Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 25.2.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

3.3.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

54 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  58

55 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  58

56 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  59

57 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  60

58 §       KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2014  61

59 §       SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2013  62

60 §        POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINNAN RAHOITUS VUOSINA 2014-2016  63

61 §       TEEMA-ASIAT / TUULIVOIMAHANKE  65

62 §       LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA  66

63 §       SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  68

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

3.3.2014 kello 19.00 – 20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Miia Sjöman

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Ilmari Mattila                     klo 19.35-20.40
Samir Abboud                  klo 19.35-20.40               

ASIAT

 

§§ 54 - 64

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 10.3.2014

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                                           Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 10.3.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

54 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

55 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

56 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       PoSa v 2013 loppulaskelma

-       Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta saatujen lausuntojen tiivistelmät ja vastaukset

-       Tykistöprikaati, Niinisalon varuskunnan XIII hiihtokarnevaalitapahtuma sekä työhyvinvointipäivä 7.3.2014

-       ELY Varsinais-Suomi, Lounais-Suomen viemäröinti – Laajentumisalueet ja priorisointi selvitys

-       ELY Varsinais-Suomi, Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2035

-       Karvian kunta, lausuntopyyntö Karvian Kantin tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamien

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.1.-15.2.2014

-       Verohallinto, maksatuserittely helmikuu 2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Kesäranta

o   Kauppila, Rotikko

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

57 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            PoSa, johtokunta                                                        6.2.2014

                                            PoSa, johtokunta                                                        20.2.2014

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta                  22.1.2014

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

58 §              KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2014

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2014 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen kutsuntalautakuntaan v. 2014 Kimmo Ristimäen ja hänelle varahenkilöksi Hannu Rajakallion.

 

                                            _____


 

59 §              SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2013

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 13.6.2013 tehnyt päätöksen 1 000 euron valtionavun myöntämisestä matkalippujen hinnanalennuksiin Jämijärven kunnalle vuodelle 2013.

 

ELY-keskuksen maksatuspäätöksen 5.2.2014 mukaan maksetaan loppuvuoden valtionapuna Jämijärven kunnalle 465,61 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

60 §              POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINNAN RAHOITUS VUOSINA 2014-2016    

 

Pohjois-Satakuntaan on vuosiksi 2013-2016 valittu vammaisneuvosto, jossa on kunnan valitsema edustaja Kankaanpäästä, Honkajoelta, Jämijärveltä ja Siikaisista, edustaja Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä sekä PoSan vammaispalvelusta. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustaja seitsemästä alueen vammaisjärjestöstä. Karvian kunta ei toistaiseksi ole nimennyt edustajaa lainakaan; kuntaa pyydetäänkin huomioimaan vielä tämä. (Pomarkussa on oma kunnallinen vammaisneuvosto.)

 

Kunnallisen tai useamman kunnan yhteisen vammaisneuvoston asettaminen perustuu vammaispalvelulain 13 §:ään.

 

Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa. Toimintasuunnitelman laatiminen on ollut ja on edelleen erittäin haastavaa, koska vammaisneuvostolla ei ole mitään varmuutta käytettävissä olevista rahoista. Vammaisneuvosto päätti kuitenkin viime vuoden alusta lukien maksaa kulukorvauksena vammaisjärjestöjen edustajille 25 euroa/kokous, jotta he ylipäätään voisivat ja haluaisivat omalla ajallaan osallistua kokouksiin; muutamat heistä joutuvat nimittäin käyttämään jopa invataksia eikä kukaan kokouksiin ilmaiseksi muutenkaan matkusta. Toimintasäännön mukaan kokouksia on vähintään neljä/vuosi.

 

Vammaisneuvosto on alustavasti suunnitellut erityislasten tapahtumaa Kangasmetsän koululle ja vuosittain vietetään perinteistä kansainvälisen vammaistenpäivän tilaisuutta Kuntoutuskeskuksessa joulukuussa. Näihin tarvitaan jonkin verran varoja. Lisäksi vammaisneuvostolla olisi tarvetta ja halua tehdä joku yhteinen tutustumismatka tai vierailu esim. toisen lähialueen vammaisneuvostoon.

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto esittää, että Kankaanpää maksaisi neuvoston tilille toimintatukea 1500 €/vuosi ja muut kunnat vähintään 300 €/vuosi.

Käydyissä neuvotteluissa on kuntien välillä sovittu, että jokainen kunta maksaisi omalle edustajalleen kokouspalkkion ja kulukorvauksen omien palkkiosääntöjensä mukaan.

Tämän lisäksi Kankaanpää on varannut muutamia satoja euroja vammaisneuvoston muuhun toimintaan.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta maksaa omalle nimeämälleen edustajalleen kokouspalkkiot ja kulukorvaukset kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


 

 

61 §              TEEMA-ASIAT / TUULIVOIMAHANKE

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila ja hankevetäjä Samir Abboud tulevat kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan kunnanhallitukselle Ratiperän tuulivoimapuistohankkeen tämän hetken tilanteesta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Saadun informaation pohjalta päätettiin, että Ratiperän tuulivoimapuistokaavahanketta valmistellaan ehdotuksena nähtäville. Samalla neuvotteluja mahdollisen rakentajan/toimijan kanssa jatketaan.

 

                                            -----


 

 

62 §              LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelman ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin.

 

Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön internet-osoitteesta: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys).

                     

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.

 

Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain tarkoitus on tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistumisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta.

 

Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia.

 

Lausuntopyyntöön liittyvä kyselysarja ja diaesitys on toimitettu kunnanhallitukselle edellisen kokouksen asiakirjojen mukana. Tällöin sovittiin myös se, ettei varsinaiseen kyselysarjaan vastata vaan asiasta annetaan vapaamuotoinen lausunto.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon:

                                           

Lähtökohta vahvemmista sosiaali- ja terveystoimen toimijoista on oikea. Vastuukuntamalli sote-alueiden suhteen tekee kuitenkin pienistä peruskunnista ainoastaan maksajan, joiden vaikutusmahdollisuus oman

kunnan palveluihin on minimaalinen. Sote-palvelut ovat kunnasta riippuen 50-70 % kunnan kokonaismenoista, ja päätösvallan siirto ei voi täyttää kunnallisen itsehallinnon ja perustuslain kriteerejä.

Esitetyn mallin pohjaksi ei ole mitään tutkittua tietoa sen kustannusvaikutuksista ja vaikutuksesta palvelujen saatavuuteen. Lähipalvelujen käsite tulisi määrittää laissa.

Useilla alueilla on syntynyt hyviä käytäntöjä sote-palvelujen järjestämiseksi Paras-lainsäädännön hengen mukaisesti. Näitä ei tulisi uudella lainsäädännöllä rikkoa. Kuntayhtymämalli sekä perustasolla että sote-alueella tulisi säilyttää rinnakkaisvaihtoehtona.

 

Kaiken kaikkiaan koko lainsäädäntöuudistus tulisikin ottaa uuteen valmisteluun ja korjata sen useiden asiantuntijatahojenkin näkemysten mukaiset ongelmat ja puutteet.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

63 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

Kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtaja ovat olleet seuraavissa palavereissa:

 

1.    Laajakaistan rahoituspalaverit: puheenjohtajat ja kunnanjohtaja

2.    Tuulivoimapalaveri 25.2.2014: kunnanjohtaja

3.    Pohjolan vakuutuspalaveri: kunnanjohtaja

4.    Maaseutuhallinnon työryhmä: Timo Sorvali

 

Merkittiin saadut informaatiot tiedoksi.

 

                                            _____