Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU 2/2013

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

23.4.2013 klo 18.30

 

Paikka

NUORISOVINTTI

 

 

Käsiteltävät asiat

 

14 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

15 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

16 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

17 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

18 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

19 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN  

        TOTEUTUMINEN

 

20§ TUNNUSTUSPALKINNOT 2012

 

21 § JÄMIN KUNTOSALIN KEHITTÄMINEN

 

22§ TYÖPAJAN PERUSTAMINEN JÄMIJÄRVELLE

 

23 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN  

        PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Jarmo Mikkola                                     Jonna Haavisto

 

Jarmo Mikkola                                 Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


 

 

 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

24.4.2013 klo 18.35 -  19.55

 

 

KOKOUSPAIKKA

NUORISOVINTTI

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmo Mikkola, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi §§14-17, 19-24

Jouko Kulmala

Piritta Alakotila

Marita Mynttinen-Marjamäki

Riina Lehmussalmi §§14-17, 19-24

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Miia Sjöman kunnanhallituksen edustaja

ASIAT

 

§§ 14-24                                s. 18-28

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Jarmo Mikkola                                Jonna Haavisto

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Marita Mynttinen-Marjamäki         Jouko Kulmala                                    

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


14 § KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2013 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslistat toimitetaan yleensä kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

Päätösehdotus:      

1.      Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2.      Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3.      Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

 

2.      Todettiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3.      Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

- - - - -

 

 


15 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Marita Mynttinen-Marjamäki ja Jouko Kulmala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

 

- - - - -


 

16 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotoimen vuo-siavustuksia (8500€) paikallisten nuorisoyhdistysten nuo-risotoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Päätösehdotus:      

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

Määrä-aikaan tulleita hakemuksia tuli kolmelta paikalliselta yhdistykseltä, sekä yhdeltä hankkeelta, jonka kotipaikka on Pori.

 

YHDISTYS

(nuoriso)

2009

2010

2011

2012

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA

HAETAAN 2013

EHDOTUS 2013

 

8500€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miilunvartijat

1000

1500

2800

3500

4960

4651

4900

4600

4H

7300

7500

1600

1300

1318

1236

1600

1200

VPK

2000

1500

1500

2200

2786

2613

3500

2600

LabyReitti

-

-

-

-

0

0

550

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös:

YHDISTYS

(nuoriso)

PISTEET

HAETAAN 2013

10550€

EHDOTUS 2013

 

8500€

ANNETAAN

2013

8500€

Miilunvartijat

4960

4900

4600

4600

VPK

2786

3500

2600

2600

4H

1318

1600

1200

1200

LabyReitti

0

550

0

0

- - - - -

 

17 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen vuosiavus-tuksia (8000€) urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

YHDISTYS

(liikunta)

2009

2010

2011

2012

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA

HAETAAN 2013

EHDOTUS 2013

 

8000€

Jämin Jänne

4200

3000

4000

3500

8617

3749

4000

3700

Jämin Latu

2000

2000

1250

1500

2527

1099

2000

1000

PULS

2000

2000

2290

2500

7244

3152

3000

3000

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(liikunta)

PISTEET

HAETAAN 2013

EHDOTUS 2013

 

8000€

ANNETAAN

2013

8000€

Jämin Jänne

8617

4000

3700

3700

Jämin Latu

2527

2000

1000

1000

PULS

7244

3000

3000

3000

- - - - -

 

18 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoimen vuosiavustuksia (2100€) paikallisten kulttuuriyhdistysten kulttuuritoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

 

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

2009

2010

2011

2012

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA €

HAETAAN 2013

EHDOTUS 2013

 

2100€

Jämijärvi-Seura

1200

1100

660

1000

2297

1205

1200

1200

Mieskuoro

300

200

100

300

303

159

350

160

Jämij. Martat

-

-

500

500

1403

736

1000

700

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

PISTEET

HAETAAN 2013

EHDOTUS 2013

 

2100€

ANNETAAN 2013

2100€

Jämijärvi-Seura

2297

1200

1200

1200

Jämij. Martat

1403

1000

700

700

Mieskuoro

303

350

160

200

 

Jarmo Huhtaniemi ja Riina Lehmussalmi jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.50-18.58.

- - - - -

 

 

 


19 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan tehtäviin kuuluu seurata talouden toteutumista.

 

Päätösehdotus:      

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 


20§ TUNNUSTUSPALKINNOT 2012

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti valinnut tunnustuspalkintojen saajia vuosittain 3-5kpl kaikilta tulosalueilta. Palkinnon voi saada vain yhden kerran. Esityslistan liitteenä 20.1. oli lista aikaisemmin palkituista.

 

Palkitut palkitaan erikseen pidettävässä tilaisuudessa keväällä 2013.

 

 

Päätösehdotus:           

Lautakunta keskustelee mahdollisista tunnustuspalkintojen saajista ja päättää kenelle vuoden 2012 palkinnot jaetaan.

 

 

 

Päätös:                       

Tunnustuspalkinto vuodelta 2012 päätettiin antaa seuraaville henkilöille, Juho Kuusikoski, Liisa Leinonen, Olli Seppälä ja Juhani E. Rajala.

 

- - - - -


 

21 § JÄMIN KUNTOSALIN KEHITTÄMINEN

 

Jämin kuntosali on toiminut teknisessä rakennuksessa. Omistussuhteissa tapahtuvan muutoksen myötä, kustannukset tulevat nousemaan pikkuisen jo tänä vuonna, tulevaisuudessa mahdollisesti enemmän.

 

Jämi-Säätiölle on maksettu 1500€ vuodessa kuntosalitilasta. Tänä vuonna vuokra tulee olemaan 135€/kk eli 1620€ vuodessa, minkä lisäksi Jämi-Säätiö tulee laskuttamaan lämmityksestä ja uudet omistajat sähköstä.

 

Laitekanta on vanhaa, joten uudistamisen tarvetta tulee olemaan.

 

Jämi-Säätiön hallitus ei ole ollut halukas vuokraamaan jämi Areenasta tilaa kuntosalille.

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta keskustelee Jämin kuntosalin kehittämisestä:

o       laitekannasta, uusitaanko laitteita. Vai odotetaanko mahdollista yrittäjä vetoista kuntosalia.

o       Asetetaanko kuntosali maksulliseksi.

o       Tehdäänkö vuokrasopimus Tampereen laskuvarjokerhon kanssa

 

 

Päätös:

 

Vapaa-aikalautakunta päätti tehdä vuokrasopimuksen Tampereen laskuvarjokerhon kanssa.

 

Vanhat laitteet tarkistetaan ja kunnostetaan.

 

- - - - -

 


22§ TYÖPAJAN PERUSTAMINEN JÄMIJÄRVELLE

 

Työpajoille tullaan valmentautumaan työelämään ja opiskeluun. Työpajalle tuleva valmentautuja saa työpajajakson aikana kokemusta, näkemystä ja osaamista eri aloilla työskentelystä. Lisäksi valmennuksen aikana saa tietoa työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista sekä ohjausta oman jatkosuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.

 

Jämijärven paja tulisi toimimaan Kankaanpään Valtin alaisuudessa, jolta ostetaan hallinnointi ja työvalmentajan palvelut. Käynnistäminen tapahtuisi ensivaiheessa hyvin pienimuotoisesti.

 

Jämijärven nuortentyöpaja olisi starttipajatyyppinen ratkaisu. Starttipajoilla vahvistetaan arjen ja elämänhallinnan taitoja ja tuetaan löytämään oma polku koulu-/työelämään.

Starttivalmennuksen tavoitteena on arjen ja elämänhallinnan taitojen parannuttua löytää oma polku opiskelu-/työelämään. Etuutena pajatoimintaan kuuluu pajapäivinä ruokailu. Startissa oltaessa pääsee mukaan erilaisiin tutustumiskäynteihin sekä virkistystoimintaan.

 

Jämijärven työpajaan tulisi pienimuotoinen mediapaja, jossa voitaisiin teettää pieniä esitteitä esimerkiksi, kunta voisi teettää kuntatiedotteen työpajalla.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta pyytää kunnanhallitukselta sitoutumista nuortentyöpajan perustamisen jatkosuunnitteluun.

 

2. Vapaa-aikalautakunta anoo, että Jämijärven kunta tekee sopimuksen Kankaanpään Valtti työpajan kanssa nuorten työpajan toteuttamisesta  Jämijärven kunnassa.

 

3. Vapaa-aikalautakunta anoo lisämäärärahaa nuortentyöpajan toteuttamiseksi Jämijärvellä elokuun alusta 2013 alkaen. Tarkka budjetti tulee Kankaanpään Valtilta myöhemmin. Budjettiin tulee hallinnointikuluja, työvalmentajan palkkakustannukset sekä materiaalikuluja tässä vaiheessa puhumme noin

 

4. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Nuorisovintti otetaan päivisin työpaja käyttöön, ilman erillistä vuokraa.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta odottaa tarkempaa budjetointia, jota ei vielä saatu kokoukseen mennessä. Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

- - - - -

 


23 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikalautakunta päätti ottaa osaa Mieskuoron 85-vuotisjuhlakonserttiin niin, että lautakunta maksaa lehti-ilmoitus tai muita kuluja max. viidensadan euron edestä.

 

- - - - -

 

 

24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 

                                       - - - - -