JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.9.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

66 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

67 § Väliraportti 30.6.2013                  

68 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013                  

69 § Satakunnan sairaanhoitopiirin talouskatsaus 1-7 kk / 2013

70 § Laajakaistahankkeen vuoden 2013 rahoitus  

71 § Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

72 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013            

73 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

74 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 27.9.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 17.9.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 17.9.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 23.9.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

65 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  73

66 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  73

67 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2013  74

68 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013  75

69 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS
          1-7 KK / 2013    76

70 §   LAAJAKAISTAHANKKEEN VUODEN 2013 RAHOITUS  77

71 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / IKAALISTEN-PARKANON
         PUHELIN OY            78

72 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013  79

73 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  80

74 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  81

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

23.9.2013 kello 19.00 – 19.16

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lahti Johanna

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Kotaoja Kristiina               varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Frigård Marita

Karppinen Antero

Lehmussalmi Riina

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 65 - 74

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.9.2013

Allekirjoitukset

 

 

Kristiina Kotaoja               Helena Lehtiö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.9.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

65 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 17.9.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 19.9.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 19.9.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 17.9.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

66 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helena Lehtiö ja Kristiina Kotaoja.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   228 §            16.9.2013

 

67 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2013

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2013 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2013.

Vuoden 2013 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 228.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 67 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


                                            Kunnanhallitus                   230 §            16.9.2013

 

68 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013.

Liite nro 230.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 58,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


                                            Kunnanhallitus                   231 §            16.9.2013

 

69 §                SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS 1-7 KK / 2013

 

                                            Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin talouskatsaus

1-7 kk / 2013. Liite nro 231.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 58,33 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 62,5 %; kasvua edelliseen vuoteen 23,1 %.

 

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 72,4 %:sti; kasvua edelliseen vuoteen 68,7 %.

 

Yleislääketieteen päivystyksen kuntaosuus on hieman pienempi kuin vuosi sitten.                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 1-7 kk / 2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 69 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouskatsauksen 1-7 kk / 2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


                                            Kunnanhallitus                   237 §            16.9.2013

 

70 §              LAAJAKAISTAHANKKEEN VUODEN 2013 RAHOITUS

 

Valtuustolle esiteltiin 26.8.2013 § 62 laajakaistahankkeen etenemistä Jämijärven kunnan osalta. Hanke etenee alkuperäiseen suunnitelmaan nähden etupainotteisesti.

 

Valtuusto merkitsi asian tiedokseen ja otti sen kiireellisenä käsiteltäväksi. Samalla valtuusto antoi luvan hankkeen toteuttamiseksi esitetyn mukaisesti etupainotteisesti. Lisärahoitustarpeen valmistelu annettiin kunnanhallituksen tehtäväksi siten, että esitys tuodaan valtuuston päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

Rakennuskustannukset yht

 

Rahoitus

vuonna 2013

522.631 €

 

 

 

 

Vuonna 2012 maksettu

 

- 38.030 €

Vuonna 2013 laskutettavat liittymismaksut

 

 

- 52.000 €

Talousarviossa varattu laajakaista-hankkeelle

 

 

- 170.000 €

Vuoden 2013 investointisuunnitelmasta säästetty muista kohteista (netto)

 

 

 

-183.000 €

Jää katettavaa

 

79 601 €

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy laajakaistan rakentamisen rahoituksen v. 2013 osalta em. taulukon mukaisesti.

Lisäksi valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet 80 000 euron lisälainannostamiseen muutoin rahoittamatta jääneen osan kattamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 70 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy laajakaistan rakentamisen rahoituksen v. 2013 osalta em. taulukon mukaisesti.

Lisäksi valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet 80 000 euron lisälainannostamiseen muutoin rahoittamatta jääneen osan kattamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            ____


                                            Kunnanhallitus                   238 §            16.9.2013

 

71 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY

 

Jämijärven kunnan ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n välillä on allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 238.1.

 

Kauppakirjalla kunta myy n. 8 000 m2:n määräalan Jämijärven kunnassa Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi-tilasta RN:o 1:368. Kauppahinta on 8 000 euroa. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n tarkoitus rakentaa ko määräalalle matkapuhelinlinkkimasto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 71 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


                                            Kunnanhallitus                   240 §            16.9.2013

 

72 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.7.-31.7.2013.

Liite nro 240.1.

Tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 58,33 %. Jämijärven kunnan toteuma on 60,52 %, kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan 141 271 euroa, kasvuprosentin ollessa 5,81 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.7.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 72 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.7.2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____


 

73 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     ______


 

74 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     Ei ollut.

 

                     _____