Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 06.05.2004 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

41 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2004 - KEVÄT 2006

42 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

43 PERUSOPETUKSEN LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT/ FYSIIKKA-KEMIA, BIOLOGIA

44 PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TÖIDEN JA OPPILAANOHJAUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

45 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2004-2005/ TIETOTEKNIIKKA , KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, KAUPALLISET AINEET JA ILMAISUTAITO

46 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

47 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2004 (16.1.2004) MUKAISEN OPETUKSEN ALOITTAMISEN AIKATAULU JÄMIJÄRVEN KUNNAN KOULULAITOKSESSA

48 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

49 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2004

51 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KARI PIRTTIMÄKI

Kari Pirttimäki Rolf Björkman

puheenjohtaja rehtori

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

4/04

KOKOUSAIKA

06.05.2004 klo 19.00 - 21.25
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Leena Koivunen

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi, 42- 52

Sirpa Koivusilta, Helena Lehtiön varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Marja-Liisa Vainionpää

Helena Lehtiö

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

----
ASIAT

39- 52


39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Anu Sillanpää. Tarkastus päätettiin pitää ma 10.05.2004 klo 12.00.

-----

Sivistyslautakunta 25.03.2004 29

 

41 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2004 - KEVÄT 2006


Sivltk 29 Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskaudenkin. Elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti ja tässä vaiheessa pyyntö koskee myös seuraavaa kaksivuotiskautta (syksystä 2004 alkaen). Molemmat lautakunnat päättävät omien yksiköidensä elintarvikkeiden toimittajat.

Ehdotus:

1) elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti sekä koulutoimelle että sosiaalitoimelle seuraavaa kahta toimintavuotta koskevina,

2) tarjoukset pyydetään Suurimaan Kauppa Ky:ltä, K- Market Jämijärveltä sekä Kespro Oy:n tukkuliikkeeltä liitteen 29.1. mukaisella tarjouspyynnöllä sekä

3) erikseen tarjoukset Jämin Rahtipalvi Oy:ltä , Maalaistuote Vatajalta, Lihajaloste Korpelalta, HK-ruokatalolta, Ruoka- Saarioinen Oy:ltä, Atria Oy.ltä, Valio Oy:ltä, Satamaito Osuuskunnalta liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä näiden toimittamista erikoistuotteista.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 41 Aki Rantanen ja Rolf Björkman avasivat tarjoukset 22.4.2004. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia elintarvikkeet koulutoimen osalle lukuvuosiksi 2004- 2006 Kespro Oy:ltä lähinnä ns. kuivatavara, Valio Oy:ltä lähinnä maitotaloustuotteet (Valio hoitaa maitotuen hakemisen kunnan puolesta

ja lihatuotteet HK- Ruokatalo Oyj:ltä (Kespron kauttalaskutuksella) heidän tarjoustensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


Sivistyslautakunta 25.03.2004 31

42 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄN (7-9 lk) PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Sivltk 31 Pienryhmän tuntiopettajan tehtävät on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2003-2004.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan tehtävät haettavaksi 1.8.2004 lukien toistaiseksi liitteen 31.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 42 Liitteenä 42.1. on yhdistelmä tuntiopettajan tehtäviä hakeneista.

Erityisopetuksen tarve on lisääntymässä valtakunnallisesti. Sama suuntaus on seutukunnallisella tasolla. 29.4.2004 pidettiin Kankaanpäässä kokous, jossa Kankaanpään koulutoimen ja erityiskoulujen rehtorit valottivat erityisopetuksen tilaa sopimuskuntien edustajille. Tilaisuudessa erityiskoulun rehtorit olivat huolestuneita jäsenkuntien lisääntyneestä erityisopetustarpeesta ja mahdollisuuksista tyydyttää tarpeet. Tämän seurauksena voi tehdä johtopäätöksen, että Jämijärvenkin osalta on selvittävä koko oppilashuollollinen strategia, jotta saamme luotua toimivan järjestelmän.

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen on perusteltua täyttää tuntiopettajan tehtävät määräaikaisesti lukuvuodeksi 2004-2005.


Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita erityisopetuksen pienryhmän päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään Kirsti Lahdentaustan lukuvuodeksi 2004-2005. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Ensimmäiselle varasijalle valitaan Tiina Sampakoski ja toiselle varasijalle Anita Lehtilä lukuvuodeksi 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.---

Sivistyslautakunta 25.03.2004 32

 

43 PERUSOPETUKSEN LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT/ FYSIIKKA-KEMIA, BIOLOGIA

Sivltk 32 Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan jäädessä keväällä 2004 eläkkeelle, aiheuttaa se tehtävien uudelleen järjestelyjä. Matematiikan lehtori on toivonut saavansa kaikki vuosiluokkien 7-9 matematiikan tunnit hoidettavakseen. Tällainen järjestely on mahdollista, mikäli löydämme sopivan opettajan luonnontieteellisiin aineisiin. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet on aikaisemmin hajautettu useammalle opettajalle. Yhdistämällä fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetuksen, on mahdollista julistaa haettavaksi luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät (fysiikka, kemia, maantieto ja biologia) 22 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 1.8.2004 alkaen toistaiseksi liitteen 32.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 43 Liitteenä 43.1. on yhdistelmä tuntiopettajan tehtävää hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita Katariina Jokelan perusopetuksen luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävään. Tehtävä täytetään biologian tuntien osalta toistaiseksi (kelpoisuus biologian ja maantiedon opettajaksi). Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan perusopetuksen luonnontieteellisten aineiden päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään Ulla Nivukoski lukuvuodeksi 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

Sivistyslautakunta 25.03.2004 33

44 PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TÖIDEN JA OPPILAANOHJAUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

 

Sivltk 33 Keskuskoulun teknisten töiden ja oppilaanohjauksen opettaja on muodollista kelpoisuutta vailla olevan valittu ko. aineiden määräaikaiseksi tehtävien tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2003-2004.

Teknisiä töitä on 13 vkt ja oppilaanohjausta 12, 5 vkt (sis. luokkatunnit ja ns. luottotyöajan).

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi perusopetuksen teknisten töiden ja oppilaanohjauksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 1.8. 2004 alkaen toistaiseksi liitteen 33.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.------

Sivltk 44 Liitteenä 44.1. on yhdistelmä tuntiopetustehtävää hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita Vesa Viinikkalan perusopetuksen teknisten töiden ja oppilaanohjauksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään. Tehtävä täytetään toistaiseksi teknisten töiden osalta (kelpoisuus teknisten töiden opettajan tehtävään). Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Markku Ojanen lukuvuodeksi 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 25.03.2004 34


45 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2004-2005/ TIETOTEKNIIKKA , KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, KAUPALLISET AINEET JA ILMAISUTAITO

 

Sivltk 34 Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2003-2004 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2004-2005.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataitoa 8 vkt, maa-ja metsätalous sekä puutarhanhoitoa 4 vkt, kaupallisia aineita 4 vkt sekä ilmaisutaitoa 2 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2004-2005 liitteen 34.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

 

Sivltk 45 Liitteenä 45.1. on yhdistelmä tuntiopetustehtävää hakeneista.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita Saija Holman hoitamaan .perusopetuksen päätoimiseen tuntiopettajan tehtäviä (tietotekniikka, kuvaamataito, maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito, kaupalliset aineet sekä ilmaisutaito) lukuvuodeksi 2004-2005. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Suvi Päivike lukuvuodeksi 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

46 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO


Valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 (20.12.2001), joka on säädetty perusopetuslain (626/1998) 14 momentin nojalla, määrätään peruskoulussa antamaan perusopetusta asetuksen 3:nnen luvun 6:nnen mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan peruskoulun tuntijaosta 23.9.annettu valtioneuvoston päätös (834/1993).

Uusi noudatettavaksi tuleva tuntijako noudattaa valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 mukaista tuntijakokaaviota, liite 46.1.

Sivistyslautakunta päättää Jämijärven kunnan koululaitoksessa noudatettavasta tuntijaosta, liite 46.2.

Jämijärven kunnan koulutoimessa uusi tuntijako otetaan käyttöön samalla aikataululla kuin "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004" mukainen opetus kullakin vuosiluokalla aletaan.

Ehdotus. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 46.2 mukaisen tuntijaon, joka on laadittu opetushallituksen 16.1.2004 määräämien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

47 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2004 (16.1.2004) MUKAISEN OPETUKSEN ALOITTAMISEN AIKATAULU JÄMIJÄRVEN KUNNAN KOULULAITOKSESSA.

Valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 (20.12.2001) neljännen luvun 13. sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaisesti uuden opetussuunnitelman mukainen opetus otetaan käyttöön viimeistään 1. päivä elokuuta 2006.

Ehdotus: Jämijärven kunnan koulutoimessa opiskelu opetushallituksen 16.1.2004 antamien perusteiden mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti toteutetaan seuraavasti:

3-4 lk osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2004

5-8 lk osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2005

9 lk osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----


48 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

-Osa Jämijärven Keskuskoulun 9.lk oppilaista lähtee leirikoulumatkalle Pajulahden liikuntakeskukseen 17.-20.5.2004, liitteenä.48.1. on toimintasuunnitelma.

- Jämijärven keskuskoulun 2. ja 4 .luokan opintoretki Poriin 11.5.2004, liitteenä 48.2. on toimintasuunnitelma,

- Jämijärven keskuskoulun, Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen 6.luokkien ns. kutosten kurssi Jämillä 6.5.-7.5.2004, liitteenä 48.3. on toimintasuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteinä 48.1, 48.2. ja 48.3. olevat toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

49 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2004

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.- 31.03.2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

51 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Sivistyslautakunta 13.06.2002 65

KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN SIIVOUS LV 2004-2005

Sivltk 65 Eija Patrakka irtisanoi 30.4.2002 saapuneella kirjeellään Keskuskoulun siivoussopimuksen. Täten sopimus päättyy 31.7.2002. Syyksi hän on ilmoittanut, ettei saa työntekijöitä.

Sivistyslautakunnan päätti kokouksessaan 2.5.2002/51 pyytää tarjoukset kahdelle seuraavalle lukuvuodelle, mahdollistaen kolmannen lukuvuoden optiovuotena.

Kari Pirttimäki ja Lasse Särkimäki avasivat tarjoukset 31.5.2002. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita Keskuskoulun ja Raharinteen siivousta hoitamaan seuraavaksi kahdeksi lukuvuodeksi sekä mahdollisesti optiovuodeksi, lv 2004-2005 Kilitan alkaen 1.8.2002.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 51 Em. pykälässä on päätetty ns. optiovuoden mahdollisuudesta Keskuskoulun ja Raharinteen siivousten hoitamiseksi lukuvuonna 2004-2005. Kilita on jättänyt tarjouksen optiovuoden hinnoista, joissa on nousua 3 % nykyisiin voimassa oleviin hintoihin.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää jatkaa Keskuskoulun ja Raharinteen siivoussopimusta ns. optiovuodella lukuvuodeksi 2004-2005 Kilitan kanssa. Optiovuoden hinnoissa on 3 prosentin nousu nykyisiin voimassa oleviin hintoihin. Lisätöiden hinta on 16,- /h.

Päätös. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----