Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.2.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.2.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

37 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  42

38 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  42

39 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  43

40 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  44

41 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2013  45

42 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.1.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   46

43 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2013  47

44 §      YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013 - 2014 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY  49

45 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014  50

46 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN  51

47 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013  52

48 §      JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN  53

49 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013 - 2014  54

50 §      MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE  55

51 §      TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2013 - 2014  56

52 §      EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2013 - 2014  57

53 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  58

54 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN  59

55 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA TALVIALA JA REIJO RANTANEN  60

56 §      EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN  61

57 §      SIVISTYSTOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2012  62

58 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHANA PELTOMAA  63

59 §      ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI / TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO   64

60 §      JATKOLUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN TILALTA KOTIMÄKI II RN:O 1:40 / REIJO RAJAKALLIO   65

61 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  68

62 §      SATAEDUN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013-2014  69

63 §      JÄMIN HIIHTOTUNNELIN AVUSTAMINEN  70

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.2.2013 kello 19.00 – 20.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu         puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme              valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen             valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                  valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 64

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   18.2.2013

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                     Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   18.2.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

37 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 

 

 

38 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

39 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan Sairaanhoitopiiri, Marraskuu 2012

-          Verohallinto, maksatuserittely tammikuu 2013

-          UPM –Kymmene Metsä, hankintasopimuksen vuosi-ilmoitus vuodelta 2012

-          Satakuntaliitto, Satakunnan kylien palvelut

-          Korkein oikeus, päätös S2012/352

-          Satakunnan ELY-lkeskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2012

-          Kuntarak Oy, asuntotuotantoesitys / osaomistus-ryhmärakennushanke

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.12.2012-15.1.2013

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimitaan myönnettävä valtionavustus

-          www.jamijarvi.fi statistiikka

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2013

-          Siikaisten kunta, ote luottamushenkilöiden valitseminen toimikaudeksi 2013-2016

-          Karvian kunta, PoSan perusturvalautakunnan jäsenten nimeäminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Hevoshaka

o       Peijari, Hevoshaka

o       Kauppila, Salmi

o       Tykköö, Harmaja

o       Tykköö, Toivola

o       Tykköö, Konisalmi

o       Peijari, Hevoshaka

o       Peijari, Ahonkulma

o       Peijari, Pentti II

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Tykköö, Salokoski

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           


 

40 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        8.1.2013

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 15.1.2013

                                            PoSa, johtokunta                                                          24.1.2013

                                            Sivistyslautakunta                                                        28.1.2013

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 


 

41 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2013

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2012 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 41.1.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että kokoukset pidettäisiin klo 19.00 alkaen.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2013 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 19.00.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     

42 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.1.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.1.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus               

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta          

3 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali     

4 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2013

5 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2013                   

6 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2013                 

7 § Kunnanhallituksen valitseminen        

8 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2013 - 2016     

9 § Tarkastuslautakunnan valitseminen v. 2013 - 2016                     

10 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle     11 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta v. 2013 - 2016         

12 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan v. 2013 - 2016

13 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta v. 2013 - 2016  14 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2012        

15 § Edustajien nimeäminen kuntapäiville                    

16 § Kunnan edustajan valinta satakuntaliiton edustajainkokoukseen

17 § Jäsenten valitseminen kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan

18 § Edustajan valinta satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon

19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.1.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

 


 

43 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2013               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

                                            (listasta on poistettu ne, joista ei kuntaan ole tullut kokouskutsuja)

 

                                            - Satakylät ry

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2013.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2013 seuraavasti:

 

                                            - sivistyslautakunta                                 Satu Jokela

                                            - tekninen lautakunta                              Ari Uusi-Rasi

                                            - Satakylät ry                                           Timo Sorvali

- Kokemäenjoen

vesiensuojeluyhdistys                            Mikko Salminen

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry                              Tapio Rajalahti

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry             Raimo Ritakorpi

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry          Antero Karppinen

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry    Miia Sjöman

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta    Pentti Virtanen

                                            - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma    Pentti Virtanen

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato                      Pentti Virtanen

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki     Pentti Virtanen

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne                       Pentti Virtanen

                                            - PS LIIKU OY                                         Ari Uusi-Rasi

 

                                            _____

 

 

 


 

44 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013 - 2014 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2013 – 2014.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhtiökokousedustajaksi Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy yhtiökokouksiin Satu Jokelan ja varajäseneksi Matti Leppihalmeen.

 

                                            _____

 

 

 

45 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014

 

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2013 - 2014

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1. nimetä veteraaniasioiden toimikuntaan v. 2013-2014 seuraavat henkilöt:

 

                                            Rainer Rajamäki

                                            Olavi Koivuniemi

                                            Anneli Koivumäki

                                            Tapio Rajalahti

                                            Tuija Ranta

                                            Kirsti Yli-Rämi

                                           

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

                                            _____

 

 

 

 

46 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013 – 2014.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela esitti keskustaryhmän kantana, että Jämi-säätiön hallitukseen valittaisiin varsinaisiksi jäseniksi Antero Karppinen, Tapio Rajalahti, Kari Jokisalo ja Tuija Ranta. Miia Sjöman esitti yhdeksi jäseneksi Olli Seppälää.

 

Koska keskustelun aikana oli esitetty 5 nimeä ja vain 4 voidaan valita, puheenjohtaja totesi, että tulee suorittaa äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan suljettu lippuäänestys ja jokainen kirjoittaa äänestyslippuun neljä nimeä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

 

Äänestyksen jälkeen kunnan edustajiksi Jämi-säätiön hallitukseen tulivat toimikaudeksi 2013-2014 seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Antero Karppinen             varajäsen Matti Leppihalme

Tapio Rajalahti                  varajäsen Ari Uusi-Rasi

Kari Jokisalo                     varajäsen Satu Jokela

Olli Seppälä                      varajäsen Miia Sjöman

 

 

 

 

47 §             JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2012 Tapani Torpo (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Miia Sjöman (varalla Kyösti Lahti). Yhden varsinaisen ja hänen varajäsenensä tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2013.

 

Päätös:                              Asian käsittelyä siirrettiin Jämi-säätiössä vireillä olevan sääntömuutoksen vuoksi.

 

                                            -----

 

 

 

 

48 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on viisi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö kolme jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2013 - 2014 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2013 - 2014 edustajakseen yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt: Anneli Kujansuu (varalla Timo Sorvali) ja Matti Leppihalme (varalla Antero Karppinen).

Sihteeriksi nimettiin Esa Ala-Karvia.

 

_____

 

 

 


 

49 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013 - 2014

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2013 -2014 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen v. 2013-2014 kunnan edustajiksi Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokoukseen Timo Sorvalin (varalla Ari Uusi-Rasi).

 

                                            _____


 

 

 

 

 

50 §              MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2011 - 2012 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   valita toimikaudekseen v. 2013 - 2014 maankäyttö- ja asuntotoimikunnan ja

2.)   nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita v. 2013-2014 maankäyttö- ja asuntotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

                                            Kari Jokisalo

                                            Satu Jokela

                                            Matti Leppihalme

                                            Mikko Salminen

                                            Timo Sorvali

                                            Antero Karppinen

                                            Tapio Rajalahti

                                            Miia Sjöman

                                            Pentti Virtanen

                                            Esa Ala-Karvia

 

                                            Puheenjohtajaksi nimettiin Kari Jokisalo ja sihteeriksi Pentti Virtanen.

 

                                            _____

 

 

 

 

51 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2013 - 2014

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2013 – 2014.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä taloustyöryhmään v. 2013-2014 seuraavat jäsenet:

 

                                            Anneli Kujansuu

                                            Timo Sorvali

                                            Matti Leppihalme

                                            Antero Karppinen

                                            Tapio Rajalahti

                                            Olli Seppälä

                                            Marketta Viitaniemi

                                            Esa Ala-Karvia

                                           

                                            ______


 

 

 

 

 

52 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2013 - 2014

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös PoSalla, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2013 – 2014.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon v. 2013-2014 Pirjo Mäkelän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Briitta Rantasen.

                     

                                            _____

 

 

 

 

53 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

 

 

Maatalouslomituksen hallintoalueita yhdistettiin 1.1.2011 alkaen. Honkajoen kunta ja MELA ovat tehneet toimeksiantosopimuksen maatalouslomituksen järjestämisestä 13 kunnan alueella.

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä edustajansa lomatoimen hallintohenkilöstön tueksi muodostettavaan yhteistoimintaryhmään.

Ryhmän tehtävänä on arvioida lomatoimen toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajansa maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään Anneli Kujansuun.

 

                                            ______

 

 

 

54 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN

                     

                                            PoSan perussopimuksen 6 §:ssä on määritelty jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta yhtymäkokouksessa.

 

PoSan päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kunnanhallitukset valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajien valinnasta kunnat neuvottelevat keskenään, jotta voidaan sovittaa yhtymäkokouksen kokoonpano kuntalain 81 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla.

 

                                            Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

                                           

                                            Honkajoki                           3 edustajaa

                                            Jämijärvi                            3 edustajaa

                                            Kankaanpää                     7 edustajaa

                                            Karvia                                3 edustajaa

                                            Siikainen                           3 edustajaa

                                            Pomarkku                          3 edustajaa

 

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Jos jäsenyhteisöä edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu jäsenyhteisön äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Minkään yksittäisen jäsenyhteisön äänimäärä yhtymäkokouksessa ei kuitenkaan voi ylittää 45 prosenttia yhtymäkokouksessa läsnäolevasta äänimäärästä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 3 Jämijärven kunnan edustajaa PoSan                       kuntayhtymäkokoukseen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan edustajiksi PoSan kuntayhtymäkokoukseen Marjatta Hyttisen, Juhani Rajalan ja Timo Mäkelän.

 

                                            _____

 

 

 


 

55 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA TALVIALA JA REIJO RANTANEN

 

Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan ja Reijo Rantasen välillä on allekirjoitettu 15.1.2013 oheisen liitteen nro 55.1. mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Jämin asemakaava II:n korttelin nro 204 tontin nro 1.

 

Kaupan kohde on 1 606 m2:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6. Kauppahinta on 8 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan ja Reijo Rantasen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

 


 

56 §              EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN

 

Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Parkano ja Pomarkku ovat sopineet yhteistoiminnasta maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.

Palvelujen järjestäjänä on Kankaanpään kaupunki. Yhteistoimintasopimuksen toteuttamista ohjaamaan ja valvomaan kunnat asettavat yhteistyöryhmän, johon kukin sopijakunta nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan.

 

Yhteistyöryhmä antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään Timo Sorvalin ja hänen varaedustajakseen Sirpa Kuusikosken.

 

                                            _____


 

 

 

 

57 §              SIVISTYSTOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2012

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 31.12.2012 päätöksen kuntien valtionosuuksien tarkistamisesta vuodelle 2012. Päätös koskee opetus- ja kulttuuritointa.

 

Jämijärven kunnan osalta tarkistus heikentää v. 2012 valtionosuuksia – 4 472 eurolla.

 

Taulukko on liitteenä nro 57.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 


 

58 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHANA PELTOMAA

 

Jämijärven kunnan ja Juhana Peltomaan  välillä on allekirjoitettu 8.2.2013 oheisen liitteen nro 58.1. mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Jämin asemakaava II:n korttelin nro 200 tontin nro 5.

 

Kaupan kohde on 946 m2:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6. Kauppahinta on 8 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juhana Peltomaan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 

 


 

59 §              ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI / TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO

 

Tampereen laskuvarjokerho anoo vapautusta yleishyödyllisenä yhteisönä omistamastaan Jämin teknisestä rakennuksesta os. Jämintie 642, 38800 Jämijärvi.

Laskuvarjokerho ry on ostanut rakennuksen Jämi säätiöltä 11.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla. Rakennus toimii yhdistyksen kerho- ja kokoustilana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa anomuksen pohjalta seuraavaa:

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.11.2012 § 62 määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2012 0,00 %. Mikäli Tampereen Laskuvarjokerho ry täyttää yleishyödyllisen yhteisön kriteerit saa se vapautuksen kiinteistöverojen maksusta. Tulkinnan tekee verottaja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

 


 

60 §              JATKOLUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN TILALTA KOTIMÄKI II RN:O 1:40 / REIJO RAJAKALLIO      

 

HAKIJA KIINTEISTÖN OMISTAJA

 

Reijo Rajakallio, Kuusijoentie 61, 38800 Jämijärvi

                     

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

 

Kunnanhallitus on lupa- asiassa Jämijärven kunnan hallintosäännön 34 §:n kohdan 4.7. mukaan toimivaltainen viranomainen.

 

AIKAISEMMAT LUVAT

 

Tilalla Kotimäki II Rn:o 1:40 (kiinteistötunnus 181-409-1-40) on kunnanhallituksen 18.2.2003 myöntämä maa- ainesten ottamislupa, jonka voimassaolo päättyy 18.2.2013. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi 324 000 m³ kokonaismäärän ottamiseen, josta kalliokiviaineksen määrä on 129 600 m³, soran ja hiekan määrä 129 600 m³ ja moreenin määrä 64 800 m³

 

JATKOLUPASUUNNITELMA

 

Tiedot ottamisalueesta:

 

Maa- ainesten ottamiseen haetaan jatkolupaa Jämijärven kunnan Kuusijoenkylässä sijaitsevalle KOTIMÄKI II- nimiselle tilalle. Jämijärven kunnanhallitus on 18.2.2003 myöntänyt luvan maa- ainesten ottamiseen 10 vuodeksi, luvan voimassaoloaika päättyy 18.2.2013. Päättyvä lupa on myönnetty 324 000 m³ kokonaismäärälle. Luvan voimassaoloaikana ei ottotoimintaa ole ollut. Jatkolupaa maa- ainesten ottamiseen haetaan 8 vuodeksi.

 

Tilan kokonaispinta- ala on 13 ha ja ottamisalueen pinta- ala on 2,7 ha. Otettavat määrät ovat 129 600 m³ kalliokiviainesta, 129 600 m³ soraa- ja hiekkaa sekä 64 800 m³ moreenia.

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan pohjavedenpinta on tasolla + 130,00. Suunniteltu alin ottotaso on + 133,00.

 

Satakunnan maakuntakaavassa ottamisaluetta koskee osittain maankamaran ainesten ottoalueen varaus eo2. Käytettävissä olevan tiedon mukaan alueella ei ole erityisiä luonnon- ja maisemansuojelullisia arvoja.

 

Saadun tiedon mukaan lähin kesäkäytössä oleva rakennus sijaitsee ottamisalueen rajasta noin 1500 m luoteeseen.

 

Maa-ainesten ottamisen jälkeen tai, kun joltakin osin aluetta maa- aineksia on otettu lupapäätöksessä mainitun mukaiseen tasoon, suoritetaan reunojen muotoilu kaltevuuteen 1:3. Soranoton päättymisen jälkeen alue jätetään metsittymään luonnon siemennyksellä, jota tarvittaessa täydennetään istutuksilla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Reijo Rajakalliolle maa-aineslain mukaisen jatkoluvan maa- ainesten ottamiseksi 5 vuodeksi seuraavin tarkistuksin ja määräyksin.

 

1.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.

2.      Ottoalueelle tulee laittaa ainakin yksi korkomerkki, josta ottotaso voidaan tarvittaessa tarkistaa.

3.      Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Suunniteltu alin ottotaso on + 133,00

4.      Ottamisalueen jälkihoitotyöt tehdään hakemuksen mukaisesti.

5.      Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- tai voiteluaineita ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6.      Ottoalueelle on asennettava vähintään yksi kaivo tai tarkastusputki vedenpinnan tarkkailua varten ja kaivoja tai putkia tulee tarvittaessa lisätä oton edetessä.

7.      Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa.

8.      Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät ongelmajätteet on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettava ongelmajätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen.

9.      Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain ottamissuunnitelman mukaisesti.

10. Ottoalue on ottamistoiminnan päättyessä siistittävä ja saatettava muuhun ympäristöön sopeutuvaksi, tarvittaessa puustoistutuksin.

11. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen laatu ja määrä. Ilmoitus tulee tehdä ympäristöhallinnon asia-hallintajärjestelmän NOTTO- tietokantaan. Ilmoituslomake löytyy internetistä Suomi.fi- sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM012).

12. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvanhaltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

13. Hakijan on ennen maa- ainesten ottamistoiminnan aloittamista annettava Jämijärven kunnalle hyväksyttävä vakuus maa- aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden suuruus on 9 450 euroa.

14. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 


 

 

61 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi PoSan kuntajohtajien palaverin 11.2.2013 annista. Jämijärven kunnan lisälasku vuodelta 2012 on 314 000 euroa

2.      Valtuuston varapuheenjohtaja Antero Karppinen ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä olivat käyneet onnittelemassa kunnan puolesta Karvian valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-Ahoa.

3.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu ja Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia olivat osallistuneet sairaanhoitopiirin sote kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 4.2.2013

4.      6 kunnan edustajaa oli osallistunut 4.2.2013 Kankaanpäässä järjestettyyn kuntarakennelain esittelytilaisuuteen.

 

_____

                                           

 

 

 

62 §              SATAEDUN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013-2014

 

 

Sataedun perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokousedustaja voidaan valita erikseen joka kokoukseen tai pidemmäksi toimikaudeksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Sataedun yhtymäkokoukseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2013-2014.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Sataedun yhtymäkokouksiin jäseneksi Anneli Kujansuun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kari Jokisalon.

 

                                            _____


 

 

 

 

63 §              JÄMIN HIIHTOTUNNELIN AVUSTAMINEN

 

Jämin Hiihtotunneli Oy:llä on ”rästissä” sähkölasku 10 974,34 joka on annettu perintätoimiston hoidettavaksi. Hiihtotunneli y on pystynyt maksamaan ko laskusta 7 000 euroa. Puuttuvaa 4 0000 euroa on anottu kunnalta. Laskun eräpäivä on 18.2.2013. Tämän jälkeen asia menee protestilistalle ja sähkön toimitus keskeytetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 4 000 euron avustuksen rästissä olevan sähkölaskun maksamiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____