Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 21.5.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.5.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

145 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  151

146 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  151

147 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  151

148 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  151

149 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2012 TILINTARKASTUKSESTA  151

150 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET  151

151 §    SIIKAISTEN UUDENTALON MAATALOUSKOULUN STIPENDISÄÄTIÖ   151

152 §    TARJOUSTEN KÄSITTELY KOSKIEN POHJAKARTAN LAADINTAA KIRKONSEUDUN KAAVA- JA LÄHIALUEILLE  151

153 §    MAA-ALUEEN KÄYTTÖSOPIMUS  151

154 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013  151

155 §    SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALLE 1.7.-31.12.2012  151

156 §    VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ VALTIONAVUSTUS V. 2012  151

157 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013  151

158 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  151

159 §    KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  151

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.5.2013 kello 19.00 – 20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 145 - 160

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                 Esa Ala-Karvia

                                                                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.6.2013

Allekirjoitukset

 

Kari Jokisalo                     Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.6.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

145 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

146 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Olli Seppälä

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

147 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.4.-15.5.2013

-          Kansaneläkelaitos, päätös työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2012

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion laadintaohje

-          Satakuntaliitto, vastine lausuntoon koskien Satakunnan vaihemaakuntakaava1 ehdotusta ja siihen liittyvää valmisteluaineistoa

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2013

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Kotipelto

o       Jämijärvi, Niemenmäki

o       Kauppila, Koivikko

o       Peijari, Sirkkala

o       Peijari, Brusini

o       Kauppila, Lehtisaari

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

                                           

148 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Tekninen lautakunta                                                     14.5.2013

                                            Jämijärven asemakaavojen työneuvottelu                 14.5.2013

Tarkastuslautakunta                                                     16.5.2013

                                            Sivistyslautakunta                                                        16.5.2013

                                            Posa johtokunta                                                           21.5.2013

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

149 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2012 TILINTARKASTUKSESTA

 

Tilintarkastaja Vesa Keso on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2012 tilintarkastuksesta. Liite nro 149.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

150 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET

 

Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokrien korotus on valmisteltu siten, että uudet vuokrat astuvat voimaan 1.11.2013 alkaen. Vuokria korotetaan 4,6 %:lla.

Korotus määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti eli kuluttajaindeksin muutos lisättynä 3 prosentilla.

 

Ehdotus vuokrien korotukseksi on liitteenä 150.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.11.2013 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

151 §            SIIKAISTEN UUDENTALON MAATALOUSKOULUN STIPENDISÄÄTIÖ

 

Siikaisten Uudentalon Maatalouskoulun Stipendisäätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 13.3.2013 anoa avustusta toimintansa tukemiseen 300-500 € jokaiselta Pohjois-Satakunnan kunnalta.

 

Säätiön tarkoituksena on tukea maatalous- ja metsäalan oppilaitoksissa opiskelevien Pohjois-Satakuntalaisten nuorten opiskelua. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä maatalous- ja metsäalan oppilaitoksissa opiskeleville Pohjois-Satakuntalaisille opiskelijoille stipendejä ja tukea heidän opiskeluaan.

 

Euroaikana apurahoja on myönnetty yhteensä 13 900 €. Apurahaa hakeneita opiskelijoita on ollut keskimäärin 9 vuosittain.

 

Maataloussihteeri Tuomo Leikkola puoltaa avustuksen myöntämistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Siikaisten Uudentalon Maatalouskoulun stipendisäätiölle 300 euron avustuksen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

                                            -----


 

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         § 27              14.5.2013

 

152 §            TARJOUSTEN KÄSITTELY KOSKIEN POHJAKARTAN LAADINTAA KIRKONSEUDUN KAAVA- JA LÄHIALUEILLE

 

 

Tekninen toimisto on laatinut ja lähettänyt tarjouspyynnön koskien Kirkonseudun kaava- ja lähialueiden pohjakartan laatimisesta n. 570 ha kokoiselle alueelle. Pohjakartan laatimiseen on varattu 20 000 euron määräraha vuoden 2013 investointisuunnitelmassa.

 

Tarjoukset lähetettiin seuraaville:

-         Mittauspalvelu MP-MAP Oy, Tampere

-         Suuntakartta Oy, Joensuu

-         SITO Oy, Espoo

-         Kiinteistö ja Mittaus Oy, Kauhajoki

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 30.4.2013 klo 12.00 mennessä.  Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Kiinteistö ja Mittaus Oy Kauhajoki. Tarjouksen avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala- Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 27.1.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö ja Mittaus Oy:n jättämän tarjouksen.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 152 §                           Tarjous on liitteenä nro 153.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

153 §            MAA-ALUEEN KÄYTTÖSOPIMUS

 

Jari Tasala on hakenut käyttöoikeutta Jämijärven kunnan omistamaan Moisio-nimisen tilan n. 736 m2 määräalaan. Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus. Liite nro 153.1. Käyttöoikeudesta ei peritä korvausta.

 

Käyttöoikeuden omistaja on velvollinen huolehtimaan käyttöoikeusalueen järjestyksestä, kunnossapidosta ja siisteydestä käyttöoikeuden aikana kunnan määräysten mukaisesti. Käyttöoikeusalueelle ei saa rakentaa rakennelmia yms.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen käyttöoikeussopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

154 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013

 

Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013 ja vertailutietona tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Liitteenä on lisäksi eräitä suoritetietoja. Liite nro 154.1

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 25,88 % ja tämän hetken tilanteen mukaan koko vuosi tulisi ylittymään lähes 200 000 eurolla.

 

Edelliseen vuoteen verrattuna maaliskuun lopun käyttö on n. 114 000 euroa suurempi. Suurimpana selittävänä tekijänä on vuodeosaston käytön merkittävä kasvu (78,5 %).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 


 

155 §            SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALLE 1.7.-31.12.2012

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 23.4.2012 tehnyt päätöksen 1000 euron valtionavun myöntämisestä matkalippujen hinnanalennuksiin Jämijärven kunnalle vuodelle 2012.

 

Loppuvuoden valtionapuna maksetaan 352,72 € ilmoitettujen seurantatietojen perusteella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

156 §            VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ VALTIONAVUSTUS V. 2012

 

Opetushallitus on päätöksellään 24.4.2013 168/514/2012 myöntänyt Jämijärven kunnan hakemuksen perusteella valtionavustusta vuonna 2012 aiheutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

 

-         vieraskielisten oppilaiden / opiskelijoiden suomi toisena kielenä-opetus ja/tai muun opetuksen tukeminen 53 tunnin osalta

 

Tarkoitukseen asetetusta määrärahasta myönnetään valtionavustusta 86 % hyväksytyistä laskennallisista kustannuksista. Valtionavustuksen suuruus on 1 139 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

157 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2013.

Liite nro 157.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla  33,33%.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

 

 

158 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

                      Saatiin selonteot seuraavista asioista:

 

-         kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu ja valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Karppinen olivat olleet kuntapäivillä Oulussa

-         valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme oli uuden kirkkoherran vihkijäistilaisuudessa

-         kunnnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo toivat terveiset kunnan eri kaavojen viranomaisneuvottelusta

 

Kunnanhallitus merkitsi annetut selonteot tiedokseen.

 

_____

                                           

 

 

 

159 §              KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 24.05.2013 ilmoittamalla ennakkotiedolla myöntänyt Jämijärven kunnalle vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin 67 001 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin kunta haki 12 476 euroa ja veteraanirahaa 54 525 € ja nämä määrärahat myönnettiin täysimääräisinä.

 

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2013 talousarvion määrärahasta. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraava vuotta. Suositeltava avustuksen voimassaolon päättymisaika 30.9.2015.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 159.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____