Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.8.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

19.8.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

205 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  207

206 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  207

207 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  207

208 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  207

209 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013  207

210 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  207

211 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIRSI NIEMENMAA  207

212 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SIRPA JA JUHA KUUSIKOSKI 207

213 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2013  207

214 §    MAANVUOKRASOPIMUKSEN LAATIMINEN RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE  207

215 §    LAUSUNTO KOSKIEN SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUS 2  207

216 §    KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ  207

217 §    MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTISUUNNITELMAAN  207

218 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013  207

219 §    JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT  207

220 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  207

221 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013  207

222 §    NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN  207

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2013                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

19.8.2013 kello 19.00 –  20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu                puheenjohtaja

Timo Sorvali                      varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

Markku Kujala                   varajäsen    

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 205 - 223

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                 Esa Ala-Karvia

                                                                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   26.8.2013

Allekirjoitukset

 

Timo Sorvali                      Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   26.8.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

205 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

206 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

207 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Verohallinto, ennakkotieto verovuoden veroista 2012

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Välisalo

o       Peijari, Avento 72/1

o       Tykköö, Katajisto

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

208 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy hallitus           1.8.2013

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            24.6.2013

 

209 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 3.9.2013 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2013 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 209 §                           Hakemus ja talouden tasapainottamissuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 209.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

210 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Jämijärven kunnan v. 2013 talousarviossa on varauduttu 1 108 000 euron lainannostoon. Lainoja on nostettu alkuvuonna 500 000 euroa. Lisärahoitustarpeeseen on pyydetty lainatarjoukset 400 000 eurosta. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 210.1. Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä 210.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen 3 kk euribor + 0,80 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 
 

211 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIRSI NIEMENMAA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään.

 

Myynti-ilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunta lehdessä, Maaseudun tulevaisuudessa, kunnan kotisivuilla sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n sivuilla kohdassa ”vapaat toimitilat”. Lisäksi koulujen myyntiä on markkinoitu Radio Sunissa ja Masiina-messuilla.

 

                                            Tarjousten jättöaika oli viimeistään 10.6.2013 klo 12.00.

 

                                            Palokosken koulusta tuli 1 tarjous (Kirsi Niemenmaa).

Tarjous hyväksyttiin kunnanhallituksessa 24.6.2013 § 143 kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Hyväksytyn tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 211.1.

Kauppakirja on käyty läpi ostajan kanssa 8.8.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kirsi Niemenmaan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

212 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SIRPA JA JUHA KUUSIKOSKI

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään.

 

Myynti-ilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunta lehdessä, Maaseudun tulevaisuudessa, kunnan kotisivuilla sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n sivuilla kohdassa ”vapaat toimitilat”. Lisäksi koulujen myyntiä on markkinoitu Radio Sunissa ja Masiina-messuilla.

 

                                            Tarjousten jättöaika oli viimeistään 10.6.2013 klo 12.00.

 

                                            Palokosken koulusta tuli 1 tarjous (Sirpa ja Juha Kuusikoski).

Tarjous hyväksyttiin kunnanhallituksessa 24.6.2013 § 143 kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Hyväksytyn tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 212.1.

Kauppakirja on käyty läpi ostajan kanssa 9.8.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Sirpa ja Juha Kuusikosken välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

213 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2013

 

Liitteenä nro 213.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2013.

Jämijärven kunnan osalta kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan on 8,36 %. Toteumaprosentti on 42,69 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” saisi olla 41.66 %. Suurin selittävä tekijä on vuodeosaston käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman 1.1.-31.5.2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

214 §            MAANVUOKRASOPIMUKSEN LAATIMINEN RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE

 

Tuulivoimasta elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan –hanke käynnistyi vuoden 2012 alkuvuodesta. Hankkeella on selvitetty tuulivoimapuistolle soveltuvat alueet, laaditaan maanvuokraukseen ruotsalaistyyppinen korvausmalli ja tehdään tarvittavia selvityksiä.

 

Jämijärven kunnan osalta selvityksissä on ilmennyt, että ns Ratiperän alue soveltuisi hyvin tuulivoimapuisto-alueeksi.

 

Alueesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.9.-4.10.2012.

Tämän hetken luonnoksen mukaan alueelle tulisi 9 tuulimyllyä.

Asiasta järjestetään 4.9.2013 maanomistajille tilaisuus ja sitä ennen olisi hyvä käsitellä maanvuokrasopimusmalli.

Sopimus lähtee siitä, että kunta tekee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset, jotka sitten kilpailutuksen jälkeen siirretään toimijalle. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vasta, kun vuokralainen on jättänyt tuulivoimalaa koskevan rakennuslupahakemuksen.

 

Maanvuokrasopimusmalliin on maanomistajilla ollut mahdollisuus antaa kommenttinsa. Maanvuokrasopimus on liitteenä nro 214.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen maanvuokrasopimusmallin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

215 §            LAUSUNTO KOSKIEN SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUS 2

 

Satakuntaliitto on pyytänyt kuntien lausuntoa koskien Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksesta 2 ja liittyvästä valmisteluaineistosta. Kaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä alueisiin mahdollisesti liittyvä energiahuolto.

 

Vaihemaakuntakaavan suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat.

Aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Lausunnot tulee toimittaa Satakuntaliittoon 30.8.2013 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että korjattu vaihemaakuntakaavaehdotus on hyvä Pohjois-Satakunnan ja Jämijärven kunnan osalta.

                                            Vaihemaakuntakaavassa osoitetut alueet tulisi jatkokaavoituksen osalta tulkita suositeltavina alueina, joiden tarkempi rajaus ja tuulivoimaloiden määrä tarkentuu tarkemmassa kaavoituksessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

216 §            KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

 

                                            Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013 alkaen.

 

Lain mukaan kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa minkä kunnan/kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään 1.7.2014.

 

Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään:

-          suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta

-          selvitys yhdistymisen vaikutuksesta kuntien yhteistoimintaan

-          selvitys taloudellisesta tilanteesta

-          arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta

-          yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on 10.6.2013 § 57 päättänyt esittää Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä.

 

Selvitystyöhön voidaan ottaa mukaan myös muita siitä kiinnostuneita kuntia.

 

Kunnilta pyydetään vastauksia 30.8.2013 mennessä.

Kuntajakoselvityksen tekeminen ei vielä tarkoita kuntaliitoksen tekemistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osallistuu Kankaanpään kaupungin valtuuston esittämään kuntajakoselvitykseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

217 §            MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTISUUNNITELMAAN

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 17.12.2012 78 §. Samalla hyväksyttiin investointisuunnitelma vuosille 2013-2017. Investointisuunnitelma on liitteenä 217.1.

 

Vuoden 2013 aikana on tullut tarvetta muuttaa ja tarkentaa investointisuunnitelmaa vuoden 2013 osalta.

 

Muutettu investointisuunnitelma ehdotus on liitteenä 217.2.

Muutetun investointisuunnitelman mukaan kunnan nettoinvestoinnit pienenevät 183 000 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset muutokset vuoden 2013 investointeihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

218 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013.

Liite nro 218.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 50 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            18.6.2012

                                            Kunnanvaltuusto                41 §              25.6.2013

 

219 §            JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjousten pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Länsi-Suomen Osuuspankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                   612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                   Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:            Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                        Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:                1 500 euroa

Vakuus:                              Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                      Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 219 §                           Jämi-säätiö on jatkanut neuvotteluja Areenan omistus- ja hallintaoikeuden järjestelyistä. Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet lopulliseen ratkaisuun. Kunnanhallituksessa on useissa eri kokouksissa puitu ratkaisumallia, jossa Areena siirtyisi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

                                            Tältä pohjalta säätiön puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet neuvotteluja säätiön lainan jatkamiseksi ainakin vuoden loppuun.

 

                                            Neuvottelujen pohjalta on Länsi-Suomen Osuuspankki tehnyt seuraavan lainatarjouksen:

 

Luottoaika:   Pääoma ja korot erääntyvät kokonaisuudessaan 31.1.2014. Lainan voi maksaa myös aiemmin pois.

 

Korko:          Kiinteä korko koko laina-ajalle: 2,025 % (lainan nykyinen korko)

                                           

                                            Toimitusmaksu: 100 euroa

 

Vakuus:        Jämijärven kunnan omavelkainen takaus. Lainatarjouksen ehtona on, että Jämijärven kunta lainan takaajana maksaa tähän asti syntyneet korot, eli  13 148,78 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

 

 

 

220 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Pohjois-Satakunnan pienkunnat pitivät yhteiskokouksen 15.8. klo 18.00 Honkajoella. Merkittiin tiedoksi ko. neuvottelu.

2.      Satu Jokela oli osallistunut Ikaalisissa Tykistöprikaatin konserttiin.

 

_____

 

 

 


 

221 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013

 

Liitteenä nro 221.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013.

Jämijärven kunnan osalta kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan on 5,04 %. Toteumaprosentti on 51,34 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” saisi olla 50,00%. Suurin selittävä tekijä on vuodeosaston käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman 1.1.-30.6.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

222 §            NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN

 

Lavian kunnanhallitus on kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 26.6.2013 mukaisesti esittänyt neuvottelujen käynnistämistä PoSan kuntien kanssa Lavian liittymisestä kuntayhtymään 1.1.2014 lukien.

 

Lisäksi Kankaanpään kaupunginvaltuusto on tehnyt esityksen Pohjois-Satakunnan kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemisestä.

 

Jämijärven kunnanhallituksen on hyvä nimetä neuvottelijat mahdollisiin neuvotteluihin molemmista asioista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää neuvottelijat em. neuvotteluihin

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti neuvottelijoiksi Esa Ala-Karvian, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Satu Jokelan, Olli Seppälän ja Antero Karppisen.

Tarvittaessa varaneuvottelijoina toimivat Timo Sorvali, Miia Sjöman, Kari Jokisalo, Ari Uusi-Rasi ja Tapio Rajalahti.

 

                                            _____