Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 26.3.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.3.2014 kello 17.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

81 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  90

82 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  90

83 §       VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  91

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.3.2014 kello 17.00 – 17.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Ari Uusi-Rasi

Pentti Mäkelä            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 81 - 84

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 7.4.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 7.4.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

81 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

82 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

83 §             VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 83.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2013 oli positiivinen 354 706,85 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin

19 183,65 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1979,89 euroon/asukas (v. 2012 1668,10 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen ja sen vuoksi kunnalla ei ollut tilinpäätöksessä lyhytaikaista lainaa.

                                                                                      

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2013. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 19 183,65 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----