Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 04.11.2004 klo 18.00 
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

81 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

82 PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2004-2005

83 TALOUSARVIO VUODELLE 2005

84 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2005

85 JÄMIJÄRVEN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA VUOSILLE 2005-2008
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

7/04

KOKOUSAIKA

04.11.2004 klo 18.00 - 19.55
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Marja-Liisa Vainionpää

Ari Uusi-Rasi

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä


POISSA OLLEET JÄSENET Leena Koivunen

Timo Kukkasmäki

Anu Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ritva Mäkelä. kh:n edustaja

ASIAT 80 - 86

80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

81 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Uusi-Rasi ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää pe 5.11.2004 klo 12.00.

-----

82 PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2004-2005

Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 ja vuosiluokat 7-9 , Palokosken, Tykköön ja Suurimaan koulut ovat valmistelleet koulujensa lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2004-2005.

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedokseen koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

83 TALOUSARVIO VUODELLE 2005

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2005 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2005 koulutoimen ja kirjastotoimen osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2004 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

Liitteenä 83.1. on yhdistelmä koulujen/ opettajien/koulutyöntekijöiden esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2005.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2005-2009 on liitteenä 83.2. ja investointisuunnitelma liitteenä 83.3.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2005 liitteineen.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

84 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2005

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 84.1. Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 84.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

85 JÄMIJÄRVEN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA VUOSILLE 2005-2008

Opetushallitus on antanut suosituksen 3/420/2001, että kaikkien koulujen ja oppilaitosten tulee laatia omat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat vuoteen 2002 mennessä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 85.1. mukaisen Jämijärven koulutoimen tietostrategian vuosille 2005- 2008.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----