Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 3.12.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.12.2013 klo 17.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta

Käsiteltävät asiat

307 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  315

308 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  315

309 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  316

310 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  317

311 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.11.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   318

312 §    HENKILÖSTÖN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS  319

313 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015  320

314 §    VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016  321

315 §    VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ   322

316 §    VAPAUTUSANOMUS AVUSTUKSEN KÄYTTÖRAJOITUKSESTA / VEIKKO JOKELAN PERIKUNTA  323

317 §    PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS  324

318 §    MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2014  326

319 §    LAUHAVUOREN – HÄMEENKANKAAN LUONTOMATKAILUALUEEN ASIAKASPALVELUVERKOSTON KEHITTÄMISHANKE  327

320 §    KUNNANTOIMISTOSTA ULKOPUOLISILLE MYYTÄVIEN KOPIOIDEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN  328

321 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013  329

322 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  330

323 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ SIRÈN HANNELE JA VELI-PEKKA  331

324 §    KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT  333

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2013                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.12.2013 kello 17.00 – 19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Rolf Björkman                   klo 17.00-18.15

Leena Peurala                  klo 17.00-18.15

Marjo Leikkola                  klo 17.00-18.15

 

ASIAT

 

§§ 307 - 325

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                Esa Ala-Karvia                 Rolf Björkman

                                                                                       § 317 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.12.2013

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   16.12.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

307 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

                     

 

 

 

 

 

308 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

309 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2013

-          Maksatuserittely, marraskuu 2013

-          Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta 2013

-          D-Fence turvallisuusraportti

-          Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2014 / Satakunnan sairaanhoitopiiri

-          Lausuntopyyntö ”Muiden kuin Satakunnan sairaanhoitopiirin lähetteisiin perustuvien ns. kiireettömien potilashoitojen hoitokustannusten kuntalaskutus Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ja jäsenkunnilta 1.1.2014”

-          Lausunto Pohjois-Satakunnan alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta / Karvian kunta

-          Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvityksen työryhmien kokoonpano / Siikaisten kunta

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna 2014

-          Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen / Parkanon kaupunki

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Järviranta

o       Jämijärvi, Hakaniemi

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                                           


 

310 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuusto         11.11.2013

Perusturvalautakunta                                                   19.11.2013

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              19.11.2013

Sivistyslautakunta                                                         21.11.2013

                                            Jämi Areena työryhmä                                                 22.11.2013

                                            Taloustyöryhmä                                                            22.11.2013

                                            Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvitys,

                                            työvaliokunta                                                                 26.11.2013

                                            Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvitys,

                                            ohjausryhmä                                                                 26.11.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   28.11.2013

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              28.11.2013

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään pykälä 317, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____          

 

                     

                     

311 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.11.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.11.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

89 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus       

90 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

91 §   Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013                

92 §   Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 9 kk 2013 ja osavuosikasaus 1 – 8 2013      

93 §   PoSan talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2013                    

94 §   Lainatarjouksen hyväksyminen 

95 §   Jämijärven kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta      

96 §   Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat      

97 §   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.11.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          


 

312 §            HENKILÖSTÖN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS          

 

Opetushenkilöstön seudullista täydennyskoulutustoimintaa on toteutettu Pohjois-Satakunnassa syksystä 2011 lähtien Avin myöntämällä Osaava-rahoituksella. Hankerahoitus ei kuitenkaan ole ikuista, joten pysyvyyttä tarvitaan, jotta ulkopuolisen rahoituksen turvin hyvin alkanut koulutustoiminta verkostokunnissa tulee myös jatkumaan.

 

Hankkeen ohjausryhmä on tehnyt puitesopimusluonnoksen (liite nro 312.1), jossa sovitaan henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, mm. täydennyskoulutukseen kalenterivuosittain varattavan kokonaismäärärahan suuruudesta ja ohjelmistomaksuista.

 

Verkoston jäsenet esittelevät asian ja koulutussopimuksen sisällön oman kuntansa luottamushenkilöille, jotka tekevät asiasta päätöksen. V. 2014 koulutustoimintaan varattava määräraha varataan kuntien talousarvioon. Jämijärven kunnan osalta ko. summa on noin 2 000 euroa.

Kunnat nimeävät samalla henkilön koulutuskoordinointiin.

 

Miksi verkostokunnan kannattaa liittyä seudulliseen koulutustoimintaan?

-   yhteistyössä on aina enemmän voimaa

-   kokemukset ja osaaminen saadaan verkostossa yhteiseen käyttöön

-   pienemmällä panoksella saadaan enemmän aikaan ja säästetään rahaa, aikaa

-   koulutukset saadaan lähelle, omalle asuinseudulle (kuten Osaavassakin)

-   tietylle henkilöstöryhmälle (esim. johdolle, esimiehille) järjestetyissä koulutuksissa verkostoidutaan, tutustutaan, opitaan toisiltamme, jaetaan hyviä käytänteitä ja tietoa

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta lähtee mukaan kunnan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävään seudulliseen täydennyskoulutusverkostoon ja nimeää henkilön koulutuskoordinointiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että koulutuskoordinaattoriksi Jämijärven kunnan osalta nimettiin rehtori Rolf Björkman.

 

                                            _____

                     

313 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2013 ja kaavoitusohjelman vuosille 2014-2015.

Liite 313.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.    asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

 

2.    saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

314 §            VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2014-2016

 

Vuoden 2013 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi PoSan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2012 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +7,9 %:n kasvua, valtakunnan keskitaso 3,6 %. Samanaikaisesti yhteisövero laski

-13,3 % (valtakunnan keskiarvo 13,7 %)

 

Vuoden 2014 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Tärkeänä investointina on myös laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamisen jatkamiseen varauduttu 2014-2016.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuonna 2014 21,50 %:iin. Kiinteistöverot pysyvät entisellä tasolla.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tilikauden tulos vuoden 2014 osalta osoittaa ylijäämää 17 000 euroa.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 on liitteenä nro 314.1.

 

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti lausuntonaan puoltaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


                                            Vanhusneuvosto               5 §                21.11.2013

 

315 §            VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2013/

§  272  hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön. Toimintasääntö on esityslistan liitteenä 5.1 ja ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta § 272 on liitteenä 5.2.

 

Ehdotus:                            Merkitään vanhusneuvoston toimintasääntö tietoon saatetuksi.

 

Päätös:                              Vanhusneuvoston toimintasäännössä 2 §:ssä Kokoonpano,

teksti: ”Jämijärven kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) jäsentä”, todettiin olevan asiavirhe. Vanhusneuvosto päätti pyytää kunnanhallitukselta tarkennusta em. toimintasäännön kohtaan.

 

                                            --------

 

KH 94 §

Toimintasäännön 2 §:ssä kokoonpano teksti tulee muuttaa kuuluvaksi ”Jämijärven kunnanhallitus nimeää kaksi (2) jäsentä”.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus tekee oheisen tarkennuksen vanhusneuvoston toimintasääntöön.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

316 §            VAPAUTUSANOMUS AVUSTUKSEN KÄYTTÖRAJOITUKSESTA / VEIKKO JOKELAN PERIKUNTA

                     

Jämijärven kunta on myöntänyt Veikko Jokelalle avustuksen ARA:n osoittamasta vanhusväestön asuntojen korjauksiin liittyvästä määrärahasta.

 

Veikko Jokela kuoli 2.9.2013.

 

Avustusehtoihin kuuluu viiden vuoden käyttörajoitus. Hanke toteutettiin kesällä 2013.

 

ARA:n ohjeiden mukaan (4.1.10) kuolinpesältä ei avustusta peritä takaisin, jos avustuksen saaja kuolee käyttörajoituksen voimassa ollessa, vaan kunta myöntää vapautuksen käyttörajoituksista.

 

Veikko Jokelan kuolinpesä on anonut vapautusta ko. käyttörajoituksesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää vapautuksen avustuksen käyttörajoituksesta Veikko Jokelan kuolinpesän anomuksen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   241 §            16.9.2013

Sivistyslautakunta             71 §              21.11.2013

 

317 §            PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS

 

KH 241 §                          

LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ

 

Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon selvitystyön tekemistä Jämijärven kunnassa.

 

Selvityksessä tutkittaisiin mahdollisen tuen kustannukset ja arvioitaisiin vaikuttavuutta varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

 

Aloite on liitteenä 241.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asian valmistelun sivistystoimen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että selvitystyöhön tulee ottaa mukaan myös yksityinen ja kunnan oma päivähoito.

 

-----

 

Sivltk 71 §

Kunnanhallitus on antanut sivistystoimelle tehtäväksi valmistella Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuustoaloitteen mukaisesti selvityksen lasten kotihoidontuen kuntalisästä. Päätöksessään kunnanhallitus laajensi selvitystyön koskemaan myös yksityistä ja kunnan omaa päivähoitoa.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen 71.1 mukaisen selvityksen Jämijärven kunnan päivähoidon osalta

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 317 §

                                            Päivähoidon tilanneselvitys 15.11.2013 on liitteenä nro 317.1.

 

Rehtori Rolf Björkman, Leena Peurala ja Marjo Leikkola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että

 

1.      kuntalisä maksetaan jatkossa hoitajalle täysmääräisenä hoitolapsen poissaolosta huolimatta. Poikkeuksena tilanne, jolloin lapselle on hoitosopimuksessa sovittu hoitopäiviä kuukaudessa 14 tai vähemmän. Tällöin kuntalisä maksetaan sovittujen hoitopäivien mukaan. Tällöinkään ei lapsen hoitosopimuksesta poikkeavat poissaolot vaikuttaisi kuntalisään alentavasti. Tämä takaisi hoitajalle säännölliset kuukausitulot.

 

2.      kuntalisän maksatus siirretään KELA:n hoidettavaksi. Marjo Leikkola ja Leena Peurala neuvottelevat KELA:n kanssa siirrosta.

 

 

3.      kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan palkata resurssihenkilön toukokuun loppuun saakka. Jatkosta päätetään kertyvien kokemuksien myötä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi rehtori Rolf Björkman.

 

Marjo Leikkola ja Leena Peurala osallistuivat asian käsittelyyn asiantuntijoina.

                                            _____

 

 

                                           

318 §            MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2014

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2014, on esityslista liitteenä 318.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 318.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2014. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

                                            Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 


 

319 §            LAUHAVUOREN – HÄMEENKANKAAN LUONTOMATKAILUALUEEN ASIAKASPALVELUVERKOSTON KEHITTÄMISHANKE

 

                                            Metsähallitus hakee hankealueen seitsemältä kunnalta yhteensä

11 300 €:n (1 700 €/ kunta) suuruista omarahoitusosuutta Lauhavuoren – Hämeenkankaan luontomatkailualueen asiakaspalveluverkoston kehittämishankkeelle.

 

Hankkeen tavoitteena on

-          luontomatkailun opasviestinnän, materiaalien ja jakelukanavien kehittäminen

-          toimijoiden valmiuksien parantaminen kestävän luontomatkailun edistämiseen, luontomatkailupalvelujen tuottamiseen ja opastukseen

-          toimijoiden verkostoitumisen ja luontomatkailun tuotekehityksen edistäminen sekä

-          Geopark –verkostoon osallistumismahdollisuuksien ja statuksen matkailullisen potentiaalin selvittäminen.

 

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ilmenevät liitteestä nro 319.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Lauhavuoren – Hämeenkankaan luontomatkailualueen asiakaspalveluverkoston kehittämishankkeen kuntarahoitusosuuteen 1 700 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

320 §            KUNNANTOIMISTOSTA ULKOPUOLISILLE MYYTÄVIEN KOPIOIDEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

                                           

Kunnanhallitus on päättänyt 25.11.2003 § 335 ulkopuolisille myytävien valokopioiden hinnoiksi A4-koko 0,50 €/ kpl, A3-koko 0,50 €/ kpl, hinnat sisältävät alv:n 24 %.

 

Kopioiden omakustannushinnat on tarkistettu Canon –värikopio-koneiden mukaisiksi. Omakustannushinnat on laskettu eri tulostuslaaduille, liite nro 320.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      määrätä yksityisille henkilöille myytävien kopioiden hinnat seuraavasti

- mustavalkoinen         paperituloste                     0,50 €

                                      kopiokalvo                         1,50 €

- värikopio                   paperituloste                     1,00 €

                                      kopiokalvo                         2,00 €

 

Suurkuvatulostin

- Paperi 80 g, 120 g, 180 g                                  1,50 €/ 10 cm

- Valokuvapaperi 120 g                                         2,50 €/ 10 cm

                                           

                                            Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

                                            Saman alkuperäiskappaleen 10:ltä ensimmäiseltä kopiolta sekä

50 % alennuksella tämän määrän ylittäviltä kopiolta.

 

2.      määrätä yhteisöille ja yhdistyksille myytävien kopioiden hinnaksi em. hinnoista 50 %:lla alennettu hinta kopiolta

3.      määrätä oikeaksi todistamisesta maksuksi 0,30 €/ kpl

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 


 

321 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013

 

                                            Liitteenä talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013.

                                            Liite nro 321.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

322 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

 

1.Opettajien, kouluhenkilöstön ja kunnanhallituksen yhteinen palaveri pidettiin2.12.2013 (liite nro 322.1)

2. Yrittäjien ja kunnanhallituksen yhteinen puurotilaisuus 3.12.2013 (Matti Leppihalme, Anneli Kujansuu ja Esa Ala-Karvia)

3. Saatiin seurakunnan tervehdys (liite nro 322.2)

4. Varuskunnan itsenäisyyspäiväjuhla (Matti Leppihalme ja Anneli Kujansuu)

5. Kunnan itsenäisyyspäiväjuhla (Matti Leppihalme)

6. SataEdun kokous: Miia Sjöman Kari Jokisalon tilalla varajäsenenä

 

Saatiin selonteot em. tilaisuuksista, jotka merkittiin tiedoksi.

 

_____

                     

 


 

323 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ SIRÈN HANNELE JA VELI-PEKKA

 

 

Hakija/hakijat:                   Sirèn Hannele ja Veli-Pekka

                                            Papintie 206, 29250 Nakkila

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakijat

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva TAIPALE- niminen tila, RN:o 1:131. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 13 000 m². Rakennuspaikalla sijaitsee kiinteistörekisterin tiedon mukaan vuonna 1919 rakennettu, kerrosalaltaan noin 90m²:n vanha asuinrakennus. Rakennuspaikka sijaitsee Elorannantien länsipuolella.

 

Rakennustoimenpide:      Poikkeamislupaa haetaan 80m²:n ja 40m²:n talousrakennuksen rakennustoimenpiteelle. Vanha asuinrakennus puretaan ja uudet rakennukset sijoitetaan samaan pihapiiriin kuin vanha asuinrakennus.

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                                           

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöjen RN:o 1:116, RN:o 1:117, RN:o 1:128, RN:o 1:28, RN:o 1:100 ja RN:o 1:143 omistajia. Naapurikiinteistöjen omistajilla ei ole huomauttamista poikkeamislupahakemuksen johdosta.

 

Tekninen huolto:                Rakennuspaikalle on olemassa vanha kiinteä tieyhteys. Asuinrakennus liitetään vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. WC: jätevedet johdetaan rakennettavaan umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytetään jätevesiasetuksen edellyttämällä tavalla riittävän etäälle vesistöstä. Imeytysalueen paikka määritellään tarkemmin haettaessa rakennuslupaa. Lisäksi rakennetaan kompostoiva käymälä. Kotitalousjätteiden osalta kiinteistö liittyy kunnalliseen jätehuoltoon.               

                                           

Asian valmistelu:               Kun kyseessä on vanhan rakennuksen korvaaminen uudella rakennuksella, niin toimivalta poikkeamislupamenettelyssä on kunnalla (MRL 171§). Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan sallittu kokonaiskerrosala on 120m² (asunto 80m² ja talousrakennus 40m). Poikkeamislupahakemus on rakennusjärjestyksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti. Poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen on rakennushankkeelle haettava rakennuslupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

324 §            KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT

 

Kunnanvirasto on auki normaaleina arkipäivinä klo 8.00-15.30. Perjantai-iltapäivä on asiakaspalvelun kannalta hyvin ”hiljaista” ja tästä johtuen useat toimistotyöntekijät käyttävät tuolloin liukumismahdollisuutta.

Yhden henkilön on kuitenkin aina päivystettävä klo 15.30 saakka. Asiasta on keskusteltu viraston sisällä ja yleinen mielipide on, että olisi selkeämpää sulkea virasto jo aikaisemmin perjantaina.

sulkemisella ei ole merkitystä viikottaiseen työaikaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanviraston aukioloajat normaaleina arkipäivinä ovat seuraavat:

 

-          ma-to 8.00-15.30

-          pe 8.00-14.00

 

Aukiolomuutoksella ei ole vaikutusta viranhaltijoiden/työntekijöiden viikkotyöaikaan.

 

_____