Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 23.10.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.10.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

267 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

268 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

269 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

270 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

271 §    KUNTALIITOSSELVITYS 

272 §    VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 

273 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013 

274 §    VALTUUSTON LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDAT 

275 §    MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN / POHJOIS-SATAKUNTA 

276 §    LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN POSALTA SUORITETTAVIIN OSTOIHIN 

277 §    LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

278 §    PUUKAUPPATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 

279 §    YKSITYISTIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN 

280 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2014 JA 
–SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2014-2016 

281 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 

282 §    LAUSUNTO IKAALISTEN KAUPUNGIN TARKISTETUSTA RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ 

283 §    LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO  

284 §    VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

285 §    LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

286 §    TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMISEN VAKUUDEKSI

287 §    JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS 

288 §    VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 

289 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2013                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

28.10.2013 kello 19.00 –  20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu                puheenjohtaja

Timo Sorvali                      varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

Kari Jokisalo

                     

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen                    valtuuston I varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 267 - 290

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                 Esa Ala-Karvia

                                                                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   4.11.2013

Allekirjoitukset

 

Timo Sorvali                      Ari Uusi-Rasi

                                           

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   4.11.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

267 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

268 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 


 

269 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.9.2013-15.10.2013

-          Opetushallitus, päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä

-          Karvian kunta, ote § 212, kahden psykologin viran perustaminen PoSaan

-          Siikaisten kunta, ote § 267, ohjausryhmän ja työvaliokunnan jäsenten nimeäminen Kankaanpään kaupunkiseudun kuntajakoselvitykseen

-          Oikeusministeriö, vuoden 2014 europarlamenttivaalit: äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali ym.

-          Karvian kunta, ote § 68, Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

-          Esitys Metsähallitukselle / luontokeskus

-          Satakunnan Ely-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2013

-          Verohallinto, maksatuserittely lokakuu 2013

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Taipale

o       Kauppila, Järviranta

o       Kauppila, Taipale

o       Kauppila, Mäki

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

270 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Kuntajohtajakokous                                                     25.9.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallitus                                                                           9.10.2013

                                            PoSa johtokunta                                                           15.10.2013

                                            PoSan sote-palvelujen kehittämissuunnitelman

ohjausryhmä                                                                 16.10.2013

                                            Jämi Areena työryhmä                                                17.10.2013

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

271 §            KUNTALIITOSSELVITYS

 

Kuntarakennelaissa (29.12.2009/1698) määritellyin perustein kuntien tulee selvittää kuntajaon muuttamisen edellytykset.

 

Kuntien tulee viimeistään 30.11.2013 ilmoittaa ministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä (4b §).

 

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten valtuustot ovat päättäneet tehdä yhteisen kuntaliitosselvityksen.

 

Kankaanpäässä elokuussa 2013 em. kuntien välisessä neuvottelussa päätettiin työ käynnistää ja annettiin kuntajohtajien tehtäväksi hankkia asiantuntijatarjous. FCG / Aija Tuimala on perehtynyt aikaisemmissa selvitystöissään alueeseen ja kokemukset ovat olleet hyvät.

 

Liitteenä FGC Konsultointi Oy:n tarjous. (Tarjous tulee viranomaisten toiminan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi sopimuksen teon jälkeen) Liite nro 271.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että

 

1. Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy liitteen tarjouksen ja oikeuttaa projektin ohjausryhmän lopullisesti päättämään selvityksen laajuudesta, selvitysprosessista ja selvityksen toteutuksen yksityiskohdista. Kukin selvitystyössä mukana oleva kunta päättää itsenäisesti selvityksessä mukanaolosta ja mahdollisesta irtaantumisesta. Selvitystyö tehdään kaksivaiheisena siten, että selvitysvaiheen jälkeen kunnat päättävät erikseen varsinaisiin yhdistymisneuvotteluihin lähtemisestä.

                                                                

                                            2. Selvitykseen haetaan valtiovarainministeriöltä selvitysavustusta ja kunnille jäävät nettokustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Mikäli jokin kunta jää selvitystyöstä pois ennen muita, kunta vastaa osaltaan vain siihen mennessä syntyneistä kustannuksista. Kukin kunta vastaa omista kustannuksistaan (kokouspalkkiot, matkat, yms. kulut).

 

                                            3. Kunnanhallitus on aikaisemmin nimennyt Jämijärven kunnan edustajat ohjausryhmään. Lisäksi työntekijäjärjestöjä pyydetään nimeämään yksi varsinainen ja hänelle varaedustaja ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

272 §            VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta tuli voimaan 1.7.2013. Laissa tarkoitettu vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014.

 

Kunnanhallitus on 16.9.2013 / 242 § päättänyt asettaa vanhusneuvoston sekä nimennyt kunnan edustajat kokouksessaan 16.9.2013.

 

On suositeltavaa, että kunnanhallitus hyväksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön.

Esitys vanhusneuvoston toimintasäännöksi on esityslistan liitteenä nro 272.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

273 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013.

Liite nro 273.1.

Tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 66,66 %. Jämijärven kunnan toteuma on 71,34 %, kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan 153 391 euroa, kasvuprosentin ollessa 5,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.8.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

274 §            VALTUUSTON LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDAT

 

Alustavasti veroprosenttien ja talousarvion aikataulujen mukaan on valtuuston loppuvuoden kokouspäiviksi ajateltu 4.11. ja 16.12.

 

Koska kunnan tulee tehdä ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistuksiin liittyvästä selvitysalueesta/-alueista 30.11.2013 mennessä (viikonlopun vuoksi 2.12.2013 klo 16.15 mennessä), niin sen vuoksi tulee pitää vielä yksi ylimääräinen valtuuston kokous. Ajankohta voisi olla 25.11.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että valtuuston loppuvuoden kokousajankohdat ovat:

 

-          4.11.

-          25.11

-          16.12

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

275 §            MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN / POHJOIS-SATAKUNTA

 

Käsite kotoutuminen (integraatio) on vakiintunut suomen kieleen kotouttamislain (439/1999) myötä. Lakia uudistettiin v. 2010 (1386/2010) ja se astui voimaan 1.9.2011. Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotouttamisprosessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajien omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa.

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

 

Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta on valmistellut maahanmuuttajien kotouttamisohjelman PoSan kuntien alueelle. Liite nro 275.1.

 

PoSan johtokunta on hyväksynyt sen 25.6.2013 ja perusturvalautakunta 21.8.2013.

 

Kotouttamisohjelma on lähetetty edelleen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy PoSan alueen kuntien kotouttamisohjelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

276 §            LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN POSALTA SUORITETTAVIIN OSTOIHIN

 

Heinäkuun lopun toteuman pohjalta on PoSan ennusteen mukaan Jämijärven kunnan varaama määräraha 378 826 euroa liian pieni.

 

Perusturvalautakunta on esittänyt Jämijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ko. suuruisen lisämäärärahan myöntämistä PoSalta tehtäviin ostoihin vuodelle 2013.

 

Elokuun lopun tilanteen mukaan palvelusopimuksen ja toteutuneen välinen ero on 198 562 euroa. Posan ennuste voi vuoden lopussa oleellisesti muuttua, joten tässä vaiheessa ei ole syytä vielä lähteä maksamaan ko. ennusteen pohjalta. Lisämäärärahan tarve on kuitenkin selvä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 200 000 euron lisämäärärahan v. 2013 talousarvioon PoSalta tehtäviin ostoihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

277 §            LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA

 

Kankaanpään kaupunki on pyytänyt Jämijärven kunnanhallitukselta lausuntoa Kooninkallion tuulivoimaosayleiskaavan ehdotuksesta.

Lausunto tulee toimittaa 14.11.2013 mennessä.

 

Kaavakartta ja kaupunginhallituksen käsittely 7.10.2013 ovat esityslistan liitteenä nro 277.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Kooninkallion tuulivoimaosayleiskaavan ehdotuksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

278 §            PUUKAUPPATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Metsänhoitoyhdistys Karhu ry on pyytänyt tarjoukset metsän myynnistä vuosille 2013 ja 2014.

Tarjoukset ovat liitteenä nro 278.1.

Asiaa käsiteltiin epävirallisesti kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy

 

1.      Metsäliitto Osuuskunnan pystykauppatarjouksen v. 2013 osalta yhteensä 42 359 euroa

2.      Vapo-konsernin ensiharvennustarjouksen v. 2013 osalta yhteensä 1 688 euroa ja

3.      Metsäliitto Osuuskunnan pystykauppatarjouksen v. 2014 osalta yhteensä 22 579 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

279 §            YKSITYISTIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus on päätöksellään 8.10.2013 nro 1229/2010/VAR/9 hyväksynyt Kahilaluoman yksityistien parantamisen loppuun saattamisen.

 

Työn hyväksytty kustannusarvio on ollut 68 000 euroa, johon vahvistettu avustusprosentti on 60 % eli 40 800 euroa. Aiemmin on maksettu hyväksytyistä kustannuksista 40 800,00 euroa avustusta 28 000 euroa.

 

Tämän hyväksymispäätöksen mukaan maksetaan loput avustuksesta 12 800 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Ely-keskuksen päätöksen tiedokseen.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
 

280 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2014 JA

–SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2014-2016

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 4.10.2013 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaksi.

 

Luonnoksesta on pyydetty perussopimuksen 22 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 25.10.2013 mennessä.

 

Luonnos on liitteenä nro 280.1.

 

Jämijärven kunnan maksuosuus v. 2014 on 16 419 euroa (v. 2013 15 607 euroa).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarviosta 2014 ja –suunnitelmaehdotuksesta 2014-2016.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

281 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2013 mennessä.

 

Vuoden 2014 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2013 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2014 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

282 §            LAUSUNTO IKAALISTEN KAUPUNGIN TARKISTETUSTA RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ

 

Ikaalisten kaupunginhallitus on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa oheisesta tarkistetusta rakennusjärjestyksestä.

Liite nro 282.1

 

                                            Rakennuspäällikön lausunto/huomiot ovat liitteenä nro 282.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Ikaalisten kaupungin tarkistetusta rakennusjärjestyksestä. Lisäksi kunnanhallitus saattaa rakennuspäällikön huomiot Ikaalisten kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Vapaa-aikalautakunta      28 §              25.9.2013

                                            Vapaa-aikalautakunta      38 §              17.10.2013

 

283 §            LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO

 

Vapaa-aikalautakunnan ja Kiinteistöhuolto Jari Mannisen välinen sopimus on päättymässä vuoden loppuun.

 

                      Tarjouspyynnöt on lähetetty (6) eri paikallisille yrityksille.

 

Päätösehdotus:                Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen tämän tarjouskilpailun. Lautakunta hyväksyy tarjoukset seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös:                              Liikuntapaikkojen hoitotarjouksen jättäjille tulee vielä muistuttaa, että liikuntapaikkojen läheisyydessä olevat ranta-alueet tulee muistaa myös hoitaa. Esim. kuntoradan luona Univision kohdilla Jämintiestä alkaen kunnan alue tulee niittää säännöllisesti, muutenkin uimarannoilla pitää niiton tapahtua aina vesirajaan saakka.

 

                                            -----

 

                                            Määräaikaan tarjouksia tuli ainoastaan yksi kappale. Kokonaistaloudellisesti ajatellen tarjous on täysin hyväksyttävissä, sillä se on kuukausisummaltaan alhaisempi kuin nykyinen voimassa oleva sopimus.

 

Päätösehdotus:                Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen hoitoon varataan raha edellisten vuosien tapaan. Vapaa-aikalautakunta esittää, että liikuntapaikkojen hoitosopimus tehdään tarjouksen tehneen Kiinteistöhuolto Jari Mannisen kanssa.

 

Päätös:                              Lautakunnan jäsenet tutustuivat tarjoukseen kokouksessa ja se liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

 

Tarjous todettiin kunnalle edullisemmaksi kuin voimassa oleva sopimus, joten vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen hoidosta tehdään sopimus Kiinteistöhuolto Mannisen kanssa.

                                           

                                            -----

 

KH 283 §                           Tarjous liitteenä 283.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

284 §        VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.  Koska 17.11 on sunnuntai tuloveroprosentti ilmoitetaan viimeistään 18.11.2013.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2012 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 735 283 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +8,1 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 289 478 euroa; muutosta edelliseen vuoteen -11,4 %.

 

                                          Vuoden 2013 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2014 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 21,50 %:n tuloveroprosentilla. 1 % korotus on osa valtuuston vuosille 2013-2014 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Korotus käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 14.10.2013, jossa se hyväksyttiin talousarvion laadinnan pohjaksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

285 §            LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Vuoden lopun lainamäärästä 288 000 eurosta on pyydetty rahoitustarjoukset. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 285.1.

 

Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta: Kuntarahoitus Oyj ja Keva.

 

Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 285.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 3 kk euribor + 0,950 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

286 §            TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMISEN VAKUUDEKSI

 

 

Leppäkosken Sähkö Oy:n hallitus on päättänyt myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron maksulimiitin.

Limiitin edellytyksenä on, että Jämijärven kunta sitoutuu maksamaan välittömästi limiitin ylittyessä avoimesta laskusaldosta 20 000 euron ylittävän osan. Edellisen lisäksi edellytetään, että kunta antaa yhtiölle takauksen siltä osin, kun avointen laskujen yhteissumma ylittää 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Leppäkosken Sähkö Oy:n esityksen.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ilmoitti vastustavansa takauksen myöntämistä. Miia Sjöman kannatti Olli Seppälän esitystä.

                                           

                                            Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten tuli suorittaa äänestys.

 

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

                                            Suoritetaan nimenhuutoäänestys, ja ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Miia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Timo Sorvali, Satu Jokela, Kari Jokisalo, Ari Uusi-Rasi, Anneli Kujansuu) ja 2 ei-ääntä (Olli Seppälä ja Miia Sjöman).

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            -----


 

287 §            JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS

 

Jämi-säätiö on jättänyt kunnanhallitukselle 20 000 euron suuruisen avustusanomuksen erääntyvien laskujen maksamiseen.

Niitä ovat mm. lainan lyhennykset ja korot, kiinteistöveron toinen osuus, vakuutusmaksut ja kiertovesipumpun uusiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jämi-säätiölle 20 000 euron avustuksen em. laskujen maksamiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   242 §            16.9.2013

 

288 §            VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN

 

Vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Yhteistoiminta-alueen kuntayhtymä tai vastuukunta voi perustaa alueen kuntien yhteisen vanhusneuvoston.

 

PoSan kuntien alueella on lähdetty siitä, että jokainen kunta perustaa oman vanhusneuvoston. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Vanhusneuvoston tehtävät on määritelty vanhuspalvelulain 11 §:n 2 momentissa, joka kuuluu seuraavasti:

 

”Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.”

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      perustaa Jämijärven kuntaan vanhusneuvoston

2.      pyytää Eläkeliiton Jämijärven yhdistystä, Jämijärven eläkkeensaajia ja PoSaa nimeämään jokaisesta 2 edustajaa vanhusneuvostoon

3.      nimetä kunnan edustajat vanhusneuvostoon

4.      nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi kanslisti Anne Rannan

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että kunnan edustajaksi vanhusneuvostoon valittiin Miia Sjöman ja Marjatta Hyttinen.

                                            -----

 

KH 288 §                           Eläkeliitto on nimennyt edustajikseen Aarre Majamäen ja Ulla Sorvalin, Eläkkeensaajat Anneli Pitkäsen ja Marita Frigårdin sekä PoSa Katja Kujansuun ja Kirsti Sorvalin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee nimetyt edustajat tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

289 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

                      Ei ollut.

                     

                      _____