Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 3.5.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 14.5.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

25 § MARKKALAN RIVITALO A:N VESIKATON KATEMATERIAALITARJOUSTEN KÄSITTELY

26 § KUNNAN HOIDOSSA OLEVIEN PUISTOALUEIDEN NURMIKOIDEN- JA ISTUTUSTENHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

27 § TARJOUSTEN KÄSITTELY KOSKIEN POHJAKARTAN LAADINTAA KIRKONSEUDUN KAAVA- JA LÄHIALUEILLE

28 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2013

29 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                           Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  3/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 14.5.2013 klo 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                              puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Leena Koivunen

Kuusikoski Sirpa

Susanna Maja

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                                 pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Raimo Mansikkamäki

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  kh:n edustaja

Timo Sorvali                                   kh:n varapuheenjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 23 - 31                                  sivut  25 - 33

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Salminen Mikko                        Pentti Virtanen           

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Mäkelä                             Koivunen Leena

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201323 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mansikkamäki Raimo ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Leena Koivunen.

 

 

 

 

 

25 § MARKKALAN RIVITALO A:N VESIKATON KATEMATERIAALITARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                           

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Markkalan rivitalo A:n vesikaton katemateriaalista tarjoukset 30.04.2013 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä:

-          Weckman Steel Oy

-          Rautia Kankaanpää

-          JPS Koskela Oy

-          K-Rauta Seinäjoki

-          Oy Tradic Ab Ltd Pulttisali

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Weckman Steel Oy, JPS Koskela Oy, Rautia Kankaanpää ja K-rauta Seinäjoki. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 25.1.

 

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy K-rauta Seinäjoen tekemän edullisimman tarjouksen katemateriaalista, profiili W-45ER/1000, ainevahvuus 0,7mm, väri Pural mattamusta RR33.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

26 § KUNNAN HOIDOSSA OLEVIEN PUISTOALUEIDEN NURMIKOIDEN JA ISTUTUSTEN HOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset kunnan hoidossa olevien puistoalueiden nurmikoiden ja istutusten hoidosta vuosille 2013-2014. Sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi 2015, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä  ja Pohjois-Satakunta –lehdessä torstaina 14.3.2013 sekä kunnan kuntatiedotteessa ja internetsivuilla. Tarjousten viimeinen jättöaika oli 30.04.2013 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Kiinteistöhuolto Jari Manninen ja T:mi Jukka Sjöman/ Ikaalisten kumikorjaamo. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala- Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 26.1. Tarjouspyynnön mukaisesti hankinta oli avoin ja valituksi tulee hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjoushinnan laskennassa käytettiin vuoden 2012 eri työvaiheisiin käytettyjä tuntimääriä. Vuonna 2012 nurmikonleikkuuseen käytetyt tunnit olivat 298 h, trimmeröintiin 333 h, henkilötyöhön 201 h ja traktoriniittoon 40 h.

 

Kiinteistöhuolto Manninen                      Tmi Jukka Sjöman / Ikaalisten Kumikorjaamo

Nurmikonleikkuu                28 € / h * 294 h= 8232 €                          27,50 € / h * 294 h = 8085 €

Trimmeröinti                       23,50 € / h * 318 h = 7473 €                    25,30 € / h * 318 h = 8045,40 €

Henkilötyö                          20 € / h * 203 h = 4060 €                         22,50 € / h * 203 h = 4567,50 €

Traktoriniitto                      40 € / h * 40 h = 1600 €                           44 € / h * 40 h = 1760 €    

 

YHTEENSÄ:                     21365 € / vuosi                                         22457,90 € / vuosi

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta hyväksyy Kiinteistöhuolto Mannisen jättämän tarjouksen kunnan hoidossa olevien puistoalueiden nurmikoiden ja istutusten hoidosta vuosille 2013- 2014. Sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi 2015, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

27 § TARJOUSTEN KÄSITTELY KOSKIEN POHJAKARTAN LAADINTAA KIRKONSEUDUN KAAVA- JA LÄHIALUEILLE

 

 

Tekninen toimisto on laatinut ja lähettänyt tarjouspyynnön koskien Kirkonseudun kaava- ja lähialueiden pohjakartan laatimisesta n. 570 ha kokoiselle alueelle. Pohjakartan laatimiseen on varattu 20 000 euron määräraha vuoden 2013 investointisuunnitelmassa.

 

Tarjoukset lähetettiin seuraaville:

-          Mittauspalvelu MP-MAP Oy, Tampere

-          Suuntakartta Oy, Joensuu

-          SITO Oy, Espoo

-          Kiinteistö ja Mittaus Oy, Kauhajoki

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 30.4.2013 klo 12.00 mennessä.  Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Kiinteistö ja Mittaus Oy Kauhajoki. Tarjouksen avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala- Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 27.1.

 

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö ja Mittaus Oy:n jättämän tarjouksen.

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

28 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2013

 

 

                      Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta ns. ”pikkuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen on varattu 4000 euron määräraha.

                      Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti:

                      50m/ vakituinen asunto ja 150m/ loma-asunto.

                      Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa- ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.

                      Avustusta maksetaan vuoden 2012 kuittien perusteella.

 

Yksityistieavustukset ns. pikkuteille ilmoitettiin haettavaksi 30.4.2013 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitettiin Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla. Kunnossapitoavustushakemuksia saapui 17 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 1 kpl (liite 28.1).

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta myöntää esityslistan liitteenä olevan listan mukaisesti kunnossapito- ja peruskorjausavustukset.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

29 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus

-          Tievalaistuksen yösammutukset Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55