Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 5.4.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

11.4.12012 klo 18.30

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

15 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

16 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

17 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011

 

18 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

19 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

20 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

21 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

 

22 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2012-31.3.2012

 

23 § TUNNUSTUSPALKINNOT 2011

 

24 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

 

25 § LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

26§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

27§ OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUSAIKA

11.4.2012 klo 18.40-20.15

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki,

puheenjohtaja §§15-17 ja  §§19-27

 

Jarmo Huhtaniemi,

varapuheenjohtaja  §§18, §§15-18, §§21-27

 

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja

 

ASIAT

 

§§15-28                         sivut 18-31

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki     Jarmo Huhtaniemi     Jonna Haavisto      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Manninen                                 Jouko Kulmala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

15 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2012 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. Vapaa-aikalautakunta todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

- - - - -

 

16 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Jouko Kulmala.

 

- - - - -

 

17 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA
         TILINPÄÄTÖS 2011

 

 

Vuosikertomuksen tekemisellä pyritään tuomaan esille, millaista konkreettista toimintaa vapaa-aikatoimessa tehdään. Vuosikertomuksessa näkyy toki vain tapahtumat ja erityiset tapaamiset. Vuosikertomuksessa ei näy taustalla tehtävät toimistotyöt.

 

Tilinpäätöksestä 2011 näkyy tavoitteiden toteutuminen. Liite 15.1. ja 15.2.

 

Vapaa-aikatoimessa on laadittu toimintakertomus, joka kertoo vuoden toiminnasta paljon enemmän kuin mitä luvut kertovat. Liite 15.3.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee vuositoimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumisen 2011 tiedokseen

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 

 

 

18 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotoimen vuo-siavustuksia (8500€) paikallisten nuorisoyhdistysten nuo-risotoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä.

Päätösehdotus:      

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

Avustussummasta jäänyt 1500€ jaetaan kohdeavustuksina nuorisotapahtumien kuluihin.

 

YHDISTYS

(nuoriso)

2008

 

2009

2010

2011

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA

HAETAAN 2012

EHDOTUS 2012

 

8500€

Miilunvartijat

1000

1000

1500

2800

5453,5

4658

3500

3500

4H

7300

7300

7500

1600

1694,5

1447

1600

1300

VPK

1500

2000

1500

1500

2804

2395

2500

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös:                        Avustussummasta jäänyt 1500€ jaetaan kohdeavustuksina nuorisotapahtumien kuluihin.

 

YHDISTYS

(nuoriso)

PISTEET

HAETAAN 2012

7600€

EHDOTUS 2012

 

8500€

ANNETAAN

2012

8500€

Miilunvartijat

5453,5

3500

3500

3500

VPK

2804

2500

2200

2200

4H

1694,5

1600

1300

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -

Anu Koivumäki poistui kokouksesta klo 18.58-19.02 tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Jarmo Huhtaniemi.

 

 

19 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen vuosiavus-tuksia (8000€) urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

Avustussummasta jäänyt 500€ jaetaan kohdeavustuksina liikuntatapahtumien kuluihin.

 

YHDISTYS

(liikunta)

2008

2009

2010

2011

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA

HAETAAN 2012

EHDOTUS 2012

 

8000€

Jämin Jänne

4500

4200

3000

4000

11410

4273

4000

3500

Jämin Latu

2150

2000

2000

1250

2890

1082

2000

1500

PULS

2150

2000

2000

2290

7064

2645

3000

2500

 

Päätös: Avustussummasta jäänyt 500€ jaetaan kohdeavustuksina liikuntatapahtumien kuluihin.

YHDISTYS

(liikunta)

PISTEET

HAETAAN 2012

EHDOTUS 2012

 

8000€

ANNETAAN

2012

8000€

 

 

 

 

 

Jämin Jänne

4273

4000

3500

3500

Jämin Latu

1082

2000

1500

1500

PULS

2645

3000

2500

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -

Jarmo Huhtaniemi poistui kokouksesta pykälien 19 ja 20 ajaksi klo 19.03- 19.12.

 

 

 

20 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoimen vuosiavustuksia (2100€) paikallisten kulttuuriyhdistysten kulttuuritoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä.

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

Avustussummasta jäänyt 300€ jaetaan kohdeavustuksina kulttuuritapahtumien kuluihin.

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

2008

2009

2010

2011

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA €

HAETAAN 2012

EHDOTUS 2012

 

2100€

Jämijärvi-Seura

1350

1200

1100

660

2455

1125

1000

1000

Mieskuoro

350

300

200

100

374

171

350

300

Jämij. Martat

-

-

-

500

1754

804

500

500

 

Päätös: Avustussummasta jäänyt 300€ jaetaan kohdeavustuksina kulttuuritapahtumien kuluihin.

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

PISTEET

HAETAAN 2012

EHDOTUS 2012

 

2100€

ANNETAAN 2012

2100€

Jämijärvi-Seura

2455

1000

1000

1000

Jämij. Martat

1754

500

500

500

Mieskuoro

374

350

300

300

- - - - -

Jarmo Huhtaniemi poistui kokouksesta pykälien 19 ja 20 ajaksi klo 19.03- 19.12.


 

21 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

 

Edellisvuosien tapaan, ostamme ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta uimakouluopetuksen viikolla 25. Uimakoulu on tarkoitettu lapsille, alaikäraja on 5 vuotta eli 2007 syntyneet. Uimakouluun voidaan ottaa 40 lasta/ryhmä.

 

Kankaanpään kaupunki järjestää uimaopettajat ja muut uimakoulun vaatimat puitteet ja kukin kunta huolehtii

siitä, että lapsilla on riittävästi huoltajia pukuhuoneessa ja pesutiloissa. Kunnat hankkivat myös tarvittavat merkit, todistukset ja uintikirjat ja ne tuodaan heti uimakoulun alussa uimaopettajille aikaisempina vuosina annettujen kirjojen kanssa.

 

Altaalle tullaan ryhmälle annettuna aikana, klo 9.00. Opetus kestää noin tunnin ja vartin ja loppuaika on vapaata leikkiä uimaopettajien valvonnassa.

 

Kankaanpään kaupunki maksaa uimaopettajien palkat ja laskuttaa sitten palvelun tilanneita kuntia.

 

Päätösehdotus:      

 

1.      Vapaa-aikatoimi järjestää uimakoulun Kankaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä.

2.      Vapaa-aikatoimi järjestää kuljetuksen Kankaanpäähän ja takaisin joka päivä.

3.      Uimakoululaisilta otetaan osallistumismaksu 25€, joka sisältää opetuksen, kuljetuksen, mahdollisen uimamerkin ja todistuksen. Sisaralennus, perheen toinen lapsi 22€.

4.      Vapaa-aikasihteeri lähtee lasten vanhempien kanssa huolehtimaan lapsista uimahallissa ja matkoilla sinne. Vanhempia pyydetään myös mukaan katsomaan lasten perään.

 

 

Päätös:                       

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

 

22 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2012-31.3.2012

 

Esityslistan liitteenä (20.1.) on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 31.3.2012.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri- ja matkailutoimi                      338,77 € netto                 

Vapaa-aikatoimi                                         13805,61 € netto            

Liikuntapalvelut                                         2286,17 € netto               

Liikunta-alueet                                           19 540,77 € netto            

Nuorisotoimi ja raittiustyö 60,50 € netto                  

Nuorisovintti                         2474,62 € netto               

Pikku-Itävalta                                            148,48 € netto                 

 

Kokonaiskäyttö                                           38 654,92 € netto (23,9%)

                                                                      41 791,37€           (21,6%)                    

 

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talous
arvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2012.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 

 

23 § TUNNUSTUSPALKINNOT 2011

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti valinnut tunnustuspalkintojen saajia vuosittain 3-5kpl kaikilta tulosalueilta. Palkinnon voi saada vain yhden kerran. Esityslistan liitteenä 21.1. oli lista aikaisemmin palkituista.

 

Palkitut palkitaan erikseen pidettävässä tilaisuudessa keväällä 2012.

 

 

Päätösehdotus:           

Lautakunta keskustelee mahdollisista tunnustuspalkintojen saajista ja päättää kenelle vuoden 2011 palkinnot jaetaan.

 

 

 

Päätös:                       

Tunnustuspalkinnot jaetaan sopivassa yhteydessä seuraaville henkilöille: Matti Hinttu, Virpi Havi ja Pia Vehviläinen, sekä tunnustuspalkinto annetaan myös Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:lle.

 

Vapaa-aikalautakunta päätti samassa tilaisuudessa muistaa myös Olli Lahdensivua, hänen ansiokkaasta hiihtourasta, suoritettuaan Pirkan hiihdon 50. kerran.

 

- - - - -

 


24 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

 

 

Aikaisempina vuosina ollaan yritetty vakiinnuttaa kesälle leikkikenttätoimintaa, mutta se ei ole tavoittanut perheitä.

 

Tänä vuonna kokeilemme päiväleiritoimintaa nuorisovintin tiloissa. Lapset ovat vintillä klo 10-14 välisen ajan, jonka aikana askarrellaan, leikitään, pelataan ja piirretään. Apuohjaajiksi otetaan kunnanpalkkaamista nuorista kaksi ja mahdollisesti palkataan tuntityöntekijä, mikäli leirille ilmoittautuu paljon lapsia.

 

 

 

Päätösehdotus:       Päätetään palkata yhteensä neljä kesätyöntekijää, jotka

ohjautuvat kunnan hakemista kesätyöntekijöistä. Kaksi tulevat leiritoimintaan ja kaksi pihatöihin mm. Pikku-Itävaltaan.

 

Päiväleiri järjestetään ja leirimaksunhintaan kuuluu lounas.

 

 

Päätös:                       

Päiväleiriä kannatettiin, mutta päädyttiin välipalaan lounaan sijaan.

 

Päätettiin palkata tarpeellinen määrä nuoria.

 

- - - - -


 

25 § LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Jämijärven kunnanhallituksen päätökset.

 

Kokouksessa nähtävillä myös muita pöytäkirjan otteita.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 


26§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

 

Päätös:                       

Lautakunta keskusteli kuluneen talven laskettelukaudesta ja sen tuomista lisäharrasteista paikkakunnalla.

 

Niinimajan lattian lakkaukseen ja maalaukseen otetaan osaa kustantamalla tarvikkeet.

 

Kesällä olevaan Sata Häme Soi tapahtumaan, Pihlajamaan äitimuistomerkille yritetään saada kunnan puolesta pitämään puhetta kunnanhallituksen jäsenistä.

 

- - - - -


 

27§ OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

 

- - - - -