Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika ti 29.07.2003 klo 18.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

76 LUOKANOPETTAJAN VIRKA N:O 0005

77 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

78 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.- 30.06.2003

79 OPPILASKULJETUKSET LV 2003-2004

80 KESKUSKOULUN KIELISTUDIO

81 ILMOITUSASIAT

82 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
VÄLIRAPORTTI 30.06.2003JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

7/03

KOKOUSAIKA

29.07.2003 klo 18.00- 19.45
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen, klo 19.15 81- 83

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää, klo 18.20 76- 83

Lasse Särkimäki, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä


POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Ari Uusi-Rasi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä, kh:n edustaja
ASIAT 74-83
 

74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lehtiö ja Marja-Liisa Vainionpää.. Pöytäkirjan tarkastus päätettiin pitää ke 30.07.2003 klo 12.00.

-----

Sivistyslautakunta 25.06.2003 68

76 LUOKANOPETTAJAN VIRKA N:O 0005

Sivltk 68 Ilona Saarinen on ollut virkavapaalla lukuvuoden 2002-2003, nyt hän on anonut eroa luokanopettajan virasta n:o 0005 1.8.2003 alkaen. Viran sijoituspaikka on Jämijärven keskuskoulu.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi vakinaista täyttämistä varten luokanopettajan viran n:o 0005 liitteen 68.1. mukaisella virkailmoituksella, joka julkaistaan Opettaja- lehdessä 27.6.2003, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle välittömästi. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hakuaika päättyy pe 11.7.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 76 Liitteenä 76.1. on yhdistelmä virkaa määräaikaan mennessä hakeneista.

Rehtori ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja ovat haastatelleet 3 hakijaa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita KM Kristiina Jäneskallion luokanopettajan virkaan n:o 0005 vakinaisesti 1.8.2003 alkaen. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Ensimmäiselle varasijalle valitaan KM Laura Järvinen ja toiselle varasijalle KM Teija Kujanpää.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

Anu Sillanpää saapui kokoukseen klo 18.20 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

77 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

Sivtlk 40 Pienryhmän tuntiopettajan toimi on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2002-2003 pätevän hakijan peruttua tehtävien vastaanottamisen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimen haettavaksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003. Tuntiopettajan toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Anu Sillanpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

----

Sivltk 50 Liitteenä 50.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimiset tuntiopettajan tehtävät julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


Sivltk 64 Liitteenä 64.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa pienryhmäopetuksen päätoimiset tuntiopetus tehtävät uudelleen haettaviksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 77 Liitteenä 77.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa pienryhmäopetuksen päätoimiset tuntiopetustehtävät edelleen uudelleen haettaviksi 1.1.2004 lukien toistaiseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

78 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.- 30.06.2003

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.- 30.06.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

79 OPPILASKULJETUKSET LV 2003-2004

Sivltk 54 Sivistyslautakunta hyväksyessään sopimuksen (30.8.2001/102 ja 25.03.2003/37 ) oppilaskuljetuksista lv 2001-2002 ja lv 2002-2003 hyväksyi myös mahdollisen optiovuoden käytön lukuvuodeksi 2003-2004 taksiyrittäjä Timo Rannan kanssa.

Sivistystoimen johtosäännön 4 :n mukaan kuljetussopimuksen tekee sivistyslautakunta.


Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen oppilaskuljetuksista lv 2003-2004 taksiyrittäjä Timo Rannan kanssa entisin ehdoin optiovuotena ja valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajan ja rehtorin neuvottelemaan Timo Rannan kanssa mahdollisesta taksatarkistuksesta. Neuvottelun tulos hyväksytään myöhemmin lautakunnassa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 79 Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja rehtori ovat neuvotelleet Timo Rannan kanssa 26.6. ja neuvottelun tuloksena päädyttiin kustannusten nousun ja kuljetusreittien muutosten johdosta yksimielisesti esittämään 4 %:n korostusta Rannan aikaisemmin hyväksyttyyn kuljetustarjoukseen.

Oppilaskuljetukset ovat toimineet nykyisellä käytännöllä hyvin kaksi vuotta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä neuvottelun tuloksen, 4 %:n korotuksen kuljetustaksoihin lv. 2003-2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

80 KESKUSKOULUN KIELISTUDIO

Kunnan talousarvioon on liitetty investointiosaan vuodelle 2004 kielistudion hankkiminen.

Nykyinen kielistudio toimii kirjaston alakerrassa eikä ilmastoinnin puutteellisuuden vuoksi voi olla oppilaiden käytössä. Kielistudio on ollut poissa käytössä elokuusta 1999.

Kielten opettajat ovat atk-opettajien kanssa tutustuneet erilaisiin kielistudiomalleihin ja tietokoneavusteiseen kielten opetukseen. Talousarvioehdotuksen tekemiseksi on syytä perustaa pienehkö työryhmä valmistelemaan kielistudion rahoitus- ja toteuttamisehdotusta.

Liitteenä 80.1. on kielistudiosuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta nimeää työryhmän valmistelemaan kielistudioasiaa vuoden 2004 talousarviota varten.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti nimetä työryhmään Helena Silvennoisen (koollekutsuja), Seppo Ahosen, rehtorin, Kari Pirttimäen ja Ritva Mäkelän.

-----

81 ILMOITUSASIAT

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi

-Markku Ojanen ja Raisa Pohjanpiiri ovat toimittaneet hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen tuntiopettajan toimia varten,

- Koulukiusaamisen ennalta ehkäiseminen sekä kiusattujen ja kiusaajien huomioon ottaminen Jämijärven kouluissa, liite 81.1.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Leena Koivunen saapui klo 19.15 tämän pykälän käsittelyn aikana.

82 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

VÄLIRAPORTTI 30.06.2003


Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

Väliraportin valmistelu on tehty hallintokunnittain. Rehtori on laatinut koulutoimen väliraportin, liite 82.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 82.1. mukaisen väliraportin 30.06.2003

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----