Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 23.10.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

30.10.2012 klo 18.30

 

Paikka

KUNNANTALO

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

41 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

42 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

43 § VUODEN 2012 SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

 

44 § KUNTOSALIN HINTOJEN TARKISTUS

 

45 § VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013

 

46 § LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

 

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

48 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

 

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja

Matti Leppihalme, kh:n puheenjohtaja

ASIAT

 

§§ 41-48                 sivut 42-48 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki                               Jonna Haavisto      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jouko Kulmala                                         Johanna Manninen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

41 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:     

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.

 

2. Todettiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

- - - - -

 

 

 

42 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Jouko Kulmala.

 

- - - - -


 

 

 43 § VUODEN 2012 SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

 

 

Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry on palkinnut jo kaksitoista kertaa kuntien kanssa yhteistyössä vuoden seuratyöntekijän.

 

Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä paikkakunnallamme.  Palkittava henkilö voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ohjaaja, lipunmyyjä, järjestyksenvalvoja tmv. Aktiiviurheilijat, jotka kilpailevat ja ovat huippu-urheilijoita eivät voi olla kriteeri valinnalle.

 

Palkinnot jaetaan Lounais-Suomen Urheilugaalassa Silja Euroopalla.

 

Palkinto on jaettu nyt:

1997 Koivusilta Reijo

 1998 Ranta Tuija

 1999 Ritakorpi Tuula

 2000 Mikkola Matti

 2001 Tamminen Tarmo

 2002 Niemi Virpi

 2003 Yli-Moijala Pentti

 2004 Hämäläinen Pentti

 2005 Uurasjärvi Asko

 2006 Uusipaasto Klaus

 2007 Kerola Jyrki

 2010 Uurasjärvi Asko

 2011 Koivuniemi Olavi

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet keskustelevat eri vaihtoehdoista ja päättävät palkita seuratyöntekijän. Seuratyöntekijän nimi on julkaisuvapaa 10.2.2013.

 

 

Päätös:

Päätös on julkinen vasta 10.2.2013.

Lautakunta palkitsee Matti Hintun.

 

- - - - -

 

 

44 § KUNTOSALIN HINTOJEN TARKISTUS

 

Tämän hetkiset hinnat ovat sisältäneet arvonlisäveron 9%.

kertamaksu 5€, vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€, alle 18-vuotiaat ½-hintaan, ryhmämaksu 30€ / 10hlö / krt

yli 65-vuotiaat aamulla ilmaiseksi

 

Päätösehdotus:      

Arvonlisäprosentin nousun myötä kuntosalivuokraa tulisi korottaa, koska siivous- ja muut ylläpitokustannukset ovat nousseet huomattavasti. Kuitenkin Pohjois-Satakunnan kunnissa on pidetty kunnalliset kuntosalit mahdollisimman edullisina käyttäjille.

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2013 alkaen.

kertamaksu 5€

vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 35€ / 10hlö / krt

yli 65-vuotiaat aamulla ilmaiseksi

 

Päätös:

Hintoja nostetaan enemmän, hinta tulee sisältämään käyttökoulutuksen, joka annetaan yhdelle ihmiselle kaksi kertaa. Käyttökoulutuksia järjestetään kun niihin on osallistumassa vähintään viisi ihmistä. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen. Mikäli ostaa kuntosaliaikaa vuoden 2012 aikana saa tämän vuoden ilmaiseksi kaupan päälle, eli 2012 ostettu puolen vuodenaika on voimassa 30.6.2013 asti ja vuodenaika 31.12.2013 asti.

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2013 alkaen. Puolenvuoden ja vuoden hinnat sisältävät käyttökoulutuksen kaksi kertaa yhden tunnin ajan.

 

kertamaksu 5€

vuosimaksu (ostopäivästä) 70€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 50€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 40€ / 10hlö / krt

yli 65-vuotiaat aamulla ilmaiseksi

 

- - - - -


 

45 § VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013

 

 

Talousarvioehdotuksessa haetaan kokonaisvaltaista budjetointia, joka jaetaan vapaa-aikalautakunnan eri vastuualueille.

 

Talousarvioehdotuksen lisänä on toimintasuunnitelma.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen omalta osaltaan. Liite 45.1.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen omalta osaltaan.

 

 

- - - - -


 

 

46 § LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

 

Meneillään olevissa kuntavaaleissa osa ehdokkaista on huolissaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisystä kunnassamme.

 

Tällä hetkellä tehtyjä toimintoja, jotka tukevat syrjäytymisen ehkäisyä:

-         nuorisovintin aukioloajat painottuvat perjantaihin ja lauantaihin

-         nuorisovintillä on vapaa-aikasihteeri vähintään kerran kuukaudessa, jolloin pidetään yökahvilan nimellä vinttiä auki klo 24 asti

-         Jämijärvellä on aktiivinen oppilashuoltotyöryhmä, josta on edustus myös seutukunnallisessa oppilashuoltotyöryhmässä

-         Jämijärveläisille nuorille on tarjolla etsivänuorisotyöntekijän palveluita

-         Kunta tukee kolmatta sektoria, jotta nuorille on järjestetty monipuolisia harrastemahdollisuuksia.

 

Päätösehdotus:      

 

Lautakunnanjäsenet antavat ohjeistusta seuraavan kauden lautakunnanjäsenille, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota.               

 

 

Päätös:

Uuden lautakunnan toivottiin selvittävän mahdollisuuksia perustaa paikkakunnalle nuorten työpajatoimintaa, jossa voitaisiin mahdollisesti suorittaa myös osa peruskouluopinnoista.

 

Vapaa-aikatoimen tulisi selvittää mahdollisuuksia käyttää nuoria työharjoittelussa työmarkkinatuen tai muun tuen avustuksella omissa toiminnoissaan.

 

Nuorten kuuleminen tulisi järjestää säännöllisesti.

Hankerahoitusta tulisi voida käyttää enemmän nuorten hyväksi.

                                      

                                                    - - - - -

 

 

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                       

-         Niinimajan lattiat on laitettu kuntoon.

 

-         Jämin latuvalojen toiminta varmuus tulee varmistaa välittömästi.

 

-         Lautakunta päätti pitää pikkujoulun, jonne kutsutaan jokaisesta avustuksia hakeneesta yhdistyksestä kaksi henkilöä, sekä varsinaisten lautakunnanjäsenten lisäksi myös varajäsenet.

 

- - - - -

 

 

 

 

48 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32, liittäen pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen.

 

                                       - - - - -