Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 10/2002

Laatimispäivämäärä: 11.03.2002

Kokoustiedot

Aika 18.06.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 166 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 184

167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 184

168 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.05.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 185

169 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RISTO JA EEVA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN) Sivu 186

170 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MATTI JA BRITTA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN) Sivu 187

171 VÄLIRAPORTIN 30.06.2002 LAADINTA Sivu 188

172 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2002 Sivu 189

173 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 190

174 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 191

175 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT
Sivu 192

176 SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN YLEISTILAN SIIVOUS JA KUNNAN NETTIPISTEEN

HOITO Sivu 193

177 RUOPPAUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 194

178 KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA)
Sivu 195

179 KESKUSKOULUN ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT RINNAKKAISTÖINEEN Sivu 198

179 KESKUSKOULUN ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT RINNAKKAISTÖINEEN Sivu 198

180 LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA / PARTNERS HELP SATAKUNTA

OY Sivu 200

180 LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA / PARTNERS HELP SATAKUNTA OY
Sivu 198

181 JÄMIN ASEMAKAAVA II:N ASETTAMINEN LUONNOKSENA NÄHTÄVILLE Sivu 200

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2002
KOKOUSAIKA 18.06.2002 kello 19.00 - 20.10
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 166 - 182

166 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

168 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.05.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 21.05.2002.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 21.05.2002, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

169 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RISTO JA EEVA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN)

KH 169  

Jämijärven kunnan ja Risto ja Eeva Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välillä on allekirjoitettu 9.6.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 11 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 10.511,75 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 169.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto ja Eeva Uusi-Salavan (perusettavan yhtiön lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 169.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

170 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MATTI JA BRITTA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN)

KH 169  

Jämijärven kunnan ja Matti ja Britta Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välillä on allekirjoitettu 9.6.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 12 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 10.511,75 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 170.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti ja Britta Uusi-Salavan (perusettavan yhtiön lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 170.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

171 VÄLIRAPORTIN 30.06.2002 LAADINTA

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettaminen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuorisjakson aikana.

Väliraportin valmistelu on tehty hallintokunnittain.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokuntien esitykset väliraportiksi 30.06.2002 siten, että ne ovat keskustoimiston käytettävissä viimeistään 16.08.2002.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

172 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2002

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Avustukseen on käytettävissä 54.157.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Hakemus käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne jo kesäkuun loppuun mennessä.

Ennakkoon jätettyä hakemusta voidaan täydentää elokuun loppuun mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2002 250.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

173 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Veteraaniasioiden toimikunta 27.03.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

174 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousosasto: Tarkistusluettelot

- Satakunnan Hyvinvointikeskus: Verso II projektin projektisuunnitelma ja kunnan rahoitusosuuden laskuttaminen

- Suomen Kuntaliitto: Kunnallistilastosarja

- Tykistöprikaatin komentajan kiitokset kuntavierailusta Jämijärvellä 13.6.2002

- Kankaanpään kaupunginhallituksen päätös 10.6.2002 Lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

175 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Jämijärven kunnanvaltuusto on 16.12.1982 hyväksynyt maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Jämijärven kunnassa.

Keskustoimistossa on valmisteltu uusi taksa, joka euroihin siirtymisen lisäksi pitää sisällään taksojen tasokorotuksen. Liite nro 175.1.

Korotuksen jälkeenkin taksat ovat n. 80 % naapurikuntien tasosta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksun oheisen liitteen mukaisesti. Taksa tulee voimaan vuoden 2002 laskutuksesta lähtien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

176 SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN YLEISTILAN SIIVOUS JA KUNNAN NETTIPISTEEN HOITO

ATK-palvelu Pihlajamäen kanssa on neuvoteltu Suurimaan kyläkeskuksen yleistilan siivouksesta ja kunnan nettipisteen hoidosta. ATK-palvelun tarjous on liitteenä nro 176.1.

Tarjous vastaa neuvotteluissa sovittua linjaa. Nettipiste tulee lisäämään kuntalaisten palveluja ja on kunnan toinen yleisöpääte kirjaston lisäksi. Yleistilan peruspuhtaanapito on myös välttämätöntä.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ATK-palvelu Pihlajamäen tarjouksen oheisen liitteen mukaisesti. Neuvottelun mukaisesti tarjoukseen palataan vuoden 2003 vaihteessa saatujen kokemusten perusteella. Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

177 RUOPPAUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnostamiseen liittyvät ruoppaustarjoukset on pyydetty seitsemältä urakoitsijalta. Liite nro 177.1. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Yhdistelmä tarjouksista liitteenä 177.2.

Järvihankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä on esittänyt kunnanhallitukselle, että ruoppaustöiden suorittajaksi valittaisiin Länsikone Oy.

Koska hanke ylittää alkuperäisen kustannusarvion on Länsikone Oy:n kanssa käyty neuvottelut hankkeen jakamisesta kahdelle vuodelle.

Kustannusten jakaminen kahdelle vuodelle aiheuttaa 1 %:n lisäkulun. Liite nro 177.3.

Urakoitsija voi tehdä kaikki vaiheet 1-3 jo vuonna 2002, mutta 2 alueen osalta maksatus tapahtuisi vasta 2003. Talousarviossa v. 2002 on varattu hankkeelle rahaa 42.000 euroa, joten määräraha ylittyy hankeen jakamisesta huolimatta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsikone Oy:n ruoppaustarjouksen siten, että hankkeen kustannukset jaetaan kahdelle vuodelle. Vuonna 2002 maksetaan vaiheet 1 ja 3 ja vuonna 2003 vaihe 2.

Asia esitetään edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vuonna 2002 ruopataan ainoastaan Kauppilajoen seutu, mikäli urakoitsijan kanssa päästään asiasta sopimukseen. Ruoppaus on tehtävä olemassa olevan määrärahan 42.000 euron puitteissa. Asia saatetaan valtuustolle tiedoksi.

-------

Tekninen lautakunta 217 20.12.2001

Kunnanhallitus 84 12.03.2002

Tekninen lautakunta 115 18.06.2002

178 KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA)

Tekn.ltk. 217  

Vesihuoltolaki (119/01) 20 edellyttää viemärilaitostoiminnan eriyttämistä kirjanpidossa.

Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisemmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voivat tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen.

Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä.

Päätösehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että vesihuoltolain edellyttämä viemärilaitoksen liiketoiminta eriytetään laskennallisena kokonaisuutena.

Lisäksi ehdotetaan, että pääomalle ei lasketa tuottoa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

--------

KH 84  

Asiasta käytiin keskusteluja tilintarkastuksen yhteydessä 28.2. 2002 ja todettiin, että asia vaatii laajemman tarkastelun valtuuston käsittelyä varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tulee määrittää

1) toiminta-alue

2) jäännösarvolle maksettava korko

3) avaava tase vuodelle 2002 sekä

4) talousarvion muutos vuodelle 2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

Tekn.ltk. 115

Päätösehdotus: Kunnanhallituksen päätöksen perusteella esitetään seuraavaa:

1. Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määritetään

- kirkonkylän rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Juhalan rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Jämin keskusta-alueen asemakaava-alue

- Jämin asemakaava-alue, II-vaihe

2. Määritetään jäännös pääoma-arvolle (1.1.2002 758.548 ) korko 1%:ksi.

3. Aloittava tase määritellään 1.1.2002 (liitteen 115.1 mukaiseksi).

4. Talousarvion muutos vuodelle 2002 esitetään oheisen liitteen mukaisesti (liite 115.2).

5. Viemärilaitostoiminnan eriyttämisessä ehdotetaan valittavaksi laskennallinen vaihtoehto.

6. Kirjanpitoon liittyen esitetään perustettavaksi uusi viemärilaitoksen kustannuspaikka 4300.

Päätös: Esa Vanhatalon ehdotuksesta ja Sirpa Rämön kannattamana päätettiin yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavaa:

1. Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määritetään

- kirkonkylän rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Juhalan rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Jämin keskusta-alueen asemakaava-alue

- Jämin asemakaava-alue, II-vaihe

2. Määritetään jäännös pääoma-arvolle (1.1.2002 758.548 ) korko 0,1%:ksi.

3. Aloittava tase määritellään 1.1.2002 (liitteen 115.1 mukaiseksi).

4. Talousarvion muutos vuodelle 2002 esitetään oheisen liitteen mukaisesti (liite 115.2).

5. Viemärilaitostoiminnan eriyttämisessä ehdotetaan valittavaksi laskennallinen vaihtoehto.

6. Kirjanpitoon liittyen esitetään perustettavaksi uusi viemärilaitoksen kustannuspaikka 4300.

Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

--------

KH 178  

Aloittavan taseen määrittely liitteenä nro 115.1 ja talousarvion muutos vuodelle 2002 liite nro 115.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Tekninen lautakunta 103 18.06.2002

179 KESKUSKOULUN ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT RINNAKKAISTÖINEEN

Tekninen ltk 103  

Keskuskoulun ilmanvaihdon muutostöistä on suunnitelman laatinut Reijo Kaukovirta ja rinnakkaistöistä Matti Inkeroinen.

Reijo Kaukovirralle on annettu tehtäväksi em. töitä koskevien urakkatarjousten pyytäminen seuraavilta urakoitsijoilta:

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

- LVI-Halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Reinluft Futura Oy, Siikainen

- Ika-air Oy, Ikaalinen

- Ilmastointi T. Sjöberg, Ulvila

- Jarsu Oy, Jämijärvi

- Lämpöpalvelu Seppälä Ky, Kankaanpää

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka 12.6.2002 klo 9.20 avasivat rehtori Lasse Särkimäki ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo:

- Keskus-Veljet Oy urakan tarjoussumma 102.000 (alv 0%)

- LVI-Halli S.Peltomäki " 91.930 (alv 0%)

- Reinluft Futura Oy " 114.500 (alv 0%)


Ika-air Oy ilmoitti, että kohteen aikataulu ei tällä kertaa sovi heille.

Kunnan talousarviossa on tälle vuodelle varattuna 63.000 ko. töiden suorittamiseen.

Päätösehdotus: 1. Hyväksytään muutostöitä koskevat suunnitelmat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat ja esitetään ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

2. Esitetään kunnanhallitukselle, että urakka annetaan edullisimman tarjouksen tehneen LVI-Halli S. Peltomäen tehtäväksi. Ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää määrärahan ylitysoikeuden.

3. Pyydetään kunnanhallitukselta lupaa saada aloittaa työt välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti huomioiden lisäksi sivistyslautakunnan kannanotto siitä, että keittiön osalta työt tulee olla valmiit 5.8.2002.

Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

-------------

Tekninen lautakunta 103 18.06.2002

KH 179

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi määrärahan ylitysoikeutta 30.000 euroa kohtaan 8301 Keskuskoulu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

----------

Tekninen lautakunta 116 18.06.2002

180 LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA / PARTNERS HELP SATAKUNTA OY

Tekninen ltk 116  

Hakija: Partners Help Satakunta Oy

Isolinnankatu 24

28100 PORI

Rakennuspaikka: Kylä: Jämijärvi

Tila: ma. Reimari Rno 1:75

Rakennustoimenpide: Vapaa-ajan rakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen

Rakentamisrajoitus: Rantakaavamääräykset

Lausunnot ja naapurien kuulemiset:

Naapuria on kuultu. Parkanon Kolmos-Service / Lanne on ilmoittanut, ettei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Muilta osin kunta on naapurina.

Päätösehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle , että puolletaan poikkeamisluvan myöntämistä kaavan muutosluonnoksen perusteella.

Tiet, vesi-, viemäri- ja sähköverkot alueella valmiiksi rakennettuna (jätevedet kuljetetaan alueen yhteisestä varastosäiliöstä kunnan jätevedenpuhdistamolle).

---------

KH 180

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

181 JÄMIN ASEMAKAAVA II:N ASETTAMINEN LUONNOKSENA NÄHTÄVILLE

Jämin asemakaava II:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.3.-25.3.2002 välisen ajan. Lausunnot oli pyydetty 13.5.2002 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan jätetyt kannanotot ovat liitteenä 181.1.

Jämin asemakaava II:sta on laadittu luonnos, joka esiteltiin kunnanhallitukselle kokouksessa, samoin alustava kaavaselostus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin asemakaava II:n luonnoksena nähtäville ja pyytää luonnoksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________