Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 12.11.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 3.12.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

52 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

53 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN ILMAILUMÖKKIALUEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

54 § LAUSUNTOPYYNTÖ TUULENPESÄN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

55 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

56 § LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

57 § LAUSUNTOPYYNTÖ RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

58 § KONETYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY

59 § INVESTOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2014- 2018

60 § TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT

61 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

62 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

63 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                           Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   6/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 3.12 2013 klo 19.00 – 21.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                               puheenjohtaja

Kuusikoski Sirpa

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Koivunen Timo                                varajäsen

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                 pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Koivunen Leena

Koivuniemi Olavi

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Uusi-Rasi Ari                                   kh:n edustaja

Kujansuu Anneli                              kh:n puheenjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 50 - 64                                  sivut 55 - 71

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Salminen Mikko                        Pentti Virtanen               

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Raimo Mansikkamäki                Pentti Mäkelä

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201350 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mansikkamäki Raimo ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mansikkamäki Raimo ja Mäkelä Pentti.

 

 

 

 

52 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin harjumökkialueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 25.11.2013 mennessä.

Asemakaavaluonnos on liitteenä 52.1 ja OAS liitteenä 52.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös kunnan nettisivuilla ja teknisen toimiston ilmoitustaululla.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin harjumökkikaavan asemakaavaluonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

                                            • Kaavoituksen yhteydessä tulisi laatia ehdottomat rakennustapaohjeet, jolloin ne vahvistettaisiin kaavan hyväksymisen yhteydessä.

                                            Rakennustapaohjeissa tuli esittää yksityiskohtaisesti mm. seuraavat seikat:

-         loma-asunnon ja talousrakennuksen sallittu kerrosneliömäärä eriteltynä rakennuksittain

-         rakennusten muoto ja sijainti rakennuspaikalla / tontilla

-         rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta (4 m)

-         rakennusten etäisyys naapuritontilla sijaitsevaan rakennukseen (8 m)

-         rakennusten vähimmäisetäisyys yleisessä käytössä olevan tien keskilinjasta mitattuna

-         sokkelin näkyvä korkeus, myös rinteessä sijaitsevan rakennuksen näkyviin jäävän sokkelin enimmäiskorkeus

-         rakennusmateriaalit ja värit

-         kattomuoto, katon kaltevuus, harjasuunta, katteen materiaali ja väri

-         mahdollisten aitojen rakentaminen

-         autopaikkojen määrä rakennuspaikkaa kohden

• Kaavassa tulisi esittää myös rakennusaikaisten rakennusmateriaalien varastointipaikka.

• Kaavassa tulisi esittää aluevaraus kunnallistekniikan rakentamiselle (vesijohto, viemäri, sähkö + muut mahdolliset)

• Kaavamääräyksiin tulisi lisätä määräykset tärkeälle pohjavesialueella rakentamisesta.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

53 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN ILMAILUMÖKKIALUEEN (kortteli 306) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin ilmailumökkialueen (kortteli 306) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 25.11.2013 mennessä.

Asemakaavaluonnos liitteenä 53.1 ja OAS liitteenä 53.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan nettisivuilla   ja teknisen toimiston ilmoitustaululla.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin ilmailumökkialueen asemakaavaluonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

                                            • Kaavoituksen yhteydessä tulisi laatia ehdottomat rakennustapaohjeet, jolloin ne vahvistettaisiin kaavan hyväksymisen yhteydessä.

                                            Rakennustapaohjeissa tuli esittää yksityiskohtaisesti mm. seuraavat seikat:

-         majoitus- ja talousrakennuksen sallittu kerrosneliömäärä eriteltynä rakennuksittain

-         rakennusten muoto ja sijainti rakennuspaikalla / tontilla

-         rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta (4 m)

-         rakennusten etäisyys naapuritontilla sijaitsevaan rakennukseen (8 m)

-         rakennusten vähimmäisetäisyys yleisessä käytössä olevan tien keskilinjasta mitattuna

-         sokkelin näkyvä korkeus

-         rakennusmateriaalit ja värit

-         kattomuoto, katon kaltevuus, harjasuunta, katteen materiaali ja väri

-         mahdollisten aitojen rakentaminen

-         autopaikkojen määrä rakennuspaikkaa kohden

• Kaavassa tulisi esittää varaus kunnallistekniikan rakentamiselle (vesijohto, viemäri, sähkö + muut mahdolliset)

• Kaavamääräyksiin tulisi lisätä määräykset tärkeälle pohjavesialueella rakentamisesta.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

54 § LAUSUNTOPYYNTÖ TUULENPESÄN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Tuulenpesän asemakaavaehdotuksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 9.12.2013 mennessä.

Asemakaavaluonnos liitteenä 54.1. ja asemakaavaselostus liitteenä 54.2.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Tuulenpesän asemakaavaehdotukseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

                                            • Kaavoituksen yhteydessä tulisi laatia ohjeelliset rakennustapaohjeet, jolloin ne vahvistettaisiin kaavan hyväksymisen yhteydessä.

                                            Rakennustapaohjeissa tuli esittää yksityiskohtaisesti mm. seuraavat seikat:

-         asuinrakennuksen ja talousrakennuksen sallittu kerrosneliömäärä

-         rakennusten muoto ja sijainti rakennuspaikalla / tontilla

-         rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta (4 m)

-         rakennusten etäisyys naapuritontilla sijaitsevaan rakennukseen (8 m)

-         rakennusten vähimmäisetäisyys kaavatien keskilinjasta mitattuna

-         sokkelin näkyvä korkeus, myös rinteessä sijaitsevan rakennuksen näkyviin jäävän sokkelin enimmäiskorkeus

-         rakennusmateriaalit ja värit

-         kattomuoto, katon kaltevuus, harjasuunta, katteen materiaali ja väri

-         mahdollisten aitojen rakentaminen

-         autopaikkojen määrä rakennuspaikkaa kohden

• Kaavassa tulisi esittää varaus kunnallistekniikan rakentamiselle (vesijohto, viemäri, sähkö + muut mahdolliset)

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

55 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 16.12.2013 mennessä.

Asemakaavamuutosehdotus liitteenä 55.1. sekä asemakaavaselostus liitteenä 55.2.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotukseen. Lausuntonaan kunnanhallitukselle teknisellä lautakunnalla ei ole asiasta huomautettavaa.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

56 § LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotuksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 25.11.2013 mennessä.

Asemakaavamuutosehdotus liitteenä 56.1. sekä asemakaavaselostus liitteenä 56.2.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotukseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

                                            - kaavamääräyksissä merkintää AM-1 tulisi tarkentaa. Nykyisissä kaavamääräyksissä merkintä AM- 1 tarkoittaa maatilojen talouskeskusten korttelialuetta, mikä sallii kolmen asuinrakennuksen rakentamisen alueelle. Mikäli merkinnällä AM- 1 tarkoitetaan koko korttelia 10, tulisi toinen AM- 1 merkintä poistaa kaavaehdotuksesta.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

57 § LAUSUNTOPYYNTÖ RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa

Ratiperän Tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 25.11.2013 mennessä.

Kaavaselostus liitteenä 57.1.

Kaava-aineisto on nähtävillä ja luettavissa kokonaisuudessaan oheismateriaaleineen kunnan kotisivuilla, teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kokouksessa.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Ratiperän Tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen.

                                            Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

                                            Satakunnan maakuntakaavassa esitetty kaavamerkintä eo2 (merkittävä kallionoton alue) tulisi osoittaa myös osayleiskaavassa

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

58 § KONETYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                       Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu – lehdessä 4.11.2013 ja Pohjois-Satakunta – lehdessä 5.11.2013, kunnan internet-sivulla sekä kuntatiedotteessa. Tarjousten viimeinen jättöaika on 29.11.2013 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista on pöytäkirjan liitteenä, liite 58.1.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy vuosille 2014- 2015 edullisimman tarjouksen seuraavista konetöistä konetyökohtaisesti (kaikki hinnat alv 0 %):

-         tela-alustainen kaivinkone: Kaivuyhtymä Niemi (40 € / h)

-         ojankaivu: Tmi Koneurakointi Tero Iivonen (0,85 € / jm)

-         lanaus: Kaivuyhtymä Niemi (55 € / h)

-         höyläys: Veljekset Saarinen Oy (100 € / h)

-         traktori: Kiinteistöhuolto Manninen (40 € / h)

-         kuorma-auto: Tmi Koneurakointi Tero Iivonen (47,90 € / h)

-         kaavateiden harjaus: Pekka Korvala (39,50 € / h )

-         ruoppaus: Kaivuyhtymä Niemi (55 € / h)

Yksityis- ja kaavateiden pölynsidonnasta ei jätetty yhtäkään tarjousta.

Kaikilla tarjouksen tekijöillä oli tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä vaaditut todistukset ja selvitykset.

 

Edullisimman, hyväksytyn tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2016, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen. Hinnantarkistukset vuodelle 2016 tullaan tekemään lokakuussa 2015.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

59 § INVESTOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2014-2018

 

                                       Investointisuunnitelma vuosille 2014- 2018 on liitteenä 59.1.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan investointisuunnitelman vuosille 2014 – 2018.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

                                            Kunnanhallitus 305 § 18.11.2013

60 § TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT

 

Kunnanhallitus 305 § 18.11.2013

Valtuutettu Erkki Rudenberg teki valtuuston kokouksessa 4.11.2013

§ 87 aloitteen, että Tykköön kylätalon kohdalle saataisiin muutama katuvalo, koska alue on hänen mielestään pimeä. Valtuusto merkitsi asian tiedokseen ja saattoi sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tekninen lautakunta 60 § 3.12.2013

                                                                

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei kunta rakenna katuvalaistusta tiealueelle joka kuuluu ELY- keskuksen hoitoalueeseen. Kunnan nykyisen taloustilanteen takia on syytä pidättäytyä kaikista ylimääräisistä, kuluja aiheuttavista hankinnoista.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

61§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

                                            - ote 274 § Valtuuston loppuvuoden kokousajankohdat

                                            - ote 278 § Puukauppatarjousten hyväksyminen

                                            - ote 279 § Yksityistien parantamistyön hyväksyminen

- ote 283 § Liikuntapaikkojen hoito

 

Rakennuspäällikkö:

- viranhaltijapäätökset 1.1.-30.11.2013

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

62 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Ei muita asioita.

 

 

 

63 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.