huippu-urheilijat) eivät tule kysymykseen.

 

 

1998 Koivusilta Reijo, PULS             1999 Ranta Tuija, Jänne

2000 Ritakorpi Tuula, PULS             2001 Mikkola Matti, Latu

2002 Tamminen Tarmo, Eläkeläiset2003 Niemi Virpi, Jänne

2004 Yli-Moijala Pentti, Ilmailijat     

2005 Hämäläinen Pentti, Jänne, Kansu

2006 Uurasjärvi Asko, Jänne           
2007 Uusipaasto Klaus,
Jänne

2008 Kerola Jyrki, PULS                    2009 -       2010 -

2011 Uurasjärvi Asko, Jänne           

2012 Koivuniemi Olavi, Jänne

 

                              

 

Päätösehdotus:     

o   Lautakunta keskustelee sopivista ehdokkaista päätös on julkinen vasta 1.2.2014 klo 20.00 jälkeen.

 

 

Päätös:

 

Valinta on julkinen vasta 1.2.2014. Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Leena Haaparanta Jämin Ladusta.

 

- - - - -

 


31§ YHTEISTYÖSOPIMUS 4H YHDISTYKSEN KANSSA

 

Jämijärven kunta ja Jämijärven 4H yhdistys aloittaa yhteistyön, jossa kunta ostaa 4Hlta ohjaajapalveluja.

 

4H on ottanut oppisopimukseen syyskuun alusta toukokuun loppuun nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevan, jota tämä kunnan ja 4Hn välinen sopimus koskee.

 

4H laskuttaa toteutuneista tunneista kerran kuukaudessa kuntaa 15€/h, 4H maksaa kaikki muut kulut, ostopalvelu koskee ainoastaan ohjaajan tunteja, eikä siis tämä ohjaaja ole kunnan palkkalistoilla.

 

 

Päätösehdotus:     

Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

 

- - - - -

 

32§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2012-31.8.2013

 

Esityslistan liitteenä (32.1.) on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 31.8.2013.

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Kulttuuri- ja matkailutoimi            6491,76 € netto        

Vapaa-aikatoimi                             32018,09 € netto      

Liikuntapalvelut                             65712,34 € netto      

Nuorisotoimi ja raittiustyö             8981,21 € netto

Leiritoiminta                  1551,88€ netto         

Nuorisovintti                                  6826,43 € netto        

Pikku-Itävalta                                 -7028,69 € netto       

Kokonaiskäyttö                              114553,02 € netto (69,3%)

                                                        129870,86€           (63,6%)            

Päätösehdotus:     Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talous-
                               arvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.8.2013.

 

Päätös:     

Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

 

- - - - -


Lisäpykälä

33§ KUNTOSALIMAKSUT

Marita Frigård on lähestynyt vapaa-aikalautakuntaa ja tehnyt ehdotuksen, että eläkeläiskorttia esittämällä saataisiin kaikille eläkeläisille ilmainen aamuaika kuntosalille.

Naapuri kuntien/kaupunkien käytäntöjen vertailu:

Kankaanpäässä kuukausikortit ovat kaikille samanhintaiset. Kertamaksuissa on eläkeläisille oma hinta, 1€ muille 2€.

Ikaalisissa on käytössä yli 65–vuotiaille ikaalilaisille eläkeläisille sekä ikaalilaisille työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville eläkeläisille oikeus käyttää liikuntahallin kuntosalia maksutta arkisin maanantaista perjantaihin päivittäin klo 9.00 – 12.00. Päätös koskee määräaikaa 2.1 – 2.7 ja 5.8 – 31.12.2013.

Parkanossa yli 65-vuotiailla on maksuton kuntosalin käyttö.

Karviassa ei ole erillistä hinta eläkeläisille.

Päätösehdotus:    

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Marita
Frigårdin ehdotuksen. Ja päättää, että pitäydymme entisessä päätöksessä. Yli 65-vuotiaille on ilmainen kuntosali käyttöaika aamuisin klo 10 asti. Mikäli yli 65-vuotias haluaa käyttää kuntosalia muuna ajankohtana, maksaa hän siitä normaalin kuntosalimaksun. Jokainen yli 65-vuotias hakee silti käyttöoikeuden kuntosaliin kunnantalon neuvonnasta.

Päätös:     

Piritta Alakotila ehdotti, että annettaisiin eläkeläisille ilman ikärajaa ilmainen kuntosalin käyttöoikeus aamulla kello kymmeneen asti. Mikäli eläkeläinen haluaa käyttää kuntosalia muuna ajankohtana, maksaa hän siitä normaalin käyttömaksun. Jouko Kulmala kannatti Alakotilan ehdotusta.

Vapaa-aikalautakunta päätti, että eläkeläiskortin esittämällä saa ilmaisen kuntosalin käyttöoikeuden aamuisin kello 10 asti, ilman ikärajoitusta edellyttäen, että jokainen kirjautuu itse aina sisälle omalla tunnuksellaan kuntosalille.

- - - - -


Lisäpykälä

34§ LATUJEN KUNNOSSAPITOSOPIMUS

Jämin Jänteellä ja Jämijärven kunnalla on ollut Jämijärven hiihtoladuista sopimus, joka on päättymässä vuoden 2013 loppuun. Sopimuksessa on vielä jäljellä kaksi optiovuotta.

Jämin Jänteen latujenhoidosta on tullut erittäin paljon kiitosta ja asiakkaat ovat olleet suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväisiä latujen kuntoon.

                

Päätösehdotus:    

Vapaa-aikalautakunta päättää jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella, kuitenkin niin, että sopimushintaan tehdään 1,1%:n indeksikorotus.

 

Päätös:     

Vapaa-aikalautakunta jatkaa sopimusta optiovuosilla, mutta kuitenkin niin, ettei indeksikorotusta huomioitaisi tässä vaiheessa, koska kaksi kyläkoulua jää sopimuksesta tässä vaiheessa pois.

Lautakunta toivoo, että Jämin Jänne pitäisi ajopäiväkirjaa, jonka perusteella voidaan aikanaan tehdä uusi tarjouskilpailu.

Vapaa-aikalautakunta huomauttaa, että latukartan reaaliaikainen päivitys jokaisen ajokerran jälkeen on erittäin tärkeää käyttäjille. Tekstiviestit tulisi lähettää heti kun ensimmäinen hiihtolatu on aukaistu ja sitten, kun viimeinen lenkki on kierretty, näin tiedetään palvella asiakkaita parhaiten.

Latujenajo hoidetaan sopimuksen mukaisesti prioriteettijärjestyksessä, mutta huomioidaan ajossa, että latukoneet alkavat kiertämään aamulla viimeistään klo 9.00 latuja.

- - - - -


35 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Päätösehdotus:     

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                  

Vapaa-aikalautakunta haluaisi merkittävää roolia, mikäli Jämi Areena tulee Jämijärven kunnan omistukseen. Vapaa-aikalautakunta haluaa olla mukana toiminnansuunnittelussa, sekä mahdollisessa Jämi Areenan kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jämi Areenaa koskeviin työryhmiin ja neuvotteluihin otettaisiin mukaan myös vapaa-aikalautakunnanpuheenjohtaja Jarmo Mikkola.

 

- - - - -

 

 


36 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:     

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

                               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48.

                              

 

                               - - - - -