Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.6.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.6.2013 klo 17.00

 

Paikka

 

Luomajärven Hevoskievari

Käsiteltävät asiat

161 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  2

162 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  2

163 §    POIKKEAMISLUPA / JUHANA PELTOMAA  2

164 §    VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY  2

165 §    JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE  2

166 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  2

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.6.2013 kello 17.00 – 17.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Luomajärven Hevoskievari

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja
Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Rolf Björkman

Pentti Virtanen

Jonna Haavisto

 

ASIAT

 

§§ 161 - 167

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                 Esa Ala-Karvia

                                                                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   17.6.2013

Allekirjoitukset

 

Miia Sjöman                      Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   17.6.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

161 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

162 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Ari Uusi-Rasi.

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

 

163 §            POIKKEAMISLUPA / JUHANA PELTOMAA

 

Juhana Peltomaa hakee poikkeamislupaa Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä. Juhana Peltomaalla on tarkoitus rakentaa ko. asemakaava-alueen tontille 200/5 127 m²:n loma-asunto sekä 7 m²:n suuruisen varasto.

 

Asemakaavan mukainen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 140 m² (lomarakennukselle 100 m² ja huolto-, autonsäilytys- ja varastorakennukselle 40 m²).

 

Koska rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus ei ylity, hanke voidaan toteuttaa kunnan poikkeamisluvalla.

 

Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa asiasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Juhana Peltomaalle poikkeamisluvan Jämin asemakaava II:n määräyksistä hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

164 §            VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

                                                                                      

Tykköön seudun kyläyhdistys ry anoo väliaikaista rahoitusta yleishyödylliselle kehittämishankkeelle ”Nuorten aktiviteettien lisääminen Tykköön seudulle”. Liite nro 164.1.

 

Yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

 

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 19 800 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 10 200 euroa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön seudun kyläyhdistys ry:lle 6 000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Sorvali poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

 

 

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus                   119 §            15.4.2013

 

165 §            JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa oli keskusteltavissa asioissa pitkään vireillä ollut Jämin rullasuksirata-hanke.

 

Hanke vahvistaa Jämin asemaa yhtenä Suomen tärkeimmistä valmennuskeskuksista. Hankkeella tuetaan myös alueen yritystoimintaa lisääntyvien leiritysten muodossa. Asia on esitelty Metsähallituksen edustajalle ja varuskunnan johdolle ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, josta kunnan osuus 30 000 euroa.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 119.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa Jämin rullasuksirata-hankkeen oheisen liitteen mukaisesti. Kunnan rahoitusosuus 30 000 osoitetaan investointisuunnitelmassa olleesta kunnanhallitukselle varatusta määrärahasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KH 165 §                           Rullasuksirata on merkitty maastoon ja samalla ilmeni, että alkuperäinen kustannusarvio oli alimitoitettu.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 122 000 euroa.

Liite nro 165.1.

Kunnan maksuosuus nousee näin ollen 6 600 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa Jämin rullasuksiratahankeen korotetulla 122 000 euron kustannusarviolla.

Lisääntynyt kunnan osuus 6 600 euroa katetaan muista investoinneista tulevilla säästöillä (Tuulenpesän kunnallistekniikka).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

166 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Olli Seppälä ja Satu Jokela kertoivat Siikaisten frisbeegolf –tapahtumasta

2.      Jonna Haavisto teki selkoa Masiina messuista

 

Asiat merkittiin kunnanhallituksen tiedoksi.

 

_____