Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 24.07.2002

KokoustiedotAika 29.07.2002 kello 10.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat

183 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 203

184 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 203

185 § TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2003 - 2005 Sivu 204

186 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 205

187 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 206

188 § SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 207

189 § KUNNANHALLITUKSEN LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDAT Sivu 208

190 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN VESIHUOLTOLINJAT Sivu 209

191 § VESIHUOLLON ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN Sivu 211

192 § TEEMA-ASIAT/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTAMINEN Sivu 212

193 § TILOJEN VUOKRAAMINEN JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEELLE/JAT-ASENNUS OY Sivu 213

194 § JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSMALLIN HYVÄKSYMINEN
Sivu 214

 
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 29.07.2002 kello 10.00 - 11.35
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Merja Lahdenpää varajäsen

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Ritva Mäkelä
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki klo 10.40 - 11.15

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 183 - 195

183 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

184 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

185 § TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2003 - 2005

KH 185 § 

Kuntaliiton talousarvio-ohjeet tulevat kuntiin lähiviikkoina. Niiden pohjalta laaditaan kunnan omat talousarvion laadintaohjeet, jotka toimitetaan välittömästi hallintokunnille.

Taloussuunnitelma laaditaan 3 vuodelle, mutta investointi- ja henkilöstösuunnitelmat 5 vuodelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien talousarvioehdotukset v. 2003 ja taloussuunnitelmaehdotukset v. 2003- 2005 01.10.2002 mennessä. Hallintokunnille lähetetään laadintaohjeet välittömästi kun kuntaliiton ohjeet ovat saapuneet

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

186 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Mela: Päätös lomituspalveluiden valtionkorvauksesta vuodelta 2001

- Satakunnan Maaseutukeskus: Vuosikertomus 2001

- Ympäristöministeriö: Valitus rakentamista koskevasta poikkeuslupapäätöksestä

- Ikaalisten kaupunki: Jukolan Viestin 2004 kuntatuki

- Porin kaupunki: Henkilöstön asema Satakunnan alueellista pelastustointa perustettaessa

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Viranomaisradioverkon (VIRVE) päätelaitteiden hankintaohjelman hyväksyminen vuoden 2002 hankintojen osalta

- Suomen kuntaliitto: Varainsiirtoveron suorittaminen eakennuksen vuokra- ja lunastussopimuksen yhteydessä

- Kirsti ja Jouko Kivimäki: Kiitos 1.7.2002

- Kankaanpään ktt ky: Uimarantojen vesinäytteet 04.07.2002

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Loppuvuoden 2002 viivästyskorko

- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös työllistettävän yhdistelmätuesta

- Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola: Päätös vakuutuskorvauksesta

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Kunnan rooli ja tehtävät häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

- Turun hallinto-oikeus: Valitus poikkeamispäätöksestä

- Tiehallinto: Liittymä maantiehen 2613, Jämijärvi

- Tiehallinto: Tienalituslupa, vesijohto

- Mela: Ilmoitus vuoden 2002 lomituskustannusten ennakoiden tarkistamisesta

- AKAVA-JS: AKAVA-JS:n luottamusmiehet

- Jämijärven Eläkkeensaajat: Kiitos muistamisesta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

187 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 16.05.2002

18.06.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 139 § 15.07.2002

188 § SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninen ltk 139 § 

Suurimaan koulusta on laadittu korjaussuunnitelmat.

Korjaustöistä on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Elon Rakennus Ky, Kankaanpää

- Jarsu Oy, Jämijärvi

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

- Rakennusliike Vuorinen Oy, Kankaanpää

- Lämpöpalvelu H. Seppälä Ky, Kankaanpää

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi


Tarjoukset avasivat 25.06.2002 klo 7.30 Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Urakka-asiakirjat on valmistellut Pentti Virtanen.

Talousarviossa on varattu 50.000 €:n määräraha korjaustöihin.

Koulujen loma-ajasta johtuen työt on aloitettu kiireellisenä.

Päätös: 1. Hyväksyttiin suunnitelmat ja tarjouspyyntömenettely sekä urakka-asiakirjat.

2. Hyväksyttiin urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen perusteella Lvi-Halli S. Peltomäki Oy.

3. Pyydetään kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta määrärahan ylitysoikeus 18.000 €.

------------

KH 188 §

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kohtaan 8300 Suurimaan koulun peruskorjaus 18.000 euroa ylitysoikeutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

189 § KUNNANHALLITUKSEN LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDAT

Esityslistan liitteenä on esitys kunnanhallituksen loppuvuoden kokousajankohdiksi. Liite nro 189.1. Se poikkeaa eräiltä osin vuoden alussa hyväksytyistä kokousajankohdista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää loppuvuoden kokousajankohdat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 154 § 04.06.2002

190 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN VESIHUOLTOLINJAT

KH 154 § 

Jämin jätevesi ja puhdasvesi -hanke etenee. Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa on sovittu, että projektista laaditaan yhteistyösopimus, jossa sovitaan hankkeen vastuista, tehtävistä, kustannuksista ja aikataulusta. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä 154.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 190 § 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on edellyttänyt, että myös Jämijärven kunnan ja Jämijärven vesiosuuskunnan välisestä tehtävien jaosta ja kustannusten jaosta laaditaan yhteistyösopimus, joka liitetään Jämin vesihuoltolinjat pääsopimukseen. Ko. liite sopimus on allekirjoitettu 28.6.2002.

"Sopimuspaketti" on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä nro 190.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämin vesihuoltolinjat -hankkeen yhteistyösopimukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 257 § 01.10.2001

191 § VESIHUOLLON ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN

KH 257 § 

Pohjois-Satakunnan kunnat ja Kankaanpään kaupunki ovat tehneet runsaasti vesihuoltoyhteistyötä Satakuntaliiton ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tukemana. Kankaanpäästä on rakennettu vesihuoltoyhteydet Honkajoelle, Laviaan, Kiikoisiin, Noormarkkuun, Pomarkkuun, Siikaisiin ja Merikarvialle.

Yhteistyönä on laadittu Pohjois-Satakunnan vedenhankinnan yleissuunnitelma. Omana hankkeenaan on selvitetty alueen pohjavesivarojen riittävyyttä. Hankkeet on toteutettu pääosin valtion vesihuoltotyönä.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koolle kutsumana on Kankaanpäässä pidetty 23.5.2001 neuvottelu alueellisen vesihuollon kehittämisestä. Muistio on liitteenä nro 257.1.

Neuvottelun pohjalta on Kankaanpään kaupunki laatinut hakemuksen Pohjois-Satakunnan alueellisen vesihuollon kehittämiseksi.

Kustannusarvio hankkeelle on liitteenä nro 257.2.

Jämijärven kuntaa hanke koskee kohdan 3 -osalta "alueellisen yhteistyön kehittäminen". Rakennuspäällikkö Juhani Viilo on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan "Pohjois-Satakunnan vesihuollon alueellinen kehittäminen" -hankkeen ja osallistua hankkeen kustannuksiin alueellisen yhteistyön kehittäminen osion osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 191 § 

Pohjois-Satakunnan vesihuollon alueellisesta kehittämishankkeesta on saatu ensimmäiset avustuspäätökset. Avustuspäätökset poikkeavat osin hakemuksen tavoitteista.

Asiasta on järjestetty neuvottelu 5.6.2002. Muisto on liitteenä nro 191.1.

Hanke koskee Jämijärven kunnan osalta ainoastaan osahanketta 3. Kunnan maksuosuus pienenee hieman alustavasta. Liite nro 191.2.

Neuvottelussa päätettiin esittää kunnille, että organisaatioselvityksen osahankeen hakijana olisi Lounais-suomen Ympäristökeskus. Luonnos sopimukseksi on liitteenä nro 191.3.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan osalta oheisen muistion 5.6.2002 mukaiset esitykset sekä oheisen liitteen mukaisen sopimusluonnoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

192 § TEEMA-ASIAT/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTAMINEN

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen pyydetään Kati Mansikkamäki kertomaan Jämijärven kunnostaminen -hankkeen tämän hetken tilanteesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kati Mansikkamäki oli asiantuntijana kokouksessa klo 10.40 - 11.15

_______

193 § TILOJEN VUOKRAAMINEN JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEELLE/JAT-ASENNUS OY

Jämin alueen kehittämiseksi on käynnissä kaksi kehittämisprojektia: Jämin alueen projektien hallintahanke (Jämijärven kunta) ja ns. MARKE-projekti (Jämi-Säätiö).

Hankkeita varten on palkattu kaksi työntekijää: hankekoordinaattori Erkki Knuuttila ja projektipäällikkö Pia Koskela. Heidän työaikansa on jaettu molemmille projekteille.

Tähän asti projektihenkilöt ovat toimineet kunnanvirastossa entisessä kirjoitinhuoneessa (4 m²). Tilan ahtauden vuoksi on käyty kuitenkin neuvotteluja JAT-Asennus Oy:n kanssa heidän liike- ja teollisuuskiinteistön yläkertaan valmistuvista tiloista.

Tarkoitus on siirtää molemmat projektihenkilöt ko. tiloihin. Tilat ovat täysin kalustetut ja vuokraan sisältyy kalusteiden ja tietokoneiden lisäksi myös neuvottelutilan käyttöoikeus.

Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen vuokrasopimus. Liite nro 193.1.

Vuokrasopimus on jaettu kahteen osaan: toisen osan vuokraajana on kunta ja toisen Jämi-Säätiö.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja JAT-Asennus Oy:n välisen toimistotilan vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

194 § JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSMALLIN HYVÄKSYMINEN

Jämin jätevesilinjan rakentaminen vaatii, että kaikkien maanomistajien kanssa tehdään johtoalueen käyttöoikeussopimus.

Liitteenä on luonnos sopimusmalliksi. Liite nro 194.1.

Esityslistan liitteenä on myös luonnoslaskelma tällä hetkellä tiedossa olevista kunnan maksettavista korvauksista maanomistajille. Liite nro 194.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy johtoalueen käyttöoikeussopimusmallin oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______