Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 30.4.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

6.5.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

126 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  2

127 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  2

128 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  2

129 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  2

130 §    TEEMA-ASIAT / KOULUTOIMI 2

131 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2013  2

132 §    TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE  2

133 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY JA JÄMI-SÄÄTIÖ   2

134 §    KYLÄRAHA  2

135 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 7 2013  2

136 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI 2

137 §    JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE  2

138 §    PARKANON KAUPUNGIN TARJOUS YÖPÄIVYSTYKSESTÄ  2

139 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.4.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   2

140 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013  2

141 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  2

142 §    KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 2

143 §    PALOKOSKEN JA SUURIMAAN KOULUJEN MYYMINEN  2

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

6.5.2013 kello 19.00 – 21.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Rolf Björkman                   rehtori klo 19.00-20.20

ASIAT

 

§§ 126 - 144

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu         Kari Jokisalo       Esa Ala-Karvia

                                    § 142 osalta                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   13.5.2013

Allekirjoitukset

 

Ari Uusi-Rasi                     Satu Jokela                       Miia Sjöman

                                                                                       § 134 osalta

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   13.5.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

126 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 

 

127 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 


 

128 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2013

-          Opetushallitus, Valtionavustuksen myöntäminen

-          Viestintävirasto, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Valokuitu Jämijärvi

-          Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto, todistus lainhuudon selventämisestä

-          Verohallinto, maksatuserittely huhtikuu 2013

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.3.-15.4.2013

-          Kankaanpään kaupunki, ote osallistuminen Jämin markkinointihankkeeseen

-          Varsinais-Suomen ELY, tievalaistuksen yösammutukset Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

-          SAFA, Safa-palkinto 2013 pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnalle

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Taustapelto

o       Tykköö, Virtanen

o       Kuusjoki, Hyytiäinen II

o       Tykköö, Lehtimäki

o       Tykköö, Kotimäki

o       Peijari, Pirttimäki

o       Kauppila, Hietamäki

o       Vihu, Tuomi

o       Vihu, Lisätuomi

o       Vihu, Perämaa

o       Vihu, Rantalahti

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

                                           

 

129 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Sataedu, yhtymähallitus                         12.3.2013

                                            PoSa johtokunta                                     23.4.2013

                                            Perusturvalautakunta                             23.4.2013

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 


 

130 §            TEEMA-ASIAT / KOULUTOIMI

 

Rehtori Rolf Björkman tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään koulutoimen ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Rehtori Rolf Björkman oli kunnanhallituksen kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta klo 20.25.

_____

 

 

 


 

131 §            NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2013

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 200 € / 2 vkoa. Vuodelle 2013 korvaus on nostettu 300 € / 2 vkoa.

                     

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä 12.2.2013 ja Kankaanpään Seudussa 11.2.2013 sekä kuntatiedotteessa 3/2013. Määräaikaan mennessä on tullut 38 hakemusta, joista yksi on peruttu. Liite nro 131.1.

 

Työllistämisen kustannukset maksetaan kunnan saamista perintövaroista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 300 € / 2 vkoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____

 

 

 


 

132 §            TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE

 

Oy Audiator Ab on ottanut käyttöön tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen. Se on voimassa toistaiseksi ja edellyttää kunnanhallituksen käsittelyä. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 


 

 

133 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY JA JÄMI-SÄÄTIÖ

 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa kohdassa 108 elinkeinotoimi on varattu yhteensä 40 000 euroa Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämi-säätiön avustamiseen.

Vuosiavustuksen kokonaissumma on hyvä jakaa tasan molempien toimijoiden kesken.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jämi-säätiölle ja Jämin Hiihtotunneli Oy:lle vuosiavustusta 20 000 euroa kummallekin. Vuosiavustus maksetaan kohdasta 1130 elinkeinotoimi; 4745 yritystuki.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme, valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Karppinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Tapio Rajalahti, kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_____

 

 


 

134 §            KYLÄRAHA

 

Kyläraha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville Jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms.).

Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.

Kylärahan saamien edellyttää, että kohteeseen käytetään myös omaa rahaa.

Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2012, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.

 

Kyläraha on ollut haettavana 4.4.2013 mennessä. Hakuilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa 18.2.2013 ja Pohjois-Satakunta lehdessä 19.2.2013. Lisäksi hakuilmoitus on ollut kuntatiedotteessa 3/2013.

 

Määräaikaan mennessä kylärahaa ovat hakeneet:

 

Palokosken kyläyhdistys, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Vihun kyläyhdistys ry ja Tykköön seudun kyläyhdistys ry. Hakemukset on liitteenä nro 134.1. Kylärahaa on talousarviossa varattu yhteensä 6 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kylärahan jaosta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jakaa kylärahan seuraavasti:

 

                                            Palokosken kyläyhdistys                                             1100 euroa

Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry 1100 euroa

Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry                            1100 euroa

Vihun kyläyhdistys ry                                                    1100 euroa 

Tykköön seudun kyläyhdistys ry                                  1100 euroa

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Tykköön seudun kyläyhdistys ry:lle 500 euron kohdistetun kylärahan Maakunnallisten kyläpäivien 3.8.2013 järjestelyihin.                     

 

Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Miia Sjöman.

 

_____

 

 

 

135 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 7 2013

 

Liitteenä nro 135.1 on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-3 kk/2013.

 

Tasaisen vauhdin mukaan toteuman tulisi olla 25 %. Jämijärven kunnan osalta sairaanhoito on toteutunut 21,8 %:sti.

Laskua edelliseen vuoteen -5,7 %.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 21,3 % ja yleislääketieteen päivystyksen 21,8 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 


 

136 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän on ollut voimassa vuosina 2009 – 2012 ja siitä on allekirjoitettu paikallinen sopimus. Vuoden 2013 osalta sopimus on liitteenä nro 136.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen omalta osaltaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   102 §            25.3.2013

                                            Kunnanvaltuusto                35 §              22.4.2013

 

137 §              JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE

 

Valtuusto päätti 28.10.2008 § 62 myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet). Jämi-säätiö on kokouksessaan 8.2.2013 § 8 anonut lainalle jatkoaikaa. Alkuperäinen velkakirja on liitteenä nro 102.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-----

KV 35 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto päättää, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston varapuheenjohtaja Antero Karppinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Tapio Rajalahti sekä valtuutetut Kari Jokisalo ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

KH 137 §                           Valtuuston päätöksen mukaisesti lainasta on laadittu uusi velkakirja. Liite nro 137.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen velkakirjan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Karppinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Tapio Rajalahti, kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_____

 

 

 


 

138 §            PARKANON KAUPUNGIN TARJOUS YÖPÄIVYSTYKSESTÄ

 

Jämijärven kunnan ja Parkanon kaupungin virkamiesjohdon kesken on neuvoteltu yöpäivystysyhteistyöstä. Jämijärven kunnan yöpäivystys on tällä hetkellä Satakunnan keskussairaalassa. Yöpäivystys koskee kaikkia viikonpäiviä ja klo 22.00-08.00 välistä aikaa. Muutoin päivystys hoidetaan PoSan organisoimana.

 

Parkanon kaupungin perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 11.4.2013 § 51 ja tehnyt oheisen liitteen nro 138.1 mukaisen tarjouksen Jämijärven kunnalle. Laskutushinta on 179,82 €/käynti.

 

Lähtökohtana on ollut, että jämijärveläiset voisivat jatkossa valita menevätkö he yöpäivystykseen Satakunnan keskussairaalaan vai Parkanoon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Parkanon perusturvalautakunnan tarjouksen siten, että jämijärveläisillä on jatkossa mahdollisuus mennä yöpäivystykseen vaihtoehtoisesti Satakunnan keskussairaalaan tai Parkanoon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 


 

139 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.4.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 22.4.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

33 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta   

34 § Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma ja Jämijärven kunnan maksuosuus v. 2013                
35 § Jatkon myöntäminen Jämi-säätiön lainalle     

36 § Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2012                   

37 § Jämijärven kunnan peruskoulujen tarpeettomiksi jäävien luokanopettajan virkojen lakkauttaminen 1.8.2013 lukien

38 § Nuorisotakuun toteutuminen Jämijärvellä        

39 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 22.4.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 


 

140 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013.

Liite nro 140.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tasaisen vauhdin toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____


 

 

 

 

141 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo kertoi laajakaistayhtiön yhtiökokouksessa läpikäytyjä asioita

2.      Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme oli ollut Lahdessa Suomen Yrittäjien tapahtumassa, jossa anti pienen kunnan kannalta oli ollut varsin vähäinen

3.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu ja valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme toivat tilannekatsauksen elinkeinotyöryhmän kokouksesta.

 

Selonteot merkittiin tiedoksi.

 

                      _____

 

 

 


 

142 §            KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa/työllistetty nuori.

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 21 nuoren työllistämiseen.

 

Asiaa valmisteleva työryhmä on pyytänyt esittämään, että hakemusten runsaasta määrästä johtuen yritystukea myönnettäisiin jämijärveläisille yrityksille 1 hakemus/yritys. Lisäksi hakemuksista karsittiin yksi hakemustyöllistettävän iän johdosta ja toinen, koska työllistettävä on perheenjäsen.

 

Kaikkiaan yritystukea esitetään myönnettäväksi 14 yritykselle.

Työryhmän esitys on liitteenä nro 142.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Sorvali, valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Miia Sjöman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Kari Jokisalo.

 

_____

 

 

 


 

143 §            PALOKOSKEN JA SUURIMAAN KOULUJEN MYYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään. Liitteenä on myyntiin liittyviä asiakirjoja. Liite nro 143.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää laittaa Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myyntiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____