Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 26.02.2004 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

14 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2004-2005.

15 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2004-2005

16 LUKUVUODEN 2004-2005 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

18 TYKKÖÖN KOULUN TILOJEN VUOKRAN MÄÄRÄÄMINENJÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

2/04

KOKOUSAIKA

26.02.2004 klo 19.00 - 20.15
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET
Timo Kukkasmäki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Ritva Mäkelä, kh:n edustaja

ASIAT
12- 19

12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

----

13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lehtiö ja Ari Uusi-Rasi. Tarkastus päätettiin pitää ma 02.03.2004 klo 12.00.

-----

14 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2004-2005.

Sivltk 6 Tarjoukset pyydetään jättämään to 05.02.2004 mennessä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lukuvuodeksi 2004- 2005 Kauppatalo Hansel Oy:ltä ja Printel Oy:ltä ,Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakaupalta (Kankaanpää).

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 14 Puheenjohtaja ja sihteeri avasivat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjouksensa jättivät Printel Oy ja Hansel Oy (ilmoitti, ettei voi osallistua kilpailuttamiseen).

Tarjousten avaamispöytäkirja ja saapuneet tarjoukset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeet lukuvuodelle 2004-2005 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

15 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2004-2005

 

Sivltk 7 Tarjoukset pyydetään jättämään to 05.02.2004 mennessä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lukuvuodeksi 2004- 2005 Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakauppa (Kankaanpää), Ikaalisten Kirjakauppa Ky (Ikaalinen), Parkanon Kirjakauppa (Parkano), Karvian Kirjakaupalta (Karvia) sekä Kauppatalo Hansel Oy:ltä.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 15 Puheenjohtaja ja sihteeri avasivat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät Printel Oy, Kankaanpään Kirjakauppa, Hansel Oy (ilmoitti, ettei voi osallistua kilpailuttamiseen) ja Ikaalisten Kirjakauppa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lukuvuodelle 2004-2005 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

16 LUKUVUODEN 2004-2005 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2004-2005 työpäivien lukumääräksi tulee 188 +Itsenäisyyspäivä + Loppiainen = 190 työpäivää.

PA:n 17 :n mukaan oppilaiden kouluyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2004-2005 on lauantai 04.06.2005. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 :n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 9.

Koulutyö alkaa ke 11.08.2004 iltapäivällä. Syyslukukausi päättyy la 18.12.2004 ja kevätlukukausi alkaa 10.01.2005.

Syyslukukaudelle tulee 89 työpäivää +Itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 99 työpäivää +Loppiainen. Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden liikuntapäivät ovat "liukuvia" eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

Koulut ovat antaneet lausuntonsa koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2004-2005.

Jämijärven keskuskoulun työpäiväsuunnitelma lv 2004-2005 on liitteenä 16.1. ja Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen työpäiväsuunnitelma lv 2004-2005 on liitteenä 16.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2004-2005 liitteiden 16.1. ja 16.2. mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----

18 TYKKÖÖN KOULUN TILOJEN VUOKRAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Tykköön kyläyhdistyksen edustaja Leena Koivunen on esittänyt toivomuksen, että Tykköön kyläyhdistys saisi vuokrata Tykköön koulun tiloja matkailutarkoitukseen.

Vuokrattavalle kiinteistölle on määriteltävä kohtuullinen hinta. Vuokran hinnan määrittelyperusteista on keskusteltu tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin kanssa. Vuokran hinta on laskettu koulukiinteistön hoidosta aiheutuvista kustannuksista ja säännöllisistä menoista jakamalla vuorokausikohtaiseksi keskimääräiseksi hinnaksi.

Vuokran hintaan ei ole laskettu mahdollisesta vuokraustoiminnasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja, kuten koulun omaisuuden rikkoutumista tai katoamista, siivouskuluja tms.

Vuokralle ottajan vastuulla on, että koulu on vuokraustilanteen loputtua yhtä hyvässä kunnossa kuin vuokraustilanteen alkaessa ja samoilla varusteilla varustettuna. Koulurakennus on vuokra-ajan päätyttyä siivottu ja paikat on järjestelty samaan kuntoon kuin se oli vuokrauksen alkaessa.

Mikäli koulun varustuksessa, siisteydessä tai kunnossa on vuokra-ajan päätyttyä puutteita, on vuokralle ottajan velvollisuus korvata aiheutuneet vahingot ja/tai aiheutuneet siivouskulut.

Vuoden 2002 alusta voimaan astuneen hygieniaosaamisasetuksen mukaan, hygieniaosaamisen osoittaminen edellytetään kaikilta elintarviketeollisuudessa tai ammattikeittiöissä pakkaamattomia tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä.

Johtosäännön 15 mukaisesti koulun johtaja myöntää luvan koulukiinteistön käyttöön koulun ulkopuoliseen käyttöön ottaen huomioon kunnanhallituksen mahdollisesti antamat ohjeet.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Tykköön koulun tilojen vuokrauksesta perittävä summa on 25 euroa/ vrk (arvolisäveroton hinta).

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy ehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että hinta ei sisällä kuin tilojen käytön ja veden.

------