Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

24.3.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

65 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  70

66 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  70

67 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  71

68 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  72

69 §       VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN  73

70 §       VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE  74

71 §        POSAN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN  75

72 §       TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2014  76

73 §       LAUSUNTOPYYNTÖ SELVITYSMIEHEN LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI 77

74 §       TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE  79

            VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE  79

75 §       TEEMA-ASIAT / JÄMIJÄRVEN KUNNAN TALOYHTIÖIDEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT  80

76 §       PSSV PALVELUT OY:N PERUSTAMINEN JA OSAKKEIDEN SIRTÄMINEN KUNTIEN OMISTUKSEEN  81

77 §       OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PSSV PALVELUT OY:LLE  84

78 §       SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  87

79 §       KANNANOTTO / LAUSUNTO LAUTTAKANKAAN ALUEEN POHJAVESIKARTOITUKSESTA JA LUOKITUKSEN MUUTOKSESTA  88

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

24.3.2014 kello 19.00 – 20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Miia Sjöman

Ari Uusi-Rasi

Päivi Leponiemi        varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Satu Jokela

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Reijo Seppänen              klo 19.00-19.30
Risto Kivimäki                  klo 19.00-19.30               

ASIAT

 

§§ 65 - 79

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 31.3.2014

Allekirjoitukset

 

 

Timo Sorvali                     Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 31.3.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

65 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

66 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

Puheenjohtaja esitti seuraavaa työjärjestyksen muutosta, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Seuraavaksi käsitellään pykälä 75, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.


 

 

67 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Jämijärven kunta, tapaturmatilastot 2012

-       Aluehallintovirasto, esitykset 6.12.2014 myönnettävistä kunniamerkeistä

-       Ikaalisten kaupunki, kaavoituskatsaus 2014, kaavoitusohjelma 2014-2017

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.2.-15.3.2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Kauppila, Haapasalo

o   Sydänmaa, Koivikko

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

68 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallinto      29.1.2014

                                            Pohjola, vakuutusten vuosineuvottelu                   28.2.2014

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                                                 25.2.2014

                                            Perusturvalautakunta                                                27.2.2014

                                            Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvitys,

                                            ohjausryhmä                                                                5.3.2014

                                            Omistajaohjausneuvottelu                                        6.3.2014

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

69 §              VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 4.3.2014 (LSAVI/884/07.00.00/2014) vahvistanut Jämijärven kunnan vuoden 2013 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen valtionosuuden.

 

-       valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset      25 185,66 €

-       valtionosuus (50%)                                              12 592,83 €

 

Ennakkopäätöksen mukaan kunnalle on maksettu 14 960,01 €, joten kunnan liikaa saama valtionosuus on 2 367,18 €. Liikaa maksettu valtionosuus peritään takaisin valtiolle vähentämällä se Jämijärven kunnalle myöhemmin maksettavasta ennakosta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

70 §              VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

 

Joka vuosi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tulee kunnanhallituksen hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirje.

 

                                            Vahvistusilmoituskirje on liitteenä nro 70.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

71 §              POSAN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

 

PoSan kuntien edustajat kokoontuivat 6.3.2014 Honkajoen kunnan kutsusta keskustelemaan PoSan omistajaohjauksesta ja talouden sopeuttamisesta.

 

Kankaanpään kaupunginjohtaja Paavo Karttunen esitteli liitteenä nro 71.1 olevan ehdotuksensa PoSan kehittämisestä, jonka pohjana on PoSan muuttaminen 1.1.2015 perinteiseksi kuntayhtymäksi.

 

Neuvottelussa sovittiin, että PoSan jäsenkuntien kunnanhallitukset käsittelevät muutosesityksen maaliskuun loppuun mennessä.

Asian valmistelua jatketaan annettujen vastausten perusteella.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, että kaupunginjohtaja Paavo Karttusen tekemän esityksen pohjalta voidaan jatkaa asian valmistelua.

                                            Valmistelussa tulee ottaa huomioon sote-uudistuksen vaikutukset.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          


 

 

72 §               TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2014

                                           

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2014.

Liite nro 72.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma).

 

Tasaisen vauhdin mukaan toteuman tulisi olla 8,33  %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

73 §              LAUSUNTOPYYNTÖ SELVITYSMIEHEN LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannattavuutta parannetaan. Hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen.

 

Hallitusohjelman mukaan kuntauudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Tavoitteena on muun muassa poistaa lainsäädännöstä sekä kuntatalouden rahoitusjärjestelmästä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä.

 

Valtiovarainministeriön asettaman selvitysmiehen toimeksiannon mukaan valtionosuusperusteiden uudistamisessa tuli tarkastella muun muassa perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Tavoitteeksi asetettiin uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelmassa linjatulla tavalla siten, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta.

 

Lähtökohtana on, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjako ei muutu valtionuudistuksen johdosta.

 

Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta yms. tahoilta lausuntoa selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 

·         ehdotettaviin kriteereihin

·         ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin

·         muiden kriteerien painoihin

·         määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin

·         verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen

·         siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.4.2014 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

 

Laskelman mukaan Jämijärven kunnan valtionosuusmuutos olisi vuositasolla – 232 euroa/asukas eli -460 404 euroa. Liite nro 73.1.

 

Esityksen pääasiallinen sisältö on liitteenä nro 73.2.

 

Asiasta on valmisteltu liitteen nro 73.3 mukainen lausunto.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen nro 73.3 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

74 §              TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE

                      VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

                                           

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Kankaanpään Seudussa ja UutisOiva-lehdessä 20.2.2014.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

-       Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                500 €

-       MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                   2 500 €

-       Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                                           1 000 €

-       Jämijärven Eläkkeensaajat ry                             400 €

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

-       Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                500 €

-       MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                   900 €

-       Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                                           400 €

-       Jämijärven Eläkkeensaajat ry                             200 €

 

Yhteensä 2 000 euroa.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Leppihalme ja Päivi Leponiemi poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

_____


 

75 §              TEEMA-ASIAT / JÄMIJÄRVEN KUNNAN TALOYHTIÖIDEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

 

Tj. Reijo Seppänen ja Risto Kivimäki Suomen Energiakatsaus Oy:stä tulevat kertomaan kunnanhallitukselle Jämijärven kunnan omistamien taloyhtiöiden lämmitys- / energiaselvityksestä ja eri energiavaihtoehtojen vertailusta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Reijo Seppänen ja Risto Kivimäki poistuivat kokouksesta klo 19.30.

 

                                            _____


 

76 §              PSSV PALVELUT OY:N PERUSTAMINEN JA OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN KUNTIEN OMISTUKSEEN

 

Laajakaistahanketta toteuttamaan perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä ”P-S Seutuverkko Oy”), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpää, Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku. Yhtiön perustamisen jälkeen alkoi liittymien ennakko markkinointi ja alkuvaiheessa liittymäsitoumuksia saatiin hieman yli 2400 kpl.

 

Jämijärven kunnan osuus yhtiöstä on 13,3 %, eli 532 osaketta.

                     

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Kuntien vapaan pääoman sijoitukset ilmenevät liitteestä nro 76.1.

Laajakaistaverkon rakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille 2013 - 2016 on 20 milj.€.

 

Koko laajakaistahankkeen suunniteltu investointikustannus ja rahoitus on seuraava:

 

Yllä kuvatun rahoituskokonaisuuden rahoitus on suunniteltu järjestettäväksi PSSV Palvelut Oy:n kautta, jonka P-S Seutuverkko Oy perustaa tarkoitusta varten. PSSV Palvelut Oy siirtyy myöhemmin kokonaan (100 %) P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien omistukseen. PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on kilpailuttaa ja nostaa hankkeeseen tarvittavat lainat ja sijoittaa ne edelleen pääomalainana tai heikomman etuoikeuden lainana P-S Seutuverkko Oy:öön. 

 

 

 

 

 

 

P-S Seutuverkko Oy:n investoinnit rahoitetaan rahoituksella, jonka myöntää perustettava PSSV Palvelut Oy. PSSV Palvelut Oy pääomitetaan lainalla, jonka kunnat takaavat omistuksiensa mukaisessa suhteessa.

 

Siltarahoitus tarkoittaa väliaikaisrahoitusta, jota tarvitaan P-S Seutuverkko Oy:n maksuvalmiuden takaamiseksi ennen valtiontukien saantia. Siltarahoitus on otettu huomioon kokonaislainatarpeen määrittelyn yhteydessä.

 

PSSV Palvelut Oy mahdollistaa laajakaistaverkkoinfrastruktuurin rakentumisen yhtiön osakaskuntien alueelle. Yhtiön perustaminen on tarpeen koska yksityiset investoijat eivät tarjoa vastaavaa palvelua riittävällä peitolla investoinnin alueella, eikä P-S Seutuverkko Oy:n investoinnille ole tarjolla yksityistä rahoitusta tukilain määrittelemillä ehdoilla.

 

Alueelle on tehty julkisen hankintalain mukainen kilpailutus laajakaistahankkeen mukaisesta hankkeesta Satakuntaliiton toimesta. Ainut tarjoaja oli P-S Seutuverkko Oy.

 

PSSV Palvelut Oy:n perustaminen mahdollistaa markkinaehtoisen pääomasijoituksen tekemisen P-S Seutuverkko Oy:n verkkohankkeeseen ja tätä kautta verkon rakentumisen.

 

PSSV Palvelut Oy perustetaan tekemään markkinaehtoisen (kattaa omat varainhankintakulunsa + tuottaa välillisiä hyötyjä) sijoituksen P-S Seutuverkko Oy:öön, mikä mahdollistaa laajakaistahankkeen toteutumisen omistajakuntien alueelle. PSSV Palvelut Oy tekee sijoituksen P-S Seutuverkko Oy:öön ensisijaisesti joko pääomalainan tai heikompietuoikeuksisen lainan ehtoisena rahoituksena/sijoituksena.  

 

PSSV Palvelut Oy:n omistusosuudet ja omistajien takausvastuu jakautuvat P-S Seutuverkko Oy:n omistussuhteiden mukaan seuraavasti:

 

 

 

 

 

PSSV Palvelut Oy:n tehtävän toteutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

·         PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on mahdollistaa julkiseen palveluun rinnastettavissa olevan laajakaistahankkeen toteutuminen omistajakuntiensa alueella.

·         P-S Seutuverkko Oy tarjoaa yhteyksiä kaikille käyttäjille ja verkko on avoin kaikille kiinnostuneille palveluoperaattoreille tasapuolisin, syrjimättömin ehdoin.

·         Verkko tarjoaa käyttöoikeuksien hakijoille kaikki mahdolliset verkkoon pääsyn muodot tasapuolisin ehdoin

·         PSSV Palvelut Oy raportoi omistajakunnilleen yllä kuvattujen parametrien toteutumisesta ja liiketoimintansa tilasta vuosittain.

·         P-S Seutuverkko Oy on valittu verkon toteuttajaksi käyttäen julkista avointa hankintamenettelyä siten kuin laissa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) on säädetty. Näin ollen valituksi on tullut se toteuttaja, joka kykenee tuottamaan kyseiset palvelut vähäisimmin kustannuksin.

 

P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja toimintamallilla on pyritty minimoimaan em. riskit hankkeen toteutuksessa.

Liitteenä nro 76.2 on PSSV Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä ehdotetun liiketoimintajärjestelyn, jossa:

 

1.    P-S Seutuverkko Oy perustaa uuden PSSV Palvelut Oy:n

2.    Jämijärven kunta päättää hankkia osakekaupalla yhdessä muiden P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien kanssa PSSV Palvelut Oy -nimisen yhtiön samoilla omistusosuuksilla kuin kuntien omistukset P-S Seutuverkko Oy:ssä

3.    Yhtiö hankitaan nimellisarvoon 2 500 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 332,50 euroa

4.    Jämijärven kunta hankkii perustetun PSSV Palvelut Oy:n osakkeet nimellisarvoltaan 332,50 euroa.

 

Tämä päätös on ehdollinen siten, että kaikkien P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien tulee tehdä tätä saman sisältöinen myönteinen päätös PSSV Palvelut Oy:öön liittyvän järjestelyn toteuttamisesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

77 §              OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PSSV PALVELUT OY:LLE

 

 

P-S Seutuverkko Oy:n laajakaistahankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. PSSV Palvelut Oy kilpailuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimman rahoituksen osana järjestelyn valmistelevia toimenpiteitä. Valtuuston on tästä johtuen tarkoituksenmukaista valtuuttaa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lainojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. 

 

PSSV Palvelut Oy:n tulevat osakaskunnat takaavat pankkilainoja omistustensa mukaisessa suhteessa seuraavasti:

 

 

1) Takauksen käsittely kunnan toimialaan kuuluvana asiana

 

Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-       taattavana on investointilaina

-       tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen

-       takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus

 

Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan P-S Seutuverkko Oy:n suunnittelemaan investointiin.

 

Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.

 

Takaus järjestetään siten, että takaukselle saadaan vastavakuus osana järjestelyä.

 

Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa, kuuluuko tämä nimenomainen rahoitustoimi kunnan toimialaan.

 

Laajakaistahankkeen toteuttamisen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan myöskin johtuen siitä, että hankealueen kilpailutukseen ei ole ollut tarjolla yksityistä toteuttajaa ja hankkeen rahoituskilpailutuksen tuloksena ei ole ollut mahdollista saada P-S Seutuverkko Oy:lle rahoitusta ilman kunnan 100% takausta.

 

2) Takauksen käsittely suhteessa siihen, millaisia edellytyksiä lainalle/takaukselle tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyttämiseksi.

 

P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja toteutusmallilla on pyritty minimoimaan em. riskit.

 

Perustettavan PSSV Palvelut Oy:n sijoitus P-S Seutuverkko Oy:iin tehdään markkinaehtoisena sijoituksena huomioiden PSSV Palvelut Oy:n toimiala ja tehtävä. Kuntien takaus PSSV Palvelut Oy:lle ei siten ole julkista tukea.

 

Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksimimäärä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaavasti. Mikäli tuki myöhemmin esim. jonkin osapuolen kantelusta todetaan säännösten vastaiseksi, tulee se periä takaisin kunnan toimesta. EU -komission toimivaltaan tässä asiassa sovelletaan 10 vuoden vanhentumisaikaa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n toteuttamia laajakaistainvestointeja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien 2014-2016 aikana.

 

Takauksen ehdot ovat seuraavat:

 

-          Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus kohdistuu yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa 10 000 000 euron takaukset. Jämijärven kunnan takausvastuuta yhtiön omistusosuuden mukaisesti on 1 330 000 euroa.

-          Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteuttavalle yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä takausprovisiota.

-          Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten.

-          PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osakassopimuksen yhteydessä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takauksen suhteessa.

 

Valtuusto valtuuttaa muista osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutukseen.

 

Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.

Liitteenä nro 77.1 on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

78 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

 

1.    Antero Karppinen oli kunnan edustajana sairaanhoitopiirin kumppanuusneuvotteluissa 12.3.2014

 

2.    Miia Sjöman ja Esa Ala-Karvia olivat tutustumassa TAYS:iin ja Pirkanmaan liittoon yhdessä Parkanon ja Karvian edustajien kanssa 12.3.2014

 

_____

 

 


 

79 §              KANNANOTTO / LAUSUNTO LAUTTAKANKAAN ALUEEN POHJAVESIKARTOITUKSESTA JA LUOKITUKSEN MUUTOKSESTA

 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue pyytää 7.3.2014 päivätyllä kirjeellä Jämijärven kunnalta kannanottoa Välikylä-Lauttakankaan pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksen muutoksesta. Kannanottoa on pyydetty 28.3.2014 mennessä. Esitys on liitteenä nro 79.1.

 

Asiasta valmisteltu lausunto on liitteenä nro 79.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen nro 79.2 mukaisen kannanoton ja lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____