Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 17.3.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 25.3.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

13 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-28.2.2014

14 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-17.3.2014

15 § KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  2/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 25.3.2014 klo 19.00 – 20.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                                  puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Leena Koivunen

Sirpa Kuusikoski

Susanna Maja

Raimo Mansikkamäki

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                                     pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

Anneli Kujansuu                                  kh:n puheenjohtaja

Matti Leppihalme                                valtuuston puheenjohtaja

 

 

ASIAT

 

 

§§ 11 –  19                                 sivut 11 - 20

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                        Susanna Maja

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201411 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Maja Susanna.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kuusikoski Sirpa ja Maja Susanna.

 

 

 

 

 

 

13 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-28.2.2014

 

 

Esityslistan liitteenä teknisen toimen käyttötalouden toteuma

ajalta 1.1.-28.2.2014 (liite 13.1)

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-17.3.2014

 

 

Kokouksessa nähtävillä rakennuspäällikön viranhaltija päätökset ajalta 1.1.-  17.3.2014.

 

 

Päätösehdotus:               Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

15 § KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Jämijärven kunnan tekninen toimisto on pyytänyt tarjousta kunnan kiinteistöjen hoidosta kiinteistöihin kuuluvine ulkoalueineen. Kiinteistöjen hoidosta tehdään aluksi sopimus kolmeksi (3) vuodeksi + yksi (1) optiovuosi. Optiokauden päätyttyä sopimusta voidaan jatkaa suorahankintana neljä (4) vuotta, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden päättymistä.

 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) www.hankintailmoitukset.fi, Kankaanpään Seutu ja Pohjois- Satakunta lehdissä.

 

Kiinteistöjen hoidosta pyydettiin tarjoukset 14.3.2014 mennessä. Tarjouspyynnön haki 5 urakoitsijaa:

-          Lassila&Tikanoja Oyj / Manu Rantamäki

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-          TK-Kiinteistöpalvelut Oy / Topi Parjanen

-          Pentti Mäkelä

-          LH Sähkö Oy / Arto Laaksonen

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan vastuuhenkilön tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kiinteistöjen esittelykierrokselle osallistui 21.2.2014 klo 10.00 alkaen:

- TK-Kiinteistöpalvelut Oy / Topi Parjanen ja Tiitinen Pekka

- Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

- Pentti Mäkelä

- LH-Sähkö Oy / Arto Laaksonen

sekä kunnan edustajina rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja Pekka Halme joka poistui jätevedenpuhdistamon esittelyn jälkeen.  (esityslistan liite 15.1 / muistio).

Tarjouksen määräaikaan (14.3.2014 klo 12.00) mennessä jättivät:

- Kiinteistöhuolto Manninen

- TK- Kiinteistöpalvelut Oy

 

Tarjousten avauksen 17.3.2014 suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen puheenjohtajana, rehtori Rolf Björkman, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Salminen sekä sihteerinä toiminut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Esityslistan liitteenä on tarjousten avaamispöytäkirja (liite 15.2).

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi, että Kiinteistöhuolto Mannisen tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset sen sijaan TK-Kiinteistöpalvelut Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

                                           

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kiinteistöhuolto Mannisen tarjouksen hyväksymistä.

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 8 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2014

-          ote 46 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2014

-          ote 47 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 2.5.2014 ja 30.5.2014

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-          Kertaraportti 17.2.2014

 

Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus:

-          Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 – 2035

 

Satakunnan käräjäoikeus:

-          Satakunnan käräjäoikeuden päätös; Löytöperäntie, puuasia

 

Tekninen toimisto:

-          Nurmialueiden hoito: vertaileva kustannuslaskelma

-          kunnan omistamat maa-alueet (kartat nähtävillä kokouksessa)

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Kokouksessa keskusteltiin invapaikoista kunnantalon ja terveysaseman pihaan.

 

 

 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.