Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta        Laatimispäivämäärä: 07.10.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

17.10.2013 klo 18.00-

 

Paikka

KUNNANTALO

 

 

Käsiteltävät asiat

Vapaa-aikalautakunta

 

36 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

37 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

38 § LIIKUNTAPAIKKOJENHOITO

 

39§ VAPAA-AIKASIHTEERIN TYÖTEHTÄVÄT

 

40§ TALOUSARVIO ESITYS 2014

 

41 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

42 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Jarmo Mikkola                                     Jonna Haavisto

 

Jarmo Mikkola                                 Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


Jämijärven kunta                          KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2013                                                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

17.10.2013        klo 18.00-18.55

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmo Mikkola, puheenjohtaja

Jouko Kulmala

Marita Mynttinen-Marjamäki

Jarmo Huhtaniemi

Riina Lehmussalmi §§ 40-42

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Piritta Alakotila

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

 

§§ 36 - 42                                         sivut

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                          Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Jarmo Mikkola                                  Jonna Haavisto    

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jouko Kulmala                    Marita Mynttinen-Marjamäki               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                  Allekirjoitus

 

 

vapaa-aikasihteeri            Jonna Haavisto


36 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2013 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslistat toimitetaan yleensä kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

Päätösehdotus:     

1.   Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2.   Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3.   Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

- - - - -


37 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:     

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Kulmala ja Marita Mynttinen-Marjakoski.

 

- - - - -


                                     vapaa-aikalautakunta 28§, 25.9.2013

38 § LIIKUNTAPAIKKOJENHOITO

 

Vapaa-aikalautakunnan ja kiinteistöhuolto Jari Mannisen välinen sopimus on päättymässä vuoden loppuun.

 

Tarjouspyynnöt on lähetetty (6) eri paikalliselle yritykselle.

 

Päätösehdotus:      Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen tämän tarjous
kilpailun. Lautakunta hyväksyy tarjoukset seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös:

Liikuntapaikkojenhoitotarjouksen jättäjille tulee vielä muistuttaa, että liikuntapaikkojen läheisyydessä olevat ranta-alueet tulee muistaa myös hoitaa. Esim. kuntoradan luona Univision kohdilla Jämintiestä alkaen kunnan alue tulee niittää säännöllisesti, muutenkin uimarannoilla pitää niiton tapahtua aina vesirajaan saakka.

 

- - - - -

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli ainoastaan yksi kappale. Kokonaistaloudellisesti ajatellen tarjous on täysin hyväksyttävissä, sillä se on kuukausisummaltaan alhaisempi kuin nykyinen voimassa oleva sopimus.

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojenhoitoon varataan raha edellisten vuosien tapaan. Vapaa-aikalautakunta esittää, että liikuntapaikkojenhoitosopimus tehdään tarjouksen tehneen Kiinteistöhuolto Jari Mannisen kanssa.

Päätös:

Lautakunnan jäsenet tutustuivat tarjoukseen kokouksessa ja se liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

 

Tarjous todettiin kunnalle edullisemmaksi kuin voimassa oleva sopimus, joten vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen hoidosta tehdään sopimus Kiinteistöhuolto Mannisen kanssa.

 

- - - - -


39§ VAPAA-AIKASIHTEERIN TYÖTEHTÄVÄT

 

Edellisessä lautakunnan kokouksessa toivottiin esitystä, mitä kaikkea tällä hetkellä kuuluu vapaa-aikasihteerin toimenkuvaan. Varsinaista toimenkuvaa ei ole vielä tehty, mutta valmistelussa on sellainen.

 

Liitteenä 39.1. tämän hetkisistä tehtävistä tehtäväluettelointia.

 

 

Päätösehdotus:        

 

Vapaa-aikalautakunnanjäsenet voivat esittää lisäkysymyksiä vapaa-aikasihteerille kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen saadun esitelmän vapaa-aikasihteerin työtehtävistä.

 

 

                              

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedokseen vapaa-aikasihteerin tehtävät.

 

- - - - -

 


40§ TALOUSARVIO ESITYS 2014

 

 

Lautakunnalle esitetään tässä vaiheessa talousarvioehdotus, johon ei ole vielä tehty karsintoja. Siinä on myös näkyvissä nuorisotoimenosalta leikkipuiston parannukseen rahaa, joka voidaan vielä siirtää investointiosaan.

 

 

 

Päätösehdotus:     

Vapaa-aikalautakunta tarkastelee talousarvioehdotusta ja antaa muutosehdotukset vapaa-aikasihteerille.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedokseen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014.

 

- - - - -

Riina Lehmussalmi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.25.


41 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:     

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                  

Päätettiin palkita tunnustuspalkinnolla vuodelta 2013 pesäpalloilijoita, jotka ovat olleet Suomen mestaruus joukkueissa voittamassa kultaa ja pronssia. Lisäksi tunnustus palkinto annetaan Jari Viitaniemelle ja Tuomas Kuusikoski.

 

Vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja Jouko Kulmala tiedotti lautakunnalle katselmuksesta, joka tehtiin metsähallituksen toimesta laskettelurinteellä.

 

Vapaa-aikalautakunta päätti, että pidetään tämän vuoden viimeinen lautakunnan kokous pikkujoulun merkeissä ja samassa tilaisuudessa jaetaan tunnustus palkinnot.

 

- - - - -

 


42 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:     

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

                              

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

 

- - - - -