Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.6.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

24.6.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

168 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  172

169 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  172

170 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  172

171 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  172

172 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.6.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   172

173 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK / 2013  172

174 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013  172

175 §    EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POSAN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN OHJAUSRYHMÄÄN  172

176 §    KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET  172

177 §    ESISELVITYSHANKE JÄMIN KOIRAMAAILMA  172

178 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2013  172

179 §    VUOKRASOPIMUS JÄMIN RULLASUKSIRADAN KÄYTTÖOIKEUDESTA / METSÄHALLITUS  172

180 §    PALOKOSKEN JA SUURIMAAN KOULUJEN MYYMINEN  172

181 §    MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS  172

182 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  172

183 §    JÄMIN RULLASUKSIRADAN PÄÄLLYSTYSTARJOUKSET  172

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

24.6.2013 kello 19.00 –  20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

Kari Jokisalo

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 168 - 184

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                 Esa Ala-Karvia

                                                                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   1.7.2013

Allekirjoitukset

 

Satu Jokela                       Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kirjasto                               1.7.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

168 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 

 

169 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

170 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Valtiovarainministeriö, vuotta 2015 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen

-          Ara, asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat

-          Verohallinto, maksatuserittely toukokuu 2013

-          Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoimintaa vuosina 2012-2013

-          Keva, vuoden 2014 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2015-2016 maksuista

-          Kuntaliitto, sairaaloiden tammi-huhtikuu 2013, sairaanhoitopiirien talouden keskeisiä tietoja

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Lahdenpää

o       Kilvakkala, Mäkinen

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


 

171 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                           

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    4.4.2013

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               17.4.2013

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            varsinainen kevätyhtiökokous                                     24.4.2013

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            varsinainen yhtiökokous                                              26.4.2013

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               16.5.2013

                                            Sataedu, yhtymäkokous                                              16.5.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   21.5.2013

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 22.5.2013

                                            Jämi-säätiö, hallitus                                                     28.5.2013

                                            Tuulenpesän asemaakaava-alue, viranomais-

                                            neuvottelu                                                                      31.5.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        14.6.2013                         

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


 

 

 

172 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.6.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 17.6.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

44 § Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus

45 § Arviointikertomus vuodelta 2012

46 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013            

47 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2013                  

48 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

49 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 17.6.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

173 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK / 2013

 

Liitteenä nro 173.1 on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-4 kk/2013.

 

Tasaisen vauhdin mukaan toteuman tulisi olla 33,3 %. Jämijärven kunnan osalta sairaanhoito on toteutunut 30,2  %:sti.

Kasvua edelliseen vuoteen +3,7 %.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 31,8  % ja yleislääketieteen päivystyksen 31,3 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

174 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 3.9.2013 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2013 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

175 §            EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POSAN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN OHJAUSRYHMÄÄN

 

PoSan kuntien kunnanjohtajat kokoontuivat Tapalassa 17.6.2013. Kokouksessa PoSan toimitusjohtaja ja vt tilaajajohtaja esittelivät luonnoksen PoSan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelmasta.

 

Kokouksessa todettiin, että kehittämissuunnitelma vaatii tarkentamista.

Tarkentamista varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat PoSan toimitusjohtaja Esa Hakala, johtokunnan puheenjohtaja Risto Peltomaa (Pomarkku) sekä  vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Keijo Kerola (Kankaanpää).

Lisäksi päätettiin esittää Siikaisten, Jämijärven, Karvian ja  Honkajoen kuntien kunnanhallituksille, että kunnanhallitukset nimeävät kukin yhden (1) jäsenen PoSan kehittämissuunnitelman ohjausryhmään. Lisäksi sovittiin, että ohjausryhmän jäsenten tulee olla joko perusturvalautakunnan tai PoSan johtokunnan jäseniä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa PoSan kehittämissuunnitelman ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä PoSan kehittämissuunnitelman ohjausryhmään Satu Jokelan.

 

                                            _____

 

 

 


 

176 §            KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET

 

Kunnanhallituksen hyväksymän kokousrytmin mukaan seuraava kunnanhallituksen kokous on 5.8.2013 ja sitä seuraavaa 26.8.2013. Koska elokuussa on valmistelussa sellaisia asioita, jotka edellyttävät valtuuston kokousta ennen elokuun loppua ja jotka eivät ehdi kunnanhallituksen 5.8. kokoukseen, tulee 26.8. kunnanhallituksen kokousta aikaistaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavat kokoukset ovat seuraavasti:

 

-          kunnanhallitus              5.8.2013

-          kunnanhallitus              19.8.2013

-          valtuusto 26.8.2013

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

177 §            ESISELVITYSHANKE JÄMIN KOIRAMAAILMA

 

Koira-alan liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla. Kokonaisuudessaan alan liikevaihto on vuositasolla jo lähes miljardin.

 

Jämi on alueena ollut jo useasti koiraharrastajien käytössä ja on varsin sopiva paikka koiraharrastajien keskuspaikaksi. Usealta taholta tulleen mielenkiinnon vuoksi on lähdetty tekemään esiselvitystä mahdollisen koiramaailman saamiseksi Jämille.

 

Hankeen toteuttamiseksi on löytynyt asiasta kiinnostunut markkinointikanava, jonka kohderyhmänä on koiraharrastajat.

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Hanketukihakemus ja hankesuunnitelma ovat liitteenä nro 177.1.

 

Hankkeen hallinnoijana olisi Jämijärven kunta.

Erillistä kuntarahoitusta ei hankkeeseen tarvita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen esiselvityshankeen hakemisen Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

178 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2013.

Liite nro 178.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 41.66 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


 

179 §            VUOKRASOPIMUS JÄMIN RULLASUKSIRADAN KÄYTTÖOIKEUDESTA / METSÄHALLITUS

 

Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu Jämin rullasuksiradan maapohjan käyttöoikeuden vuokrasopimuksesta.

 

Sopimus on laadittu siten, että vuokra-alueen pinta-ala on n. 0,76 hehtaaria, radan leveys 4,5 m ja pituus 1680 metriä.

 

                                            Vuokrasopimus on liitteenä nro 179.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Metsähallituksen välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   143 §            6.5.2013

 

180 §            PALOKOSKEN JA SUURIMAAN KOULUJEN MYYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään. Liitteenä on myyntiin liittyviä asiakirjoja. Liite nro 143.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää laittaa Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myyntiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 180 §                           Myynti-ilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunta lehdessä, Maaseudun tulevaisuudessa, kunnan kotisivuilla sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n sivuilla kohdassa ”vapaat toimitilat”. Lisäksi koulujen myyntiä on markkinoitu Radio Sunissa ja Masiina-messuilla.

 

                                            Tarjousten jättöaika oli viimeistään 10.6.2013 klo 12.00.

 

Määräaikaan tuli 2 tarjousta; yksi molemmista koulukiinteistöistä. Tarjoukset avattiin kunnanhallituksen iltakoulussa 10.6.2013 klo 17.35. Iltakoulun suhtautuminen tarjouksiin oli myönteinen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kirsi Niemenmaan tarjouksen Palokosken koulusta ja Juha ja Sirpa Kuusikosken tarjouksen Suurimaan koulusta oheisen liitteen mukaisesti. Liite nro 180.1.

Tarjoushinnat ovat kauppakirjan laadinnan pohjana ja kauppakirjat kauppaehtoineen tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


 

 

 

 

181 §            MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS

 

Ns. Tuulenpesän kaava-alueelle on suunniteltu tontteja myös yksityisen maanomistajan Erkki Rudenbergin omistamalle maa-alueelle.

 

Kaavan laadintaa varten on valmisteltu maankäyttö- ja kaavoitussopimus, jolla Erkki Rudenberg luovuttaa kunnalle 4 tonttia ja kaikki hänen omistamansa alueen yleiset alueet (puistot, kaavatiealueet). Vastineena kunta vastaa alueen kaavoittamisesta ja kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista. maankäyttö- ja kaavoitussopimus on liitteenä nro 181.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle kunnallisteknisten kustannusselvitysten saamiseksi.

 

                                            -----

 

 

 


 

182 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu oli ollut palkitsemassa Niinisalon varuskunnan tilaisuudessa Jämijärven kunnan kummiyksikön ansioituneen sotilaan Jouni Lehtisen.

 

Asia merkittiin tiedoksi.

 

_____

 


 

 

 

183 §            JÄMIN RULLASUKSIRADAN PÄÄLLYSTYSTARJOUKSET

 

Jämille toteutettavasta rullasuksiradasta on pyydetty päällystystarjoukset.

Tarjousaika on päättynyt 24.6.2013 klo 15.00.

Tarjouspyyntö on liitteenä nro 183.1.

 

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta.

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 183.2.

Hankkeen kustannusarvio on liitteenä nro 183.3.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lemminkäisen tarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____