Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.4.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.4.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

106 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  114

107 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  114

108 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  114

109 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  114

110 §    PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2012  114

111 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2013  114

112 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2013  114

113 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-28.2.2013  114

114 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN  114

115 §    TYÖTERVEYSHUOLLON PALAUTE VUODELTA 2012  114

116 §    ERÄITÄ POSAN PALVELUJEN TOTEUTUMISTIETOJA ALKUVUODESTA  114

117 §    NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN JÄMIJÄRVELLÄ  114

118 §    TEEMA-ASIAT / KUNNAN OMISTAMAT TALOYHTIÖT  114

119 §    JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE  114

120 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  114

121 §    JÄMIN MARKKINOINTIHANKE  114

122 §    EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013-2014  114

123 §    EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NIINISALON VARUSKUNNAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEIDEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  114

124 §    IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY:N MASTOHANKE MUTKALAN TEOLLISUUSALUEELLE  114

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.4.2013 kello 19.00 – 20.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Jarmo Hoikkala                isännöitsijä klo 19.00-19.20

ASIAT

 

§§ 106-125

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   22.4.2013

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                     Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   22.4.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

106 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 

 

 

107 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Olli Seppälä.

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu teki seuraavan työjärjestyksen muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi käsitellään § 118, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

 

_____

 

 

 

 

 

108 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalimiehen selvitys vuodelta 2012

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2013

-          Kankaanpään kaupunki, kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.2013

-          Valtioneuvosto, tiedote 135/2013

-          Verohallinto, maksatuserittely maaliskuu 2013

-          Aluehallintovirasto, esitykset 6.12.2013 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          Kankaanpään kaupunki, yhteistoiminta-alueen palvelut 2013

-          Kankaanpään kaupunki, tilaajajohtajan tehtävien hoito

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Lehtisaari

o       Jämijärvi, Pikkuneva

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

                                           

 

109 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

Satakuntaliitto, kunnallisjohtajakokous                      27.2.2013

Perusturvalautakunta                                                   19.3.2013

Sivistyslautakunta                                                        20.3.2013

                                            Tarkastuslautakunta                                                     3.4.2013

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 


 

110 §            PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2012

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.3.2013 § 21 käsitellyt perusturvalautakunnan toimintakertomusta v. 2012. Liite nro 110.1.

Perusturvalautakunta on samalla päättänyt saattaa toimintakertomuksen myös osakaskuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille tiedoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan toimintakertomuksen 2012 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

 


 

111 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.3.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

                     

 
 

112 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.1.-31.3.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 


 

113 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-28.2.2013

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2013. Liite nro 113.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 16,67 %.

 

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma samalta ajalta edelliseltä vuodelta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta             32 §              20.3.2013

 

114 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on lakkauttanut kokouksessaan 17.12.2012 /78 § Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut 1.8.2013 lukien.

 

Jämijärven peruskoulun virat ovat kuntakohtaisia virkoja. Luokanopettajan virat n:o 0021 ja n:o 0022 ovat olleet sijoitettuna Palokosken koululle, virat n:o 0031 ja n:o 0032 ovat olleet sijoitettuna Suurimaan koululle ja virat n:o 0041 ja n:o 0042 Tykköön koululle. Nämä virat jäävät tarpeettomiksi 1.8.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen ainoaksi kouluksi jää Jämijärven keskuskoulu, siellä ovat sijoitettuna luokanopettajan virat n:o 0001, n:o 0002, n:o 0003, n:o 0004, n:o 0005 ja n:o 0006. Nämä virat jäävät käyttöön edelleen.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lakkauttaa tarpeettomiksi käyneet luokanopettajan virat n:o 0021, n:o 0022, n:o 0031, n:o 0032,

n:o 0041 ja n:o 0042 1.8.2013 lukien.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

KH 114 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----


 

 

 

 

115 §            TYÖTERVEYSHUOLLON PALAUTE VUODELTA 2012

 

Kunnanhallitukselle esitellään työterveyshuollon palaute vuodelta 2012.

 

Vuodelta 2012 olevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden johtuen siitä, että nyt on tilastoitu muutkin poissaolot kuin työterveyshuollon kautta tulevat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 


 

 

 

 

116 §            ERÄITÄ POSAN PALVELUJEN TOTEUTUMISTIETOJA ALKUVUODESTA

 

Liitteenä PoSan suoritteiden toteumatietoja tammi-helmikuulta: yhdistelmä lääkäriajanvaraus / päivystys / sairaanhoitajavastaanotoista, toisena vuodeosastojen käytöstä sekä vielä kolmantena liitteenä keskussairaalan päivystyksen käyttö tammi-maaliskuulta.

Pomarkun mukaantulo lisäsi hoitovuorokausia kokonaisuutena ”vain” 8,8 %. Liite nro 116.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan palvelujen toteumatietoja tammi-helmikuulta 2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 


 

117 §            NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2013 § 29 valtuutettu Pentti Mäkelä tiedusteli miten Jämijärven kunta on valmistautunut hallitusohjelmassa olevaan nuorisotakuuseen.

Asia saatettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Liitteeseen on koottu toimenpiteitä, joita on tehty tai ollaan tekemässä. Lisäksi liitteessä on tietoa nuorisotakuusta koulutusaineiston ja TEM:n kirjeen muodossa. Liite nro 117.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee nuorisotakuun toteuttamisen tiedokseen Jämijärven kunnan osalta ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

 

 

 


 

118 §            TEEMA-ASIAT / KUNNAN OMISTAMAT TALOYHTIÖT

 

Isännöitsijä Jarmo Hoikkala tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan kunnan omistamien taloyhtiöiden asukas- ja taloustilanteesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Isännöitsijä Jarmo Hoikkala oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo 19.00-19.20.

                                           

_____

 


 

 

 

 

119 §            JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa oli keskusteltavissa asioissa pitkään vireillä ollut Jämin rullasuksirata-hanke.

 

Hanke vahvistaa Jämin asemaa yhtenä Suomen tärkeimmistä valmennuskeskuksista. Hankkeella tuetaan myös alueen yritystoimintaa lisääntyvien leiritysten muodossa. Asia on esitelty Metsähallituksen edustajalle ja varuskunnan johdolle ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, josta kunnan osuus 30 000 euroa.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 119.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa Jämin rullasuksirata-hankkeen oheisen liitteen mukaisesti. Kunnan rahoitusosuus 30 000 osoitetaan investointisuunnitelmassa olleesta kunnanhallitukselle varatusta määrärahasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____


 

 

 

 

120 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Satakuntaliiton kuntakierros koskien maakuntaohjelmaa pidettiin 11.4.2013 Jämijärvellä

2.      ”Katso maalaismaisemaa” -hankkeen tilaisuus oli Jämijärvellä 11.4.2013 klo 18-20

3.      Varuskunnan päällikkö, tiedostelupatteriston komentaja ja huoltopäällikön sijainen olivat kunnan puolelta kutsutussa neuvottelussa Jämillä 26.3.2013

4.      Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä oli kuuntelemassa Antti Kuopilaa sote- ja kuntauudistuksesta Kankaanpään opistolla.

 

                      Kunnanhallitus merkitsi em. tilaisuudet ja niistä saadun informaation tiedokseen.

 

 


 

 

 

121 §            JÄMIN MARKKINOINTIHANKE

 

Jämin alueen toimijoiden kesken oli tavoitteena markkinointiyhtiön perustaminen vuoden 2012 aikana Pohjolan Mylly Oy:n laatimien selvitysten pohjalta.

 

Asian jatkovalmistelun yhteydessä päädyttiin kuitenkin malliin, jolla ”harjoitellaan” markkinointiyhteistyötä hankepohjalta ja vasta sen jälkeen päätetään yhteistyön jatkomallista.

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy hallinnoi vuosina

2013-2014 toteutettavaa Jämin yhteistyömarkkinointihanketta.

 

Hankkeen budjetti on 120 000 euroa ja rahoitus koostuu seuraavasti:

- Yritykset     40 000 €

- Leader       40 000 €

- Kunnat        40 000 €

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 121.1.

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.4.2013 päättänyt osallistua kuntarahoitukseen 7 500 eurolla/ vuosi eli yhteensä 15 000 eurolla. Jämijärven kunnan osuudeksi jää näin ollen 25 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Jämin yhteismarkkinointihankkeeseen 12 500 eurolla/vuosi eli yhteensä 25 000 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____


 

 

 

 

122 §            EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013-2014

 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous on 26.4.2013 klo 13.00. Kunnanhallituksen tulee nimetä edustajansa toimikaudekseen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksiin v. 2013-2014

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksiin v. 2013-2014 Kari Jokisalon.

 

                                            _____


 

 

 

 

123 §            EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NIINISALON VARUSKUNNAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEIDEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

 

Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous pidetään 7.5.2013 klo 10.00 alkaen Niinisalon upseerikerholla.

 

Kunnan edustajina ovat olleet Pentti Virtanen ja Kyösti Lahti.

 

Kunnanhallituksen tulee nimetä edustajansa ko yhteistoimintaryhmään toimikaudekseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmään v. 2013-2014

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä  Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmään v. 2013-2014 Anneli Kujansuun ja Pentti Virtasen.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

124 §            IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY:N MASTOHANKE MUTKALAN TEOLLISUUSALUEELLE

 

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja maston rakentamiseksi Jämijärven keskusta-alueen läheisyyteen. Sopiva paikka on löytynyt Mutkalan teollisuusalueelta. Kartta liitteenä nro 123.1.

Hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan kunnanhallitukselta myönteinen kannanotto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy karttaliitteen mukaisen paikan mastohankkeen toteuttamispaikaksi. Varsinainen alueen vuokrasopimus käsitellään kunnanhallituksessa myöhemmin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____