JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 27.1.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus      

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2014  

4 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle              

5 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2013                    

6 § Tykköön kylätalon katuvalot        

7 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013        

8 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2014      

9 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2014    

10 § Päivähoidon tilanneselvitys      

11 § Jämi-säätiön lainajärjestelyt      

12 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

13 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat          

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 31.1.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 21.1.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 21.1.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 27.1.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat

1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §     VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN          VALITSEMINEN VUODEKSI 2014  2

4 §     SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE  3

5 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2013  4

6 §     TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT  5

7 §     POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013  6

8 §     KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2014  7

9 §     VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2014  8

10 §   PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS  9

11 §   JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT  11

12 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  15

13 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  16

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

27.1.2014 kello 19.00 – 19.25

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Karppinen Antero

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Lahti Johanna

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Pihlajamäki Reijo            varajäsen

Kotaoja Kristiina              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kuusikoski Sirpa

Lehmussalmi Riina

Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 14

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 31.1.2014

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen               Marita Frigård

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 31.1.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.1.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 23.1.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 21.1.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mikko Salminen ja Marita Frigård.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus               3 §                20.1.2014

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014

 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 3 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2014 valtuuston puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja I varapuheenjohtajaksi Antero Karppisen ja II varapuheenjohtajaksi Tapio Rajalahden.

 

                                            _____

 

Kunnanhallitus               7 §                20.1.2014

 

4 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.    sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2013

 

2.    kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 4 §                               

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee tiedoksi, että

 

1.    sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2013

 

2.    kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               14 §              20.1.2014

 

5 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2013

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2013.

Liite nro 14.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteutumisen tulisi olla 91,66 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 5 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               305 §            18.11.2013

                                            Tekninen lautakunta      60 §              3.12.2013                         

Kunnanhallitus               15 §              20.1.2014

 

6 §                TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT

 

KH 305 §                           Valtuutettu Erkki Rudenberg teki valtuuston kokouksessa 4.11.2013

§ 87 aloitteen, että Tykköön kylätalon kohdalle saataisiin muutama katuvalo, koska alue on hänen mielestään pimeä. Valtuusto merkitsi asian tiedokseen ja saattoi sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

Tekninen ltk 60 §

                                                                

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei kunta rakenna katuvalaistusta tiealueelle joka kuuluu ELY- keskuksen hoitoalueeseen. Kunnan nykyisen taloustilanteen takia on syytä pidättäytyä kaikista ylimääräisistä, kuluja aiheuttavista hankinnoista.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

 

KH 15 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon hyväksyen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 6 §         

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


Kunnanhallitus               16 §              20.1.2014

 

7 §                POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013

 

                                            Listan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla

1.1.-31.10.2013. Liite nro 16.1.

”Tasaisella vauhdilla” toteaman tulisi olla 83,33 %. Jämijärven kunnan osalta kokonaistoteuma on 88,23 %, mutta kun huomioidaan valtuuston hyväksymä lisämääräraha, toteuma on 84,3 %.

 

Toteuman muutos Jämijärven osalta edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan on +119 091 euroa eli + 3,28 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 7 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               20 §              20.1.2014

 

8 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2014

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva-lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ilmoituksissa asia on esitetty lyhyesti ja niissä on ollut viittaus kunnan nettisivuille, joissa asia on esitetty tarkemmin.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2014 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 8 §         

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2014 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               21 §              20.1.2014

 

9 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2014

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Vuonna 2013 päätettiin, että lehdessä julkaistaan ainoastaan kokouskutsu ja asialistan osalta on viittaus kunnan nettisivuille. Kuntalaisten taholta on tullut palautetta ja toivomus, että asialista julkaistaisiin myös lehdissä. Asiaan on ottanut kantaa mm. kunnan vanhusneuvosto. Liite nro 21.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2014 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 9 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2014 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               241 §            16.9.2013

Sivistyslautakunta           71 §              21.11.2013

Kunnanhallitus               317 §            9.12.2013

Kunnanhallitus               25 §              20.1.2014

 

10 §              PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS

 

KH 241 §     LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ

 

Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon selvitystyön tekemistä Jämijärven kunnassa.

 

Selvityksessä tutkittaisiin mahdollisen tuen kustannukset ja arvioitaisiin vaikuttavuutta varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

 

Aloite on liitteenä 241.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus antaa asian valmistelun sivistystoimen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että selvitystyöhön tulee ottaa mukaan myös yksityinen ja kunnan oma päivähoito.

 

-----

 

Sivltk 71 §

Kunnanhallitus on antanut sivistystoimelle tehtäväksi valmistella Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuustoaloitteen mukaisesti selvityksen lasten kotihoidontuen kuntalisästä. Päätöksessään kunnanhallitus laajensi selvitystyön koskemaan myös yksityistä ja kunnan omaa päivähoitoa.

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen 71.1 mukaisen selvityksen Jämijärven kunnan päivähoidon osalta

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 317 §

                                            Päivähoidon tilanneselvitys 15.11.2013 on liitteenä nro 317.1.

 

Rehtori Rolf Björkman, Leena Peurala ja Marjo Leikkola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että

 

1.    kuntalisä maksetaan jatkossa hoitajalle täysmääräisenä hoitolapsen poissaolosta huolimatta. Poikkeuksena tilanne, jolloin lapselle on hoitosopimuksessa sovittu hoitopäiviä kuukaudessa 14 tai vähemmän. Tällöin kuntalisä maksetaan sovittujen hoitopäivien mukaan. Tällöinkään ei lapsen hoitosopimuksesta poikkeavat poissaolot vaikuttaisi kuntalisään alentavasti. Tämä takaisi hoitajalle säännölliset kuukausitulot.

 

2.    kuntalisän maksatus siirretään KELA:n hoidettavaksi. Marjo Leikkola ja Leena Peurala neuvottelevat KELA:n kanssa siirrosta.

 

 

3.    kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan palkata resurssihenkilön toukokuun loppuun saakka. Jatkosta päätetään kertyvien kokemuksien myötä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi rehtori Rolf Björkman.

 

Marjo Leikkola ja Leena Peurala osallistuivat asian käsittelyyn asiantuntijoina.

                                            -----

 

KH 25 §                             Päivähoidon tilanneselvitys 15.11.2013 on liitteenä nro 25.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus saattaa päivähoidon tilanneselvityksen ja sen johdosta tehdyn kunnanhallituksen päätöksen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

KV 10 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee päivähoidon tilanneselvityksen ja sen johdosta tehdyn kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus               174 §            18.6.2012

                                            Kunnanvaltuusto            41 §              25.6.2013                         

                                            Kunnanhallitus               219 §            19.8.2013

                                            Kunnanvaltuusto            60 §              26.8.2013

Kunnanhallitus               26 §              20.1.2014

 

11 §              JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjousten pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Länsi-Suomen Osuuspankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                  612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                 Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:           Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                       Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:               1 500 euroa

Vakuus:                             Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                     Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 219 §                           Jämi-säätiö on jatkanut neuvotteluja Areenan omistus- ja hallintaoikeuden järjestelyistä. Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet lopulliseen ratkaisuun. Kunnanhallituksessa on useissa eri kokouksissa puitu ratkaisumallia, jossa Areena siirtyisi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

                                            Tältä pohjalta säätiön puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet neuvotteluja säätiön lainan jatkamiseksi ainakin vuoden loppuun.

 

                                            Neuvottelujen pohjalta on Länsi-Suomen Osuuspankki tehnyt seuraavan lainatarjouksen:

 

Luottoaika: Pääoma ja korot erääntyvät kokonaisuudessaan 31.1.2014. Lainan voi maksaa myös aiemmin pois.

 

Korko:          Kiinteä korko koko laina-ajalle: 2,025 % (lainan nykyinen korko)

                                           

                                            Toimitusmaksu: 100 euroa

 

Vakuus:       Jämijärven kunnan omavelkainen takaus. Lainatarjouksen ehtona on, että Jämijärven kunta lainan takaajana maksaa tähän asti syntyneet korot, eli  13 148,78 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 60 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tapio Rajalahti, Antero Karppinen, Kari Jokisalo ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuuston kokoukseen osallistui tämän asian osalta Kari Jokisalon varajäsenenä Raimo Mansikkamäki.

 

                                            ----

 

 

KH 26 §                             Jämi Areenan siirtäminen Jämijärven kunnan omistukseen toteutunee loppukeväästä 2014, joten Jämi-säätiön lainajärjestelyjä tulee vielä jatkaa.

                                           

                                            Järjestelyjen ajoitus ja siihen liittyvät rahoituskulut on huomioitu talousarviossa.

                                           

                                            Länsi-Suomen Osuuspankki on tehnyt seuraavan tarjouksen lainajärjestelyjen jatkamiseksi:

 

                                            - lainamäärä nykyinen, eli 612.000 euroa

                                            - koronmaksu 31.1.2014, arvio 5.265,26 euroa (korko 5.163,76, lyhennyserän maksu 1,50 ja uusinnan toimitusmaksu 100 euroa)

                                            - laina-ajan pidennys eräpäivästä 31.1.2014, uusi eräpäivä 30.7.2014

                                            - lainan korko sama kuin nyt, kiinteä korko 2,025 %

                                            - toimitusmaksu 100 euroa uusinnan osalta, huomioitu yo. summassa

                                            - vakuus vanha, eli kunnan takaus uusittava

                                            - laina ennenaikainen takaisinmaksu mahdollista ilman eri kulua

                                           

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612.000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Antero Karppinen, Tapio Rajalahti, Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

KV 11 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto myöntää 612.000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

Antero Karppinen, Tapio Rajalahti, Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


                                           

12 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.

                      _____          

13 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      Ei ollut.

                     _____