Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 24.8.2012

 

 

 

Kokoustiedot

 

Aika

30.8. klo 18.30

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnantalo 2 krs

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

29 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

30 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

31 § MONIALAINEN YHTEISTYÖ JÄMIJÄRVELLÄ

 

32 § PIKKU-ITÄVALLAN HINNOITTELU

 

33 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

 

34 § SM-MITALISTIN MUISTAMINEN

 

35§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

36 § SAAPUNEET PÖYTÄKIRJANOTTEET

 

37§ LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÄMINEN

 

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

39 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

 

30.08.2012 klo 18.40-20.35

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jouko Kulmala §§ 31-39

Johanna Manninen §§ 29-36 ja 38-39

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja §§ 31-39

Anu Sillanpää, varajäsen

ASIAT

 

§§   29-39                                   sivut 32-41

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki                               Jonna Haavisto      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

29 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:     

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - - -

 

 

 

30 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mikkola ja Anu Sillanpää.

 

- - - - -


 

31 § MONIALAINEN YHTEISTYÖ JÄMIJÄRVELLÄ

 

Nuorisolaki 7a§:

 

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat koota myös yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

 

Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on:

 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

 

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;

 

3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;

 

4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

 

 

Päätösehdotus:      

Pohditaan toiminta tapoja, miten tällainen ryhmä toimisi Jämijärvellä.

 

 

 

Päätös:

Jämijärvellä toimii erittäin aktiivisesti ja hyvin oppilashuoltotyöryhmä, joka pureutuu ala- ja yläkoululaisten asioihin. Lisäksi Jämijärveltä on kaksi edustajaa seutukunnallisessa oppilashuoltotyöryhmässä.

 

PoSa:n toimialueen kunnissa on yhteisiä erilaisia monialaisia ryhmiä, jotka pohtivat näitä samoja asioita. PoSa:n puitteissa kokoontuu myös nuorisolain 7§:ssä tarkoitettu monialainen yhteistyöryhmä.

 

Jämijärvellä tehdään yhteistyötä nuorisotoimen, etsivänuorisotyöntekijöiden ja sivistystoimen kesken. Tässä vaiheessa katsotaan nämä toimenpiteet riittäviksi.

 

- - - - -

 

Olli Seppälä ja Jouko Kulmala saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 


32 § PIKKU-ITÄVALLAN HINNOITTELU

 

Pikku-Itävallan käyttöastetta voitaisiin ehkäpä pystyä nostamaan, lisäämällä hinnastoon nopean varaajan edut, ns. ”äkkilähdöt”.

 

Pikku-Itävallassa on oltu jälkikäteislaskutuksessa ja niinpä nyt olisi syytä miettiä, että laskutus alettaisiin tekemään kuukautta aikaisemmin tarvetta.

 

Pikku-Itävaltaa on varattu tällä hetkellä Jämikeskuksessa sijaitsevasta varauskirjasta. Kunnan säästötoimiin vedoten Pikku-Itävalla varaukset aloitetaan tekemään suoraan kunnantoimistoon XXXX alkaen.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavat asiat:

-         hinnoista saa ylimääräisen alennuksen xx%, mikäli varaus tehdään viikon sisällä ennen tarvetta

-         Pikku-Itävallan laskutus tapahtuu pääsääntöisesti ennen tarvetta, heti varauksen jälkeen

-         Peruutuksen yhteydessä pidätetään xx% toimistokuluina.

-         Pikku-Itävallan varaukset tulevat XXX alkaen pääsääntöisesti kunnantoimistosta

-         Pikku-Itävallan myynnin edistämisestä ei makseta provisioita enää XXX alkaen.

-         Vapaa-aikalautakunta antaa vapaa-aikatoimen viranhaltijalle valtuudet poikkeustapauksissa pieniin neuvoteltaviin hinnan muutoksiin.

-         Huvilat.net ja facebook pidetään markkinointi kanavina.

 

Päätös:

 

Vapaa-aikalautakunta päätti seuraavat asiat:

 

-         Nämä muutokset astuvat voimaan 2013 vuoden varauksiin heti. Ja yleisesti 1.1.2013 alkaen.

-         hinnoista saa ulkopaikkakuntalainen ylimääräisen alennuksen 30%, mikäli varaus tehdään viikon sisällä ennen tarvetta, maksu tulee tapahtua heti, eikä sitä palauteta mahdollisen peruutuksen vuoksi.

-         paikkakuntalainen saa normaalihinnoista alennuksen 40%, mikäli varaus tehdään viikon sisällä ennen tarvetta, maksu tulee tapahtua heti, eikä sitä palauteta mahdollisen peruutuksen vuoksi.

-         Pikku-Itävallan laskutus tapahtuu pääsääntöisesti ennen tarvetta, heti varauksen jälkeen

-         Peruutuksen yhteydessä pidätetään 20% toimistokuluina. Mikäli peruutus tehdään kuutta päivää aikaisemmin tai lähempänä ajankohtaa, pidätetään koko summa.

-         Pikku-Itävallan varaukset tulevat 1.1.2013 alkaen pääsääntöisesti kunnantoimistosta. Kunnantalon loma-ajoista tehdään erillinen varajärjestelmä.

-         Pikku-Itävallan myynnin edistämisestä ei makseta provisioita enää 2013 koskevista varauksista.

-         Vapaa-aikalautakunta antaa vapaa-aikatoimen viranhaltijalle valtuudet poikkeustapauksissa pieniin neuvoteltaviin hinnan muutoksiin.

-         Huvilat.net ja facebook pidetään markkinointi kanavina.

-         Huvilat.net kalenteriin tehdään varauksista merkinnät reaaliaikaisena, jotta Jämin myyntiorganisaatiot ja asiakkaat näkevät varaustilanteen sieltä.

-         Pikku-Itävallan vuokraushinnat pyöristetään niin, että uuden alv:n alaiset hinnat ovat lähimpänä tasalukuja. Nämä uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2013. LIITE 32.1.

-         Hinnastoon muutetaan sesonkiaikojen käsitettä. Sesonki ajoilla tarkoitetaan lähinnä koululaisten loma-aikoja, katsoen Etelä- Länsi- Keski- ja Etelä-Pohjanmaan koululaisten lomarytmiä.

 

- - - - -


 

 

33 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

 

Liitteenä vapaa-aikalautakunnan välitilinpäätös tekstit. Liite 33.1.

 

Liitteenä talouden toteutuminen 31.7.2012 asti. Liite 33.2.

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

 

Merkitään tiedoksi. Samassa yhteydessä vapaa-aikalautakunnan jäsenet tuovat esille tärkeimpiä kehittämiskohteita vapaa-aikatoimen vastuu alueelta, jotka on otettava huomioon ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

                                      

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Talousarvion laadintaan vapaa-aikalautakunnanjäsenet toivoivat, että toiminta-avustukset yhdistyksille säilytettäisiin tämän vuoden tasolla, sekä tapahtumien ja Pikku-Itävallan markkinointiin varattaisiin tarpeeksi rahaa.

 

 

- - - - -

 

 

34 § SM-MITALISTIN MUISTAMINEN

 

Jämijärveläinen 14-vuotias Juho Kuusikoski on tänä kesänä saavuttanut Suomen mestaruuden maantieajossa ja tempoajossa, pyöräilyssä.

 

Kunnalla on ollut tapana muistaa merkittäviä saavutuksia vapaa-aikatoimen vastuu alueilta.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta keskustelee mahdollisesta muistamisesta.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta ei ole huomioinut erikseen SM-mitalisteja. Tällaiset suoritukset huomioidaan keväisin, kun jaetaan tunnustuspalkintoja. Tätä käytäntöä ei muuteta tässä vaiheessa.

 

 

- - - - -

 

 

35§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kokouksessa nähtävillä vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset 1.1.-31.7.2012

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

Päätös:

Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todettiin, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

- - - - -

 

 

36 § SAAPUNEET PÖYTÄKIRJANOTTEET

 

 

Kokouksessa nähtävillä pöytäkirjan otteita.

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään alkuvuonna 2012 tulleet pöytäkirjanotteet tietoon saatetuksi.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

 

- - - - -

 

 

37§ LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÄMINEN

 

Liikuntapaikkojenhoidosta tehtiin kilpailutuksen jälkeen sopimus Kiinteistöhuolto Mannisen kanssa. Liikuntapaikkoja on pidetty yllä ja kunnostettu tarpeiden mukaan tämän vuoden aikana.

Liikuntapaikkojenhoito on maksanut kunnalle 1900€ (+alv) kuukaudessa, vuosikustannus on siis 22800€.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikatoimi päättää jatkaa liikuntapaikkojen hoitosopimusta optio vuodella 2013 vuoden loppuun.

 

 

Päätös:                       

Jouko Kulmala ehdotti, että optiota käytettäisiin, mutta maksuperusteeksi muutettaisiin tehtyjen tuntien mukainen laskutus. Tämä ehdotus ei saanut kannatusta.

 

Anu Sillanpää, Jarmo Mikkola ja Jarmo Huhtaniemi kannattivat esittelijän ehdotusta.

 

Vapaa-aikalautakunta päätti käyttää optio vuotta liikuntapaikkojen hoitosopimuksessa, 2013 vuoden loppuun.

 

- - - - -

 

 

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                       

-         Vapaa-aikatoimen äänentoistolaitteita on pyydetty lainaan myös yksityistilaisuuksiin. 1.9.2012 alkaen aletaan perimään äänentoistolaitteista vuokraa, niistä tilaisuuksista, joiden järjestämisessä ei ole vapaa-aikatoimi tai muu kunnan toimielin mukana. Äänentoistolaitteet luovutetaan vuokrahintaa vastaan edellisenä arkipäivänä ja ne tulee palauttaa seuraavana arkipäivänä kunnantoimistolle, vapaa-aikasihteerin huoneeseen. Vuokrahinta on 50€/vrk, viikonloppuna tai loma-aikana tapahtuva vuokraus hinnoitellaan 50€/tapahtuma.

 

-         Jämijärven kunta toteuttaa uuden esitteen yhteistyössä JS Suomi nimisen yrityksen kanssa.

 

- - - - -

 

 

 

39 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

 

 

                                       - - - - -