Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

Kokoustiedot

Aika ma 19.05.2003 klo 19.00
Paikka HUOM !!!! KESKUSKOULU


Käsiteltävät asiat

48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

50 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

51 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/
TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

52 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2003-2004/
BIOLOGIA, KUVAAMATAITO, KAUPALLISET AINEET SEKÄ MAHDOLLISESTI MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA LUOKILLA 1-9

53 TOIMINTASUUNNITELMAT/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

54 OPPILASKULJETUKSET LV 2003-2004

58 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 1.-2. LUOKILLE LUKUVUONNA 2003-2004

59 VIRKAVAPAUS /HELENA SAARISTO

 


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA

5/03

KOKOUSAIKA 19.05.2003 klo 19.00 - 20.55
KOKOUSPAIKKA Keskuskoulu
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi

Tuija Rudenberg, Timo Kukkasmäen varajäsen

Lasse Särkimäki, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Leena Koivunen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä, kh:n edustaja
ASIAT

48-60
 

48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----
49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lehtiö ja Ari Uusi-Rasi. Tarkastus päätettiin pitää ti 20.05.2003 klo 14.00 jälkeen .
-----

50 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Sivtlk 40 Pienryhmän tuntiopettajan toimi on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2002-2003 pätevän hakijan peruttua tehtävien vastaanottamisen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimen haettavaksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003. Tuntiopettajan toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----

Anu Sillanpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

----

Sivltk 50 Liitteenä 50.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimiset tuntiopettajan tehtävät julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----

51 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/

TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

Sivltk 41 Lukuvuonna 2004-2005 tapahtuu opettajien tehtävien uudelleen järjestelyjä mm. toisen matematiikan opettajan jäädessä eläkkeelle, on opettajien avoinna olevat tehtävät syytä täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2003-2004 liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.

Hakuilmoitus ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa edellä mainitut tuntiopetustehtävät haettaviksi liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 51 Liitteenä 51.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä tuntiopetustehtävää hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät lv 2003 -2004 (tekninen työ, opinto-ohjaus sekä mahdolliset muut perusopetuksen tunnit 1-9 lk) julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 15.04.2003 42

52 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2003-2004/

BIOLOGIA, KUVAAMATAITO, KAUPALLISET AINEET SEKÄ MAHDOLLISESTI MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA LUOKILLA 1-9

Sivltk 42 Lukuvuonna 2004-2005 tapahtuu opettajien tehtävien uudelleen järjestelyjä mm. toisen matematiikan opettajan jäädessä eläkkeelle, on opettajien avoinna olevat tehtävät syytä täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2003-2004 liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella.

Hakuilmoitus ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa edellä mainitut tuntiopetustehtävät haettaviksi liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 52 Liitteenä 52.1. on yhdistelmä tehtäviä määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee Saija Holman ja varalle Tiina Sampakosken hoitamaan perusopetuksen tuntiopetustehtäviä (biologia, kuvaamataito, kaupalliset aineet sekä mahdollisesti muita perusopetuksen tunteja luokilla 1-9) lukuvuodeksi 2003-2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

53 TOIMINTASUUNNITELMAT/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

-Jämijärven keskuskoulun 3.lk opintoretki Turkuun 12.5.2003

- Jämijärven keskuskoulun 9.lk retki Helsinkiin 6.5.-7.5.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em..toimintasuunnitelmat. Sekä lisäksi Jämijärven keskuskoulun 1.-2. luokkien retki Tampereelle 22.5.2003 ja Jämijärven keskuskoulu 4.lk retki Hämeenlinnaan 20.5.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

54 OPPILASKULJETUKSET LV 2003-2004

Sivistyslautakunta hyväksyessään sopimuksen (30.8.2001/102 ja 25.03.2003/37 ) oppilaskuljetuksista lv 2001-2002 ja lv 2002-2003 hyväksyi myös mahdollisen optiovuoden käytön lukuvuodeksi 2003-2004 taksiyrittäjä Timo Rannan kanssa.

Sivistystoimen johtosäännön 4 :n mukaan kuljetussopimuksen tekee sivistyslautakunta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen oppilaskuljetuksista lv 2003-2004 taksiyrittäjä Timo Rannan kanssa entisin ehdoin optiovuotena ja valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajan ja rehtorin neuvottelemaan Timo Rannan kanssa mahdollisesta taksatarkistuksesta. Neuvottelun tulos hyväksytään myöhemmin lautakunnassa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----
58 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 1.-2. LUOKILLE LUKUVUONNA 2003-2004

Jämijärven keskuskoulun ensi lukuvuoden 1. ja 2. luokan opettajat Maarit Rantanen ja Pia Anttila ovat lähettäneet lautakunnalle 19.05.2003 kirjeen, jolla he ovat anoneet koulunkäyntiavustajan palkkaamista alkuopetusluokkiin lukuvuodeksi 2003-2004. Kirje esityslistan liitteenä.

Koulunkäyntiavustajaa on anottu aikaisemminkin kyläkouluille, mutta heitä ei ole voitu palkata määrärahan puutteessa.

Mikäli nyt palkattaisiin Keskuskoululle koulunkäyntiavustaja, sellainen jouduttaneen palkkaamaan myös kyläkouluille.

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle koulunkäyntiavustajan palkkaamista Keskuskoulun 1-2 luokille lukuvuodeksi 2003-2004.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi.

-----

59 VIRKAVAPAUS /HELENA SAARISTO

Helena Saaristo anoo virkavapautta päätoimisen tuntiopettajan tehtävistä ajalle 11.8.2003- 29.5.2004 vuorotteluvapaata varten.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää Helena Saaristolle virkavapauden vuorotteluvapaan vuoksi ajalle 11.8.2003- 30.5.2004 ja valtuuttaa rehtorin huolehtimaan käytännön järjestelyistä.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----