Jämijärven kunta

Vapaa-aikalautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Laatimispäivämäärä: 11.03.2005

KokoustiedotAika to 10.03.2005 klo 18.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2005

4 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

5 VUODEN 2005 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

6 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY

7 NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

8 MIELAHDEN JA JÄMI AREENAN ESITTELY

9 MUUT MAHDOLLISET KÄSITELTÄVÄT ASIAT

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi               Teemu Luoma-Aho

puheenjohtaja                     sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Vapaa-aikalautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1/05

KOKOUSAIKA

10.03.2005 klo 18.00 - 21.05
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Puheenjohtaja Seppo Leponiemi

Varapuheenjohtaja Niina Nukarinen

Jäsen Anu Alarotu

Vara jäsen Tauno Harhala

Jäsen Anneli Pitkänen

 
POISSA OLLEET JÄSENET
Jäsen Jyrki Kerola

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala

KH:n edustaja Olli Seppälä

 

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.


Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Pitkänen ja Anu Alarotu.


3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2005


Ehdotus: Vapaa-aikalautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2005 annetaan puheenjohtaja Seppo Leponiemelle, varapuheenjohtaja Niina Nukariselle, vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmalle ja nuoriso-ohjaaja Teemu Luoma-Aholle.


Päätös: Hyväksyttiin päätös ehdotus.

 

4 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN


Kuntalain 63 :n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.


Ehdotus: Vapaa- aikalauta päättää,


1) että vuonna 2005 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanvirastolla.

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus muuten, mutta päätettiin olla laittamatta lehtiin ilmoituksia. Lisäksi pöytäkirjat päätettiin laittaa nettiin nähtäväksi kunnantalon ilmoitustaulun lisäksi.


5 VUODEN 2005 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Liitteenä 5.1 vuoden 2005 hyväksytty talousarvio.

 

Ehdotus: Hyväksytään talousarvio vuoden 2005 käyttösuunnitelmaksi.


Päätös: Hyväksyttiin päätös ehdotus.


6 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY

Tutustutaan vapaa-aikalautakunnan toiminta ajatukseen, päämääriin, avaintuloksiin, tulostavoitteisiin tunnuslukuihin ja suoritteisiin. Liitteenä 6.1 vapaa-aikalautakunnan toimintasuunnitelma

 

Ehdotus: Keskustellaan asiasta.

 

Päätös: KLL:n sprintti latuja ja kaukalon kuntoa pidettiin hyvänä. 12 vuotta ja sitä vanhempien liikunta harrastuksien puutteesta oltiin huolestuneita. Pelimannien tunnettavuudesta ja toiminasta keskusteltiin. Jämi nähtiin hyvänä asiana, josta ollaan ylpeitä.


7 NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN NIMEÄMINENKahden vuoden ajan on toiminut nuorisotyötoimikunta, jonka jatkamista on toivottu.


Ehdotus: Valitaan nuorisotyötoimikunta.


Päätös: Päätettiin kutsua nuorisotyötoimikunnan toimintaan seuraavat järjestöt:

VPK:n nuoriso-osasto (Henna Järvensivu)

Partio (Marita Hakala)

4H (Katja Harhala)

SPR (Satu Jokela)

MLL:n paikallisyhdistys (Marjo Leikkola)

ARP. (Petri Saarinen)

Jänne (Jarmo Huhtaniemi)

PULS (Jari Sillanpää)

Ystävinä yhdessä (PJ.)

Musiikki ry (Toivo Rantasalo)

Kaksi yläasteen edustajaa, yksi poika ja - tyttö, jonka valitsee nuorisoparlamentti

Tykköön kyläyhdistys (Timo Sorvali)

Suurimaan kyläyhdistys (Matti Peurala)

Vihun kyläyhdistys (Hannu Ojala)

Kontin kyläyhdistys (Krista Anttila-Ricci)

Latu ry (Matti Mikkola)

Keskustanuorista yksi edustaja (Kirsi Leppihalme)

VPLTK edustajat Seppo Leponiemi ja Anu Alarotu

VPLTK päätti yksimielisesti pyytää Jouni Salmelaa jatkamaan nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajana varalla Seppo Leponiemi

Ja sihteerinä toimii Teemu Luoma-Aho


8 MIELAHDEN JA JÄMI AREENAN ESITTELY


Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala esittelee hankkeet ja niiden tämän hetkisen tilanteen.

 

Ehdotus: Keskustellaan asiasta.

 

Päätös: Asiasta keskusteltiin ja oltiin tyytyväisiä kumpaakin projektiin.

Olli Seppälä poistui kokouksesta 20:07.9 MUUT MAHDOLLISET KÄSITELTÄVÄT ASIAT


1. Nuoriso-ohjaaja Teemu Luoma-Aho esitteli suunnitelman hakea valtionavustusta iltapäiväkerhotoimintaan. Asiasta keskusteltiin ja sovittiin, että palataan asiaan myöhemmin jos on tarvetta.

2. Nuorisotyötoimikunta kokoontuu huhtikuun aikana.

3. Toukokuussa VPLTK kokoontuu seuraavan kerran. Päätettävinä asioina ainakin avustusten jakaminen ja mahdolliset palkitsemiset. Keskusteltiin avustuksista, mitkä ovat summat ja miten päätetään, jne.

 

Takaisin edelliselle sivulle