Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 26.9.2013 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Sivistyslautakunta.........................................................................      4/13

53 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

54 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

55 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.6.2013

56 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2013

57 § KULJETUSSUUNNITELMA LV 2013- 2014

58 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2013

59 § JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA LV 2013- 2014

60 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2013- 2014

61 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

62 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                        ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                                 Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 4/13

 

 

KOKOUSAIKA

 

26.9.2013 klo 18.30 – 19.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rantanen Briitta, puheenjohtaja

Koivumäki Anu, varapuheenjohtaja

Ihanamäki Johanna

Kalliomäki Matti

Ojala Jaana

Rudenberg Erkki

Salmela Lotta, Jouni Salmelan varajäsen

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Salmela Jouni

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

--

ASIAT

 

§§ 53- 63

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Briitta Rantanen                    Rolf Björkman              

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ___.___.2013

Allekirjoitukset

 

Johanna Ihanamäki              Jaana Ojala

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi ___.___.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                    Rolf Björkman

 

 

53 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                                       Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       -----

 

 

54 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Ihanamäki ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää ma 30.9.2013.

 

 

                                       -----

 

55 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.6.2013

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.6.2013.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 47,3 %, Palokosken koulu 70,3 %, Suurimaan koulu 69,4 %,Tykköön koulu 79 %, Jämijärven keskuskoulu 41,3 %, peruskoulujen yhteiset menot 35,5 %, oppilaskunta 0 %, kansalaisopisto 45,8 % , musiikkiopisto 50,5 %, kirjastotoimi 48,5 % Pääskyn päiväkoti 39,3 %, yksityisen hoidon kuntalisä 26,4 %, perhepäivähoito  5,9 %, esiopetus 47,6 %, ryhmäperhepäivähoito 42,1 %, iltapäivätoiminta 49,1 %, erityislastentarhan opettajapalvelu 40,1 % ja lasten kotihoidontuki 36,2 %. Tasaisella vauhdilla toteutuma tulisi olla 50 %.

                                      

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. toteutuman tiedoksi.

 

-----

 

 

56 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2013

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4. – 30.6.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

----


 

 

 

57 § KULJETUSSUUNNITELMA LV 2013- 2014

 

 

 

 

Liitteenä 57.1 on lukuvuonna 2013 - 2014 käytössä oleva esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelma.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 57.1. mukaisen esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2013 -2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi liitteenä 57.1. olevan kuljetussuunnitelman.

 

-----

 

 

58 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2013

 

 

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Koulutoimen väliraportti on liitteenä 58.1., päivähoidon väliraportti liitteenä 58.2. ja kirjastotoimen väliraportti liitteenä 58.3.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 58.1., 58..2. ja 58.3. mukaiset väliraportit.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

 

59 § JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA LV 2013- 2014

 

 

Perusopetusasetus 9 §/1998: Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Jämijärven keskuskoulu on valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2013- 2014.

 

Lukuvuosisuunnitelma esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedoksi Jämijärven keskuskoulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2013- 2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

 

60 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2013- 2014

 

Ilmoittautumisaika musiikkiopiston uudeksi oppilaaksi päättyi10.5.2013.

 

Musiikkiopiston oppilaaksi otetaan useammalla tavalla:

1) ilmoittautumisen perusteella soitinvalmennukseen alle kouluikäiset (pariopetus),

2) ilmoittautumisen perusteella alle 10-vuotiaat (pariopetukseen),

3) pääsykokeen kautta yli 10-vuotiaat (varsinaiseksi oppilaaksi eli yksilöopetukseen).

 

Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan ja motivaatiostaan jne. useamman kerran.

 

Toisesta vuodesta pari- ja ryhmäopetuksessa olleet oppilaat jatkavat opintojaan yksilöopetuksessa. Jatkosta päättää rehtori opettajien lausunnon ja arvioinnin perusteella.

 

Vanhoista varsinaisista oppilaista jatkaa 10 oppilasta.  Pääsykokeiden perusteella hyväksyttiin kolme uutta oppilasta. Yksi uusi oppilas on tullut ilmoittautumisen perusteella sekä kolme oppilasta soitinvalmennukseen. Soitinvalmennus oppilaat varaavat puoli oppilaspaikkaa. Täten Jämijärven kunnalla on käytössä 15,5 oppilaspaikkaa lukuvuonna 2013 -2014.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 15,5 lukuvuodeksi 2013 -2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

 

61 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

- Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.6.2014 lukien, 20.5.2013/Heikki Ränsi

- Irtisanoutuminen lehtorin virasta 1.9.2013 lukien, 20.5.2013/Helena Silvennoinen,

- Pääskyn pulinoita 2012-2013,

- Posa/Ympäristöpalvelut; tarkastuskertomus/Jämijärven kunnan ryhmis ja jakelukeittiö 2.4.2013

- Todistukset koulukuljetuksen käytössä olevien taksien alkolukkojen käsiosien kalibroinnista/Timo Ranta

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedoksi.

 

----

 

 

 

62 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                                       Ei ollut.

 

                                       -----