JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

5/04

KOKOUSPAIKKA

29.06.2004 klo 18.00 - 18.45
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Marja-Liisa Vainionpää

Ari Uusi-Rasi

Rolf Björkman, esittelijä ja sihteeri

POISSA OLLEET JÄSENET Leena Koivunen

Timo Kukkasmäki

Anu Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ritva Mäkelä, kh:n edustaja 53- 64

ASIAT
53- 65


Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika ti 29.06.2004 klo 18.00 
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

54 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA


55 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2004-2007

59 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

60 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

62 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA

63 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2004-2005

64 IRTISANOUTUMINEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TOIMESTA /AIMO ALAKOSKI


53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

54 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Vainionpää ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää ke 30.6.2004 klo 12.00.

------

 

55 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2004-2007

Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosina 2001-2003, sekä lisäksi tehty sopimus optiovuodelle 2003-2004.

Tarjoukset on pyydetty Pohjois-Satakunta -lehdessä, Kankaanpään Seudussa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla ilmestyvällä ilmoituksella.

Tarjoukset on pyydetty edellisvuosien tarjouspyyntöjen perusteella laadittuihin, mutta uudistettuihin kaavakemalleihin.

Rehtori on selvittänyt kuntaliiton asiantuntijoilta kilpailuttamiseen ja oppilaskuljetuspalvelujen hankintaan liittyviä käytänteitä ja laillisuuskysymyksiä. Ohjeita ja neuvoja ovat antaneet kuntaliiton kilpailuttamis- ja hankintayksikön johtava lakimies Suvi Kemppainen, sekä kuntaliiton liikennepolitiikan asiantuntija liikenneinsinööri Silja Siltala.

Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjouksen voi tehdä kokonaistarjouksena. Jotta mahdollisimman moni pieni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on tarjottu mahdollisuutta antaa tarjous alihankintana.

Pienemmät yrittäjät voivat muodostaa yhteenliittymän ja antaa yhteistarjouksen. Tämä on johtavan lakimiehen Suvi Kemppaisen mukaan mahdollista kun yrittäjät eivät yksin voi vähäisten voimavarojen (kaluston puute) vuoksi yksin antaa tarjousta. Tällaisesta käytännöstä on oikeuslaitoksen ennakkopäätös olemassa. Tällä mahdollisuudella edistetään ja laajennetaan kilpailua, kun pienet yrittäjät voivat osallistua siihen. Tällöin jokainen yrittäjä allekirjoittaa tarjouksen. Halutessaan yrittäjät ovat voineet jättää tarjouksen yksittäisistä reiteistä. Tällöin tulee huomioida voidaanko yksittäisistä reiteistä annetuista tarjouksista muodostaa kokonaisuus, jolla katetaan Jämijärven kunnan koko koululaiskuljetustarve kilpailutetuista reiteistä.

Lehti- ilmoitus on liitteenä 55.1, tarjouspyyntöasiakirjat on liitteenä 55.2, ja tarjousten avauspöytäkirja liitteineen esityslistan liitteenä.

Määräaikaan mennessä kokonaistarjouksen koululaiskuljetuksista ovat jättäneet Ari Lamminmäki Oy ja Timo Ranta (alihankinta). Yksittäisistä reiteistä tarjouksen ovat jättäneet Juha Ranta ja Markku Rajamäki.

Yksittäisistä reiteistä tai reittiyhdistelmistä annetuista tarjouksista ei voida muodostaa kokonaisuutta, jolla katetaan koko kunnan koululaiskuljetustarvetta.

Kokonaistarjous koululaiskuljetusten järjestämisestä on pyydetty viikkohintana.

Ari Lamminmäki Oy:n tarjouksen mukainen viikkohinta on 2.515,00 euroa ja Timo Rannan tarjouksen mukainen viikkohinta on 2.458,00 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä taksiautoilija Timo Rannan tarjouksen koulukuljetusten hoitamisesta lukuvuosiksi 2004-2007 hinnaltaan halvempana. Sen lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

59 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN


Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 1997 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on yhteensä 30.

 

Perusopetuslain 6 :n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

Perusopetuslain 25 :n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sairauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvamma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivelvollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2004 koulunkäyntinsä aloittaville koulut seuraavasti:

Alarotu Antti Jämijärven keskuskoulu

Halme Sanna Palokosken koulu

Havi Martti Jämijärven keskuskoulu

Heiskala Laura Jämijärven keskuskoulu

Huotarinen Konsta Suurimaan koulu

Kastula Toni Jämijärven keskuskoulu

Katajamäki Jussi Jämijärven keskuskoulu

Kiviharju Alina Palokosken koulu

Kivilahti Anna-Leena Palokosken koulu

Koivumäki Salla Tykköön koulu

Koski Jaakko Suurimaan koulu

Leppihalme Miklas Jämijärven keskuskoulu

Murtola Aleksi Jämijärven keskuskoulu

Mäkisalo Jukka Jämijärven keskuskoulu

Niemi Eemeli Jämijärven keskuskoulu

Niemi Frans Jämijärven keskuskoulu

Pihlajamäki Timo Tykköön koulu

Rajakorpi Simo Palokosken koulu

Ranta Juho Jämijärven keskuskoulu

Rautio Carita Jämijärven keskuskoulu

Ristimäki Jenni Jämijärven keskuskoulu

Saarinen Neea Jämijärven keskuskoulu

Salo Joonas Palokosken koulu

Saraketo Emilia Palokosken koulu

Vaani Hanna Jämijärven keskuskoulu

Vallila Joni Tykköön koulu

Valtonen Maria Jämijärven keskuskoulu

Vehviläinen Teemu Jämijärven keskuskoulu

Voutilainen Iida Tykköön koulu

Vuorenmaa Lauri Jämijärven keskuskoulu.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

60 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

- Jämijärven keskuskoulun 1.lk opintoretki Vekkulin kotieläinpihalle 13.5.2004, liitteenä 60.1. on toimintasuunnitelma

-Suurimaan koulun opintoretki Tampereelle 25.5.2004, liitteenä 60.2. on toimintasuunnitelma

-Palokosken koulun opintoretki Ähtäriin 25.5.2004, liitteenä 60.3. on toimintasuunnitelma

-Tykköön koulun yökoulu 25.-26.5.2004, liitteenä 60.4. on toimintasuunnitelma

-Jämijärven keskuskoulun 3., 5. ja 6. lk opintoretki Niinisalon varuskuntaan 26.5.2004, liitteenä 60.5. on toimintasuunnitelma

-Tykköön koulun opintoretki 27.5.2004 Iittalaan ja Turenkiin 27.5.2004, liitteenä 60.6. on toimintasuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

62 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA

-Kirsti Lahdentausta, Katariina Jokela ja Vesa Viinikkala ovat toimittaneet lääkärintodistuksensa ja esittäneet nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002/ 6 :n 2 mom mukaisen rikosrekisteriotteen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

63 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2004-2005

Jämijärven kunnasta musiikkiopiston oppilaina on lukuvuonna 2003-2004 opiskellut 14-15 oppilasta.

Vanhoista oppilaista kolme on ilmoittanut päättävänsä opinnot.

Sisäänpääsykokeissa Jämijärven kunnasta hyväksyttiin oppilaiksi 1 uusi oppilas.

Kankaanpään musiikkiopisto pyytää Jämijärven kunnan vahvistusta Jämijärven kunnan oppilasmäärälle.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 12 lukuvuodeksi 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

64 IRTISANOUTUMINEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TOIMESTA /AIMO ALAKOSKI

Aimo Alakoskelta on saapunut kirje 21.6.2004, jolla hän irtisanoutuu päätoimisen tuntiopettajan toimesta 1.8.2004 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää Aimo Alakoskelle eron päätoimisen tuntiopettajan toimesta 1.8.2004 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 Mäkelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.41.